Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 23 oktober 2016

Är Jonas Gardell bara ett överhetens kreatur?


Så som Ann Charlott Altstadt i Aftonbladet beskriver underhållaren Jonas Gardells till ytligt konversationsstycke utformade självbiografi över en författare som grandiost tecknar sin lokala livsgärning mot en fond av världshändelser, borde den här bloggen kanske ha låtit spelevinken ha figurera i fler än fyra inlägg.

När jag slår upp hans horoskop i datorns astrologiprogram inser jag att han inte ens förärats kommentaren ”gay”. Sveriges mest högljudda homo har således aldrig ens ingått i datasetet när bloggaren genom detta minimala befolkningssegment sökte svar på om homosexualiteten har någon astrologisk signatur! Bloggaren tillhör därmed inte Gardells mobbare men det säger en del om hur oviktig hans underhållning är i undertecknads värld. Han är det ursprungliga monstret som många år senare kom att utgöra Lady Gagas mångtusenhövdade publik, en arketypisk missanpassling.

Många säsongsblomster i medierna vars horoskop beräknats minns jag inte ens vilka de är efter några år, så några minnesuppfriskande nyckelord blev en nödvändighet. Upptäckten att jag inte med ett enda ord beskrivit Gardell kan tydas som att han faktiskt är en svensk institution, och vid första återbesöket på 4½ år slår det mig att den tidigare så självklara linslusen – Månen i Väduren – kanske inte alls är den bästa förklaringen till Jonas Gardells narcissism.


Hans barnsligt fotobaserade självbiografi kan förklaras med att vi lever i Instagram-tider och det svenska folkets sviktande ork att sätta sig in i text som en följd av överhetens IT-fascism vars tekniklösningar lockat människor allt längre in en dagisvärld av enkla ikoner och varumärken som alla enbart matar den emotiva eller irrationella sidan av själen. Gamla käpphästar på den här 50-öresbloggen.
 
Men Altstadts text får mig att tänka om kring det i sig rätt dagisbetonade valet av Månen position under en knapp majoritet av dygnets timmar. För liknar inte Gardell rent fysionomiskt en ko? Skulle inte en födelse runt 15.00 eller senare och Månen i Oxen bättre förklara hans egocentriska svarta slukhål? En annan indirekt ledtråd som pekar mot detta är också av fysionomisk art – den påfallande utseendelikheten med f.d. moderata skandalpolitikern Sven-Otto Littorin påminner om störd sexualitet och den primitiva lusta som Oxens tecken representerar. (Efter att ha sparkats från Reinfeldts regering pga. sexskandalen dyker Littorin efter några år åter upp i medierna, nu för att på sexproblematikerns osvikliga sätt ha gängat ett ungt lammkött. Vi ska strax återkomma till oförmågan att höja sig över "köttets" nivå.)


Hinduismen medger inte ens att Oxens egen härskare Venus gör människan  gott om det här tecknet stiger i öster vid födelseögonblicket. Venus må representera vår förmåga till anpassning (och kärlek), men i samband med egot och den egna kroppen blir Venus förmåga att identifiera sig med det lägre planeten till en ”verksam illgörare”! Det vore ett fasansfullt misstag att identifiera sitt verkliga Jag med kroppshyddan (på det sätt som Sverigedemokrater och rasister dömer folk efter deras hudfärg). 

Men Oxen är ett emotionellt och frustande sensualistiskt tecken, och en Måne häri behöver inte alls betyda att Barnets eller Vädurens egocentriska grundtendens försvinner, inte när man ser att Gardell har Vädurens subjektivistiska härskare Mars i konjunktion med Oxens Venus. I det här fallet stämmer min alltför grova beteckning ”horkarlssyndromet” bokstavligen eftersom Gardells överlibidinösa kombination av två obetänksamma planeter faktiskt resulterat i en tid av homosexuell prostitution i yngre år.
 

Både Sol och Måne färgas av den
kritiska konjunktionen mellan Venus och Mars.
Satans huvud (stjärnan Algol) söker
korrumpera psyket (Månen) så att människan
mottar vanställda signaler om sexualiteten.

Det intressanta är att den här kombinationen i den fördömda Skorpionen nästan blir mer intressant om vi tänker oss en födelse under dygnets nio sista timmar. För då hamnar psyket i den homeostatiska balansens Oxe i opposition till sin egen härskare och står under direkt angrepp från sexualenergins Mars. Det kan tyckas som en obetydlig justering av kartan eftersom samma ”horkarl eller hora” ligger som grundplåten även under en Måne i Väduren men nu med fokus på sexualenergin som sådan och dess effekter på Venus begär till emotionella allianser. 

Men oppositionen som sådan är intressant eftersom den omvittnar en anspänning, en konflikt, en motpart (Gardell och alla freaks mot övriga världen – läs Altstadts artikel). Oppositioner sägs ställa tes och antites mot varandra och utveckla horoskopinnehavaren när syntesen på en högre nivå infinner sig. Men undantaget denna inbyggda tendens i födelsehoroskopet är i synnerhet den SATANISKA AXEL som Oxe och Skorpion bildar. Där har jag istället velat se uttrycket av den kristna aposteln Paulus 2000 år gamla ord om att ”anden visserligen är villig men köttet är svagt”. Istället för att utvecklas bortom den kritiska stresspunkten IMPLODERAR dessa individer genom Satans försorg och väljer köttets väg, syndens och dödens, och inte andens, intellektets och Livets.

En implosion är just vad som skett med den kroniskt ytliga Gardell som i sin värdelösa bok om Jesus kallade honom både tandlös och analfabet – det senare trots att Nya testamentet t.o.m. placerar lärarens debut i en judisk synagoga, läsandes och uttolkande den heliga skriften på ett revolutionärt sätt! (Se t.ex. Markus 1:21) Det är svårt att respektera tänkaren i Jonas Gardell, här instämmer jag helt i Altstadts recension.

Hur är det då möjligt att en så medioker tänkare slår an i det svenska folkdjupet? Det beror naturligtvis på att svenskarna överlag är en nation av tanklösa monster. Sinnets Måne i egocentriska Väduren disponerad av Mars i Oxen. ”Motsatser attraherar varandra” och aldrig är väl tendensen att bryta samman och bilda en lerpöl av födoämnen och exkrementer lika stark som mellan orala Oxen och anala Skorpionen – en förträffligt tydlig spelplan för homosexualitet och anal penetration! Som sagt, ”den sataniska axeln” som lurar själen att börja relativisera allt och som ateistiska och bisexuella Ola Salo en gång sjöng: ”låt kroppen själv bestämma vad det ska bli av dig”. Kanske det dummaste råd som någonsin givits i en låttext och den Rationella Själens walkover inför den Irrationella Själen, vilken senare ”Djävulen” gör anspråk på.När därför Gardells Mars/Venus i Skorpionen möter ”svenskhetens” Mars-i-Oxen inträffar alltså ingen kreativ nivåhöjning utan en implosion – vissa faller ner i detta moras medan andra svenskar med samma obändiga tjurighet motsätter sig allt Gardell står för. Ingen intellektualitet i någotdera lägret och ingen lösning på grundproblemet som är materialism och fixering vid det egna.
 

Många individuella undantag finns, man måste minnas att Sverigehoroskopet bara tecknar en översiktlig bild av folksjälen som den såg ut vid stickprovet i samband med Regeringsformen 1974.

Idag är den svenska folksjälen betydligt mer degenererad än för 40 år sedan, men jag misstänker starkt att astrologins svenska gren i sin tynande tillvaro i ett it-fascistiskt land fyllt av teknikdårar knappast har enats om något senare och lika betydelsefullt datum för Sverige. Nationalhoroskop tycks ofta bygga på subjektiva beslut om när landet tar sin början i tiden. Britterna håller t.ex. alltjämt på sitt från 1801 då en avgörande konstitutionell förändring inträffade.


I backspegeln skulle man kunna hävda att Sveriges anslutning till EU 1994 var födelsen för det nya onda Sverige som vi nu ser regering efter regering söka implementera med Storfinansen och de multinationella företagen med deras allt tydligare anspråk på att äga mänskligheten (och dess genom) som en simpel odifferentierad massa av "personalresurser". Mänskligheten tvångsförflyttas nu hejvilt inte bara från norr till söder i Sverige utan mellan länder - och idioterna inte bara accepterar detta utan t.o.m. jublar över sin globala frihet!

Onda tider har sina papegojor som Altstadt så korrekt noterar, folkliga smilfinkar som Gardell som propagerar Överhetens falsarier i sina egna texter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar