Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 26 september 2016

Astrologin: Hillary förlorar den historiska tv-debatten
För en intressantare presentation än svenska mediers av den historiska tv-tilldragelsen som kommer att avgöra hur fort den OFRIA kapitalistiska västvärlden rasar samman, se texten i The Independent.


TV-debatten börjar exakt när Åklagaren
(onda stjärnan Algol) börjar stiga i öster!

Astrologiskt förefaller det nästan övertydligt vilket pissläge Hillary Clinton kommer att hamna i. Hennes soltecken Vågen står i olyckans och fiendens 6e hus då tv-sändningen börjar klockan 21.00 (EDT). Men det som gör detta så viktigt är att Vågens härskare tillfälligtvis i 6e huset också är ascendenthärskare eftersom den också råder över Oxen. Och Venus för en Oxe är en verksam illgörare enligt hinduiska spelregler! Vi har alltså den explicita "kvinnoplaneten" dubbelt dålig i det här horoskopet.

I övrigt samma inskränkta främlingsfientlighet på himmelen idag som är så vanlig hos materialister och bigotter: Sol och Måne befinner sig båda i den "sublunära sfären" och betonar Jord resp. Vatten. Det tyder på att USA kommer att hörsamma Trumps hets mot allt icke-amerikanskt och därmed bekräfta för amerikanerna själva hur inskränkta de i alla tider faktiskt varit och hur patetiska svenskarna är som ser upp till denna komplexfyllda nation! 

Amerikanerna i tv-sofforna kommer förstås inte att själva uppleva det så - för dem är det Trump kommer att säga uttryck för deras "sanning" och patriotismen kommer att skörda en gigantisk seger i och med denna historiska tv-debatt. Jag tror de visionära bland oss (de är dock några promille av befolkningen) kan slappna av nu. Trump kommer att driva västcivilisationen till dess undergång mycket snabbare än Hillary - de superrikas språkrör - någonsin gjort. 

Det världen behöver är inte 30 år till av den globala rovkapitalism hon företräder utan något nytt - vad som helst faktiskt - som kan bryta dödläget när nu vänstern inte duger något till längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar