Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 1 oktober 2016

Mutkolven Sarkozy och det kollektiva ansvaret för den valda ledaren

I samband med antingen bilbränder i förorterna för några år sedan eller den klantiga terroristen som bara lyckades spränga sig själv i julhandeln i Stockholm, lyfte jag i samband med fiaskot Fredrik Reinfeldt fram den antika tanken om folkets kollektiva ansvar (och ibland skuld) - ett synsätt som dagens grobianmentalitet i väst inte längre kan förstå efter att all metafysik rensats bort ur det offentliga samtalet och ersatts av krass materialism. Västerlandet har kort sagt blivit en civilisation helt renons på vishet, en parodi på mänskligheten och vad den har inom sig att förverkliga.

Tanken på kollektiva själar lever dock symboliskt kvar i t.ex. en tidnings ansvariga utgivare som i sin person ansvarar för all den karma (de handlingar) de anställda genererar. Ledare sammanfattar i sin person folksjälens eller undersåtarnas status vid varje enskild tid, och i äldre tider - och även idag när man ser på hur väst intrigerar i främmande land - kunde kungamord vara den enda lösningen när själsrötan blivit total. 

Dynamiken är ju också sådan att ledaren sätter tonen via alla medier som ängsligt spelar med - åtminstone i Sverige. Det är ett hönan eller ägget-dilemma. Ett oborstat och outbildat folk har inte vett att välja sig den bästa av de sina i en representativ demokrati, en idiot kan inte urskilja ett geni (medan geniet lätt ser idioten) och faller folksjälen i nivå slutar demokratin att fungera. 

Detta är vad som hänt i dagens Sverige där giriga rovdjurssjälar inom (det allt mer globala) näringslivet och storfinansen nu i praktiken styr landets väl och ve helt oberoende på vilka riggade pappersdockepartier väljarna får att välja mellan. De mest korrupta bland svenskarna spelar med och ser med glädje på ny avsättning för t.ex. krigsprodukter bara vi lierar oss med Nato (och genom USA med den globala kapitalist-hydran - ett fasaväckande monster vars enda intresse är att värna sitt eget).

På samma sätt kan man säga att Frankrike genom sin koloniala historia, inte minst i Nordafrika, samlat så mycket dålig karma att folket är legitimt mål för terrorattacker, sådana som drabbade Paris och fick svenska borgerliga skribenter att avslöja sin intellektuella nivå: "Rör inte min champagne!" lustifierade någon olustigheten. När Frankrike i efterspelet till sin koloniala historia sedan sjönk tillräckligt lågt uppstod det banalt esteticerande som champagne-kommentaren hänvisade till. Vad då mer naturligt än en president som Nicolas Sarkozy, vars horoskop redan har kommenterats och där SvD idag räknar upp en hel rad allvarliga karaktärsproblem (listade i en nyutkommen bok). 

Sarkozy kallas "fullblodsnarcissist" som instrumentellt använder f.d. fotomodellen och hustrun Carla Bruni enbart för att stärka bilden av sig själv som en viril man. Vad värre är (för hon har säkert sina otrohetsaffärer vid sidan av på franskt vis), han tycks vara en mutkolv som tagit emot stora summor för sin presidentkampanj från Libyens (av väst avrättade) diktator Gaddafi. 

Låt oss "göra lite astrologi" på enklaste nivå och se om det finns någon lika sjuk fixering vid pengar hos Nicolas Sarkozy som hos t.ex. skådespelaren Nicholas Cage som förköpte sig på europeiska slott tills han nådde konkursens brant, eller hans kollega Leonardo DiCaprio som tycks ha myglat som få i Hollywood med en välgörenhetsstiftelse som enbart var avsett att frigöra obeskattade pengar för kändisens utsvävande liv. 

Fredrik Reinfeldt är ett tredje men mer harmlöst exempel där "ekonomi" lyser ohälsosamt starkt i horoskopet. Han avhöll sig försiktigt från en aktie- och värdepappersportfölj under tiden som statsminister medan "kristdemokraten" Göran Hägglund var besatt av Djävulen själv och spekulerade i värdepapper mer och effektivare än någon annan i högerregeringen som slutligen knäckte Sverige för generationer framöver. Men se vart Reinfeldt gick efter sin politiska tid: direkt till "Bank of USA"! 

(Regeringen Löfven har inget intresse av att i grunden ändra den marknadsliberala spelplan som Reinfeldt och Borg - helveteshundarna i mesig klädnad - etablerade. Svetsaren Löfven må prata beundrande om unga it-innovatörer men han vill egentligen bara att Sverige ska fortsätta sälja mördarvapen från Bofors och SAAB för de förvuxna rötägg som styr världen.)

Nicolas Sarkozys horoskop är verkligen förbluffande när man enbart fokuserar de tre hus hinduismen kallar artha-husen, de som likt engelskans artisan - den konstfulla hantverkaren - producerar gripbart materiellt värde. Dessa tre "resurshus" motsvarar inte oväntat de tre tecken som tillhör just Jordelementet. Men hos Sarkozy är det Jord - materialistisk egennytta - som befinner sig vid hans ego-ascendent, och med en merkurisk ränksmidares personlighet hamnar därför Luftelementet i samtliga de tre jordnära artha-husen. 
Luft är "osynlig" så redan här finns samma budskap som hos Fredrik Reinfeldt som också hade självtjänandets Jungfru som ascendenttecken (det är kombinationen av INDIVIDUALISMEN i zodiakens mellanakt Lejonet t.o.m. Skorpionen som ger "självet" och i synnerhet när Jungfrun förytligas genom att hamna på "bara" egopositionen i 1a huset, och vad gäller "tjänandet" är detta en uråldrig denotation till Jungfrun. Principen "Jungfrun" är arbetaren på fältet (löntagaren!), allt från lantarbetaren till maktmänniskornas sekreterare som renskriver chefens papperskladd.

Det intressanta i Sarkozys karta är hur framgångens och den rena tursamhetens Jupiter befinner sig i det 10e huset för den största resursen av dem alla: MAKTEN. Ja, makt är en resurs eller ett instrument med vilken individkärnan (Solen) kan förverkliga sin vilja. Att nu Sarkozy har Solen i härsklystna Stenbocken i 5e "tursamma" huset för ledarskap och kreativitet börjar, i kombination med framgång i 10e huset teckna bilden av en äregirig natur som också lyckas bli makthavare.

Men lika intressant är hur Solen i 5e ledarhuset är kopplad till sin disponent och ägare Saturnus. Detta är den stora makthavaren och tillika astrologins "Stora Illgörare" - vem har någonsin älskat absoluta makthavare? Det är nu inte pga. mänsklig småaktighet som Saturnus kallas den "stora onda" i astrologin utan för att planeten står för Tidens tand här ner i den ofullkomliga lägre världen. Astrologin lyckas också peta in budskapet att det existerar en högre och evig värld i sitt system och bortom Saturnus tidsbegränsade och fabricerade materiella liv finns Jupiter, bärvågen, som via nobel filosofi och religion öppnar själen till insikt om sin sanna natur. Det vill säga, bara i länder som till skillnad från Frankrike och Sverige inte har en befolkning som uppmuntras vanhedra sina själar och "grotta ner" sig enbart i ett materialistiskt leverne och andefattiga vardagsbestyr. Överherrarna, som äger det mäktiga 10e resurshuset vill naturligtvis inte ha ett tänkande folk så Svenskt Näringsliv har åtminstone en gång kampanjat MOT högskoleämnet filosofi. Sickna skamlösa skitar dessa pengamänniskor ("arthisanerna") är!

Sarkozys Sol i ledarhuset ägs alltså av Saturnus i 2a artha-huset för den simplaste sortens resurser: mat och pengar - 2a huset motsvarar Oxen vars fysiologiska koppling till mun och svalg påminner om det fornnordiska Ginnungagap, det svarta hål bortom världen som slukar allt (under den hellenistiska kulturen kallades 2a huset för Hades port, ett mörkt svalg och jag har tidigare funderat över om avgrundens Tartaros inte kan ha en koppling till Oxens latinska namn Taurus - tänk en dubblering Tau-Tau-Rus ungefär som kinesiskans Ba-Ba - vårt Pappa). 

Den materialistiska livsstilen har inget positivt mål, detta är Djävulens egen "underjordiska" verkstad som västvärldens nationer alla smörjer genom medborgarnas slaveri. Vi kan alltså, utan att fälla några moraliska omdömen, konstatera att Sarkozys ledarskap och pengar hör nära samman. Och var det inte just det som SvD-artikeln talade om? Att det under flera år mumlats om att fransosen mutar sig till - köpt - sin ledarposition? Vad nu diktatorn Gaddafi fick som gentjänst för alla kampanjpengar som Sarkozy använde för att få ett överläge, förtäljer inte historien.

Men detta är inte allt om Sarkozy och hans mentala eller intellektuella fixering vid och planläggning av materiella resurser. Eftersom Jupiter är den hinduiska astrologins enda planet som kan bygga starka trianglar (i synnerhet om det finns en mottagande planet vid stationerna 120 och 240 grader), uppstår den stortrigon som jag en gång lovordat i samband med nuvarande Dalai Lama, men som den brittiske 1900-tals astrologen Charles Carter var misstänksam mot, eftersom den tenderade att "alltför mycket röra ihop individens öde med andras" - men här ska man notera att Carter själv hade samma Jungfruascendent som Sarkozy och var en antisocial och ljusskygg ekonomiskt oberoende astrolog som satt hemma i årtionden med ett litet magasin som han var ensam bidragsgivare till i åratal, studerade horoskop och skrev böcker.

(Med Jungfrun i ascendenten uppslukas det mest socialt utåtriktade tecknet Vågen i 2a husets svarta gap, och därmed blir Vågens härskare Venus en väldigt begränsad planet där måhända Venus-partnern mest betraktas som en tillhandahållare av näring - Carters hustru lär definitivt ha varit den gamla typiska "hemmafrun vid spisen" enligt stjärnastrologens indikationer.)

För Sarkozys del stortrigonen i Luft dessutom bärare av orenheter, detta är förorenad luft, "fula" eller smutsiga resurser som fransosen väver in i sitt Luft-tänkande! Hur då? Jo, för att 10e makthuset (den ultimata resursen) ägs av intellektets Merkurius som hamnat olyckligt i 6e huset som så tydligt illustrerar Jungfruns tendens till "vi-mot-dom"-tänkande eller uppspaltning i överförenklade motsatspar. Sjätte huset blir därför antagonismens eller fiendskapens hus och som ett av resurshusen därmed den plats där samhällets enkla löntagare sliter häcken av sig och alltid i misstänksam kamp mot andra arbetare som kan tänkas ta deras plats. 

I det gamla Babylon, där astrologin uppstod, kallades visserligen inte Jungfrun utan Väduren för "Dagverkaren", den simplaste sortens arbetstagare som korttidsanställdes utifrån arbetsgivarens behov för enklare jobb. (Jungfrun kallades ursprungligen "Plogfåran".) Dvs. vår tids helvete med osäkra korttidsanställningar är knappast något nytt. Så länge det funnits skikt i samhällena baserade på förfogande över resurser - de Rika och de Fattiga - har de förstnämnda sökt sprida lögnen om individualiteten för att söndra folket för att kunna härska över dem och suga ut dem. Det finns ingen kärlek mellan de tre zodiaktecken som motsvarar resurshusen, allra minst mellan Stenbocken med dess maktanspråk och Jungfrun, den behärskade som ofta ses bland verkligt folk i den version där de är grundlurade och verkligen tror på dravlet om sin individualitet och då enbart ser till Jordelementets indikationer på att de är en separat varelse men helt förnekar den större sanningen att de också är en del av en större kollektivsjäl! Vi ser denna urspårning i Jungfruns naturligt antisociala tendens (enslingen).

Men kopplingen till Dagverkaren (Väduren) är påfallande tydlig i det gamla hinduiska schemat över planeternas släktskap med husen, för vem om inte Vädurens härskare Mars, sägs vara hussignifikator (bhava karaka) över Jungfruns naturliga 6e hus för slit och vedermöda, split och osämja (fiendskap) och rena olyckor. Mars är den lilla olycksbringaren i astrologin. För den som hållit tungan rätt i mun under de här små utvikningarna ser vi nu i Sarkozys hus exakt hur smutsigt han är i intellektet när det kommer till bakslugt beräknande för att nå maximal framgång (Jupiter) i frågor om absolut makt (10e huset). SvD-artikeln nämner lustigt nog att fransosen härbärgerar tyranndrömmar och ser sig som en Caesar! Artikeln nämner också hur han avsiktligt - instrumentellt! - låtit oro i förorterna eskalera i syfte att sedan stiga in som den stora ordningsskaparen! Han skiljer sig inte ett dugg från de globala kapitalister - t.ex. vårdprofitören Attendo - som flyttar fattig arbetskraft mellan länderna i syfte att söndra och härska varhelst dessa rovdjur drar fram på sin vinstjakt.

Sarkozys intellektuella Merkurius befinner sig således i ett dystert hus som ser split och osämja och som istället för att bekämpa den i samhället försöker profitera på den för att framställa sig själv i bättre dager! (Samma fenomen som med troféhustrun Carla Bruni med andra ord.) 


Denna unkna Luft i sjätte fientliga huset har jag färgat smutsblå i kartan. Ibland kan en dåligt placerad planet ändå räddas från att reducera sig till en skithögs disposition. Om bara planetens härskare ger goda besked kan man i Sarkozys fall tänka sig en som intellektuellt (Merkurius) smider Vattumannen stora konceptioner om hur osämja och ofärd i samhället (Vattumannen) ska adresseras. 

Men klarar den Stora Illgöraren Saturnus att reparera det olycksdrabbade samhället i Sarkozys karta? Saturnus står i Vågen (social balans) men där 2a huset för "resurser ämnade för den egna 1a-huskroppen och det egna egot) verkligen inte tycks ha någon mer övergripande plan för samhällets förbättring! 

Andra huset är ett neutralt hus eftersom man inte gärna kan fördöma de resurser som 1a husets kropp nu ändå behöver för att hålla sig vid liv och utföra sitt livsuppdrag. Bloggaren har ett evigt problem med hinduismens motstridiga åsikter om huruvida det 1a huset för egna kroppen och ego-upplevelsen utöver att klassas som ett "gott hus" också är ett dharma-hus, dvs ett hus till vilket plikter är kopplade. Det faktum att självmord universellt anses vara en förbrytelse av något slag tyder på dess dharmiska natur - du har en plikt mot samhället och dina medmänniskor att hålla dig vid liv tills ett större Öde bestämmer att det är dags att gå. 

När en människa tar Lagen i egna händer är det inte bara en förbrytelse mot medmänniskor och samhälle utan det är också att trotsa den gudomliga Intelligens inom vilken hela denna materiella pseudoexistens pågår som ett teaterspel. Bloggen har tidigare diskuterat den universella dharmans 9e hus (horoskopets bästa hus) och prövat tanken att man här kan se individer som är födda med uppdraget att göra det onda eftersom, som i t.ex. Fredrik Reinfeldts fall, folket var värda detta misshushållande av resurser, detta trampande på de allra sämst lottade för att berika den redan välmående medelklassen. Vårt eget Sverige har i modern tid sett Reinfeldts "verksamt onda" Jupiter, den onda rika människans emblem, i den f.d. statsministerns 9e hus som den DHARMA som var föreskriven Reinfeldt från det han föddes. Hans lott var att gynna den universella (globala) men onda rikedomen och skada Sveriges egna fattiga ("arbetslinjen", "fas 3" - oavlönat slaveri för dem marknaden förkastat).

Jag ska här inte gå in på Sarkozys förhållande till sitt 9e hus för "universell dharma", inlägget är snårigt nog som det är. Men det är uppenbart att hans delvis smutsblå planer i relation till artha-husens resurser enbart handlar om att gynna hans egen makt. Och det kan jag säga eftersom Jupiter i 10e är en "verksamt ond" Jupiter (han och Reinfeldt har båda Jungfrun i öster och Olyckans tecken ska inte hantera Jupiters Stora Rikedom eftersom det då uppstår Stor Olycka). Dessutom har Sarkozys Jupiter en maximalt effektiv position (10 är världsligt sett urstarkt) så att vi kan ha att göra med en så avgrundslös korruption här, att skandalboken knappt ens skrapat på ytan. Dessutom kan man påminna sig att Jungfrun i öster alltid ger Tvillingarna i 10e makthuset, och Tvillingarna är ett "lättviktigt" tecken som tillhör zodiakens första och personliga akt. Sarkozy ser alltså 10e makthuset som en fråga som rör hans "personliga framgång".

Behöver mer sägas?

I Platons idealstat skulle visa högutbildade människor (inte minst i astrologin) redan tidigt gallra bort psykopater och egocentriker som Sarkozy så att samhället fungerade. Platons modell är i den meningen inte en demokrati, men å andra sidan lever den Högsta Ledningen på kommunistiskt vis, de äger inget för egen del eftersom de med visheten har passerat "artha-nivån" av tänkande, vilket är en nödvändighet för klar insikt som sedan förmedlas vidare till politikerskiktet vilket vanligt folk - arbetande människor - sedan kan välja att leda dem. När västcivilisationen inom femtio-sjuttio år gått under - fullständigt - är det möjligt att Platons modell sent omsider får sin chans. 

Just nu lever vi alla på det sluttande planet och t.o.m. borgarna vet att deras val innebar slutet för västerlandets överhöghet på jordens yta. Men ingen kan göra något åt det eftersom Hydran kämpar för sitt liv. Därför krävs en fullständig systemkollaps vilket kommer att framtvinga ett nytt och radikalt tänkande. Folk vill tydligen inte se hur oduglig kapitalismen är och vilka monstrositeter den ger upphov till från nationell skala (USA) och ner till små rötägg som Sarkozy som bossar och sätter tonen för de ansiktslösa massorna vars natur det är att imitera de förebilder som Överheten ställer fram åt dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar