Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 2 september 2016

Yoga Girl - den goda naturalisten


Svenska fenomenet Yoga Girl (Rachel Bråthén) och hennes miljonhövdade publik på Instagram (forumet för alla som tycker ett foto och en one-liner ger tillräcklig intellektuell stimulans) har inte astrokommenterats tidigare.

Men när jag såg henne i rubrikerna och fick lust att läsa en årsgammal artikel i AB slogs jag av vilket bra exempel hennes liv är på Jord- och Vatten-dominerade horoskop när de håller sig borta från politiken och enbart ägnar sig åt kroppsligt och känslomässigt välmående - det de två negativt polariserade elementen ringar in. Som politiker skulle de här elementen fungera perfekt om man valde att företräda ett äkta Rädda Naturen-parti, men något sådant finns inte längre i Sverige, med sina industriella och nedsmutsande anor. 

Om Jord och Vatten går in i politiken kommer det sannolikt i 9 fall av 10 att bygga på konkreta upplevelser att plånboken tunnats ut under en eller annan regering, det är således inga idealister utan pragmatiker. Jord och Vatten lutar än åt vänster, än åt höger. Att det åtminstone halvtydliga Vänsterpartiets styrelse för några år sedan dominerades av födelse till Eld och Luft - tydliga idealister - kanske var en tillfällighet, men kanske inte. Det var precis det resultat av ministudien jag hade föreställt mig innan jag sammanställde styrelsemedlemmarnas födelsedatum. 

Har en människa väl nått idéernas stadium, då är nämligen sannolikheten hög att hon också börjat förnimma de Eviga Idéerna som in-Formerar vår materiella värld och dessa Idéer är i sin tur stoffet i det gudomliga medvetandet och utgör i någon mening den högre Lag eller morallag alla människor har förmågan att upptäcka. Vissa är bara så om sig och kring sig att de inte är särskilt intresserade av vad som gör världen till vad den är. Då blir man en högervriden borgare, och det är sannerligen intressant att notera hur Yoga Girl har precis samma Måne-i-Kräftan och Sol-i-Jungfrun (vilket bildar en extremt "naturlig" människotyp) som brunkolsministern Mikael Damberg (som jag räknar till värsta sortens högersosse).

Yoga Girl har presenterats som kvinnan som har en get hemma, men det är ju inte så förvånande om man är skriven på en gård på landet. Så typiskt stockholmstidningar att göra ett nummer av det mest naturliga i världen.Men jo, här finns utöver betoningen av Jord och Vatten också lite annat smått och gott av stort intresse. Det tråkiga först. Det sjätte hälsohuset är en modern förvrängning eftersom alla är njutnings- och lyckosökare numera - i antiken hette sektorn Olyckans tempel rakt av och har således att göra med t.ex. ohälsa. Ur det lättrörda sinnelaget i Kräftans perspektiv är depressionens Saturnus en riktig sänkare i det här psykets upplevelsevärld, och läser man AB-artikeln ser man hur.

Intressant för hennes Instagramframgång är förstås det ofta ytliga men också högst VISUELLA Lejonet - dessa kattdjur är naturliga linslusar och kameran tycks älska dem! Här har vi Venus i Lejonet vilket indikerar trånad efter harmoni eller identifikation med Konungen eller vilken dominant och ledande figur som nu finns tillstans och vars LJUS man kan gassa sig i. Att persernas primära kungastjärna Regulus står på rät linje visar hur Yoga Girl tycks lyckligt lottad, och utifrån sinnelagsascendenten faller pengarnas och skönhetens Venus lustigt nog i 2a ekonomihuset. Den här stockholmsflickan föddes uppenbarligen hyfsat privilegierad vilket också hennes resvanor tyder på.

Men horoskopet saknar alls inte idéer, vilket gör att Platons och alla religioners Idévärld troligen ligger långt mer inom räckhåll för Yoga Girl än för den påvre Mikael Damberg vars enda Luft-placering är den icke-kreativa och helt adaptiva Venus-i-Vågen. Se som kontrast hur Yoga Girl har intellektets Merkurius i Vågen och därtill genomlyst av orange Eld - kreativ tanke! Detta beror förstås på att Merkurius disponent Venus står i Eld-Lejonet och dessutom välsignas av kungamakaren Regulus. Snacka om att de merkuriska medierna älskar att gudomliggöra Yoga Girl - hon tillhör de lyckligt lottade och har lite av en kunglighets aer över sig! När allt kommer omkring är detta inte en "jord-jord" Jungfru eftersom soltecknet ägs från en luftburen Merkurius!

Men allt är inte frid och fröjd i strandparadiset. Utifrån Kräftan i 1a huset är märkligt nog Venus (statis, ständig jämvikt) alls något positivt, planeten klassas som en verksam illgörare. Var det därför den unga YogaGirl var en yrhätta och en oroshärd, oförmögen att stilla sitt inre? 

Om nu inte Yoga Girl tillrättalagt sin historia alltför mycket spricker hennes blindtarm EXAKT samtidigt som goda väninnan dödskrockar med en annan bil. Det här är en "meningsbärande" jungiansk synkronicitet och Yoga Girl tycks medveten om att det betydde något DJUPT. Man måste därför vara fördragsam i omdömet när hon som svar på frågan om hur yoga och andlighet hänger i hop för henne råkar formulera sig lite olyckligt, precis som materialister brukar göra:

"Det handlar inte alls om att tro på någon gud, däremot om att ha en helig stund på dagen då man kan känna tacksamhet för allt man har."

Notera det sista, "allt man har". En individ med större distans till Jord och Vatten skulle kanske ha sagt "allt man är".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar