Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 6 september 2016

Mörkrets kvalitet och KI-kanslerns inkompetens


Varför tittar du på mig?

Det förvånar mig inte att Karolinska Institutets under vanhedrande omständigheter avskedade universitetskansler Harriet Wallberg har en lång historia med den ärelösa Lars Leijonborg - han som passade på att smita några dagar innan skiten flög in i fläkten. 

Tydligen satt den kvinnliga KI-höjdaren med i det Globaliseringsråd Leijonborg startade direkt efter den onda regeringen Reinfeldts tillträde. Syfte: att tänka ut en borgerlig strategi för att ytterligare söndra och försvaga svenskarna som små isolerade och ensamma arbetsenheter i det jättelika Rovkapitalistiska Maskineri som vi nu allt tydligare ser sviterna av. Man ska se Leijonborgs råd som en annan flank av samma storskaliga angrepp mot de svenska löntagarna som Borgs chockhöjning av fackföreningsavgifterna, som effektivt fick de plånboksfixerade svenskarna att tänka själviskt, lämna facken och bli enskilda spelpjäser som arbetsgivarna kunde köra med hur som helst. Det övergripande syftet för denna genomonda regering, ledd av "Stridshingsten", var förstås att göra Sverige till ett väloljat kugghjul i det globala marknadsliberala maskineriet.

(För söndrandet av folket, se förra inlägget om svenskarnas skilsmässofrekvens och nyttoinriktade syn på varandra som äktenskapspartners och den efterföljande replikrundan mellan en läsare och bloggaren, där jag drar ut konsekvenserna av denna svenska uselhet. Med Sverigehoroskopet i hand inser man att redan det socialdemokratiska Sverige hade samma skändliga syn på svenskarna. I flyttlasspolitikens tid är det enbart av ondo med kyrkliga äktenskap och livslång trohet. det är mycket lättare att flytta om ägda löneslavar på spelplanen om de inte är så förbannat uppbundna vid partners och värst av allt, sin hembygd.)

Efter regeringen Reinfeldts frånfälle försvann mycket av muntrationen med bloggen. Ett svartare pack politiker har väl aldrig skådats. Både värdepappersspekuleraren och självberikaren Göran Hägglund,  den fuskutbildade finansministern Anders Borg och sagda "Stridshingst" var ju födda under demonins stora kors i Mörkrets kvalitet. Om denna kvalitet hade de gamla hinduerna inget gott att säga, och när bloggen för länge sedan började skriva om den, var det genom den utbrända chefsdottern som fick lämna arbetet som chefredaktör för tidningen Chef (!) - se några hinduiska citat om Tamas i det inlägget. Jag kan ha fel i att Tamas naturligt korrelerar med borgerlighet eftersom min evidens bygger på stickprov, men dårskapen (vilken hinduerna gärna beskriver Tamas guna som) tycks närmare knuten till en borgerlig utblick än en vänstervriden. När det mörkläggande storkorset sent omsider också dyker upp hos en socialdemokrat, då är det den extremt högervridna och etiskt korrupta Mona Sahlin...

Men så gör den mest inkompetensframbringande av astrologiska signaturer en storartad comeback i Harriet Wallbergs horoskop - ännu en ultraborgerlig person. Här är storkorset på nytt. Och det behöver väl inte sägas att den kungavärdiga stjärnan Regulus med celebritetens Jupiter på topp signalerar hennes kopplingar till Nobelpriset i medicin, medan alla denna kungavärdighet nu visar sig vara ren och skär ovärdighet att uttala sig!
Å andra sidan firar Satan (den onda stjärnan Algol) triumfer på denna himmel. Visserligen har Solen slitit sig ur en total konjunktion (för en sådan se den borgerliga sextorsken Littorin som hastigt fick lämna regeringen Reinfeldt, eller Jimmie Åkessons horoskop). Men Algol bestrålar alltjämt starkt Saturnus med psyket och överdriftens (äregirighetens) Drakhuvud/Rahu mittemot, och via den extremt starka "sataniska axel" som horoskopet innehåller studsar Satans tomma yta och brist på inre substans tillbaka mot Solen så att vi får just det Macchiarini-drama allt detta handlar om: en sociopatisk natur som bara låtsas vara någon. Förvisso är Wallberg legitimerad läkare i botten, men någonstans på vägen tog Djävulens tomma glitter och prål över så att hon upphörde göra en verklig arbetsinsats. Och för det blir hon nu näpst.

Se även: Dödskirurgen på Karolinska Institutet - lika barn leker bäst, Macchiarini har naturligtvis också den dubbla betoningen av Lejon och Skorpion som under nysslidna nymåne signalerade urbota brist på alla nobla och kungliga kvaliteter...


Som bloggens återkommande läsare märker fortsätter den historiskt "kungaovärdiga" nymånen runt månadsskiftet augusti/september att skörda offer! Enligt västlig astrologi klingar en nymåne och en fullmåne ut ända intill nästa och att som bloggen gjorde, sätta allt på spel genom att sia om en "terrorhandling" under den exakta nymånen, var en tillspetsning Troligen kommer många spektakulära klåpare i ledarposition att schavotteras under de kommande veckorna. Obama har t.ex. redan ställt in ett möte med Filippinernas president sedan denne kallade världens mäktigaste man en "horunge"! 

I termer av uppfylld profetia måste ändå kulmen ha varit då EU förklarade skattesmitaren Apple ha en rekordskuld och då superkapitalisten och Tesla-grundarens Musks rymdraket sprängdes och med den en satellit som Zuckerbergs Facebook skulle ha använt för att förslava den afrikanska kontinenten i den amerikanska formen av hycklande socialt dumprat med obegripliga algoritmer för att likrikta massorna och censur som stinker av den hycklande amerikanska dubbelmoralen. Måtte Afrika knyta än djupare vänskapsband med Kina och hålla Facebook-pesten borta från kontinenten!

Tre juridiska personer av gigantisk storlek och med teknokratisk inriktning avkläddes således på bara några dagar under nymånen och visade sig vara djupt ovärdiga ledare. Det här var bloggens första medvetna försök till verklig profetia och den spelade ut chockerande starkt och indikativt. Den som tidigare trodde att rubriken "it-fascism" eller kritik mot svensk teknokratmentalitet på bloggen bara var skruvade överdrifter kanske bör tänka om. Himmelen själv backar denna blogg i allt (nästan) vad den säger, och om Sverige har vänt Himmelen ryggen (och blivit en Guds fiende, för att använda arkaiskt språk), desto tråkigare för landet och dess framtid!

Ett tecken på att Sveriges sammanbrott nu har börjat är hur regeringen Löfven sparkar hela KI-ledningen och medan Leijonborg inte såg några tecken internationellt på att Nobelpriset i medicin tagit skada, är det ändå intressant att vi kan gruppera den sparkade KI-ledningen i tiden med de kungaovärdiga teknokraterna Jobs/Cook (Apple), Musk och Zuckerberg. Vad jag säger går långt bortom genomsnittssvenskens omvärldsbild och förståelse av de civilisationsformande sammanhangen men det bör ändå sättas på pränt. Det fanns ändå några medborgare i Sverige som vid den tiden såg det större förloppet. Sverige satsade på fel häst när landet valde att delta i den globala teknologiska kapplöpningen, de gjorde sig löjliga inför omvärlden genom sin malliga överskattning av det egna.

En bloggkommentator förslog för några dagar sedan att Lars Leijonborgs smitning kunde inordnas under samma kategori av djupt ovärdiga ledare som exponeras under sagda nymåne, och hur sant är inte det!  Leijonborg påpekades det hade just den medfödda kombination av Lejon/Skorpion som utgjorde hjärtat i problematiken. Som synes gäller detta även föredettingen Harriet Wallberg! 

På tal om den svenska, överdrivna självskattningen är förstås kombinationen av Lejon/Skorpion en överdrivet kontrastfylld uppenbarelse, en dramadrottning. Sverigehoroskopet har nu inte den signaturen och landets uppblåsthet och överdrivna åsikt om sig själv tycks snarare bero på äregirighetens demon Rahu i nationalhoroskopets 3e intellekts- och kommunikationshus. Som bloggen för exakt sex år sedan noterade (just inför valet 2010) genomgår Sverige mellan 2002-2020 en tid av intellektuell och medial hybris (perspektivförvrängning) under Rahus planetära period. 

Det är bara att konstatera att svenska dagstidningar inte bara krisar ekonomiskt utan också sedan flera år beter sig som en dålig propagandist och åsiktsmaskin som utan undantag verkar för ett borgerligt status quo i en värld där nationernas folk alltmer börjar undra vad det är för pack som önskar sig ÄNNU MER globalisering och rovkapitalism fast folken redan ser hur mycket problem denna Överherre för med sig. Den ena procenten superrika är som en ny Kolonialmakt som förslavar massorna och mot deras livegenskap ger dem en iPhone - och inte gratis heller, slavarna ska betala för sitt eskapistiska opium!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar