Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 19 september 2016

Sex år på flykt

Inlägget är spekulativt men jag vill inte hemfalla åt lyteskomik. Likväl undrar jag hur SvD tänker som väljer ut en sexårig flicka så övergödd av sina föräldrar att hon ser minst dubbelt så gammal ut. Ska man beskriva flyktinghelvetets otrygghet så faller det sig naturligare att illustrera med utmärglade barn och inte ungar som ser ut som det nya skit-Sveriges underklassfetton - de Rika lär ju numera de Fattiga att häva i sig den billiga skräpmaten som pumpas ut i tv-reklamen. 

Dessutom har ICA-oligarkerna (Aftonbladets benämning) tagit den svenska livsmedelsmarknaden gisslan så att svenskarna betalar Europas högsta pris för livsmedel som de Fattiga har inte längre råd att köpa den nyttiga maten eftersom den blivit en klassmarkör för de välbeställda.

Till saken. Gör man ett horoskop för Världen år 2010 - samma år vi kan anta att sexåringen föddes - syns genast flykting- eller upplösningstendenserna.
2010 börjar enligt vår konvention vid midnatt den 1 januari och här duger det gott med att rita ut en naturlig zodiak som enbart fokuserar zodiaktecknen som bärande idéer (de motsvarande husen här oftast näranog  samma innebörd).

Det slående är hur en fullmåne, dvs en spänning som når bristningsgränsen, utspelar sig längsmed den mesta "resandeaxeln"! Månen representerar också resande - månskäran ligger som en båt närmare ekvatorn och det är förstås därifrån föreställningen om en båtfärd till andra sidan kommer. Färjkarlen Karon anknyter starkt till Månen i Vattentecknet Kräftan och dess naturliga fjärde hus som kan beteckna upplösningen eller "utgången". Alla tre Vattentecken/hus har med döden att göra på något sätt.

Här ser vi den onda Mars "fallen" i Kräftan och den sektor (4e huset) som egentligen borde representera trygghet. Men Olyckan har på något sätt invaderat den trygga hemmiljön och det stör direkt ut lyckan-i-samhället, Jupiter i Vattumannen. Vi kan jämföra med den starkt islamofobiska och allmänt religionshatiske sekteristledaren Christer Sturmark, Humanisterna. Han har Mars i aggressiv attack mot "formerna för samhället" eller de konceptioner som utgör samhällets andliga nivå (Saturnus i Vattumannen). Det är inskränkta och själva svårt skadades själar som Sturmarks som gör livet till ett helvete för flyktingar som kommer med en annan kultur i bagaget!

Horoskopet domineras starkt av den gulfärgade ljusa eller medvetna kvaliteten Sattva, ofta kallad "godhetens kvalitet" i hinduismen. Men som man såg av invandrarhataren Gert Wilders starkt sattviska horoskop stämmer sådana enkla riktlinjer sällan i verkligheten.

Däremot stämmer det att Sattva har med en tendens att vara i rörelse - särskilt mentalt - medan den motsatta kvaliteten Tamas (mörker, rigiditet) betecknar okunniga men solida människor eller situationer. Folk tenderar att lita på de mörka eftersom de VERKAR trovärdiga. De ljusa och begåvade möts istället med misstro eftersom "folk" per definition tillhör den osunda mellankvaliteten Rajas eller Passion, som varken är hackad eller skuren utan ömsom tänker klart (Sattva) och ömsom faller till föga för låga drifter och enkla skenbart stabila lösningar (Tamas).


I det här horoskopet ser vi således det enda robusta tecknet - Vattumannen (sociala mönster) upplösas av gult ljus eftersom Vattumannens härskare Saturnus själv står i ett sattviskt tecken, låt vara medvetenhet bojad till enbart det materiella (Jordelementet). Dessutom står Saturnus i olyckans 6e hus så att man får bilden av samhällsmönster i upplösning.

Därför passar bristen på Tamas soliditet eller fasthet perfekt in på sexåringens hela liv på flykt (fast i texten läser man att hon faktiskt bodde fyra formgivande år på ett och samma ställe innan schweizarna nazifierades och började invandrarhata).

Det är också talande hur väl detta horoskop för världsödet 2010 passar in på det fatala vägval Sverige gjorde då, när PR-bluffen "Nya moderaterna" lurade på svenskarna Reinfeldt och kompani i valet och detta parti från helvetet bildade regering och genast började riva ner det samhällssystem som förvisso redan den allt mer högervridna socialdemokratin påbörjat efter att ha legat i säng alltför länge med marknadsliberalismen. Vi kan se den hatiske näringslivsmarionetten Reinfeldts politik i den förödelse Skadegöraren Mars i trygga Hemmets Kräftan vållar - inte bara i de enskilda svenska hushållen utan framför allt genom Mars DISSOCIATIVA, upplösande aspekt till den gamla välfärdsmodellen (Jupiter-i-Vattumannen) som byggde på att människor upplevde en samhörighet.

Anthropocene.live summerar väl vad den onde Reinfeldt istället drev Sverige in i under de sammanbrottssomen som kartan tecknar, ett förintelseprojekt som nu högersosseriet i regeringsställning fullbordar i sitt tal om "närmare transatlantiskt samarbete". De Rika hatar de enskilda nationerna som enbart upplevs som blockeringar för de fula skattesmitande pengarnas flöde. Tänk exemplet Apple, men på bloggen beskriven som Hydran, det girigaste och mest protektionistiska av monster. 

Den Rike mannens huvud går inte att kapa av, för då växer systemetiskt två nya huvuden ut i dess ställe. Det krävs stor snillrikhet för att mänskligheten - Vattumannen - ska kunna återerövra sin mänsklighet och värdighet när denna låga instinkt genomsyrar världens Ond Rika som en ärftlig tumör som bara blir ondare ju mer man pillar på den.

Ja, 2010-horoskopet är primärt ett "sammanbrottsomen" med tanke på hur idealismens 11e hus och välfärdssamhällets Jupiter angrips av Mars i den lilla partiska Kräftan. (Det visar också vilken framgång små och skeva modeller har eftersom vi alla har en liten partisan inom oss som gärna krymper ner utblicken till bara den egna familjen och det egna hemmet. Vattumannen är ett sårbart tecken eftersom det är intellektuellt och Luft - anden - är "impotent" enligt Goethe. Sann humanism väger lätt när ett folk (som svenskarna) indoktrinerats till själviskhet, vilket är kapitalismens enda budskap och också det som kommit att bli samhällets egen norm. Se bara de statliga företagens allt värre korruptionshärvor enbart för att den glittrande penningen förvridigt huvudena i detta land.

"Sammanbrottet" syns också i det att den drivande delen av fullmåne - Solen - "ägs" av den skadade Jupiter. I den meningen visar sig den övergödda sexåringen ändå vara extremt representativ för den globala rovkapitalismens nya giv: håll folket i rörelse, förneka dem en fast boplats. Ge dem en smartphone och lär dem att färdas hur långt som helst för att hitta ett uppehälle. Din iPhone är numera din enda trygghet i världen, det är de Rika bestämt, de i toppen som enbart skördar utan att tillföra världen något tillbaka. Den som tittar noga på hur vardagslivets byggbitar av idag ser ut, kan bara förskräckas över hur mänskligheten låtit sig föras fram mot denna avgrund som är vad it-fascismen har att erbjöda. En ny tids ättestupa väntar men massorna förstår det inte. 

Aldrig att den Rike kommer att vilja betala ut medborgarlön till alla överflödiga människor när robotiseringen av samhället fortskridit ytterligare. Hör bara hur TT/SvD lägger sina ord redan i första stycket:

Förslaget...innebär att en basinkomst utgår till 2 000 personer för att testa hur arbetslösa kan sporras att ta lågavlönade jobb eller korttidsanställningar.


http://www.svd.se/finskt-forsok-med-basinkomst-far-kritik/om/medborgarlon

(Min emfas.) Så lyckas man korrumpera hela tanken med basinkomsten och göra den till något fult, till en piska i Fredrik Reinfeldsk mening. Inte undra på att artikeln försvann rekordkordsnabbt - t.o.m. SvD insåg väl hur tydligt den Onda Rika människans tankeliv lyste igenom. Jag hittade tillbaka till den fula formuleringen enbart tack vare Google. Det går som bekant inte för ströbesökaren att söka i SvD längre.
 
Istället för att bygga ett lyckorike för alla på jorden kommer de Rika att rigga det mest djävulska slut för stora delar av mänskligheten och få det att se ut som Naturens hämnd. Dramat blir extremt tillspetsat i slutet på Mörkrets tidsålder, men som religionen alltid lärt ut kommer Ljuskrigare att anlända och terminera dem som satsade på fel häst. Det vi idag kallar "terrorism" (typ IS) är en mild västanfläkt mot den reaktion som kommer att följa efter att den onde Rike mannen inkorporerat nationalstaterna maximalt i sin utsugningsmaskin. 

Jag undrar om vi inte ser början redan nu i USA med vansinnesvåld utfört av enskilda lite varstans och bilar som nu brinner över hela Malmö och inte bara i de getton för de Fattiga som de Rika konstruerat. När ett land förbinder sig med den arketypiska Ondskan kommer naturligtvis samma mörker gradvis att börja välla upp hos samhällsmedborgarna. När Ondskan är tillräckligt ond kommer inte ens polis och militär att vilja försvara de onda och då rasar hela korthuset. Det kommer att bli många år av närapå full anarki innan ett motgift mot den Rike mannens idéer äntligen går in bakom menighetens tragiskt tjocka pannben. Den allt mer prekära medelklassen kommer att slita sig fördärvad och fortfarande tro "brödsmulorna" ska komma tillbaka. Sån är dårens inbilskhet.

*****


Tillägg 160920: Se också i The Guardian om vår nya tid av "var och en som egen terrorist" - västcivilisationens totala sammanbrott till följd av dess sjukliga individualism...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar