Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 28 oktober 2016

Det är synd om fobikerna
AB skriver om att forna tuttmodellen Magdalena Graaf fått bröstcancer på hjärnan och nu gör en Angelina Jolie och opererar bort brösten i fruktan för det mytiska monstret Cancer. Här är problemet med fobier, de är irrationella tillstånd, set ur den strikta logikerns perspektiv. Den senare skulle kanske påminna om att Magdalena tidigare drabbats av hjärnblödning, men det ledde inte till beslutet att suga ut hjärnan ur sitt kranium!

Allvarligt talat (för cancer är inte skoj), den här nyheten bekräftar ännu en gång att västerlandet förstörde zodiaken och att det är indierna som idag förvaltar den korrekta versionen. Rädslor och t.o.m. fobier kan kopplats till just Kräftans tecken (Cancer på latin) och tecknet (och dess härskare Månen) representerar ur ett perspektiv vad antikens lärde kallade den Vegetativa Själen eller den Irrationella Själen. 

Under Vattnets och Månens inflytande tänker man inte klart, tänker inte alls utan är helt fånge över den lägre naturens blinda raseri - det som skapar rovkapitalister och andra våldsverkare eller omvänt leder till en besatthet av att vårda livet och skydda det in i det extrema. "Kycklingmamman" är en klassiker och det är Måne och/eller Kräftan som närmast kan kopplas till den figuren.

Enligt västerländsk zodiak är Magdalena Graaf en Mån-Tvilling och har föga modersinstinkt eller bekymmer över den organiska kroppen. Månen befinner sig här i det rationella Luftelementet och inte i Vatten, vilket gör den mindre empatisk men också nyktrare i sina tankar. Men med den österländska zodiaken hamnar Månen vid lunch i Tvillingarnas sista grad och nu är det inte svårt att tänka sig att hon föddes en bit in på eftermiddagen för en "ren" placering för Månen i dess eget irrationella (men livsvärnande) Vattentecken.Och det är nu FIXERINGEN slår till: hon får Dödens skugga över sig i formen av Saturnus, Liemannen! Att Månen är på väg in i konjunktionen med Mörkrets furste vittnar om att hon inte har lätt att släppa saker - hon ska in och binda sig i problemen först (minns en relation med en gangster i hennes yngre dagar).

Här har vi då kombinationen av Saturnus i Vatten och det egna sinnet som kroniska mörker, kroniska låsningar eller hang-ups, irrationella känslor som stannar kvar och blir trauman som allt mer lamslår individen och binder upp psykisk energi i fruktan och undvikandebeteenden. Där är hon nu, utan att kanske ens ha en historia av cancer i familjen (det framgår inte i tidningen om så är fallet) söker undvika sitt hjärnspöke genom att stympa kroppen.

Man kan fundera över "the Devil made me do it" - om den onda stjärnan Algol eller Satanshuvudet har med hennes överreaktion att göra. Algol står på rät linje med den södra månnoden som representerar en halshuggen kropp eller avskärandet som en radikal broms för den irrationella lägre naturens vansinniga kamp för att mäta sig med gudarna. 

I den kroppsliga jämviktens tecken Oxen kan det tyckas som om Ketu/månnoden via Algol blir en perverterad kraft som viskar otäckheter om livets bräcklighet. Kombinera nu Saturnus med psyket och noden och Satanshuvudet och vi har 2 samtidiga indikationer som tyder på en inte helt balanserad själ, en själ som föddes till världen utan mognad i de stora frågorna.

Solen och Venus i Lejonet gör henne hjärtegod och mild som människan men, som sagt, utan den riktiga visheten som alla är på jorden för att hitta innan den världsliga visheten gör dem dumma som spån.

PS. Angelina Jolie har typiskt nog också en prominent Kräfta i horoskopet. Extra intressant blir det när man upptäcker att hon är född samma år som Magdalena Graaf och därför delar "halshuggningssymboliken" i Oxen:
Hos Jolie ser man teoretiskt inga problem med Vattenelementet, vilket skulle kunna tyda på att hon opererade bort brösten helt i onödan, under inverkan av den starkt betonade Irrationella Själen (Vatten). Men detta är en fråga för astrologins medicinska gren, så jag kan inte uttala mig i frågan om man kan se dispositionen till cancer (eller andra sjukdomar).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar