Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 8 oktober 2016

Alice Teodorescu också en nasse ??!!

Finns det någon fungerande balansmekanism i det svenska samhället (vilket är tveksamt) har nu den vämjeligt grötmyndiga Alice Teodorescu straffat ut sig som nassesympatisör och förlorat all trovärdighet. 

Till och med den för Sideriska så eländiga DN fördömer det som håller på att hända inom borgerligheten. Det är som om min lek med tanken för några år sedan gradvis tagit fysisk form, den att dagens svenska borgare är nazityskar återfödda till det Sverige som de under brinnande krig höll för att vara den mest ariska och rena folkgrenen på jordens yta. 

Så, deras dekadenta själar fick vad de hett åstundande och är nu tillbaka förpackade i en nordisk kroppstyp. Och ja, och så kommer en och annan solkig själ invandrande också, som Teodorescu, och visar sin egentliga natur så fort klimatet verkar medge det... Men nu tycks hon ha trampat i klaveret och Anna K-B kanske räddades på mållinjen när hon nu ser den allmänna reaktionen. Att som Virtanen i AB sammanfattar skandalen, också PM Nilsson i Dagens Industri hyser samma åsikt som Teodorescu, kan inte förvåna. Också Nilssons horoskop har granskats på bloggen (2014) just i frågan om hans SD-sympatier, och befunnits riskabelt.

Men jag fascineras av hur en så hopplös människa som Teodorescu kan göra mediekarriär i Sverige och slutsatsen för svenskarna är inte vacker. Hur korkat är ett samhälle egentligen som släpper igenom karriärister med så tunt på fötterna? Kvinnan har den SATANISKA AXELN kraftfullt aktiverad i sin födelse, och om vi direkt ska avmytologisera begreppet tecknar den någon som är redo att gå över döda kroppar för att nå sina mål. Det finns en avgjord moralisk korruption här, eller en tendens att följa minsta motståndets lag när den här grunda psykologin degraderar och övergår i dödssynden letargi.
Placerar man som en yttre ring stjärnhimlen för webbpubliceringen av Sveriges Radios programsegment där hon uttalar sig för Alliansens samarbete med rasistpartiet, uppstår en intressant men knappast oväntad överlappning. 

Se i den "naturliga zodiaken" (som enbart fokuserar zodiakens bärande idéer) hur det kollektiva psykets Måne under detta dygn (och nästa) dras in i den svarta Saturnus dödslängtans zon. Ja, Saturnus som Döden i planetär form och Månen som "alltings början och slut" i zodiaktecknet som kontrasterar med livets Lejon genom att ha valt döden är inte någon lustig anhopning av symboler.

Men de infekterade "rätt" person eftersom Teodorescu har den medfödda Månen i Oxen vars grundnatur här eggas till större äregirighet och makthunger till följd av kombinationen med Drakhuvudet (Rahu) och den demoraliserande oppositionen från Mars i negativt härskarläge i Skorpionen: blind åtrå i den Vegetativa Själen - näringslivets perfekta representant - en galet subhuman indikation om inte övriga horoskopet förmår ta kontroll över denna solkiga begärsnatur... Men Teodorescu är tyvärr spjutbäraren Väduren som sitt sol- och handlingstecken, och Väduren "ägs" av Mars och tar de initiativ som Mars i sin position antyder. Den här kvinnans VARJE KARRIÄRSTEG ÄR SÅLEDES ETT STEG PÅ VÄG MOT HENNES EGET POLITISKA ELLER KARRIÄRMÄSSIGA SJÄLVMORD!

Det är inte utan att man anar att också detta är en själ som var på jorden när nazisterna senast härjade och nu är tillbaka, alltjämt driven av samma grumliga tanke om att tillhöra "herrefolket". Hennes invandring till Sverige har således orkestrerats av Ödet så att hannes ankomst här sammanfallit med återfödelsen av alla de f.d. nazityskar som nu med en sådan lätthet ändrat samhällsklimatet genom viljan att sluta upp bakom SD. De hittas inom borgerligheten men väl främst utströdda som "småfolk" i de svenska städer där invandringsfientligheten frodas. De var vanliga borgare i sitt förra liv som tyskar, men för att aldrig fenomenet Nazityskland ska kunnat uppstå på nytt i Europa har den gamla tyska folksjälen nu splittrats upp och återföds klickvis i olika länder. 

I Sverige räcker de mörka själarnas antal till för att SD ska bli landets tredje största parti... Ödet säger "hit men inte längre" och det är paradoxalt att fåntratten Jan Björklund dunkelt verkar ha uppsnappat FARAN efter att själv tidigare ha varit dess nyttiga idiot. Hans öppning för samarbete mellan (l) och (s) bör ses som liberalernas (äntligen!) insikt om vilken eld de lekt med tidigare...

Ja, så kan lite metafysisk ad hoc-spekulation över de korkade tyska borgarna på 1930- och 1940-talen se ut. Ämnet angår mig djupt eftersom jag råkar ha en aning om ett eget tyskt liv som makthavare, fast redan på 1400-talet! "Varit där, gjort misstagen..." Bayern var knappast judevänligt då heller och paradoxen - apropå själarnas ibland vingliga vandring över årtusendena, är hur samma själ kan ha levt ett judiskt liv ett och ett halvt millennium tidigare! Ingen tycks permanent vaccinerad mot låga instinkter och ovärdiga tankefoster!

I fråga om inte minst psykologiska akilleshälar ger astrologin ett storslaget bidrag till mänsklighetens självkännedom (pärlor kastade för svinen i Sverige tyvärr - hade det här folket något mer än köksrenovering i huvudet skulle den här bloggen studeras av tiotusenden istället för några hundra). Astrologin kan inte synliggöra själen, det vore ett misstag att tro, men väl de materiella och finkorniga klädnader en höljer sig i vid sitt återvändande in i tid och rum. 

De fyra elementen anses förstås som bäst ha en poetisk mening idag (dvs. de finns inte) och detsamma gäller för de tre än mer grundläggande kvaliteterna (skt: gunas) vilka bloggen liknat vid fibrerna i den väv i målarduken varpå Ödet tecknas. Här är det ingen tvekan om att astrologin tar ställning för ontologiska kvalitetsskillnader, men inte på det sätt som en rasbiolog i sin psykotiska platthet skulle söka skilja folkslag åt på det vågräta planet. Tamas är grov fiber, förmörkar och fördummar. Men de inom Mörkrets domän drivs av blind åtrå och gör ingen intelligent åtskillnad på saker och ting. Därför ser man hur framgångsrika politiker oftare än inte domineras av Mörkrets kvalitet (med sorgliga resultat för samhällena de styr). 

Jag har tillräckligt ofta pekat på den häpnadsväckande ansamling av "mörkermän" som Fredrik Reinfeldt och några till ur Alliansen utgjorde. Alice Teodorescu tillhör också dessa, universums lägsta varelser. Om man anammar den gamla Balkan-filosofen Herakleitos tal om att "Djupet" är Själens (Naturens) enda dimension - kalla det gärna "empati" på det mänskliga planet - så motsvarar Tamas guna en materiell objektifiering av en själ som fallit djupt i synd. 

Närmare än så går inte astrologin i frågan om att definiera "underlägsna" människor och varför läran inte lämpar sig för rasistiska tillmälen beror förstås på dess komplexitet. INGEN kan födas enbart som tamasisk varelse (även om den del horoskop kommer i närheten). Om inte annat representeras andesjälen av Solen som oavsett vilket zodiaktecken den gästar på den till Mörkret motsatta kvaliteten som sin ESSENS. Solen är inte Helvetets barn utan tvärtom!


Mellan beckmörker och den tunna och fina fibern som kallas Sattva guna eller Ljusets och lätthetens kvalitet som driver fram intelligens och medvetande (om Himmelen inte minst), finns den mellanliggande kvaliteten Rajas eller passionen. Denna har jag - ledd av den gamla kinesiska yin & yang-kosmologin och i kontrast till hinduisk astrologi - betecknat som en icke-entitet eftersom den så uppenbart hänför sig till det komplexa mänskliga existensplanet där insikt och okunskap - Sanningens och Lögnens ande - utkämpar ett krig intill Tidens slut (slutet för vårt solsystem - i andra delar av den Djupa Rymden fortgår leken via andra taktpinnar än "våra" planeter).

När mänskligheten slutligen vaknar upp och når medvetenhet upphör den helt enkelt att leva i passion och lidelse. Själarna kommer permanent att befinna sig utom räckvidd för Mörkrets negativa sug. Kanhända är det tiden för någon annan art att ta steget in i den turbulenta mellanzonen där Ljus och Mörker bildar hallucinatoriska fenomen som de dumdristiga själarna köper med hull och hår. Eller också kommer den sista mänskliga själens frisläppande ur Passionens oscillerande tillstånd inte att innebära något annat än att Jordens alla djurarter (de som på den dagen lever) äntligen får tillbaka sin planet för sig själva. 

Det här är nämligen en experimentverkstad för en betydligt lägre Intelligens än den som människosjälarna tillhör. Den här världen skapades av Charles Darwin, även känd under namnet Djävulen eller Belsebub, denna världens herre! Människosjälarna tillhörde ursprungligen en annan högre ordning - så berättar alla världens mytologier och skapelsehistorier - men likt Narkissos förälskade de sig i sin eget ljus som speglades i Naturen eller det psykiska Vattenelementet. Och där störtdök själarna ner under ytan och föreföll nu tillhöra Naturen. Detta, insåg jag tidigt, var hela poängen med det missförstådd miraklet när Jesus gick på vattnet. 

Berättelsen avsåg bara understryka att Jesus inte gått ner sig i Naturen som de nervösa fiskarna i hans närhet. Med förlusten av begreppet Själen eller Naturen eller Psyche, kunde det allt mer förmörkade västerlandet inte längre förstå sina egna berättelser. I den yttersta tiden - vår tid - uppstod till och med sekter av kompletta idioter som tog sin uppgift att bekriga dessa berättelser fast de inte ens förstod dem längre. Jag talar om tokstollar som Humanisterna och den till Kungliga Tekniska Högskolan nära knuta Vetenskap & Tokbildning. "Ingenjörs-Sverige" är helt "infesterat" av satanistiska lobbyister som söker förklara att den materiella bubbla vi lever i är det enda som finns. Blinda som leder blinda, Mammons och den svenska vapenexportens trotjänare... 

Det finns ett framtida pris att betala för dem som återföds svenskar utan att vakna upp och se att detta är Djävulens egen lekstuga, fylld av lögner och en patenterat falsk svensk självbild som politikerna ständigt upprepar. Få i Sverige lyckas med mer än att jobba, konsumera och sedan dö. Vilket bakvatten detta är! En plats värdig folk som Alice Teodorescu och Carl Bildt. Allt mindre än en utopistisk hållning är ett svek mot din egen själ, glöm inte det om du finner bloggens ståndpunkt orealistisk!

Teodorescu jämfördes 2015 med moderata Blondinbella vars horoskop hennes både påminner om och skiljer sig från.

1 kommentar: