Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 19 oktober 2016

När terrorn drabbar pendlande löneslavar i Stockholm...Sverige (läs: Stockholm) bygger och förnyar för en framtid som aldrig kommer att infinna sig. 

Jag skulle inte vilja vara pendlande arbetare / livsstilskonsument i huvudstaden den dag Sveriges redan uppenbara anslutning till mördarkolonialisten USA:s utskott NATO gjort vår kollektiva skuld för Sveriges giriga vapenexport till galna regimer så tydlig att TERRORN ser ut lämpliga måltavlor i huvudstaden - dit dessutom hela landsbygden flockats för en sällsynt effektiv avhyvling.

Då kommer nya bussterminalen vid Slussen att stå högt på listan av mål eftersom föräldrarna till denna grå människomassa som transporteras genom lokalnätet var kollektivt medskyldiga till landets penninghunger i sin postpolitiska likgiltighet för allt utom att bygga sitt personliga varumärke på Facebook (patetiska pissrännor av gratis företagsreklam som visar hur obetydliga svenskarna verkar tycka de är)

I sin anklagelseakt i SvD mot Stadsbyggnadskontoret för bluff och båg och för att de facto bara går i de inblandade byggbolagens ledband nämner professorn förstås inte de större geopolitiskt alstrade riskerna med busstunneln, så jag gör det åt honom. I det Slussen-bygget har vi att göra med anti-demokratisk korruption på högsta nivå! Mitt i huvudstaden, år 2016.

Jag har tipsat tidigare: insup det svindlande perspektiv historikern Peter Frankopan ger i sin Nya historia över Mellanöstern i THE SILK ROADS (slöa svenskar orkar sällan recensera något på inhemska sajter, så läs läsarreaktionerna på brittiska Amazon). 

I boken får svenskarna bara två och ytterst generande omnämnanden. Först under medeltid då våra förfäder vikingarna i österled exporterade slavar till handelsstationerna som vette mot världens mittpunkt på den tiden, Irak och Persien. Flera hundra sidor senare dyker Sverige upp utan att nämnas vid namn i det här för vår dödsvapenexporterande närighetsminister Dambergs stora förlägenhet:
Omfördelningen av kapital till de oljerika länderna - som mestadels låg vid och runt Persiska viken - kom till priset av den kroniska nedgång i ekonomierna i den utvecklade delen av världen ... 1970-talet var [för Öst] ett överflödets årtionde, och Iran Air beställde Concorde-plan och siffrorna för importen av lyxprodukter som tv-apparater och stereoanläggningar svävade mot skyarna: 2 miljoner enheter 1970 hade blivit 15 miljoner bara fyra år senare. Det slösaktiga spenderandet [på västerländska lyxprodukter] kände inte gränser.

Precis som då det medeltida Europa hungrat efter fina tyger, kryddor och lyxartiklar från Öst, uppstod nu frågan om det fanns andra sätt att betala för de högt skattade nödvändigheterna. Ett årtusende tidigare hade slavar skeppats till de muslimska länder för att finansiera inköpen som gick i andra riktningen. Även nu fanns en mörkare sida av förmågan att bekosta det svarta guldet (oljan): vapenförsäljning och avyttrandet av atomteknologin. 

Nationella regeringar lobbade aggressivt för att sälja vapen via statsägda företag eller genom stöttande företag i länderna och vilka stod för många arbetstillfällen och därmed skattebetalare. Mellanöstern som helhet stod för mer av 50% av den globala vapenimporten i mitten på 1970-talet. (s. 447, min snabbövers.)


Hur kan regeringen Löfven och närighetsministern vara så infamt korkade att tro att inte robotarna och bomberna kommer att vända tillbaka mot Sverige? Glöm högermediernas nys om "ryssen"! Här mörkas och fördummas svensken från högsta nivå vår verkliga situation och vår kollektiva historiska skuld till att Mellanöstern (eller valda delar av den) kommer att angripa även oss, om vi fortsätter i den mördande kapitalismens fotspår. 

Tyvärr vaknade undertecknad med många andra upp för sent. NATO-anslutningen är redan ett faktum och därmed har Sverige skrivit under sin dödsdom när nornorna når den punkt i tidens och ödets väv där det nya post-kapitalistiska samhället springer fram på bred front. 

Eftersom vi valde den reaktionära dödens väg under en serie statsministrar (där inte Reinfeldt var den första) kommer Sverige inte att skonas. Vi, eller våra barn har redan bokat in sig för första parkett på Vedergällningens dag. Hur den kommer att triggas vet väl ingen levande, detaljerna är det sista som läggs i Ödets pussel. Men den Stora Bilden finns där att se för var och en som gör anspråk på att vara normalbegåvad och i vår hologramliknande verklighet visar minska lilla skärva vartåt det barkar, så även miljöprofessorn i SvD som pekar ut att kejsaren faktiskt inga kläder har på sig.

Se också den utmärkta sammanfattningen av innebörden av de frihandelsavtal som mördarstaten USA nu söker lura på övriga västvärlden för att hålla återbetalningens dag borta så länge som möjligt och säkra de kapitalistiska kolonialisternas överherravälde. Det är en snuskig värld vi lever i och vars sanna natur vi helst duckar för...

****

Tillägg

Tittar till horoskopet för inläggets publicering och ser ett mäktigt SIGNIFIKANT horoskop apropå ämnet om den cyniska kapitalismen och vår världsordningens undergång (en del kallar den NWO, new world order, där antidemokratiska, västerländska storföretag härskar över världen. Men det här begreppet vill jag hellre reservera för det astrologin kallar Vattumannens tidsålder, vilket definitivt blir en tid då LUFT-vägarna regerar men Människan (Vattumannen) kastat av sig vinsttänkandets och materialismens ok.

Där är vi inte än, först måste morgondagen gå i genom den stora Smällen och horoskopet för bloggposten indikerar detta genom den implosionsbenägna "sataniska axeln" som här passande nog - med tanke på bygget av bussterminalen - innefattar det 3e huset för rutintransporter och korta resor samt det 9e huset för allt som kontrasterande är på väg till eller från avlägsna platser. (Var och en må bedöma i vår förtätade värld om en långdistansmissil av precisionstyp mot Slussterminalen kommer från "det avlägsna".)


Se även: Tunnelkollapsen i Japan 2012 under en "satanisk axel" mellan Oxen och Skorpionen. Den här spänningen har jag tenderat att tolka som en "implosion" ("materialsvaghet") snarare än som en kreativ opposition som öppnar för ny insikt, nya vägar...


Man kan notera att inlägget publiceras i Stockholm just då Jungfruns 28 grad stiger i öster och med den kommunikationernas planet Merkurius i 27 graden. Ta en jämförande titt på närighetsministern Mikael Dambergs horoskop, bloggens tes om att Jungfrun har med flit och profit att göra stärks genom sådana här perfekta koincidenser...

Precis som med bluffprodukten "Nya moderaterna" befinner sig återigen stora rikedomars Jupiter i Jord, i 1a huset och blir här till OND RIKEDOM som tyvärr tiden och platsen tenderar att representera... Det mesta i ovanstående inlägg får lustigt nog stöd i stjärnorna som man antingen kan se som en ständigt rullande undertext på bildskärmen eller också som det skript som nornorna väver och som resulterar i det människorna kallar Ödet...

Solen i Vågen struntar jag att färga andligt BLÅ eftersom den här gått ner sig i det bruna 2a huset för materialism och pengar. Den drivande solära motorn klappar bara för det ekonomiska och däri ligger Maria-Pia Boëthius utmärkta variant på bloggens "rovkapitalism". Hon kallar den istället "råkapitalism" för att indikera att allt bara handlar om - rått och otillagat en väldig osmaklig anrättning. Sådan är världen för dessa låga demoner som styr vår värld just nu, och det här horoskopets Sol i 2a antyder - särskilt om man spejar efter Vågens härskare Venus i horoskopet - att det är just denna demoni som driver hela Slussen-projektet. De inblandade tror verkligen på en framtid i dessa kvarter med ännu ett stort köpcentrum (lär dig nu att det heter "mall" på svenska)...

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar