Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 1 september 2016

Ebba Busch Thor - Sveriges mest ovärdiga politiker
Håller man sig inom Sverige blev det alltså Ebba Busch Thor som himmelen pekade ut som landets mest fallna själ - och hon som i sin egen vanföreställning tror sig vara kristen! Det är korrekt att SD ser ut att vara rumsrent, men så här naiv får man bara inte vara som svensk politiker. Den akuta bristen på kungavärdighet som bloggen sett fram emot under dagens nymåne infrias således av den här arma lilla jäntan. 

(Internationellt kan noteras Trumps tal under onsdagen om jättedeportationen av mexikaner om han blir president! DN)

Jag tror knappast att Busch läser Sideriska så det är på inget sätt ett suicidalt uttalande hon schemalagt just till dag. Aftonbladet är först ut med nyheten, 11.32, medan DN behöver trekvart ytterligare på sig. Utifrån den förstnämnda tiden visar sig den "ovärdiga nymånen" vara gradexakt!  Saturnus greppar från Skorpionens 16e grad den exakta nymånen (Sol/Måne) i Lejonets 16e grad.

Typiskt nog föddes Busch Thor ett år då Saturnus passerade Skorpionen. "Många är kallade men få är utvalda" säger de kristna. Men svärdet slår i båda riktningarna så att även de som är dömda till destruktion kan innefattas i talesättet. Man kan tänka sig att "generation Saturnus-Skorpion" tillhör de kallade, men det var Busch Thor som var den utvalda, hon steg fram och visade hur en politiker inte får vara beskaffad!

Beträffande SD sägs det att de antika kineserna brände och rev sina huvudstäder när de förorenats av en ond dynasti och byggde upp en helt ny på annan plats. En ren omstart. Det kanske hade varit det bästa även för SD, för den gamla nazismutsen kommer alltid att förfölja dem och när de nu anslutit sig till den rovgiriga globala marknadsliberalismen är partiet mer monstruöst än på längre. Om man så önskar man man därför se Busch uttalande som en litet pekfinger mot en lika kungaovärdig partiledare och hans skock infantila anhängare.


Anm. Även om Busch steg fram exakt rätt i tiden ska man betrakta detta som centrum i den signatur jag hypotetiserade kring. Astrologin känner begreppet orb men nimbus eller aura förmedlar samma tanke. Och bloggen noterade redan häromdagen på hur "kungaovärdigheten" verkligen fick sitt ansikte med EU hack i häl på skattesmitaren Apple. Varumärket är naturligtvis som en kung för många men här fick vi (om det nu skulle behövas) ännu ett exempel på hur lättlurade människor är. Du upphöjer till gudar de mest ovärdiga människor och ting...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar