Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 19 september 2016

Löfven, svenska folkets egen Napoleon?
Tack den bloggläsare som tipsade om bloggen Anthropocene.live, vars senaste inlägg har en läsarkommentar med en liknelse av Stefan Löfven med en maktmissbrukande Napoleon. Det är första gången jag hittar någon kändis att ens löst anknyta potatisen Löfven till, men liknelsen upphör vid maktberusningen. 

Napoleon var en skicklig strateg medan Anthropocene (människans tidsålder, jfr denna bloggs tankar kring den gryende "Vattumannens tidsålder") istället påpekar hur i grunden förvirrad vår svenska statsminister är när han enda dagen hyllar rovkapitalismen för att nästa dag förgäves söka stöd bland arbetsgivare och amerikanska popartister för sin egen löskokta "svenska modellen på export".

Tyvärr är det en sanning, att folket får de ledare de förtjänar, och folket är ett pack som drivs i flock, så när en framgångsformel inte fungerar, då rusar den blinda hopen till något annat och lika partiskt och odugligt. Den enda lösningen är att tvångsmata hela befolkningen med studier på minst akademisk nivå och eftersom begåvning är ojämlikt fördelat innebär det att det goda samhället måste ta kostnaden för alla infantila i behov av ett livslångt studium på det att deras själar kommer att återfödas ett myrsteg närmare den Eviga Visheten. 

Ett land med en så ambitiös plan för sitt folk gagnar också mänskligheten i stort och får en guldstjärna i Himmelen. Vad gäller smarta innovatörer som Löfven tycks avguda (och troligen i lönndom avundas), så måste naturligtvis profitmotivet kriminaliseras och Sverige omvandlas till en självgående pytteekonomi med en långt mindre import och export än nu och ett generationslångt fostringsprojekt där folket tvärtemot de sataniska Liberalerna utbildad i Platons religiöst filosofiska insikter om själen och dess förhållande till Staten. Vilken intellektuellt kraftfullt folk vi skulle kunna bli, bara profitråttor och vampyrer gradvis fasades ut! 

Som tidigare nämnt, höll Platon absolut ekonomisk jämlikhet för att vara en utopi, skillnaderna i medfödd begåvning varande vad de nu är, och föreslog att driftiga innovatörer kunde få tjäna fyra gånger så mycket som en människa av Stefan Löfvens kaliber. Med det rimliga måttet skulle Sverige redan nu kunna börja staka ut en annan kurs än Löfvens klantiga försök att sälja sitt motgift till den globala rovkapitalism hans regering (med Damberg i spetsen) samtidigt vill vara en del av. Ibland måste man tamejfan VÄLJA SIDA! 

Framtidsprojekt Sverige skulle med andra ord handla om att göra om det kubanska experimentet och gärna låta medelklasslummen flytta till New York och göra sin lycka där. Jag såg för övrigt en affisch i Stockholm där stekaren/mäklaren Fredrik Eklund - som inte alls lyckades i New York som han tänkt sig - nu istället håller föreläsningar i Stockholm om kreativt tänkande och konsten att lyckas! Sådan är svensken! En otillräcklig profitör och charlatan. Sådan blir man av det sekulära samhället och dess brist på objektiva värden, men svenskarna ser inte sitt eget förfall inifrån den egna bubblan.

*****

Napoleon, strategen:


Napoleons makthunger tecknas via den klassiska närighetssymbolen i kombination med maktplaneten Saturnus i maktens 10e hus. Vatten är overklighetens element och hur mycket den än frossar (Napoleon blev med åren väldigt fet), når aldrig den Vegetativa Själens pseudoverklighet det Platon menade med verklig existens. Folk som Fredrik Reinfeldt och näringslivets asgamar är alla skuggvarelser som ömsom parasiterar på och ömsom imiterar det verkliga livets Eld (verkligt liv är gratis och skänker natt och dag av sin egen oändliga fullhet).

Men Napoleon var ju född med Solen i härskarläge i Eld-tecknet Lejonet? Skulle inte en sådana boren ledare kunna hålla aptiten och makthungern i schack? Uppenbarligen inte, och hinduisk astrologi säger också att motstridiga indikationer i ett horoskop tenderar att förverkliga sig inom olika områden.

Dessutom är Solen i Lejonets inte Napolons egen! Jag har mött många Sol-Lejon som helt saknar de kvaliteter astrologin tillskriver denna symbolik och på få ställen är bristen på naturlig förankring i den egna andesjälens individualitet (Solen) lika tydlig som när Solen/Lejonet förlorat sin perfekta position i det naturligt solära 5e huset för ledarskap och medvetenhet om sin själ och "bara" blir ett 11e husideal, något som man förnimmer som sant och eftersträvansvärt. Napoleon - Leon från Napo(li) - förstod alltså inte att han var en ledare utan var främling för sin egen själ - han lyfte upp ledarskaps/diktatorsrollen som ett ideal och jagade så att säga sitt eget sanna väsen. Därför ännu en patetisk figur för historieböckerna, en trist historia och uppgång och fall...


Löfven, statisten:

Löfvens födelsetid är okänd men väljer vi Solen som indikator på allmänbegåvning ("g", generell intelligens) som ett givet och studerar huruvida hans Sol i Kräftan håller måttet via de hinduiska intelligensfaktorerna, kollapsar stjärnhimlen omgående. 

Bloggen har tidigare gjort en Surya lagna-karta för Löven men om jag minns rätt var ämnet då ledarskap i allmänhet snarare än frågan om han har en tillräcklig begåvning för ledarskap (ni vet vi alla att han bara är en skyltdocka och att Storfinansen för länge sedan lyckats placera sitt folk inom socialdemokratin, duperade mittensossar som inte kan greppa ideologiska och principiella frågor, människor helt utan etisk sensibilitet - folk pinsamt lika det som här visar sig i Löfvens solära karta).

Problemet med den här solascendenten är att det viktigaste huset för intelligensen, det naturligt solära 5e, nu invaderats av Shani, Den Långsamma och ibland rent stupida Saturnus. Detta är Solens ömsesidiga fiende, mot DIREKT OCH BEGÅVAD FÖRSTÅELSE har vi alltid folket som ska ramifiera och starta månåriga utredningar. Saturnus är en klassisk byråkrat, en formalist och finns ingen fungerande solenergi alls i horoskopet kan man befara den värsta formen av helkorkad paragrafryttare.

På den nivån ligger Sveriges nuvarande statsminister eftersom Solen dippat ner i mörka sublunära Vattnet och saknar allt stöd från sin disponent eftersom dess potentiella vakenhet (i framåt och eldiga Väduren) grusas när vi ser hur också den lunära ägaren Mars "fallit" i sublunära Vatten. Det är därför jag bryter mot den sedvanliga färgsättningen i kartan där normalt lite orange Eld i Kräftans grönskimrande Vatten borde antyda att det brinner en Eld som hettar upp denna annars rätt kalla och klängiga (ytterst beroende eller näriga) krabba. 

Men Månen ger inget, den bara reflekterar och Solen är inte i position att nära (även Sol-Kräftan Reinfeldt tillhörde de tärande som bara var i politiken för att berika sig). När dessutom Mars "faller" i Kräftan finns således ingen reell Eld kvar och Löfven kan vara den mest ovärdiga statsminister Sverige någonsin har haft. Men till folkets försvar måste dock sägas att de inte valde honom - han kastades in av högersosseriet efter att Juholt dragit på sig ett så mordiskt drev i högermedierna (till vilka naturligtvis också Aftonbluddret räknas, där allt startade).

Saturnus i 5e avslöjar således att detta bara är en formal ledarfigur (Solen i 1a) men ingen äkta intelligens/ledarkraft. Det är därför en smula insiktslöst av Antrophocene att ens diskutera Löfvens självmotsägelser (trots att överblicken i inlägget är tacksam). Löfven är bara en tom vindflöjel som tar order från andra och jag tror absolut han bittert ångrar den dag han accepterade sin "maktposition". Han känner dock lojalitet mot det enda system han känner till och när inte talangen räcker, då kommer jämförelserna med Napoleon. Den svenska demokratin har kollapsat helt och landet kommer att bli en lätt munsbit för den globala rovkapitalismen anförd av USA. 

Nu har vi bara den sista akten kvar i den här tragedin: efter att de Fattiga och de Rika tydligt utmejslats kommer hela Sveriges växande underklass att angripa de krympande klickarna av välmående, grindsinhägnade villastäder och sedan är inbördeskriget ett faktum - ett klasskrig. De rika 1% kommer naturligtvis som de rovdjur de är att söka profitera även på detta krig genom att sälja tjuvlarm och erbjuda vaktpatruller. Det intressanta är hur underklassen så gärna lånar sig till skitjobb som att vakna deras tyranners guld och byggnader! Det visar hur låg mänsklighetens "evolutionsnivå" är under den svartaste av tidsåldrar, Kali Yuga. Det är "en annan sorts" själar på jorden sedan flera tusen år men de kommer att bytas ut i takt med den inre rörelsen i detta ofattbart stora, självspelande piano.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar