Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 18 september 2016

Hederskultur: Är krigaren alltid medskyldig till sitt mordiska fäderneslands övergrepp?


 
Den bomb som igår kväll detonerade i stadsdelen Manhattan i New York hade placerats utanför en välgörenhetsinrättning för de krigsveteraner som mördarnationen USA pliktskyldigast håller från svältdöden efter att de för "kung och fosterland" sargat sina själar för resten av detta och åtminstone ett kommande jordeliv.

Bombens placering påminner om tanken på kollektiva själar och i förlängningen den hederskultur som gällde i hela världen innan Lögnen om individualismen slog rot, främst i västcivilisationen. Uppenbarligen var den avsiktligt placerad här för att påminna om vad dessa krigsveteraner - innan de förstörde sig själva genom USA:s makthunger och krigslekar - gjort sig medskyldiga till.

Horoskopet för 20.30 lokal tid rimmar kuriöst väl med just välgörenhetsinrättningen för gamla psykskadade krigsveteraner, se här:
Om någon enstaka läsare från förr alltjämt läser den här Ljusets utpost i ett mörklagt Sverige, kanske vederbörande påminner sig att jag liknat det syndindränkta och mörklagda skorpioniska 8e huset vid en judisk genizah, en plats där man av respekt för sin kulturella tradition lade utnötta heliga skrifter att självdö (inga bokbål här inte). 

I astrologiskt språk är detta korruptionens och borttynandets sektor i horoskopet, ett av de onda husen. Hur väl rimmar inte genizah-tanken med en välgörenhetsinrättning för korrumperade/förstörda krigare som man likväl - av respekt man visar sina egna (om än inte andra) - vill låta självdö istället för att skicka förbrukade mänskliga vrak direkt i graven.

I detta tragiska hus ser vi så härskaren till ascendenttecknet, den unga och korkade krigaren Väduren som lever för ruset och passionen på frontlinjen. Kanonmat och inget mer. Med denna pissdåligt placerade Mars har vi också historieskrivaren Kronos/Saturnus som kan tolkas som långsinthet hos vem som än placerade bomben. Ju bättre man kan sina astrologiska symboler, desto tydligare ser vi att detta i den HIMMELSKA TANKE som horoskopet synliggör är ett "öga för öga"-drama, en traditionalistisk vendetta, en handling som kännetecknar ett tänkande av hederskulturens slag, faktiskt en verklighetsbild som är den verkliga Verkligheten betydligt mer trogen än västerlandets Överhet som använder "individualism" och "enskild valfrihet" enbart i syfte att dupera massorna för att kunna "söndra och härska". 

Sanningen är varje enskild själ bara är ett utskott av en annan och större själ och även denna i sin tur en PROJEKTION - och så håller det på ända upp till "Moderskeppet" Gud Fader/Moder själv - den ultimata Enheten som ligger bakom universum och de morallagar som Satans barn i de sekulära staterna envetet förnekar. Allt detta är gammal klassisk filosofi - även västerländskt. Inte undra på att ett dött land som Sverige inte uppmuntrar sitt folk att bilda sig - hela systemet med löneslaveriet skulle skaka i grunden om folket verkligen förstod hur utnyttjade de är av en liten svensk (och numera global) elit låter makten och förmögenheten gå i arv. 

Här har vi verkligen ett exempel på det onda 8e huset, som ju även betecknar arv från den utgående generationen eller det man övertar via 7e husallianser ("gifta sig till partnerns släktförmögenhet" - något bloggen tidigare påpekat verkar vara en populär tanke i Sverige, nationalhoroskopets värsta röta på folklig eller Månens nivå sammanbinder nämligen 7e och 8e husen, medan elitens roll i Sverigehoroskopet är att söka sig till utlandet (Solen/Jupiter i 5e ledarhuset har sin disponent i 9e huset för långväga förflyttning).

För att återvända till bombkartan, ser man välgörenhet för utslagna människor tecknad via oppositionen mellan fiendskap/olycka (6e huset) och samhällets olycksbarn (12e huset). Bostäder och härbärgen betecknas av 12e huset så att Månen i 12e kan teckna en fristad för de mindre lyckligt lottade. Tyvärr befinner sig Mån-Fiskarnas disponent Jupiter i 6e huset för fienden, så att man skulle kunna tala om ett lömskt bakhåll efter solnedgången (7e huset ser solnedgången) - men bara om man väljer att blunda för den Skuld krigarna tidigare i livet ackumulerat genom att följa mördaren USA:s order. 

Det är en ganska nattsvart karta vi ser här, med alla de tre onda husen (6e, 8e, 12e) aktiverade och en påminnelse om var vi har världens värsta mördare - just där regeringen Löfven vill stärka sina "transatlantiska förbindelser" via handels- och militära samarbetsavtal som enligt hederskulturens högre sanningsanspråk gör även Sverige till en legitim måltavla för sådana här lokala bombattacker. 

Grattis svenskar, tillräckligt många av er har bett om er framtid och ni kommer att få den. 

Sensmoral: välj dina värderingar mycket noggrant så du inte finner dig så där med byxorna nere när Guds finger pekar ut dig samtidigt som rättskiparen Saturnus tangerar ditt horoskops dödspunkter. 

Undertecknad har haft en märklig Saturnusperiod och under fyra åtföljande promenader nyligen bevittnade han vid tre av dessa hur kvinnor föll handlöst i gatan mitt framför honom. När den tredje ramlade bara några meter bort på alltför höga platåskor - efter att han tänkt mörka tankar om dagens bisarra självsvält bland kvinnor - blev han smått skärrad. Gick han med en "svart aura" omkring sig som t.o.m. kunde fälla folk med en korresponderande dödspunkt på 15 meters avstånd? Kanske dags att bara blogga om enkla och ytliga ämnen och så ventilera psyket?(Anm. Bloggaren föddes med Saturnus gradexakt i väster, dess starkaste världsliga läge. Detta stöder tendensen att han "dödar" sina partners med mindre inte också dessa är på jorden med ett Mandat av något slag. Bloggarens Saturnus äger det 9e huset för universell dharma och det 8e huset för korruption och död och är således Liemannen uppenbart närstående! Vad allt detta betyder kommer att visa sig vid Döden, men jag har redan i tjugoårsåldern drömt att Sankte Per - dörrvakten - skrattade åt mig när jag återvände till Pärleporten efter ännu ett liv. Typ: "Så DU är här igen?" Vissa får tydligen inte nog av jordeliven, och nog skulle det här kunna vara en härlig planet bara den korrupta Överheten ersattes av sant folkvälde.)
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar