Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 4 september 2016

Ivar Arpi - rädd för fattigdom och inbilsk till tusen

SvD:s ledarskribent Ivar Arpi måste ha konfronterats på ett olustigt sätt med mörkhyade personer eftersom han nu skrivit tre krönikor som alla förnekar rasismen i Sverige. 
2013-03-31
www.svd.se/rastankandets-plats-ar-pa-historiens-sophog/om/ledare
2016-09-02
svd.se/inga-vita-far-kommentera/om/ledare

Ämnet intresserar mig eftersom jag utifrån senaste Sverigehoroskopet (Regeringsformen 1974) konstaterat just det Arpi nu förnekar: att vi har en verkligt immobil fähund i den svenska folksjälen, en "passivt-aggresiv" mobbare, en trög materialist som spiller över och blir märkbar i alla svenskens sätt att skapa allianser, med äktenskapspartners, med anställda, etc. Astrologin bygger på vad som ansågs självklart i antiken: zodiaktecken är AXIOM eller grundprinciper - representationer av Platons Idéer eller arketyper. 

Moderna ateister har stulit tanken när de talar om "memer" eller tankegods som förs från person till person ungefär som smittsamma virus. Där ateisten avslöjar sin begränsade begåvning är i oförmågan att se hur "memer" inte bara vandrar längs människans plattmark utan också genomskjuter vår värld från den tidlösa evigheten. Dessa inskott eller impulser "från ovan" kallades förr logoi, och varje levande människa på jorden är manifestationen av sitt eget inneboende logos, sitt skäl att existera. Detta skäl är beroende av hennes tidigare liv på jorden och även om inte hela jordens befolkning aktivt relaterar till varandra går det att urskilja plattformar av interaktivitet. 

Barnet föds t.ex. till en familj, således Hemmets arketyp eller grundprincip. Den tror jag ingen skulle förneka att den existerar förutom den jubelidiot som vägrar se något annat än enskilda hushåll och viftar bort den underliggande konceptionen annat än som en efterhandskonstruktion till följd av att många människor sedan äldsta tid VERKAR ha satt bo likt djuren. Det finns en gräns när man upptäckter att ateisten låter helt löjeväckande utan att han själv längre kan höra sig själv pga. sitt  hat mot Gud, religionen eller vad det nu är, som för honom att till varje pris söka ISOLERA människan från hennes fulla miljö. En sådan dåre tycks Arpi vara, ju mer jag läser av de på ytan så skärpta formuleringarna, dess mindre substans tycks finnas därunder. Och ateistens problem är just att han/hon vägrar acceptera sin egen substans eller essens. Hon blir en tomt skrällande tunna.
"I Tidskriften Bang påstod Ylva Habel att svenska medier aktivt dolde att Peter Mangs sköt invandrare genom att kalla honom serieskytt. Hur bevisar man det? Man vet slutsatsen: Sverige är genomrasistiskt."

2015-10-29: www.svd.se/alla-ar-vi-rasister/om/ledarbloggen

Arpi syftar här på ett cirkelargument, där det som skulle bevisas redan har antagits, eller betraktas som ett axiom vilket man inte kan bryta ner i några beståndsdelar. Han använder samma invändningar om och om igen i alla tre debattartiklar och man börjar till sist fråga sig vem han söker övertyga om att en "strukturell rasism", inbyggd i det svenska samhället inte existerar mer än ett av de tidiga tecknen på att Darwins teorier var osunda, rasbiologins uppkomst. När Arpi ifrågasätter rasbiologin ifrågasätter han också hela Darwins hypotes om en "evolution" som den förra bara är ett subset av.

Den hade visserligen en förhistoria (inskränkta människor har alltid skapat sig skyttegravar från vilka de misstänkt spejar mot sådant de är för fega för att gå ut och själva undersöka), men i äldre tid legitimerades den religiöst, som att Guds skapelseordningar även innefattade en folkslagens hackordning. Den vita människan annekterade på sätt och vis löftet till judarna i Bibeln, att de var Guds utvalda folkslag och placerade i världen TILL VÄLSIGNELSE FÖR DE ANDRA FOLKEN. Här har vi roten till föreställningen om en över- och underordning. Men samma tänkande finns över hela jorden, i det gamla Kinas syn på omvärlden som hundar eller mellan stammar i djupaste Afrika.

"Om det inte stämmer att den strukturella rasismen är så utbredd och hemsk så försvinner också existensberättigandet för flera organisationer."

Arpis "bevis" för sin antydan är att polisens jakt på mörkhyade under REVA-direktivet JO-anmäldes av tidningsläsare snarare än direkta vittnen. Knappast en vattentät argumentation från Arpi, givet t.ex. stockholmspendlarens likgiltighet inför händelser i gatulivet. 99,9% tittar bort, går förbi eller bildar en nyfiken pöbelklunga på lite avstånd.

Varför Arpis frenetiska kamp mot det självklara faktum som redan Platon formulerade (och vid ungefär samma tid kineserna), att allt som kan tänkas också existerar eftersom världen är beskaffad som den filosofiska idealismen beskriver den: som ett oöverskådligt kluster av idéer där vissa utgör delmängder av andra större och mer övergripande sådana. Man skulle lika gärna kunna kalla dessa idéer för Platons FORMER.

Vad Arpi som en genuint sekulär ateist här gör, är bara samma trötta gamla manöver som de svenska Humanisterna brukade göra innan de lämnade offentligheten (läs: innan sektens ordförande Sturmark slutade skriva studentikosa underkännanden av diverse skolastiska gudsbevis): han söker förneka allt utom de isolerade enskilda fysiska individerna som var och en som bäst bär på sin osynliga DNA-kodning.

Eftersom DNA-kunnandet inte är i närheten av några vettiga insikter ännu eller någon förståelsen om hur t.ex. genuppsättningen relaterar till det faktum att man formats till människa och inte en ananas, kan Arpi alltjämt hålla på med sina Humanisterna-influerade analyser. Om dagen kommer då DNA-forskningen hittar dessa svar, har faktiskt Platons Idé-lära bekräftats, och även rasbiologin i den begränsade meningen att det finns Former inom Formen Människa som motsvarar släktets mångfald. Men tills dess sitter Arpi säkert i sin trötta materialism som bara erkänner individuella materiella kroppar men inte den osynliga andevärldens inFormerande inverkan på det Arpi sedan kan iaktta med sina sinnen och begrunda.

Arpi måste vara medlem av Humanisterna eller starkt format av den västerländska materialistiska traditionen för han drar också fram ett av de skolastiska gudsbevisen som Christer Sturmark sökte undergräva i en publicerad text för ett antal år sedan (i samband den till intet konstruktivt syftande affischkampanjen "Gud finns nog inte") och jag misstänker att just det debattinlägget var ett enda referat av Dawkins The God Delusion som pseudo-humanisten för tillfället måste ha haft på sängbordet - texten var betydligt smartare än hur Sturmark låter när han uttrycker sig helt av egen kraft.


Ivar Arpis horoskop har tidigare kommenterats, men när han nu fått en sådan hang-up på begreppet "ras" passar det att peka på hur tydligt hackordningsplaneten Saturnus styr hela hans medvetenhet. Hans uppdrag, ser man av horoskopet, är att förringa dem som anmärker på den strukturella rasismen i samhället eftersom den utgår från dem med den suveräna makten, och Arpi betjänar naturligtvis denna, den högsta kasten som legitimerar sin rikedom och sina privilegier genom godkända kategorier: de har varit driftiga och dugliga och kreativa. Arpi vill inte gärna tala om denna grupp och hur ärvda pengar som vandrar i vissa svenska släkter skapat detta genomrasistiska land, där våra förfäder vikingarna var ökända slavhandlare som ansågs som primitiva löss nere i det högkulturella Orienten (Peter Frankopan - The Silk Roads, 2015). I ryggen har Sverige således en tusenårig historia av nedlåtenhet gentemot andra folkslag man tyckt sig kunna profitera på.Ett AXIOM är en självklarhet för alla utom Ivar Arpi, och tittar man noga på det bräckliga korthusbygge som hans planeter formar och där den "jämlika och rättvisa" Överhetens Saturnus i Vågskålarnas tecken tronar högst i hans lunära fantasier, så ska vi nu se att hans egen fantasi - att här inte finns någon strukturell rasism - i själva verket motsvarar en man med gröna glasögon som går runt och påstår att världen är grön (Arpi använder detta exempel för att ta heder och ära av dem som menar sig se rasism i samhället).

Den inbyggda förhandsgranskare som Arpi släpar runt på visar sig ha som enda uppgift att mörklägga och censurera alla tecken på att den rådande Överheten kanske inte är helt rättskaffens. Hur kan man nu komma fram till den slutsatsen utifrån kartan?

Genom att följa kedjan av disponenter. Arpis sinnelag är den underklassiga Månen i Stenbocken som indikerar en djupt sittande slavmentalitet, låg självkänsla och en pedantisk perfektionism. Den här typen av sinnelag PLAGIERAR den andliga överhetens tankar och manér. Det är den här typen av Jord-nära materialistiskt psyke som påstår korkade saker som att "kläderna gör mannen". För i dessa förvärldsligade och atomiserade psyken är detta sant - men bara för dem. Jord ser bara en bråkdel av vad t.ex. ett psyke i Luft-elementet kan urskilja eftersom det senare också är fri att beakta sådana tankar som för tillfället inte har något kroppsligt höljde, dvs inte är tillgängliga för den strikta empirikern. Därför kan ett psyke i Luft se sammanhang som senare visar sig stämma när slutligen "tiden kommer" för vissa Idéer att, som Johannesevangeliet säger, "Logos vart kött och tog sin boning bland oss". 

Skälen finns i evigheten men allt har sin tid att visa sig även för dem som krälar i leran och bara applicerar sitt intellekt på vad de erfar med sina yttre sinnen. Man kan notera hur Arpi i något av sina "rasism existerar inte"-inlägg tjatar till leda om bristen på empirisk evidens hos vissa "vänsterdebattörer". Här hör vi den tristaste sidan av Månen i ett Jord-tecken, dess nära nog fullständiga oförmåga att operera på abstrakt nivå. Jord föredrar helt enkelt de ting som man kan vidröra och denna begränsning upphöjer de sedan till allmän lag. Det är därför Djävulen äger dem och denna värld. Denna Djävul skulle kunna likställas med Naturens rådare Pan eller Fan (Faun som i fauna) och då ligger återigen den onda stjärnan Algol (Satans huvud) bra nära. 

Hinduisk astrologi menar att Oxens härskare Venus - förmågan att empatisera eller t.o.m. identifiera sig med någon eller något - är en ond planet i sina effekter när man upphöjer Oxen till ledande princip (logos) i ett horoskop, dvs placerar Oxen i första huset. Här är då själens syndafall ner i identifikation med det materiella. Här kan man betrakta stjärnan Algol i Oxens 3e grad som Frestaren och korrumperaren. Världens goda lockar själen att bara leva för sinnesretningar och vi får den korkade typen av ateist, en simpel hedonist och vällusting.

En dystrare sort uppstår man när som Arpi har Solen i opposition till Algol och, vilket uppenbarligen här har skett, individen dukar under för Skorpionens negativa grundattityd. Arpi vägrar ditt, han vägrar datt. Satanshuvudet har nu gjort honom till en helt pervers vrångskalle, en sjuk hjärna som inte kan gå med på den strukturella rasismen som svenskarna byggde upp under den tid då de handlade med järnsmide, bärnsten och mänskliga slavar - en ful sida av folksjälen som dykt upp igen sedan arbetsgivarna förenade sig med en ännu större platonisk Form, nämligen idén om det Globala Rovdjuret, på bloggen ibland kallad Hydran.

Eftersom Ivar Arpi har ungefär den värsta version av den "sataniska axeln" (ultramaterialism) som går att formulera med de astrologiska symbolerna, inser man ganska snart att han är störd in i själen av något som helt naturligt placerar honom långt ut till höger, med Mörkrets makter.

Men vad om de grå pilarna i kartan? Jo, dessa tecknar disponentkedjan. Psyket i konkretionisten Stenbocken ägs av makthavaren Saturnus placerad "så himla rätt" i 10e makthuset. Arpi är bara Överhetens handgångna lilla undersåte  -  den ansiktslösa Månen visar att han tillhör den typ av folkmassan som söker lyssna till och förstå och själv assimilera sig till Maktens påbud.

Men låt oss tråda vidare och granska hur denna Makt fungerar. Saturnus minglar förvisso med de stora privilegiernas Jupiter i 10e makthuset men för en träl är inte Jupiters stora rikedomar av godo alls. Månen i hackordningens Stenbock ger distinkta antydningar om en hunsad liten människa som drabbats av Stockholmssyndromet och söker hålla sig väl med förövaren i hopp om några smulor från den rike mannens bord - jag uppmärksamma Arpis författande första gången då han torgförde denna falska fantasi om att om bara de superrika får samla ännu fler miljarder kommer de fattiga till sist också att få några smulor ytterligare. Nu visar naturligtvis färsk statistik - klurigt framtagen trots att regeringen Reinfeldt förstörde möjligheten att följa pengarnas väg i Sverige - att de fattiga har fått det ännu sämre medan de rika blivit ännu rikare sedan finanskrisen 2008, och enligt Paul Masons "Postcapitalism" kommer detta aldrig att vända. Kapitalismen har nu gått in i en kronisk kris och kommer om några årtionden att kollapsa med vidriga resultat.

Ivar Arpis åsiktsbod är således så falsk och ointressant att jag häpnar över att sitta här och skriva om honom ännu en gång. Men horoskopet, det är horoskopet som intresserar, och det tycks verkligen beskriva ett miserabelt missriktat livsöde, inte bara för att perversa Algol skadar hans solära intelligens utan i lika hög grad pga. disponentkedjan på den "känslomässiga" månsidan.

Titta nu på maktmänniskornas Saturnus (som minglar med stor men verksamt OND rikedom - Jupiter är för Stenbocken en "verksam illgörare"). Denna repressiva övermakt disponeras i Vågens tecken av vad som borde vara den "vågiga" tanken om jämlikhet - och Arpi försöker mycket riktigt förklarar att det inte finns någon strukturell rasism i Sverige. Hur kan han vara så felunderrättad?

Jo, den sliriga och opålitliga "dissociationen" råder mellan Saturnus i Luft och dess ägare, Venus i negativa och mörkläggande Skorpionen i hatiska och förgrämda Vatten! Faktum är att Stenbocken i 1a huset har Skorpionen som ideal, och det säger något om Makthavarens bruk av våld för att undertrycka eller döda alla som opponerar sig mot den Rådande Ordningen! Stenbocken har dödens Skorpion som sitt ideal, resistansen mot förändring - det är vad Skorpionen kan sägas uttrycka i kombination med "tusenårsrikets" Stenbock. Här är då staten som repressiv och rent av mordisk entitet, och Ivar Arpi är "till själ och  hjärta" ett förkroppsligande av den mörkläggande staten. (Det går inte att säga "till kropp och själ" här eftersom månascendenten stannar vid den psykiska nivån, ett steg innan Världssjälen preciserar ända ner till den kroppsliga nivån genom ett individuellt barns födelse vid en viss tid och på en viss plats.)

Nu är visserligen Venus en "verksam välgörare" för Stenbocken i 1a huset vilket innebär att Statens/Stenbockens 11e-husideal här är välgörande för den rådande ordning som Arpi representerar. Han är makthavarnas nyttiga tjänare.

Utvikning. Saturnus och Venus anses vara planetära vänner, eftersom Venus söker någon att relatera till och vem bättre då än den Normative? I denna urgamla schematik skymtar man de traditionalistiska patriarkala samhällena, vilket blir extra tydligt då Venus är den enda explicit "kvinnliga" planeten i hinduisk astrologi.

Men med den verksamt god Venus som basen för en extremt maktorienterad Saturnus i jämlika Vågen, har då inte stjärnorna givit Arpi rätt i allt han säger? Det finns ingen strukturell rasism i Sverige, inte från den "rättrådiga" överhetens 10e-husperspektiv, vilket Arpi i sitt sinnelag är ett direkt utskott av (se åter hur Saturnus skickar sin ägarskapspil mot hans sinnelags Måne).

Här uppstår tolkningskonflikter eftersom makt och dess ledande 11e-husideal också lider av nämnda "dissociation", det finns något som skär sig i Arpis till saklighet förklädda mytomani. Venus i Skorpionen betyder inget annat än anpassning och t.o.m. identifikation med Vatten-elementet, dvs näringslivssfären som aldrig känner någon mättnad utan bara upplever det "halvtomma glaset". "Tillväxtekonomi " är byggd på denna sjuka partsinlaga som förstör livsglädjen för alla eftersom ledarna ständigt piskar upp hotbilder om att den som inte jobbar hårdare (i det internationella varu- och tjänstekriget) kommer att falla efter. Man kan således diskutera friskheten i Stenbockssinnet som så med hull och hår representerar de stångande bergsgetterna och deras kiv om vem som är nummer i och får äga hela världsberget. Paradoxalt nog är det tecken som betecknar högsta världsliga makt den "ringaste av dem alla i himmelriket", den sort som verkligen ingenting förstått av det större livet. Arpi skriver för SvD för att han är Sveriges största nolla ur Livets perspektiv.

Dessutom är den goda Venus i vegetativa vatten inte ens helt lyckad ens inom sin egen lilla funktion att piska och hota medborgare som inte vill slava under Tillväxtekonomins paradigm. Notera hur Skorpionens härskare och Venus disponent Mars själv befinner sig i 12e huset för förluster - här ser man hotet och skräcken djupt i det psykiska system som bär Ivar Arpis yttre klädedräkt. Han är själv panikslagen för att framstå som en fattig förlorare och här kan man tänka sig att de här dagarna i november 1982 var reserverade för själar som återvänder från ett riktigt fattigt tidigare liv men nu är fyllda av en vilja att tjäna dem med pengar till varje pris för att själva få några smulor. Med en sådan fixering på framgång till varje pris är man inte så nogräknad utan struntar i om rikedomen kommer från den goda sidan eller den onda.

När man stött och blött alla motsägelser (som är avsevärda i det här horoskopet) kommer man kanske fram till slutsatsen att det ändå är kartans atma karaka (själens indikator) som ger den bästa förklaringen. Hela komplexet av maktfixering, idealism i det 11e som bygger på rädslan för att framstå som en materiell förlorare (12e - jämför snarlika mönster hos Fredrik Reinfeldt) ger en sunkig bismak, trots att Arpi verkligen genuint tycks uppskatta det samhälle som lönar HONOM för det han gör.

Men vi ser ett andligt fattighjon i fin kostym när atma karaka identiferats: längst fortskriden i sitt tecken av alla planeter är naturligtvis Jupiter i Vågens 29e grad, och utifrån detta lunära psykes beskaffenhet kommer varje kontakt med de stora och onda pengar denna Jupiter indikerar att förvandlas till något ond eller ge oönskade följdverkningar. Arpi tycks med andra ord förutbestämd att gräva sin egen grav i detta liv genom att i själen åtrå stora men orättfärdiga pengar. Med detta förvandlas Jupiter-Vågens jämlikhetssträvan till hyckleri eller en falsk bubbla, ett spekulativt påstående. Arpis upplevelse av rasismens frånvaro har att göra med denna perverterade och bubbleliknande Jupiter. Arpi lever i lustiga huset och hans fantasivärld är idel skeva återspeglingar av verkligheten.

Att lära sig etisk urskillning och sannfärdighet tar flera jordeliv och uppenbarligen är Arpi inte där än.


*****

PS. Det glädjer mig att en annan kommunikativ person född i Vågen, Katrine Marçal, också ansåg att Apple var den gångna veckans stora skandalnyhet. Jämför man hennes krönika med min lite spretiga text som både famnar LOGOTYPEN Apple som uttryck för en osann eller ovärdig ledare och tramset om religiösa friskolor, kan man nästan få intrycket att Marçal sett den och därifrån gjort en smått genial tankeutflykt. Apple som falsk pseudoreligion med eget prästerskap i företagströjor är verkligen mitt i prick även om fogarna kan anas i den braskande rubriken.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar