Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 17 september 2016

LO kryper inför Terrorkapitalismen

Det är naturligt att LO bara värnar medlemmarnas jobb och därmed inte ser som ett uppdrag att leda världen framåt mot något nytt ekonomiskt system. Därför hukar de och tecknar undergivenhet mot den globala Terrorkapitalismen bara därför att den förmodas ge svenskarna fler arbetstillfällen. Regeringens handelsminister Ann Linde är av samma åsikt (se en några veckor gammal debattartikel i AB).

Mot detta stiger fyra HEDERVÄRDA miljöpartister fram (i AB) och påminner om att den VERKLIGA berättelsen kan ses genom dess stöd i fakta. I den tidigare debattartikeln svamlade LO och S tunt om att de inte "delade bilden" - detta förhatliga och falska uttryck! - av att frihandelsdiskussionerna skulle ha havererat. Mot denna dimridå ger MP-folket flera konkreta exempel på hur redan idag globala Fanstyg stämmer länder för att Fanstygens feta vinster hotas! Miljöpartisterna visar hur demokratin - folkets röst - redan satts ur spel, tvärtemot regeringens svammel om att "t.o.m. stärka" inhemska värden via frihandeln.

Kan inte S-regeringen bara lägga sig på rygg och självdö? Den är så skrämmande kapad av den onda civilisationsmodellen (högerns extremkapitalism) att den inte gör någon nytta. Sosseriet finns där bara för att mörka insikten hos medborgarna - det är den antidemokratiska Överheten som använder sig av S för att ge allmänheten intrycket av att det finns något att välja på. 

I själva verket har Sverige sedan länge gjort sig till mänsklighetens dödsfiende. Det är länge sedan Olof Palmes tid nu (och han var minsann rätt högervriden han med, dock inte tillnärmelsevis en sådan satans lakej som dagens socialdemokrati och fack blivit).

Jag övervägde att göra en komplex analys av de fyra rättrådiga miljöpartister som författat genmälet, men nöjer mig med att lägga ut deras födelsedagar som "naturliga" zodiaker. Det är säkert en för många tacksam serie kartor som påminner om att Vatten-elementet (i ett av fallen) inte MÅSTE representera det onda närighetslivet, utan tvärtom att Kräftans tecken också har den protektionistiska sidan som i det här fallet värnar folket, den ansiktslösa massan och indirekt det demokratiska styresskicket. 

Annars medger jag villigt att en supertydlig Kräfta och en supertydlig Vattuman kanske inte är de mest naturliga sängkamrater... Men, återigen, ingående analyser brukar upplösa zodiaktecknen som dock bara är förbrukningsmaterial som stjärntydaren passerar på väg mot en egen förståelse av vad horoskopet söker säga...Amin, Sol-Oxe/Mån-Fiskar
Lillemets, Sol- och Mån-Vattuman
Mutt, Sol-Kräfta/Mån-Stenbock
Schlyter, Sol-Skytt/Mån-Fiskar


Ska man ändå kort summera bevekelsegrunderna för dessa fyra som värjer sig mot den globala Terrorkapitalismen ser man följande.

Irakiske Amin ser problemet ur offerperspektivet, precis som han uppenbarligen flytt förtryck redan en gång i livet. Månen i martyrens och förlustens Fiskarna och Solen i ägandeinstinktens Oxe skapar en negativ materialistiska förväntning.

Lillemets nymåne i Vattumannen med härskaren Saturnus i Stenbocken ger en extremt realistisk teoretiker, ett lysande horoskop i frågor om ideologi och hur koncept och/eller ideal överlagrar den fysiska (Stenbocken) verkligheten. En sann intellektuell idealist.

Mutts fullmåne längsmed "streberaxeln" påminner om möjligheten att växa sig större än världslig strävan för att istället observera och peka på sjukligheten i att en Överherre (Stenbocken) sätter sig på Folkets (Kräftans) rygg! Annars är också detta likt Amin, en karta som utgår från det rent materiella (Jord/Vatten).

Schlyter till sist, har både Sol och Måne baserade på frihetliga Jupiter, vilket närmast förklarar hans grundposition i alla frågor. Viktigt är att Jupiter står alldeles utmärkt i suveränen Lejonet som inte tar order från någon! Hans ömsesidiga reception mellan Solen och Jupiter tecknar en exceptionell klarsyn och hög intelligens och han är därför en udda fågel i det svenska politiska landskapet, tydligen en av få "kungavärdiga" svenska politiker.

Typiskt nog är dessa fyra debattörer desamma som Löfven och hans folk gjorde sig kvitt med pga. protester mot närighetsminister Dambergs kapitala svek i brunkolsfrågan i somras (SvD)!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar