Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 3 oktober 2016

Den galna hunden Madadi och kapitalismens stöld av folks tankeförmåga

Iranskfödda kämpen Reza Madadi intervjuas i SvD, men inte för sin skicklighet i underklassmänniskornas kampsport MMA, pedadogiskt uselt förklarat som "mixed martial arts" först långt fram i tidningsartikeln. (Ingen översätter något till svenska längre, varken biofilmer och snart väl inte ens boktitlar - nej visst, böcker har ju svenska folket på det hela taget vänt ryggen. Varför träna upp tankeförmågan när det finns HBO och Netflix som låter rörliga bilder strila över den allt mer inerta löneslaven?)

Intervjuaren är mest intresserad i det hjärnsläpp eller möjligen medfödda frö till ett rötägg som fick Madadi att delta i en fräck kupp i Stockholms innerstad mot en butik som säljer lyx för de övergödda onda rika svenskarna - och säkert araberna som köpt Stureplan och vill riva hela rasket för att skapa ett stål- och krom-Dubai mitt i stan, den globala kapitalismens sterila och inhumana  statusbyggnation.

Madadis horoskop tillhör dem som blir omöjliga att säga något ens med den mindre tydliga Månen som ersättningsascendent eftersom Månen har bytt tecken när det fortfarande återstår en fjärdedel av dygnet. Men det mesta talar ändå för den ökända Månen i Skorpionen, enligt den här bloggens undersökningar överrepresenterad i kategorin mördare. Och närmare mord än MMA kan man väl knappast komma? Det är väl ett tecken på att den mänskliga civilisationen närmar sig ett våldsamt slut när de onda rika blir allt rikare och underklassens nöjen allt mer börjar likna blodspillan och ren slakt?


Kungamakaren Regulus i blickfånget men
pga. sällskapet bara "kungen av gangsters"

Den halvt kollektiva Chandra lagna-kartan blir intressent med tanke på att "Mad Dog" var så pass ryktbar. Se hur den djuriska själen - Månen i Skorpionen - här rimmar perfekt med att dess egen härskare Mars kommer och hugger psyket i ryggen! Kombinationen av "kungens" stjärna Regulus i det rytande Lejonet och BÅDE de naturliga illgörarna Mars och Saturnus skapar en nästan övertydlig bild av underklass och våld utifrån ett skorpionpsykets drömmar om 10-husets status och makt inför andra.

Men hjärnsläppet som ledde bortom mördarsporten till kriminalitet - "stora och lätta pengar" - är sannolikt en kombination av "passionsbrottet" (den förgrovade sensationalismen via Lejonets och Skorpionens tamasiska, mörka Eld och Vatten) OCH "enkel framgångs" Jupiter med intelligensens Sol i åttonde hus för korruption och död. När även intellektets Merkurius ligger här, kan man räkna med ett närmast obefintligt intresse för förkovran hos alla de barn som föddes under dessa skorpioniska måndagar i juni 1978. Det är som ett helt tåg fördömda själar från helvetet släpptes ut på jorden igen. Mad dog = helveteshundar?

Men på jorden är man för att göra om och göra rätt, och det verkar Madadi ha uppfattat nu, av intervjun att döma.


En intressant detalj med just Skorpionen som psykets ascendent är att den universella dharman för denna princip blir Kräftan - protektionismens princip - som ligger i 9e huset för den här ascendentens "högsta goda". 

Jag har tidigare pekat på sammanhanget mellan Kräftan och Skorpionen i samband med terrorattentat. Detta är Vatten, den naturliga instinkten att vilja skydda och bevara sitt liv och som i kapitalismens skepnad istället blir en mördarmaskin, Thomas Hobbes "allas krig mot alla" (se om DN-redaktören Karin Bojs här - Hobbes hade typiskt nog samma psyke i Skorpionen som "Mad Dog" Madadi!) Men Kräftan som Skorpionens "högsta goda" förklarar perfekt en slagskämpe som egentligen bara är ett offer för terrorns tecken Skorpionen, det är Kräftans förhöjda oro inför allt och alla och tendens att bygga sig ett skal eller revir som i Skorpionen slår över till blint slagsmål för sitt eget - kort sagt rovdjursmentaliteten vi ser inom kapitalismen och som dagens underklassparti socialdemokraterna faktiskt är korkade nog att försvara. 

Brottsoffrets identifikation med brottslingen - relationen mellan offret Jungfrun och överherren Stenbocken - kommenterades också häromdagen, och det är alltså inom det krasst materialistiska Jordelementet man ska söka den typiska sossens andliga urspårning och halvt bortkastade livscykel på jorden. Jord måste man rena sig från, tendensen till oansenlighet och rollen som utbytbar slav i maskineriet försvinner inte automatiskt bara för att själen återföds. Man måste, så att säga, ha "turen" att återfödas med en ascendent som ger något av de värdiga tecknen i 9e huset för "universell dharma" för att motiveras till en ansträngning att se bättre vilka processer som styr världen och förstå sammanhangen. 

Detta är inget svenska journalister av idag direkt excellerar i, vilket får konsekvenser för den del av befolkningen som fortfarande orkar läsa en text längre än några meningar... Facebook är också överhetens djävulska verktyg för att lära folkmassorna av med att tänka djupt och sammanhängande... En förlorad väninna tog kontakt på FB häromdagen och vi blev vänner. Hon tyckte jag skrev långt - det var tre såna här textstycken. 

Varför hon blev överväldigad beror förstås på att Facebook byggt ett minimalt tittfönster de kallar "chatt"  som bara rymmer typ en mening. De få gånger jag behöver säga något till en FB-medlem skriver jag alltid på "meddelandesidan" som visar text med åtminstone en antydan till hur text förr skrivs på en rymlig tom vit sida... 

IT-fascisterna kanske inte är medvetna om det själva, men hand i hand med sina överherrar formar de i vår tid en grottmänniskokorkad västerlänning som inte längre ens har ett språk eller en tankeförmåga för att försvara sig mot överherrarnas behov av makt och slavar. Det är då vi får rena slagskämpar som "Mad Dog" som en reaktion nere på botten av samhället. Och sen är rovkapitalisterna där också för monitariserad den punkiga reaktionen på botten. Monstret, Hydran, är en cancermetastas som äter sig in i allt. Herkules kan dräpa Hydran men inte om Kungen ser ut som i "Mad Dogs" horoskop. 

På många sätt är våra liv redan skrivna i det ögonblick vi föds. Månascendenten här ovan summerar i Madadis person en ganska så vanlig personlighet som inte så mycket är en verklig individ (Solen tenderar att aldrig realisera sin djupaste natur när den ligger i 8e limbo-huset) som en slags kollektiv själsyttring, en svampig miniatyrhydra och i detta fall med "sensationalismens" spektakulära utagerande i kombination med en medfödd råhet (de råbarkade Saturnus och Mars är horoskopets två dominanter).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar