Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 5 oktober 2016

Halvt rätt från Gudmundsson är gott nog (svenskheten i repris)

Jag undrade själv för ett par år sedan varför det ofta prasslade i buskagen där jag rundade ett gathörn mot min adress i Stockholms innerstad. Det var tiggarna som hittat ett dolt ställe att skita och pissa när de inte orkade sitta passiva och tigga några meter längre bort. 

SvD:s Ulf Gudmundsson har jag inte haft mycket till övers för som den kapitalistkramare han är, med fokus på ett skiktat samhälle av underklass som betjänar honom, samtidigt som han fångar upp smulorna ovanifrån, från den onde rike mannens bord. 

Men här uppmärksammar han samma problem bara för att i avgörande stund fega ur med orden att de ryggradslösa politikerna ska ta steget och kriminalisera tiggeriet om inte för de vuxnas skull så åtminstone för barnens. Exemplen han ger äcklar men som högermänniska förmår inte Gudmundsson mycket eftersom han inte klarar att kritisera roten till det onda: vårt medlemskap i rikemansklubben EU. 

Löfven och hans kabinett kommer aldrig att förbjuda tiggeriet så länge Sverige är EU- medlemmar. "Fri rörlighet" syftar på den globala penningcirkusen - din ungdoms tågresa bekvämt utan pass är knappast begreppets viktiga innebörd! Det är som vanligt rovkapitalisterna som söker maximera sina vinster eftersom kapital representerar den diaboliska själviskhet som undanber sig alla ansvar för något annat än sitt eget förmerande. Staten är alltid av ondo för de som valt Djävulen. Människor som bejakar rovdjursmentaliteten förklädd till kapitalismen är inte långt från de bruna råttor Cecilia Hagen så upplyftande skrev om.

Utifrån ett nej till hela fenomenet EU som det egentligen var från första början, blir synen på tiggare betydligt enklare än hos de förvirrade vänstermänniskorna som utan någon intellektuell redbarhet rör ihop allmän humanitet med sin grumliga syn på den kapitalistiska spelplanen. Tiggare som drar nytta av EU:s "fria rörlighet" är precis samma lycksökare som vilket skamligt amerikanskt storföretag som helst - tänk Apple - som kryssar mellan länderna, ständigt på flykt från den förhatliga skatt som krymper deras resultat och utdelning till det onda rika fåtalet inom verksamheten. Det kanske kan tyckas en våldsam skillnad på ett ruckel utan el i Rumänien och Apples huvudkontor i rikemansstaden Cupertino i Kalifornien, men båda är de perversa lycksökare som flyr sitt Bättre Öde. ("Sök det och du ska finna, knacka på och dörren kommer att öppnas.")

Som de gamla grekiska stoikerna sade om det Sämre Ödet: "Föddes du tjuv, sök då spela din roll med elegans (arete)." För det är bara att inse, karriärdrömmar är bara en västerländsk fantasi, bortom tomma myter som "den amerikanska drömmen" (sociologiska studier visar att ingen kommer någonstans i USA, den fattiges barn blir kvar på samma nivå som sina invandrande föräldrar). Bortom den patetiska mänskliga strävan existerar ett större Öde och detta är den spelplan stoikerna menade att man skulle spela till fulländning. Detta Öde kan det inskränkta egot inte ens kan se eftersom västerlänningen vänt ryggen åt sin egen själ, sitt eget sanna Jag som är den enda som ser och förstår. 

Ja, "förstå" - själen står faktiskt före det som egot upplever det som händer, själen är alltid ett steg före, kanske flera steg före. Man skulle kunna säga att själen redan har dött i förhållande till den här världen, men egot klamrar sig patetiskt fast och fördummar intelligensen som den Verkliga Människan är i besittning av.

Jämför astrologins symbol för atman, Solen (intelligensen), och reflektionen i sinnet/Månen. Jordmänniskan är i praktiken primärt en lunär varelse som inbilskt färdas genom Månens ström av fantasier där t.ex. "den amerikanska drömmen", floskeln om "fri rörlighet" och mycket annan smörja ligger och skvalpar runt sida vid sida med den senaste serien hos HBO, fantasmer som valsar runt och sedan tycks försvinna bara för att strax komma tillbaka i närmast identisk lika skepnad. Sån här junk - "psyksmeten" - lever den lilla människan av och medierna serverar dem skiten utan hämning, nonstop, sju dar i veckan! Det finns ingen värdighet eller ro i en så förfallen varelse! Bara jakt med mer av samma skräpmat. Hela den västerländska ekonomin bygger på att hålla människor som slavar på denna eländiga förståndsnivå.

Är det konstigt att svenskarna knappt går att tala med längre? De läser inga böcker, skriver inga egna texter (sms och tweets räknas inte). De blir allt mindre förmögna att analysera sin egen situation och allt mer beroende av MALLAR som de inte ens vet vem som tillhandhållit dem. Kanske en svensk på tiotusen anade oråd när det visade sig att Apple byggt in en diktatorskanal i varje iPhone som fungerar för de makthavande oavsett trafikstockningar i det reguljära trådlösa nätet. Staten och Kapitalet i förening är en Hydra, ett Monster som om och om igen verkar uppstå tills dess Mänskligheten själv vaknar upp och ser över sina civilisationsbyggen.

Denna mänsklighet eller det mänskliga slaget - "the human kind" - är exakt samma som kristendomen i imitation av grekisk filosofi döpte till Kristussjälen. De platonska filosoferna kallade den Nous, det gudomliga intellektet inom vilket alla har sitt liv och äkta (eviga) existens. Brunråttorna håller till nere i lorten och vare sig tiggare eller självisk kapitalist är detta det dåliga Öde som drabbar en själ som halkat långt från de existentiella sanningarna. 

Det är inget fel i att kriminalisera tiggeriet eftersom det till att börja med möjliggjorts av den lika kriminella idén om till vinst syftande handel på EU:s inre marknad (och mellan rovkapitalisternas säten i olika världsdelar) utan statlig inblandning (ingen vill betala skatt för att lyfta nationens alla medborgare till en dräglig nivå, själviskheten i hela näringslivet är bestickande) . 

Sanningen ser ofta hjärtlös ut för den som inte mäktat greppa hela bilden. 

Gudmundsson sade för många år sedan saker som fick mig att sätta "rasiststämpel" på honom, men ett halvt rätt har han för att barnen på lekplatsen inte borde behöva lida av vårt kriminella medlemskap i EU. Å andra sidan säger hederslagen att Husfaderns feltänk och felsteg sprider sig genom huset och att ingen kan kalla sig oskyldig i det huset. Inte ens denna självklarhet förstår svenskarna längre som duperats att mässa "individ" men förneka det faktum att också individer uppgår och konsumeras av en högre kategori, "universalierna" ("kind" i humankind) eller de platoniska förnuftsprinciperna - bara i dessa är vi verkligen hemma och eviga och det är i "det himmelska" själen har sin hemvist. 

Det är relationen mellan Sveriges individuella identitet och den universella (globala) Vägen (som i de antika kinesernas "Tao" eller "dao") som gör nationalhoroskopets 5e och 9e dharma-hus så intressanta. Dharma är "vägen" individen eller helheten har att följa för att förbli sig själv identisk. Varje avsteg från "the straight and the narrow" kan liknas vid själens syndafall. Alla horoskop är egentligen stilstudier i de tusen och ett sätt som de levande varelserna avfallit från sitt sanna väsen!

Sverige är ganska unikt på det sättet att vi har en ömsesidig reception mellan Makten (Saturnus) och Handeln (Merkurius) som på Luftnivån, den abstrakta, den planerande, den intellektuella nivån inbegriper STORA MEN ONDA PENGARS JUPITER och Sveriges själva VÄSEN (Solen). 

För den otänkande människan ser svenskt välstånd enbart gott ut, men den som ser den osynliga spelplanen finner en motbjudande historia om Sverige i USA:s ledband och själviska krafter som förr som nu utnyttjar folket och håller dem i okunskap genom att ge dem en subventionerad köksrenovation. 

Den VERKSAMT ONDA JUPITER indikerar att filosofin och gudsmedvetandet (Jupiter) har korrumperats i Sverige och att filosofi i enklare bemärkelse enbart tjänar de rikas syften. För att säkra sitt ger man pöbeln lite lösa tankar om RUT och ROT. Man mutar gemene man att hålla tyst och låta allt fortgå vid det vanliga. Sverigehoroskopet uttrycker på många sätt Luftelementet eller intellektet i ett stadium av uppblåst, självrättfärdigt hyckleri. Hela Sverige-USA-relationen (9e som Sveriges tydligt integrerade plats i det globala) är att likna vid den onda expansionsbubbla som är förknippad med en dålig Jupiter. Vårt eget land är extremt medskyldigt till den Ondska som "tillväxtekonomiskt tänkande" för med sig i världen inte minst för att vi valt vapenexport till onda makthavare (Mars/Saturnus) vid sidan av kommunikationssystem (Luft). Svenskarna är djupt insyltade i Rovkapitalismens härjningar och har så varit sedan vikingarna tog slavar från de slaviska folken i österled och sålde människor som varor i gränstrakterna mot Persien. 

Den som vill kan se skuggor av dessa gamla synder i nationalhoroskopets blå (humanistiska) men perverterade sektorer. Svenskarna är inte främlingar för att sko sig på varandra så socialismen (Vattumannen) hade sannolikt aldrig någon chans i den här delen av världen. 

Den roll Sverige spelar i den universella dharman är således ovanligt kluven. Landet hade gott anseende utomlands (åtminstone 1974, då detta horoskop trädde i kraft) eftersom det individuella landet Sverige (Solen) har en disponent (Saturnus) i globala 9e som betraktas som en "verksam välgörare" då vår Vågascendent (jämlikhet) under socialdemokratins sista gyllene år faktiskt lyckats skapa bilden av Sverige som ett jämställt land och med världsfrälsarambitioner. Men när man går till det lyckosamma 5e huset för individuellt dharma, ser man att det var OND RIKEDOM (Jupiter + Solen) som låg till grund för denna PR-bild i omvärlden av det goda landet...

Tyvärr verkar merparten av svenska folket vara destinerat till en återfödelse i något rumänskt ruckel om 80-90 år. De fick sina kök och badrum i det här livet, och nu har de gjort slut på sin goda karma utan att producera någon ny. Ericsson monteras just nu ner inför öppen ridå. Adjöss till gräddfilen, svenska folksjäl (och alla som reser kollektivt med den) - en återfödelse som fattighjon väntar många därför att de är medskyldiga till Sveriges högervridning under så många år.

2 kommentarer:

 1. Intressant artikel med avseende på själen vs ego.
  https://authenticmentoring.wordpress.com/2014/09/27/mark-passio-discusses-satanic-ideology-in-our-culture/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra länk, tycker jag förstås då bruket av satansbegreppet starkt påminner om den här bloggens.

   Radera