Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 30 september 2016

När skomakaren förblir vid sin läst

När skomakaren förblir vid sin läst blir det bra. SvD känns understundom som en radikal tidning eftersom fingret i vinden visat att globalt undflyende skattesmitare inte står högt i kurs hos allmänheten. 

Och då blir plötsligt Fredric Karéns text om hur Google och Apple m.fl. trollar bort sin skattskyldighet en bra text, trots att jag tidigare skrivit mindre snällt om tidningens chefredaktör! Det är nu två år sedan jag beskriv honom som Storfinansens trogna arbetsoxe, och pekade på den korrumperande djävulstjärnan Algols raka ingång i pengarnas Venus i hemmaläge i ägenderättsprincipens Oxe. 
Men ska man dra någon lärdom av det Algol-dominerade horoskopet för Trumps och Hillarys tv-debatt (vars tolkning jag slarvade förbi mest för att få säga att jag var less på den globala kapitalism och deras förnedring av människor i alla länder), så är det väl att Satans stjärna som steg i öster just då tv-debatten började introducerar ett element av oförutsägbarhet. Algol i öster tycks sätta hela verkligheten ur spel och det blir oklart vad man faktiskt har att göra med!

En av mina tidiga förslag till Algols beteende (när jag bara hunnit studera några dussin "algoliserade" horoskop) var att stjärnan ibland tycktes bidra till just en "trickster"-gestalt, en narr, vilket förstås är en variant på Satan som Anklagaren, en oäkta figur som bara tar som sin uppgift att säga emot. 

Som det visade sig protesterade Trumps läger efter tv-debatten på att programledaren/moderatorn agerat en satan - och ingripit som mästrande vedersakare med mothugg om faktaenligheten i det Trump sade. Satans brist på egen substans kan förklara varför inget alls tycks ha kommit ur debatten. 

Dagen efter VALDE medierna (begripligen) att förklara Hillary - den onda kapitalismens ombud - som segrare. Ingen vill rubba status quo! Men snart nog kom mer eftertänksamma kommentarer som ansåg att läget nog egentligen inte förändrats så mycket som den hajpat "historiska debatten" förutspåtts göra.

Vad gäller SvD:s Karén är det naturligtvis ingen liten sak när den opålitliga Algol - Satans huvud enligt judarna - angriper Venus som är disponent/ägare till hans eget djupaste väsen, hans solära identitet (Solen står också i Oxen)! I hans aktuella text unnar han sig lite självbiografiskt stoff och fadern visar sig förutsägbart ha varit en småföretagare. Här ser vi att skomakaren gör bra ifrån sig när han förblir vid sin läst och klagar på varför han betalar för sig när inte de stora stekarna Apple och Google gör det. Ungefär. 

Eftersom Oxen som sådan drar så starkt mot tankar som uteslutande kretsar kring eget ägande (och hos hedonisterna vad de ska äta eller roa sig med härnäst) går talet om Djävulens substanslöshet hand i hand med det här zodiaktecknet. Materialism är en ovärdig livshållning, men den finns därför att SJÄLEN kan befinna sig på olika nivåer av förfall.

Skulle det vara möjligt (vilket det inte är) att tvinga in precis alla astrologiska faktorer i detta tecken, skulle entiteten förgås i samma ögonblick som ett stycke antimateria som möter materia. Det är därför inte Jord-elementet ingår i de antika skisserna över SJÄLENS BESKAFFENHET. Jord eller den materiella sfären är enligt filosofisk idealism en förorening som de själar drar på sig som avvikit starkt från den gudomliga ordningen. 

I den meningen är astrologin en slags andlig rasbiologi, men den som pekar finger för att någon fötts under orimliga mängder Jord i horoskopet är knappast en vis människa, eftersom UPPVAKNANDET om fångenskapen i Platons grotta väl aldrig ligger så nära som för just dem som bär den mest inbilska bördan av dem alla: att de har ett ägarintresse att viga sina liv åt att bevaka eller vårda!

Nu har visserligen bloggen antytt några gånger att vissa horoskop verkar FÖRUTBESTÄMDA att gå den Mörka sidans ärenden, men det är en annan diskussion som rör hela spelplanen som sådan. På individnivå säger man ju (mer eller mindre hycklande om verklighetens beskaffenhet) att den enskilde har en frihet att välja.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar