Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 13 september 2016

Urban Ahlin - inbäddad fördärvare i talmansposition!
Ser fler det kuppartade som pågår i Sverige på flera samtidiga fronter? Köpta högersossar som Urban Ahlin håller på att radera ut spåren av såväl en socialism som humanism de inte längre representerar (SvD) och uppdragsgivaren är inte svår att lista ut. Det är de Stora Pengarna från USA. 

Istället lobbar bruna och islamofoba Humanisterna in en alternativ rit inför Riksdagens årliga öppnande hos Urban Ahlin, som sedan förbjuder den ena ceremonin efter den andra i Riksdagens lokaler. Dessa är tydligen tänkta att bli Tempel för den heliga amerikanska dollarn!

Kan någon grävande journalist börja granska Urban Ahlins och Humanisternas internationella kopplingar? Vem ÄGER dessa kreatur som som bedriver denna ondska i den spelade "opartiskhetens" tecken? 

Kan det verkligen bara vara några ensamma galningar, eller är Sverige på väg att bli kapat likt det USA sedan längre tagits över av de Rika och inte längre kan kallas en demokrati? (Se viktig länk till The Guardian i föregående inlägg.)

*****


PS. För dem som är för mycket barn av sin tid för att förstå sammanhanget, skriver jag ut det i klartext: religion är hederlighetens och etikens sista bastion; genom att angripa religionen - det som finns kvar av den i Sverige - banar Rovkapitalismen väg för sina erövringar. Svenska folket ska sugas ut och sedan förkastas, precis som Imperialister alltid i alla tider gjort. 

Jag hör på radion att Damberg fortfarande inte givit svar på de anställda vid Findus i Bjuv vad som ska hända efter den brittiska Rovkapitalisten som nu drar vidare. Svaret är förstås att Damberg också tillhör det marknadsliberala Monster som bloggen ibland associerar till den förskräckliga och subhumana Hydran.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar