Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 19 oktober 2016

Astrologin och de antika poeterna...Jag citerar ett långt stycke från SvD där det ifrågasätts om Nobelkommitténs liknelse av Dylans sångtexter vid den kollektiva diktaren Homeros verkligen låter sig göras:

[Harvardprofessorn] kunde visa att sångerna bestod av bestämda byggstenar: språkliga formler och schemata knutna till gestalter (roller), relationer och episoder som åskådliggjorde arketypiska situationer och dramatiska skeenden.

De ofta långa episka dikterna sjöngs inte utantill. Fasta uttryck och schematiska motiv var själva förutsättningen för en muntlig litteratur som blir till i nuet.

Genom långvarig träning, med början i barndomen, lärde sig sångaren den uppsättning formler och motiv som krävdes för att framföra en episk dikt. Med hjälp av denna repertoar kunde han, ständigt på nytt, skapa sin sång till tonerna av en ensträngad gusle.

Det fanns inga original, endast variationer på berättelser som hörde hemma i en given symbolisk verklighet.

Den som läste den här texten utifrån den antika astrologins universum och metodik bör ha noterat likheterna...

England såg under 1800-talet behovet av att damma av gamla glömda skelett för att skapa sig en nationell identitet och gjorde Shakespeare till normalpoeten. Det saknar därför inte sin poäng att den verkliga författaren bakom det här pennamnet ansågs ha varit den främste astrologen i England under drottning Elisabets välde... "It takes a thief..."

*****


Tillägg. 

Publicerat 8.05 i Stockholm, vilket visar sig motsvara en ascendent i 5.37 av Vågens tecken - några minuter efter soluppgången. Eftersom Shakespeare under sitt sannolikt rätta namn Edward de Vere figurerat flera gånger på denna blogg i kraft av en enda men kraftfull nattdröm hos bloggaren kan noteras - och det här var alls inte planerat - att undertecknad föddes med Solen i 5.17 Vågen. Det handlar om två minuters differens i vår tids vanvettiga jakt på precision intill sjätte decimalen. Förr - när blicken för helheten var viktigare än krusidullerna - skulle koincidensen ha kallats total

Vad då om talet om att bara en tjuv känner igen en annan? Italienvännen Edward de Vere "lånade" friskt från och omarbetade italienska pjäser, och Dylan har uppenbarligen också ett gott öga till den arketypiska Tjuven. "...said the Jokerman to the Thief: there must be some way out of here, I can't get no relief..." 

Men nej, Gycklaren Dylan - det finns ingen väg ut ur samsara. Kretsloppet kräver vår närvaro. Däremot kan man, som han också sjunger, sitta ner vid flodkanten och bara låta spektaklet flyta förbi. Det har också blivit den här bloggarens val. Världen är inte värd all denna aktivism. Låt rovkapitalisterna styra och liksom bevisa att detta alltid var Djävulens hem.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar