Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 september 2016

Tidstvillingar besannar talet om dikten och verkligheten

Äntligen gör Aftonbluddret lite nytta och producerar värdefull fakta. Fast den presenteras förstås som en liten jollrig babynyhet av feelgood-typ och egentligen inte det heller. Berättelsen om tjejbästisarna i samma stad som upptäcker att de fött varsin dotter exakt samma minut innehåller också uppgiften att båda spädbarnen uppvisade vissa respiratoriska problem.

Den här bloggen hade sina "femton minuter" för sju år sedan och det är troligen bara en och annan på underbemannade tidningsredaktioner som regelbundet tittar hit för att se om det går att återanvända något. I fallet med tidstvillingarna (som det kallas på astrologiska) pekar faktiskt allt mot den här bloggen och det är därför man börjar fundera över om det är Dikten som skapar Verkligheten, eller vad som egentligen försiggår.

Mammorna kallar sin födelse magisk vilket är en vanliga människans spontana reaktion för varje mer påfallande koincidens. Men om kvinnor i lag synkroniserar sina menscykler precis som män i grupp tenderar att släta ut sig själva maximalt genom att alla ge upp sin individualitet till överguden Apple och bara prata om samma prylar med varandra, då borde väl de förstnämnda också kunna synkronisera sitt barnafödande, ner till exakt samma förlossningsminut? Det är med andra ord inget magiskt alls utan bara hur Naturen fungerar på "gruppsjälsnivå" - väljer man att "ingå" skapas där och då en "själ" - en entitet - och alla medlemmarna fungerar på någon nivå av Verkligheten som ett enda väsen. Astrologiskt är det förstås tacksamt att notera att dessa tidstvillingar föds just som Tvillingarnas tecken börjat stiga över stadens östra horisont (västastrologin, fast tiden är ur led i det systemet, råkar här pricka in samma tecken, fast då sluttampen av Tvillingarna).

Det här blir spännande eftersom artikeln nämner kvävningstendensen med navelsträng runt den ena ungens hals och andningsproblem hos den andra (ungefär som om den andra känner av problemen den första har - men så långt spekulerar inte tidningsartikeln). Tvillingarna, som den ängel från de eteriskt luftiga dimensionerna representerar förstås luftvägarna om man ska tala enkel och kroppslig astrologi. 

Och vad har bloggen om och om igen sagt under sina sju år? Jo, att gränsdragaren Saturnus i sin verksamhet ofta upplevs subjektivt som att den stryper sina offer. Det här är bloggens eget uttryck och inte en standardfras ur litteraturen och kommer säkerligen av att bloggaren själv föddes med luftvägarnas Tvillingarna i öster opponerad av Saturnus! Ska man tänka i bilder är Saturnus som Liemannen eller Döden snarare kopplad till lien och därmed halshuggning.

Se även: Satans huvud, giljotinen och Paris överbödel

Men det är förstås den obevekliga Saturnus tendens att greppa människor och företeelser som i ett skruvstäd och ge dem väldigt lite utrymme att röra sig som ligger bakom liknelsen vid att bli strypt. Ett av de tidiga blogginläggen såg i Saturnus naturliga koppling till det 10e makthuset den onda arbetsgivaren eller makthavaren och den gamla mytologiska bilden där titanen "Saturnus äter sina barn" för att behålla makten för sig själv ("makt korrumperar").

När nu Saturnus vid tidstvillingarnas födelse i Tvillingarnas tecken kopplar sitt långa 270-gradersgrepp om Lejonet drabbas naturligtvis Tvillingarnas härskare Merkurius av denna repression. Och simsalabim producerar Dikten en exakt avbild i Verkligheten i formen av två samtidiga förlossningar som båda utmärker sig av vissa andningsproblem! 

Missa inte hur de båda naturliga skadegörarna Mars och Saturnus enligt hinduisk astrologi BÅDA riktar en specialaspekt mot de involverade faktorerna. Mars från 6e hälsohuset angriper ascendenten och Saturnus från samma hus söker kontrollera ascendentens härskare. Det finns nog skäl att anta en aningen klen hälsa hos båda barnen under de tidigare åren men inget värre än värme och näring råder bot på. Dessa är själar som just kommer tillbaka från ett tidigare liv i kylan, bildligt talat! De har definitivt varit med om något tillsammans och är säkert (som också artikeln antyder) speglingar av de kvinnliga bästismammorna. 

Är de t.o.m. en och samma själ som delat upp sig i två parallella kroppar? Vem vet, men spontant känns inte en sådan tanke speciellt smart. Den senantike romerske filosofen Plotinus såg i princip inga problem med tanken på själens samtidiga inkarnation i flera kroppar, men här kan man fråga sig vilken poängen skulle vara att i gamla arbetarstaden Västerås göra precis samma liv samtidigt i parallell... 

En förklaring skulle möjligen vara att själen i ett tidigare liv varit så enögd - jag talar fortfarande bildspråk - att den i detta liv behöver två kroppar för att få ett stereoskopiskt perspektiv på sitt liv och därför väljer två kroppsliga utsiktstorn vilka förmedlar det liv själen på DET PRINCIPIELLA PLANET tänkt sig leva ur två något olika perspektiv. Bakom ytan är det en och samma själ som nu - enligt Tvillingarnas merkuriska princip - kan notera skillnaderna mellan de två vyerna och komma fram till vad den här själen är i världen för att lära sig. Här blev det plötsligt väldigt filosofiskt och djupt!

Det är dessutom fullmåne vid båda födelserna, vilket alltid ökar trycket (det känner tydligen alla barnmorskor till).

Mammorna, födda samma år och båda i det arketypiska Barnets soltecken (Väduren), delar förstås också den egenheten att lyckobringaren Jupiter vid denna tid (runt 1990) passerar genom... Tvillingarnas tecken!

Tydligen fungerar Aftonbluddret som alla andra schablonskapare som pumpar ut VISSA TYPER av medvetandeformande stoff om om om igen tills man är helt trött på allt vad nyhetsmakeri vill säga. Bloggens enda tidigare inlägg om tidstvillingar kom också från samma tidning och det publicerades för drygt sju år sedan.

Men tack Aftonpladdret för ett ovärderligt fall. Att hitta exakta uppgifter om tidstvillingar gör man inte varje dag! Barnen har båda Månen i 10e huset, vilket tenderar att ge ett perfekt normalt och folkligt liv. Tack till dem också för deras bidrag genom sin blotta födelse!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar