Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 27 oktober 2016

CETA blir av. EU nu ondare än de onda.

Förutsägbart rättade Belgien in sig i ledet och meddelandet från landets premiärminister vid lunch (DN) ger oss ett horoskop som avslöjar den fulla vidden av den ondska som nu västvärldens rika elit lanserar. Nationalstaterna kommer att krossas och den Onda Kapitalismen kommer att härja som den vill. Detta var i "andevärlden" ögonblicket då vilka terrorattacker mot Väst som helst har gudomlig sanktion.

Hur kan man påstå något sådant? Vad frihandelsavtalet CETA innebär i formen av storföretagens rätt att bekriga ländernas omsorg om sina folk förutsätter jag att alla redan känner till. Jag syftar bara på hur astrologin med sitt kryptiska språk instämmer i att detta handelsavtal kommer från Helvetet självt!Även om inte tolvslaget är på minuten rätt, spelar det mindre roll. Det är under alla omständigheter Skorpionen som stiger i öster runt lunchtid och med det mest fasaväckande onda omen som går att föreställa sig. De mäktigas planet Saturnus och den ständiga horan Venus som följer med maktens män stiger båda i öster vid denna tid! Det är förstås Storfinansen som är Saturnus och EU som är Venus i den här liknelsen.

Varför jag kallar Venus en hora beror helt på hennes dåliga sällskap i horoskopet och hennes framskjutna position i det tongivande första huset. När den giriga Vegetativa Vattensjälen framträder i öster men i den toxiska Skorpionens skepnad, då förvandlas i ett slag makthavarnas Saturnus och entouragets Venus till "verksamma illgörare". 

Och horoskopet är faktiskt ännu värre i sin konstruktion. Förlustens 12e hus, som de gamla grekerna kallade "den onda daimonens" plats, representeras här av Venus som bl.a. råder över pengar. Vågskålarna står handelsutbyten väldigt nära eftersom symbolen indikerar rättvis uppmätning av mängden mjöl eller annan produkt i förhållande till köpeskillingen.

Man kan därför säga att symbolen för det frihandelsprojekt som nu ska sjösättas står åt helvete fel i horoskopet och alls inte kommer att kunna genomdriva den rättvisa som Vågen som sådan representerar. Här är mörka krafter redan i verksamhet för att slå ut harmonin och balansen!

Faktum är att Skorpionascendenten har problem med tre planeter, Saturnus och Venus och dessutom med Merkurius. Den senare har mer än någon annan med handelsverksamhet och kommunikation (frakt av varor) att göra. Det ögonblick det framgår (via kommuniké) att Västeuropa nu står öppet för avtalet är alltså som ett ögonblick då man ingår äktenskap med Djävulen själv! Det finns inget gott att hoppas på här.

Nu kunde man ju tro att den välvilliga Jupiter, symbol för verkligt stora penningsummor, skulle vara viktigare än den på sitt sätt rätt privatekonomiska Venus. Och mycket riktigt är blomstringens Jupiter "vän" med Skorpionens driftiga härskare Mars och dessutom blir Jupiter en "verksam välgörare" när Skorpionen stiger i öster. Här kommer gigantiska penningsummor att röra sig på ett sätt som är "välgörande". Men för vem? Inte för de små som på sin höjd anknyter till den lilla ekonomins Venus. Dessa kommer att fara illa så det skriker om det eftersom Saturnus - fastän "vän" med Venus tenderar att äta upp sina egna barn. De mäktiga kommer att äta upp de "små ekonomierna" för att den makroekonomiska Jupiter ska svälla sig ännu större.

Men hela denna överstatliga makroekonomis välfärd (vi talar om de 1 procenten nu) är också den bara en falsk chimär. För hur tjusig en god Jupiter i 11e idealhuset än ser ut på pappret avslöjar astrologins djupare nivå hur falska drömmar dessa superrika väver via CETA-avtalet. Till och börja med står Jupiter i den privatistiska Jungfrun som ALDRIG som princip att dela med sig. Minns, Jungfrun ligger ett steg i zodiaken INNAN rättvisemedvetandets Våg aktualiseras och i det här horoskopet är Vågen helt utslagen genom att ha fängslats i det världsligt ineffektiva 12e huset.

Den skenbart gynnsamma makroekonomiska Jupiter ägs till yttermera visso av Jungfruns härskare Merkurius - den listiga och i sitt neutrala tillstånd helt amoraliska handelsmannen (krämare bryr sig inte om etik och moral, de vill bara kränga varor). Men för Skorpionascendenten är Merkurius en verksam illgörare, så att vi måste sänka handelsavtalet ett steg till. Det är inte amoraliskt utan rent ut av omoraliskt!

Med en så rutten och siffertrixande bas för den "makroekonomiska" Jupiter förstår vi att frihandelsförespråkarnas tal om hur välgörande det är med förenklad och tullfri import och export bara är skitsnack. Vi hör små motbjudande krämare in spe som tänkt sig att de också ska kunna hoppa upp ett snäpp och sälla sig till de själviska och självberikande typer som representeras av den stora rikedomens Jupiter. 

Den onda demonen äger med andra ord både horoskopets förstahuspersona - EU-attityden till CETA-avtalet som sådant. Men den förstahusplacerade ONDA DEMONEN (här i horans skepnad, det inställsamma och penningsugna EU) äger i sin tur den goda demonens representant Merkurius (11e husägaren) och håller den instängd i sitt onda och förlustbringande 12e hus. Det är svårt att förstå hur något gott kan komma ur en så tillständigt skadeskjuten rad av symboliska indikationer!

Visst, "välgörande" energi (Mars) fyller 2a ekonomihuset, men vem äger denna Mars och om inte den degraderade Jupiter i 11e huset? Här ser vi, precis som i några andra horoskop av sjukligt penningfixerade individer, hur båda ekonomihusen är samtidigt aktiverade och sammanflätade. Förstå hur sjuk i huvudet Fredrik Reinfeldt faktiskt var och varför han nu betjänar något som heter Bank Of USA.

CETA är bara samma Storfinansens omväg genom Kanada för att uppnå kontroll över Väst, när nu det direkta avtalet mellan EU och USA (TTIP) tycks ha gått i stå. Sådana här är demonerna som styr västvärlden, de lanserar sin ondska på bred front och den Goda Viljan hinner inte med när det näriga vattenmonstret Hydra skjuter ut nya huvuden hela tiden. Det enda positiva i kråksången är att Rovkapitalismen just nu håller på att gräva sin egen grav eftersom dess system kastar allt fler i armod och elände så att Majoriteten till sist mycket enkelt kan eliminera den tiondels procent av illgörare som återstår på den dagen.

Synd bara att rovkapitalisterna först måste dra ned hela västerlandet i Avgrunden. Medan de överlevande folkspillrorna omorganiserar sig efter det Gigantiska Inbördeskriget i den kapitalistiska delen av världen har Kina tagit över rollen som världsledande nation. Det kommer inte att vara en dag för tidigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar