Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 23 oktober 2016

Marknaden köper sig lokala diktatorer (korruptionen i Stockholm)

Naturligtvis passar SvD på att tvåla till socialdemokratin för att Stockholm blivit en ännu mer hänsynslös kapitalisttjänande skithåla jämfört med då borgarna enväldigt styrde och ställde och sålde ut gemensam egendom till sig själva. 

Korruptionen är alltså väl grundlagd i Stockholm när nu tidningen riktar våra blickar mot en byråkrat från helvetet, Anette Scheibe Lorentzi, som egenmäktigt går marknadens ärenden trots att hon inte har lagligt stöd för sina tilltag. Artikeln får mig återigen att ge upp hoppet om ett värdigt avslut i det här livet som svensk. Det här landet står verkligen inte för några som helst positiva värden utöver sin dävna och korrumperade materialism!

Scheibe Lorentizs direktörspost på Stockholms Stadsbyggnadskontor - SvD kallar henne förvaltningschef och jag är inte säker på skillnaden - ger astrologin ett ypperligt tillfälle att studera en potentiell maktmissbrukare och ger sannerligen vatten på den här bloggarens kvarn. För hur ofta har jag inte uttryckt misstro med de traditionellt "säkra" placeringarna när en planet är hemma i sitt eget härskartecken och där anses göra sitt jobb särskilt bra? Jag har hävdat att detta i värsta fall blir papegojor som oreflekterande härmar överheten, eller, i makthavande positioner blir "chefer från helvetet", fullständigt oförmögna att ta ett steg bort från sig själva och sitt maktutövande och fundera på vad de egentligen håller på med.

Och aldrig är detta så sant som när man kommer till Saturnus - ren råa maktens signum - i något av dess båda härskarlägen Stenbocken och Vattumannen. Eftersom vi här med största sannolikhet har att göra med ett sinnelag i kontrollerande och odemokratiska Oxen ger det en Saturnus hemma i sitt eget positiva tecken Vattumannen - som kan beskrivas som den nivå där statens kartor ritas ut som blåkartor "i himmelen" eller i det intellektuella, innan de slutligen blir bruna som Jordelementet och realiseras i det konkreta. Att då hitta denna luft-konceptuella Saturnus i tionde makt- och samhällshuset i ett horoskop som i övrigt enbart är materialistiskt och jordbrunt, är inte detta drömmen för en astrolog som söker påvisa hur många av oss inte är verkliga människor utan mer agerar som klichéer eller typer - radiostyrda nickedockor!

Bloggens ståndpunkt är att Saturnus behöver lämna sina "komfortzoner" och utvecklas! Saturnus ska stå i något annat tecken/hus så att det bildas en spänning och en potential mellan Saturnus i tecknet (aktualiteten) och disponentens egen tendens (potentialen). Att makthavaren Saturnus har en realiserbar potential är naturligtvis inte självklart av godo, astrologin är inte lika korkad som dagens kapitalistiska paradigm om "ständig tillväxt". Ett födelsehoroskop kan mycket väl indikera en negativ potential som individen därför blir tvingad att gardera sig mot under kanske hela sitt liv. Troligen en lärorik resa om utmaningen tas och bemästras, eller också havererat liv som varken gagnade individen själv eller några andra...

Man behöver inte nödvändigtvis ha den här bloggarens eget komplicerade livsöde där den bästa möjliga Saturnus - tillfällig representant för astrologins bästa hus, det 9e som betecknar Gud eller den universella morallagen (dharma) - ställer sig i sitt världsligt starkaste läge i väster (vid dagens slut och då döden närmar sig klarnar Saturnus PRINCIPER och man förstår vad "Andra Sidan" ville med det här jordelivet). Komplexiteten ligger nu inte i den här smått visionära eller möjligen enbart utopistiska Saturnus i siarens tecken Skytten, utan i det faktum att Saturnus verkar på basis av sin disponent Jupiter som här sjunkit till den Vegetativa Själens nivå (Skorpionen) så att närigheten tar över och hi-jackar religionen och filosofin. Vad vi har är en formal princip (Saturnus) som bloggaren uppfattar som en korruption och därmed en Guds fiende - fiender signifieras av horoskopets 6e hus. 

Exemplet är som sagt ovanligt komplext (och kan bara förklaras med bloggarens tidigare liv där ett eller annat tydligen varit mycket ideologiskt till sin orientering) men det är illustrativt. och jag återanvänder det därför här. Skillnaden är natt och dag med den korrupta och egenmäktiga Saturnus som Scheibe Lorentzi uppvisar - en Saturnus i härskarposition och som hur mycket "verksam välgörare" den än upplevs vara ur byråkraftens eget skeva sinne (Månen i Oxen anses inte vara en verksam välgörare eftersom varje materialistiskt eller lokalt grundperspektiv hämmar själens naturliga intelligens) kan garanteras fungera väl när den blir självtillräcklig (och arrogant). Saturnus i detta hemmaläge och i 10e makthavarhuset i föreställningens värld (Månen) blir till en klassisk diktatorsindikation.

Bloggarens flerbottnade budskap från Saturnus skänker förståelse till den här bloggens snara kantring över från en harmlös inventering av argumenten för den sideriska zodiakens meriter (jämfört med den västerländska tropiska) till en stående polemik mot förståndets fiender, av vilka det går tretton på dussinet i Sverige! Bloggaren hade alltid denna insikt om vem mänsklighetens fiende är, men åren under Reinfeldts genomkorrupta välde fick bloggaren att inse sin koppling (i det lilla förstås) till den stora universella dharman.

Bloggarens märkliga Saturnus har en intressant parallell i gynnaren Bob Dylans Saturnus som jag apropå tystnaden efter Nobelprisutmärkelsen fann så paradoxal. Jag avslutade den texten så här:

Med den täta konjunktionen mellan Saturnus och psykets Måne [i 6e fiendehuset] tycks Dylan förfrämligad till och med inför sitt eget sinnelag!
Eftersom Saturnus på metafysisk nivå representerar Världssjälens Form och i samma andetag den mikrokosmiska enskilda själens underliggande "skäl" eller "anledning"  (eng: rationale) - Saturnus är dock rationalitetens planet - kommer det vid vissa tider att födas barn i vars livsöde det ingår att ta strid mot t.o.m. de underliggande principer som format deras eget nya livsöde här på jorden. Folk som kvider ut i protest och hötter näven mot Gud om att de fått fel roll här på jorden. Bloggaren medger gärna att han avskydde kristendomen långt in i sitt nu 57-åriga liv, men efterhand började få ihop pusslet, inte minst genom lite noggrannare historiestudier, i synnerhet idéhistoria, varpå kristendomen visade sig ha många intressanta beröringspunkter med den äldre "hedniska" filosofin och t.o.m. mytologin som de gamla grekerna sökte rationalisera så gott de kunde.

Bob Dylan har uppenbarligen distanserat sig och upplevt fiendskap i sina anspråkslösa rötter i USA:s mest ointellektuella gamla svenskbygd, inte mindre än upplevt att sin egen judiska form varit en fiende eller ett skäl till "olycka" (en annan sjättehussignifikation). Likväl måste han ha studerat oerhört mycket eftersom jag som religionsstudent under forskarnivå känner igen många judiska tankegångar i hans texter. Hans beundran av låtskrivaren Leonard Cohen, vars texter dryper av judisk mysticism, var tydlig härförleden i en intervju i USA (där Dylen återigen inte knystade om sitt Nobelpris).

Att ha Saturnus eller dess disponent i 6e fiendehuset skulle kunna beskrivas som en genuint sökande position, där man är beredd att t.o.m. bekämpa sin själs form (ingångsvärdena till detta liv) i den händelse de inte håller måttet jämfört med de erfarenheter man gör under loppet av det nuvarande livet. Här kan man tala om "tillväxtliv" - själen försöker växa så det knakar och undertecknad har säkerligen ett dussin tidigare liv som han är halvt medveten om spelar in i den gryta som blev det här livsödet. Det finns många människor som håller väldigt många bollar i luften samtidigt och ibland sammanfaller det med en talträngdhet som t.ex. den är bloggarens (Merkurius i kreativa 5e huset är horoskopets atma karaka - själens signifikator, vad själen åtrår.) Då blir man bloggare eller författare eller något i den stilen!

Bristen på klockslag gör det omöjligt att gå länge i fråga om vad Stockholms Stadsbyggnadskontors förvaltningschef egentligen ville med sitt liv, den osäkra månplaceringen är nämligen en av de heta kandidaterna till rollen som atma karaka. Men Solen Stenbockens 30e och sista grad är ju svårslagen (och skiljedomare om även Månen skulle ligga i 30e är planeternas latitud relativt solekliptikan - den som ligger högst i skyn vinner och blir själssignifikatorn).

Solen i Stenbocken är intressant som atma karaka eftersom Solen ÄR den allmänna symbolen för atman. Men eftersom Solen disponeras av Saturnus och den senare är sin egen, får vi som själens önskan att föra ner "kartritningen från himlen och se den realiserad i konkret materia", just det hon hann ägna sig en kort tid åt innan tiden hann i fatt henne och SvD i princip summerar henne som en psykopat, en individ som är så Principdriven att nämnda förmåga att backa och se sig själv helt saknas. 

Vi skulle kunna säga att Scheibe Lorentzi ville födas för att bli ETT TECKEN FÖR ANDRA, viktig men i sig mindre än en fullt utvecklad människa. Den avslöjande artikeln i SvD - som är helt förödande för hennes renommé - torde vara hennes "livs ögonblick" när hon eller hennes gärning träder fram som en perfekt illustration på diktatoriskt maktmissbruk som redan Strindberg varnade svenskarna att de hade en fallenhet för. Är hon då en mahatma - en stor själ som osjälviskt väljer att spela galning för att hjälpa svenskarna nyktra till? Vem vet?

Sverige har länge haft en tendens att leka Gud inför sig självt och tecknen på vårt mentala svartbygge duggar nu tätt. Knappt en vecka utan nya signaler på att hybrisdemonen Rahu i nationalhoroskopet korrekt styr den här perioden av nationens öde och att vi är på väg mot en bubbla som spricker när folket inser hur lurade av Överheten de varit. SD är sannerligen inte lösningen på något men de vinner valet 2018, var så säkra. Det finns ju inget annat alternativ än att bete sig som amerikanerna som nu i Ändens Tid fått två kandidater från helvetet på halsen och i princip bara röstar på en i syftet att slippa den andre. När folk inte kan tänka mer sammansatt än så, då är en kultur på väg mot sin kollaps.

PS. Den som tycker kvinnan är ofattbart lik Olof Palme har mitt medhåll. Överlappningar med Palmes födelsehimmel finns, jämför med hans karta i något av de äldre inlägg som taggats med hans namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar