Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 september 2016

Helin förgyller nu SVT

Den där "publishern" Jan Helin tyckte jag inte om för sättet på vilket han drev enkelt svenskt folk allt längre ner i simpelhet genom sin pengarna-först-attityd som ledare för Aftonbluddret.

Nu har han som bekant någon liten chefsbefattning på SVT - ett företag jag bojkottat sedan regeringen Reinfeldts dagar och då vänstersympatisörer - t.o.m. harmlösa enkla socialdemokrater - rensades ut och in kom istället högervridna kapitalistkramare. 

Nu har Helin tydligen tagit sitt första (men inte sista) publicistiska felsteg inom public service och när han bekänner skuld i DN vill det sig inte bättre än att hans första och viktiga mening låter så här:

"Det är lätt att vara utgivare i efterhand och ha åsikter om en publicering när facit föreligger."

Säger allt om varför den här bloggaren knappast högaktade den mannens mediala gärning. Skruvade människor formulerar sig skruvat. En slingerbult är vad vi här har att göra med, en som söker urskulda sig t.o.m. när han pudlar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar