Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 30 oktober 2016

En som tvättat västmediernas skit ur öronen

Det finns flera värdefulla svenska sajter med kunnigt folk och den här bloggaren inser hur grundlurad han varit av de svenska mediernas rapportering. Efter den oberoende geopolitiska analytikern Ingemar Wärnströms text på NewsVoice väljer jag t.ex. att ta bort inlägget om den syriske presidenten al-Assad. Texten var missfärgad av västmediernas USA-kramande perspektiv, det förstår jag nu. 

Läs Wärnströms text, så underbart enkel och tydlig - sätter fingret på den ömma punkten. Den första kommentatorn, Tobbe C, ska inte missas. Även Wärnströms korta sammanfattning av varför Väst eliminerade Ghadaffi (i västmedier alltid beskriven som en "diktator") är en ren illumination. Är dessa verkliga fakta om hur Ghadaffi lyckades lyfta ett land innan Väst bombade det sönder och samman för att trygga USA:s överhöghet önskar man att bombflyget hellre skulle ha riktat in sig på de svenska tidningshusen!


*****

Naturligtvis visar sig denne insiktsfulle Wärnström vara född i realpolitikens eget tecken Stenbocken. Lyssna bara till den arketyp som har ordet här: "Allt handlar om geopolitik, inget handlar om någon speciell omsorg om befolkningar utsatta för grymma diktatorer." Geo har med Jord att göra och Stenbocken betecknas astrologiskt som denna världens högsta instans. Men det går inte att missta sig på hur sinnelaget i rättvisans och jämlikhetens Vågen förefaller vara till god hjälp i analysen. 

Eld och Jord kan ofta bli ond egenmäktighet.
Här är både Saturnus och Venus vänner till
sinnelagsascendenten och därför kan man
inte tala om egenmäktighet utan en
kapabel individ som mentalt (Luft)
utvärderar  saker "av egen kraft".

Fredrik Reinfeldt, råttan som lämnade Nya moderaternas sjunkande skepp på valnatten och nu arbetar för Bank of USA, en gren av Ondskans Imperium, har också samma Måne i Vågen, men se vilken skillnad det kan göra att flytta den drivande Solen FRÅN Reinfeldts position i näriga Kräftan som först och främst ser om sitt eget Hus till Wärnströms globala eller universella perspektiv i Stenbocken. 

Wärnström är ett bra exempel på vad jag i de två föregående inläggen med avstamp i en intervju med påven i DN sagt om det olämpliga i att låta Kräftan sköta det som i den "naturliga zodiaken" åläggs Stenbocken. Var sak har sin plats i den kosmiska ordningen.

Men Wärnström har ju Kräftan i 10e makthuset, åtminstone utifrån sinnelagsascendenten? Ja, men han har uppenbarligen vuxit sig större än sitt födelsehoroskop och kritiserar rövarpolitiken och själviska försök från en stormakt (Stenbocken) som bara söker gynna det egna (4e huset) istället för att vara en genuint rättrådig härskare över världen.

Horoskopet är förbluffande eftersom det innehåller så många starka men samtidigt ogynnsamma ingredienser. Det skulle säkert gå att leta upp många snarlika kartor på den här bloggen som fullständigt dömts ut i skenet av vad horoskopinnehavaren faktiskt ägnar sig åt. Men här, återigen, en själ som uppenbarligen transcenderat den bråte som tecknas på stjärnhimmelen och tagit som sin uppgift att beskriva småaktigheten och själviskheten som driver västvärdens eliter.

Se bara Saturnus "fallen" i egoperspektivets Vädur men en ultrastark opponent för det sinnelag i Vågen som har någon som helst känsla för jämvikt och balans i tanke och mellanmänskliga relationer! Detta sinne är verkligen anfäktat av "sparringpartnern" Väduren då andra sidan också uppvisar krigsherren Mars i starkt hemmaläge i Väduren, så att vi har båda de naturliga illgörarna i angrepp mot Wärnströms psykiska välbefinnande. Onekligen skulle man kunna ifrågasätta hans omdöme och t.o.m. psykiska balans med en sådan här våldsam opposition, men som jag ser av en numera slutsåld bok han författat tillhör han den typ som måste ha gått i terapi eller är född som nobel själ i stånd att hantera t.o.m. den så konfliktfylld subtilkropp som hans horoskop indikerar. 

Många antika tankeriktningar ansåg att själen vid sin ankomst till jorden redan var nerlusad av demoniska inflytanden - en extremt negativ syn på de astrologiska "inflytandena" med andra ord och en som även kristendomen kom att anslutna sig till i bannlysningen av astrologin. Egofjäskande västastrologi borde sannerligen förbjudas medan den korrekta versionen, den som använder symbolerna för att få klarhet i den kosmiska morallagen, påbjudas alla och envar.

Ofta nog stämmer problematiska kartor med problematiska individer eller deras sjuka profitkramande ideologi. Men här är spänningarna så extrema - se bara övervikten av Rajas eller Passionens kvalitet - på kartan - och tecknen spänner över allt från det futtiga egoperspektivet till den stora frågan om världsherraväldet, att man kan räkna med att livet bjudit på ett rikt material för att, som Wärnström rekommenderar alla och envar som torskat på storfinansens dominanta medier, att "bilda sig en egen uppfattning" om vilka mekanismerna är som ligger bakom de krigshärdar som det rapporteras om. Ju mer man tittar på hans krigiska Mars, härsklystna Saturnus och avvägda Våg, ju mer inser man hur perfekt kartan ändå är för den sorts "motviktsrapportering" Wärnström här ger.

Och missa inte att Saturnus, om än "fallen" i subjektivism i Väduren är en av de verksamma välgörarna för det sinnelag (Månen) som står i balansens tecken Vågen medan krigsherren Mars förutsägbart nog är en fiende och illgörare för förstahus-Vågens och sinnelagets uppgift. Vad vi alltså har här, är en stilstudie i det goda och balanserade sinnet som icke desto mindre finner sin ramifikation - Saturnus - i starkt blåsväder till följd av att en ond och självisk och omogen krigsherre tagit realpolitiken och maktplaneten i anspråk. Det är den onda Mars som förfogar över den i väster ultrastarka Saturnus. Här ser jag frammålad exakt samma bild som när jag på den här bloggen kallar USA den stora Mördarnationen eller (likt araberna) den Stora Satan. 

Astrologin fungerar på den här nivån, som ett kodspråk. Den som letar gradexakta korrespondenser mellan kartor eller tror samma tecken alltid berättar samma sak, ägnar sig ännu åt de enskilda orden i det himmelska tilltalet, men har ännu inte kommit så långt som att undersöka de hela meningarna i denna ständigt pågående och ändå alltid densamma Skrift. 

Den här bloggaren insåg för sent i livet hur komplext systemet är, och ägnar sig här inför öppen ridå på måttlig ambitionsnivå åt frågan hur aggregationer av omen tillsammans bildar gestalter. Ibland har ett horoskop flera konkurrerande gestalter och då blir det väldigt svårt att avgöra vart det bär hän, i synnerhet om man som i Wärnströms fall sällan har tillgång till födelseklockslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar