Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 4 september 2016

Bedrövligt "försvar" för religionen i DN

Av alla människor är det en teolog som skriver:


Religion finns inte i allmän och abstrakt mening, och kan därför inte vara orsak till något. Vad som existerar är olika religiösa traditioner och övertygelser...

Den här mannen begår exakt samma fel som den ovederhäftiga ledarkrönikören Ivar Arpi i föregående inlägg, som jag hänvisar till för en förklaring till varför ovanstående citat uttrycker satanism, negationen av religionen som självsubstitent gudomlig Idé.

*****

För den som vill ha maten färdigtuggad, kan jag ge en annan typ av svar i formen av astrologins tre kvaliteter. Avataren Krishna anses av sina anhängare vara den den alltigenom Tilldragande, och med detta nuddar man vid den treskiktade tillvaron i vår värld, där Mörkrets kvalitet drar bort från alla sann existens, där mellannivån Rajas är en passion som far hit och dit och där toppnivån är Sattva guna, Ljusets kvalitet som utövar en oemotståndlig lockelse. Ljuset är symbolen för partiell medvetenhet som söker mer av samma vara. "Vägen upp" har anträtts.

I Platons filosofiska idealism kan dessa tre skikt betecknas som existerande som intellektuella objekt i Nous, Guds medvetande - det som kan tänkas existerar och kommer mycket möjligt att vara manifest i någon värld eller i någon tid. Därför finns absolut religionen både i "allmän" och "abstrakt" mening, både som språkligt begrepp och som ontologisk storhet.

En sådan märklig teolog som förnekar Gud! Men så är det också DN som trycker detta, en falsk humanistisk och religionshatisk tidning, en svårbegriplig tidning. Teologen heter Joel i förnamn så man kan gissa att han är kompis med chefredaktören Wolowardkij, en sekulär jude som till följd av sin sekularism utmärker sig för dålig intellektuell disciplin. Citatets ogudaktiga implikationer är exakt vad man skulle kunna räkna med från den intresseklubben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar