Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 4 oktober 2016

Jimmie Åkesson och Stefan Löfven - de (s)vaga


"Vad då jag är här och nu?"

Politiker i Sverige som "inte minns" finns det visserligen gott om - vem minns inte den kacklande centerkvinnan Maud som "tog kulan" för regeringen Reinfeldts oegentligheter och inte kom ihåg någonting om när SAAB avrättades och ännu fler svenskar förlorade jobben? Men nu riktar en journalist på SvD in sig på Jimmie Åkessons ständiga "minnesluckor". 

Jag kan utifrån två andra fall av Solen-i-Oxen se ett eget mönster här: zodiakens egen buffel blir helt omedgörlig så fort någon har osmaken att rubba dess loja cirklar! Då startar antingen: opsykologiska tvärförnekanden utan en anstymmelse till vilja att ingå diskussion eller ilska och surmulna genmälen. 

I svåra fall verkar det faktiskt t.o.m. röra sig om URBOTA STUPIDITET så att individen medan livet passerar revy inte klarar att registrera och memorera i princip någonting alls! Psykologins tal om att göra "mentala bindningar" är helt frånvarande och som alla vet står det ensamma grässtrået inte starkt. Den som likt Fredrik Reinfeldt på sin tid aldrig lyckades göra mentala bindningar utan betraktade allt som "enskilda händelser" utan några typologiska kopplingar är faktiskt den klassiska byfånen, en stupid aktör flera nivåer över vanligt folk.

Jag skulle gissa att Jimmie Åkesson befinner sig i ett gränsland mellan låg begåvning, naturligt undflyende och taktisk "glömska". I Aftonbladet når samtidigt krönikören Anders Lindberg ungefär samma slutsats: "Jimme Åkesson tror arbetande människor är korkade."

Astrologiskt behövs inga upprepningar här. Oxen i sig är inte en intelligenssänkande indikation. Av de nu 706 Nobelpristagare jag t.o.m. 2015 års utdelningar noterat (alla utom det falska Ekonomipriset och det politiskt korrekta Fredspriset som Alfred Nobel knappast skulle ha kommit på tanken att instifta) börjar visserligen vissa skillnader framträda, men om det är en slumpmässig fluktuation eller ett faktiskt mönster går inte att säga förrän om drygt 100 år när en lika stor grupp pristagare ytterligare samlats. Dvs. om Sverige fortfarande existerar på jorden som en nation med anspråk på att kunna utvärdera andras meriter! Den här bloggen som ägnar sig åt just det kan i den meningen vara den svenskaste av företeelser, trots sin kritik över "svenskheten"!

706 Nobelprisvinnande solar i tecknen:

ARI 60
TAU 65
GEM 71
CAN 54
LEO 70
VIR 68
LIB 52
SCO 63
SAG 48
CAP 47
AQU 48
PIS 60

Medel: ~59 (58,83)
Sign. avvikelser vid och utöver ±40% rel. medel: 35,3-82,4

Gränsen för signifikans är godtyckligt satt baserat på en granskning av hur de slumpmässiga svängningarna ökar i ett sett som minskas från 1000 till 600 och sedan 300 datapunkter - knappast någon exakt statistisk metod men åtminstone bättre än löst tyckande baserat på enstaka intryck...

Inget soltecken når signifikans, men jag kan ändå inte låta bli att notera vem "vinnaren" och "förloraren" är i listan. Det är ju faktiskt Tvillingarna som tillhör den sattviska kvaliteten, medvetna, kunskapstörstande och fokuserade på exakta fakta och Luftelementetets tendens att se osynliga, logiska mönster. Minns att detta är grunden för vetenskap: att reducera de tiotusen tingen till ett invariant subset. Sol-Tvillingarna leder med minsta möjliga marginal över den råa intelligensens (kognitionens) Sol i egna härskartecknet Lejonet.

Som ett uttalande rakt ur naturens kaotiska brus framtonar toppen som ett eminent rimlig utifrån astrologin.

Samma kan verkligen sägas om jumboplaceringen som den tröga Saturnus i sin negativt polariserade härskarplacering i Jordtecknet Stenbocken införskaffar detta soltecken. Solen och Saturnus är "naturliga fiender" och kanske är det så att Saturnus och Stenbockens välkända dragning åt formalism tar kål på dess solära "råa" intelligens. Stenbockar ger sig inte tid att SE och INTUITIVT FÖRSTÅ, det första som händer är att den naturliga instinkten att reducera saker ner till TRADITIONELLA MÖNSTER kickar in. Stenbocken blir tjänstemannen som bara agerar utifrån uppställda regelverk, men den blir inte helt lätt kreativ och förutsättningslös nyskapare!


Jimmie Åkessons Måne i Stenbocken återspeglar svagt denna tendens till traditionalism som avvisar möjligheterna som ligger i nya "mentala kopplingar". Det kan alltså vara hans sinne som är trögt snarare än Solen i habituerade Oxen. Men om man kombinerar de två Ljusen inser man att BÅDE Sol och Måne i Jordelementet kanske inte ger den skarpaste eller mest uppmärksamma av naturer. 
Utvikning. Det är bara Jungfrun i Jordelementets trilogi som deltar i kvaliteten Sattva och som uppvisar faktanyfikenhet, men som Merkurius negativt polariserade härskartecken saknas förmågan att flyga och tänka i den osynliga Luften, där själen enbart kan hitta nya svar på hur Naturen fungerar. I Jordelementet blir man hänvisad till barnens sandlåda och konkreta, handgripliga experiment. Skillnaden kunde inte vara större jämfört med t.ex. en Einstein som TÄNKER ut relativitetsteorin och begrundar den genom det abstrakta matematiska språket.

Men bloggen har tidigare noterat hur Jimmie Åkesson har Solen på rak linje med Satans stjärna Algol eller al-Ghul, "demonen", på arabiska. (Många stjärnor bär arabiska namn sedan medeltiden så västerlänningarna förföll i dårskap medan araberna och det unga islam läraktigt slukade de gamla västerländska filosoferna och lärda texterna...). Denna onda stjärna har jag också kallat en källa till stupiditet eftersom Djävulen är sinnebilden för 100% negation - lite som Oxen, som i irriterat tillstånd börjar jävlas och enbart säga emot istället för att bemöda sig till konstruktiva motargument. 

I bakgrunden finns nyckeln: Oxen är ett emotionellt tecken och dess härskare Venus har egentligen bara homeostatisk (kroppskemisk) balans och "urspårad" att välja mellan. Varje gång Oxens cirklar rubbas blir den emotionellt vrång och hur affekt trasar sönder ett intellektet är väl känt! (Se åter Sverigehoroskopet och folkets Måne olyckligt disponerad av svarta eldens Mars i Oxen och infekterad av den oseriösa Algol!)

Frågan är dock om Algol alls behövs i astrologin (den här bloggens introduktion av stjärnan har varit experimentell). Den hrä stjärnan slår mig allt mer som av samma skrot och korn som tecknet den befinner sig i. Så länge Oxen är säker och trygg i sin domän är den charmerande och smårolig - detta gäller faktiskt alla fyra maktorienterade tecken i Tamas (Mörkrets) kvalitet: Oxen, Lejonet, Skorpionen och Vattumannen. Men när deras inbillning att representera den centrala makten rubbas då försvinner charmen snabbt. 

Om man tänker på den maktorienterade människan på detta sätt blir också Algols tendens att uttrycka sig på olika sätt mer begriplig. Jag har velat se en Trickster-gestalt i den eller en gycklare. Där sextorsken Sven-Otto Littorin som hastigt och lustigt lämnade regeringen Reinfeldt, hade en milt oseriös utstrålning av Gycklaren till följd av Solen på rät linje med Algol, där verkar samma konjunktion leda till träbockig tröghet hos Jimmie Åkesson, han spelar dum i huvudet just därför att Algol är så alltigenom falsk i sin substanslöshet. 

Jordelementet som stora delar av mänskligheten dyrkar och vars Guldkalv de dansar runt, är ju i de vises ögon den lägsta nivån av inbillningssjuka. Längre än så här från gudomlig nåd kommer inte själen och sedan är bara frågan om Djävulen/Algol får grepp om individen så att man blir en slentrianmässigt oseriös hycklare. Jimmie Åkesson har verkligen trillat dit och är den lägsta av mänskliga varelser i sin tamasiska önskan att agera "pelare" eller maktmänniska. 

Det sorgliga är att enkla och otänkande människor faktiskt låter sig luras av den stela och fyrkantiga typ Tamas guna tenderar mot. Enkelt folk tror dessa stiffa typer motsvarar trovärdiga och pålitliga människor. Se bara den amerikanska begåvningsreserven som litar på Donald Trump utifrån hans tamasiska Lejonascendent med den mörka eldens Mars stigande i öster! (Mars som den Lilla Illgöraren tillhör naturligtvis Tamas guna.) Detta är folk i allmänhet, så enfaldiga att de går i döden hellre än börjar tänka själva och därmed riskerar den trygga flocktillhörigheten. Det är detta tillvarons naturliga tillstånd som astrologin så otäckt vaket tecknar via sina kategorier (elementen och kvaliteterna) vilka samtidigt kan uppfattas som skilda världar inom vår ena värld.

*****

706 Nobelpristagare är tyvärr ett otillräckligt underlag när man kommer till den betydligt mer spännande och komplexa frågan om kombinationen av Ljusen (Sol och Måne) i tecknen. De två huvudsakliga Ljusen kan kombineras på 144 sätt och medelvärdet bland pristagarna - om man antar att astrologin är strunt och bara slumpen råder - är 4.9 horoskop av varje kombination. Jag antydde ovan att Jimmie Åkessons kombination av Sol och Måne kanske inte är helt lyckad, men det var utifrån principiell grund. 

Empiriskt skulle en större mängd Nobelpristagare kanske kunna ge en statistiker svar. En sådan är nu inte jag, och vet därför inte hur stor slumpvariation man bör tillåta för ett dataset med två variabler. Kort sagt, skulle en halvering av antalet Nobelpristagare med en viss kombination av Sol och Måne antyda en så praktisk läggning att geniet som krävs för stora upptäckter är signifikant mindre? Och vice versa om någon kombination av Ljusen nådde 10 förekomster... 

Det här kräver kunskaper i statistisk metod, ett ämne jag finner själsdödande tråkigt. Ja, kalla mig Sol-Våg (vilket jag är) som sitter på två stolar samtidigt! Vetenskapligt nyfiken men samtidigt inte beredd att lägga tiden som krävs eftersom en högre instans viskar till mig att eventuella positiva fynd likväl är pärlor för svinen i detta land med dess teknokratiska kultur...

Jag konstaterar dock att Jimmie Åkessons Sol-Oxe och Mån-Stenbock figurerar fem gånger bland Nobelpristagarna vilket är den naturliga medelvärdet. Det finns inget inherent korkat i denna kombination. Det stärker i så fall misstankarna att Jimmie Åkesson är något av det falskaste vi f.n. har i svensk politik och då saknas det sannerligen inte svenska ledare - se marknadsliberalen Annie Lööf! -  under inflytande av Lögnens ande. 

Det metafysiska begreppet är hämtat ur den gamla persiska religionen och övertogs av judarna. Lite spekulativt skulle man kunna sammanställa Lögnen med astrologins negativa polaritet och Sanningens ande med den positiva polariteten. Därmed blir världen av "Jord och Vatten" Djävulens eller denna världens herres domän och ljusängeln Mikael den som kämpar Ljusets strid mot mörkret från himlen eller i Eld och Luft.

Jag hittade för övrigt en underhållande text om 8 sätt att identifiera att det är ärkeängeln Mikael du fått kontakt med. Underhållande för den skeptiske vill säga, jag har haft audiella budskap som jag uppfattat (både vaken och i drömmen). Inte ofta men säkert tjugotalet gånger i livet. Det handlar inte om den sinnessjuka människan vars psyke har kollapsat så att hon ständigt "läcker" information från båda inifrån sin egen själ och från varelser bortom sig själv utan om en röst som kort och koncist besvarat djupt upplevda frågeställningar. Är det Mikael? Skulle inte tro det. 

Frågan är om man ens behöver etikettera "källan" som kvinnan med sin överdrivna önskan att katalogisera tecknen på att man har kontakt med Mikael. Det hela doftar antiken när den judisk-kristna missionären Paulus förmanade folk att "pröva andarna" så att man inte köpte vad som helst. Detsamma skulle man kunna säga till de som röstat SD och tror Jimmie Åkesson har några svar att ge! Det bottnar i något så mycket enklare: den mer grundläggande förmågan att känna igen Sanningen och Lögnen när man ser/hör eller på annat sätt uppfattar dess uttryck... 

Ljus och Mörker är två drivkrafter i universum och den människa är skäligen dum som inte märker att borgerligheten är Mörkret som poserar som om de var Ljusets förmedlare! Problemet är att detsamma kan sägas om väldigt många med vänsteråsikter och det beror på att POLITIK i sig är uttryck för en fallen själ och en skadad intelligens. Vore alla medvetna på det bästa tänkbara sättet skulle inte dessa charader pågå. Det skulle aldrig finnas någon Jimmie Åkesson att förkasta för en sådan som han skulle aldrig ha varit i närheten av något rampljus. 

Men nu är det svenska samhället vad det är som en följd av kopplingarna till den globala kapitalismen - ett system som med lätthet kan knytas till Ondskans domän när man väl kommit så långt att man vågar fråga sig vad som är så fel med utopin om en samlad och lycklig mänsklighet utan en överbyggnad av mäktiga krigsprofitörer - sådana som svetsaren Stefan Löfven och räknenissen Mikael Damberg. Som lägsta borgarpack assimilerade de sig på rekordtid till rovkapitalismens diktat så fort de kom i maktposition och de gör absolut ingenting för att fostra den växande generationen i "utopin", att en helt annan värld faktiskt är möjlig - särskilt angeläget nu när robotarna kommer att ta över så många arbetsuppgifter som den rike onde mannen tidigare trälband enkelt folk med. Men vad gjorde Löfven? Sparkade sin framtidsminister! Så beter sig en fiende till Mänskligheten. Löfven och Åkesson skulle bli bra suparkompisar - båda Kapitalets lealösa tjänare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar