Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 17 september 2016

Arbogakvinnan och sommarstugemordet (Egoism leder till ointelligens)

Jag har dröjt med det här intressanta och omskrivna fallet, men nu tog jag mig några minuter och bläddrade igenom en massa Flashback-sidor för en identifikation och ett horoskop. 

Den 41-åriga kvinnan (senare omdöpt Arbogakvinnan) framstår som en ren egoist med bara den egna vinningen för ögonen - och det är också detta förkrympta mentala förstånd som gör fallet så bisarrt. Sex med en 18-årig invandrare och medhjälpare som i sin tur misshandlat andra invandrare (En Flashbackröst: "Hur korkad får man vara att dra in en sån medhjälpare i sin mordplan).

Och så mord - troligen - på en make för att snabbt få ut försäkringspengar. Hennes liv är tydligen rena dokusåpan men för astrologin är detaljerna inte nödvändiga, några penseldrag räcker för att förstå att vi har att göra med något i särklass...


Vid första påseendet ser horoskopet rätt normalt ut, inga spektakulära ingredienser om man bortser från oppositionen mellan de båda naturliga illgörarna. Och den ska man naturligtvis inte bortse från. Men det måste finnas något mer, en enda indikation räcker inte för vanvett, även om oppositionen faller rätt olämpligt utifrån sinnelagsascendenten.

Saturnus är inte lyckad i Solens naturliga femte hus eftersom dessa två planeter är ömsesidiga fiender. Saturnus försöker sätta p för det naturligt solära husets flödande livslust - värsta glädjedödaren och även om inte alla som har denna placering (i sina "äkta" horoskop med känd födelsetid) är uttryckligt onda, blir de paragrafryttare och saknar ofta t.o.m. glädjen av ett fungerande sexliv.

Att sedan också ha den omoraliska Mars i 11e idealhuset leder till frågor om vad kvinnan egentligen har för målsättningar...


Att använda Månen som substitutascendent leder i Vattumannens fall till problemet att Månen inte är någon vän för den saturniska Vattumannen, den är i själva verket en "verksam illgörare". Det kan man bäst förstå som att Saturnus/Luft är den torra rationella själsnivån, en tänkande varelse som vuxit sig äldre och mognare än de instinktiva och begärsstyrda "lunatikerna" som drivs av de lägre sinnena. 

Går det ens att försöka dra några slutsatser utifrån månascendenten om hela denna nivå är i någon mening förgiftad eller defekt? Samma problem uppstår med Oxen som månascendent och här är problemet akut eftersom även Oxens härskare Venus blir en verksam illgörare - den hinduiska astrologin är konstruerad så att den ger ett rungande underkännande för den simpla materialistiska typen som identifierar sig med Oxen (judarnas dans runt Guldkalven). Indisk astrologi är, precis som hinduismen, strikt anti-materialistisk, vilket naturligtvis är det korrekta synsättet ur den eviga själens perspektiv. Materialisationen på jorden är inte alls önskvärd och i fallet med den rationella Vattumannen får man med Månen ofta väldigt kallsinniga individer, 41-åringen har kallats extremt manipulativ. Rationaliteten är sådan att dess inverkan på det "enkla" sublunära livet (Månen med dess simpla aptiter) tydligen är problematisk.

Därför är det av största vikt att Saturnus - mer begripligt en god kraft för Vattumannen i första huset - fungerar väl på himlen. Och det tycks den göra genom sin passande placering i Luft (Tvillingarna) tills dess att man inser hur illa den beter sig i just det femte huset. Hela det kreativa femte huset stympas på något sätt av Saturnus ständiga ränksmidande eller planläggande. Kvinnan var inte alltför begåvad i sin planering - för att uttrycka sig milt. Det faktum att sinnelaget saknar kontakt med såväl den grundläggande intelligensens Sol och det logiska intellektets Merkurius (som båda står i "omedvetna" och förlusttynga 12e huset), antyder att hennes lunära Psyke planerade ungefär lika långt som näsan räckte, dvs. naivt och enbart utifrån de mest ytliga omständigheter. En intellektuellt vaken individ skulle genast kunna dekonstruera de tafatta lögnhärvorna.

Men jag skulle vilja peka på en otippad sak på kartan. Givet att 11e idealhuset ockuperas av den dubbelt onda Mars (naturlig illgörare och för den rationella Vattumannen i 1a även en verksam illgörare), blir det rent kritiskt att hitta hybrisplaneten, den giriga och ambitiösa Rahu i tionde huset för makt och ära. Rahu beter sig nämligen som en uppblåst version av den disponent den "spinner på" och här har vi alltså ett Mars-tecken, Skorpionen, i 10e makthuset. 

Utifrån mördaren/bedragerskans i sig opålitliga sinne och dess negativa elftehusideal blir det en ren katastrof om hennes äregiriga Rahu söker realisera en plan som ska ge henne "tiondehusets makt och status". Och satte sina korkade planer i verket, det gjorde hon.

Det här är som sagt en tolkning baserat på det redan inträffade, men jag är lite förundrad över att inte den "verksamt goda" Saturnus lyckats stadga psyket (Månen) bättre än den tydligen gjort. Uppenbarligen är "psykhoroskopet" så illa skadat av de flera svagheter som har noterats att dessa tillsammans bildar en talanglös statusjägare - en sort det finns lite väl många av i Sverige.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar