Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 30 september 2016

Gaia-hypotetikern och undergångsprofeten Lovelocks perfekta horoskop

Gaia-hypotesens fader
James Lovelock vid cirka 40

James Lovelocks hypotes om att planeten Jorden har intelligens sitter naturligtvis illa med satansbarnen i vår teknokratiska kultur. Men The Guardian lånar ändå den busiga 90-plussaren sitt öra. Och en mer perfekt illustration av vår "lägre världs" skugglika intelligens än en siderisk nymåne i Kräftan går väl inte att tänka sig! (Jorden och Månen kan betraktas som ett dualt system.)Tack vare att Saturnus förvandlas från sin essentiellt onda natur till en verksam välgörare när balansprincipen Vågen stiger i öster och Saturnus här befinner sig i 11e idealhuset uppstår det fenomenala att Saturnus inte "roffar åt sig" kungamakaren Regulus välsignelser utan faktiskt skapar en bra kombination av värdighet och Saturnus konservativa långsamhet. 

Vi talar förstås om en kosmisk intelligens här, vars frasering är så långsam att lössen på den här planeten - människorna! - hinner leva och dö sina korta liv innan planeterna ens har fullbordat en hel mening i deras överintelligenta kommunikation med varandra!

Med PHYSIS avsåg antikens tänkare inte det materiella, utan den osynliga natur som bättre beskrivs av Vattenelementet. PSYCHE överlappar delvis med PHYSIS vilket förklarar hur Lovelock kan påstå att det "fysiska" äger "psykiska" gåvor. Horoskopet illustrerar Kräftans tecken när detta är som bäst!

Den som känner sig kallad kan själv reda ut alla de fina finesserna med ovanstående karta. Bloggaren ler åt att också Lovelock saknar förbindelse med det fördummande Jordelementet som, tyvärr, ofta leder den förkroppsligade själen till ett kapitalt ointresse för alla de ämnen jag just lättade på förlåten för...

När skomakaren förblir vid sin läst

När skomakaren förblir vid sin läst blir det bra. SvD känns understundom som en radikal tidning eftersom fingret i vinden visat att globalt undflyende skattesmitare inte står högt i kurs hos allmänheten. 

Och då blir plötsligt Fredric Karéns text om hur Google och Apple m.fl. trollar bort sin skattskyldighet en bra text, trots att jag tidigare skrivit mindre snällt om tidningens chefredaktör! Det är nu två år sedan jag beskriv honom som Storfinansens trogna arbetsoxe, och pekade på den korrumperande djävulstjärnan Algols raka ingång i pengarnas Venus i hemmaläge i ägenderättsprincipens Oxe. 
Men ska man dra någon lärdom av det Algol-dominerade horoskopet för Trumps och Hillarys tv-debatt (vars tolkning jag slarvade förbi mest för att få säga att jag var less på den globala kapitalism och deras förnedring av människor i alla länder), så är det väl att Satans stjärna som steg i öster just då tv-debatten började introducerar ett element av oförutsägbarhet. Algol i öster tycks sätta hela verkligheten ur spel och det blir oklart vad man faktiskt har att göra med!

En av mina tidiga förslag till Algols beteende (när jag bara hunnit studera några dussin "algoliserade" horoskop) var att stjärnan ibland tycktes bidra till just en "trickster"-gestalt, en narr, vilket förstås är en variant på Satan som Anklagaren, en oäkta figur som bara tar som sin uppgift att säga emot. 

Som det visade sig protesterade Trumps läger efter tv-debatten på att programledaren/moderatorn agerat en satan - och ingripit som mästrande vedersakare med mothugg om faktaenligheten i det Trump sade. Satans brist på egen substans kan förklara varför inget alls tycks ha kommit ur debatten. 

Dagen efter VALDE medierna (begripligen) att förklara Hillary - den onda kapitalismens ombud - som segrare. Ingen vill rubba status quo! Men snart nog kom mer eftertänksamma kommentarer som ansåg att läget nog egentligen inte förändrats så mycket som den hajpat "historiska debatten" förutspåtts göra.

Vad gäller SvD:s Karén är det naturligtvis ingen liten sak när den opålitliga Algol - Satans huvud enligt judarna - angriper Venus som är disponent/ägare till hans eget djupaste väsen, hans solära identitet (Solen står också i Oxen)! I hans aktuella text unnar han sig lite självbiografiskt stoff och fadern visar sig förutsägbart ha varit en småföretagare. Här ser vi att skomakaren gör bra ifrån sig när han förblir vid sin läst och klagar på varför han betalar för sig när inte de stora stekarna Apple och Google gör det. Ungefär. 

Eftersom Oxen som sådan drar så starkt mot tankar som uteslutande kretsar kring eget ägande (och hos hedonisterna vad de ska äta eller roa sig med härnäst) går talet om Djävulens substanslöshet hand i hand med det här zodiaktecknet. Materialism är en ovärdig livshållning, men den finns därför att SJÄLEN kan befinna sig på olika nivåer av förfall.

Skulle det vara möjligt (vilket det inte är) att tvinga in precis alla astrologiska faktorer i detta tecken, skulle entiteten förgås i samma ögonblick som ett stycke antimateria som möter materia. Det är därför inte Jord-elementet ingår i de antika skisserna över SJÄLENS BESKAFFENHET. Jord eller den materiella sfären är enligt filosofisk idealism en förorening som de själar drar på sig som avvikit starkt från den gudomliga ordningen. 

I den meningen är astrologin en slags andlig rasbiologi, men den som pekar finger för att någon fötts under orimliga mängder Jord i horoskopet är knappast en vis människa, eftersom UPPVAKNANDET om fångenskapen i Platons grotta väl aldrig ligger så nära som för just dem som bär den mest inbilska bördan av dem alla: att de har ett ägarintresse att viga sina liv åt att bevaka eller vårda!

Nu har visserligen bloggen antytt några gånger att vissa horoskop verkar FÖRUTBESTÄMDA att gå den Mörka sidans ärenden, men det är en annan diskussion som rör hela spelplanen som sådan. På individnivå säger man ju (mer eller mindre hycklande om verklighetens beskaffenhet) att den enskilde har en frihet att välja.
 

Sverige - slaveriets och förnedringens hemvistMärk hur SvD Näringsliv distraherar sina läsare att fokusera oviktiga detaljer för att därmed missa den horribla Sakfrågan: att vårdprofitören Attendo importerar mängder av sjuksköterskor från Filippinerna till lågpris och alltså aktivt bidrar till att dumpa lönerna för svenska löntagare. Artikeln nämner visserligen "svenska kollektivavtal", men jag skulle bra gärna vilja veta vad de här sjuksköterskorna får ut för sitt slit.

Och än värre: detta är inget annat än ett bevis på  att den ledande superrika "en procenten" mitt inför våra yrvakna ögon har återinfört SLAVERIET i vårt fina västerland. Tvångsförflyttning av grupper med antingen tvång eller löften (som egentligen är tvång på grund av rådande förhållanden). Där Penningen tillåts styra, där uppstår slaveri. Visst, att tala om sitt okreativa skitjobb som "löneslaveri" - träldom under penningsystemet - kan man väl göra på skoj, men nu blev det plötsligt allvar. Det är rent koloniala ordvändningar som SvD kommenterar, men utan att verka se kontexten.

Se även inlägget om Attendos vd: Skorpionen som vårdprofitör och: Det ultimata sveket från (s) - båda från våren 2012.

Attendos styrelse för den som t.ex. vill ställa horoskop för hela den smutsiga byken: http://www.attendo.com/sv/content/styrelsen
 

onsdag 28 september 2016

Den hafsiga Nato-lobbyisten

Lustigt hur tillägget "emeritus" så ofta går hand i hand med kvalificerade omdömen, som att åldern trots allt skänker (vissa) klokskap. Nu är det en pensionerad professor i historia som läser lusen av en avdankad högervriden svensk diplomat och Nato-lobbyist för en slafsig partsinlaga där uppdraget var att leverera en förutsättningslös studie av för och mot Nato-anslutning för Sveriges del (SvD).

En snabb blick på ambassadörens födelsekarta associerar till moderaten Ulf Kristersson och dennes hemska mytomani och ständiga val av ett patenterat falskt perspektiv som om det vore det sanna och sedan framhärda i det. Det är axeln mellan faktamässiga Tvillingarna och ambitiösa tillväxttecknet Skytten som tycks ge dessa hajpare och bubbelblåsare...Nästa misstänkta punkt berör en tolftedel av alla personer - de som via sitt faktiska födelseklockslag har den Stora Illgöraren Saturnus placerad i det 11e huset för ideal så att den via sin 60-gradersvinkel "kidnappar" den egna personen och utblicken (ascendenten). Jag har gång på gång noterat en doktrinär inflexibilitet i den här placeringen - det är som om vederbörande saknar förmåga att tänka utanför lådan. 

Och, ska man kanske tillägga även om detta minskar antalet drabbade en hel det, där Saturnus inte bara är naturligt ond utan också en "verksam illgörare", vilket den begripligen blir för den expansionslystna Skytten. 

Här har vi således en diplomat som ogenerat älskar mördarnationen USA för dess expansionistiska politik och som är beredd att helt och hållet bortse vilken ondska som utgår från denna idealiserade supermakt (den dubbelt onda Saturnus i idealhuset).

Läs gärna professorns SvD-artikel! Än en gång visar den sanna astrologin hur kusligt rätt den prickar in våra förutbestämda öden! Vissa är här på jorden bara för att satsa på fel häst, och förklaringen till det är naturligtvis dåligt omdöme och illa förvaltade tidigare liv på jorden. 

"Can't make blood out of stone" sjöng framlidne reggaesångaren Gregory Isaacs och fastän jag inte vet vad det här förmodligen karibiska talesättet betyder, får man en instinktiv känsla att det stämmer. Tokambassadören Bringéus är uppenbarligen en själsdöd sten, men för att förstå närmare behövs mer än den här kartan som gäller för hela dygnet...

Helin förgyller nu SVT

Den där "publishern" Jan Helin tyckte jag inte om för sättet på vilket han drev enkelt svenskt folk allt längre ner i simpelhet genom sin pengarna-först-attityd som ledare för Aftonbluddret.

Nu har han som bekant någon liten chefsbefattning på SVT - ett företag jag bojkottat sedan regeringen Reinfeldts dagar och då vänstersympatisörer - t.o.m. harmlösa enkla socialdemokrater - rensades ut och in kom istället högervridna kapitalistkramare. 

Nu har Helin tydligen tagit sitt första (men inte sista) publicistiska felsteg inom public service och när han bekänner skuld i DN vill det sig inte bättre än att hans första och viktiga mening låter så här:

"Det är lätt att vara utgivare i efterhand och ha åsikter om en publicering när facit föreligger."

Säger allt om varför den här bloggaren knappast högaktade den mannens mediala gärning. Skruvade människor formulerar sig skruvat. En slingerbult är vad vi här har att göra med, en som söker urskulda sig t.o.m. när han pudlar!

Gamla svenska bloggadressen tillbaka

I femton år har min översättning till programkod av Mingdynastins bortglömda astrologi legat halvsovande på en domän. Microsoft upphör med stöd åt sin första webteknologi Active Server Pages sommaren 2018 och eftersom jag inte längre är i databranschen och inte har några planer på att skriva om applikationen i ett annat programspråk låter jag online-kalkylatorn somna in och försvinna från nätet (om några veckor). 

Den här bloggen omdirigeras inte längre utan återgår till Google/Bloggers ursprungliga namn http://siderisk.blogspot.se/

måndag 26 september 2016

Astrologin: Hillary förlorar den historiska tv-debatten
För en intressantare presentation än svenska mediers av den historiska tv-tilldragelsen som kommer att avgöra hur fort den OFRIA kapitalistiska västvärlden rasar samman, se texten i The Independent.


TV-debatten börjar exakt när Åklagaren
(onda stjärnan Algol) börjar stiga i öster!

Astrologiskt förefaller det nästan övertydligt vilket pissläge Hillary Clinton kommer att hamna i. Hennes soltecken Vågen står i olyckans och fiendens 6e hus då tv-sändningen börjar klockan 21.00 (EDT). Men det som gör detta så viktigt är att Vågens härskare tillfälligtvis i 6e huset också är ascendenthärskare eftersom den också råder över Oxen. Och Venus för en Oxe är en verksam illgörare enligt hinduiska spelregler! Vi har alltså den explicita "kvinnoplaneten" dubbelt dålig i det här horoskopet.

I övrigt samma inskränkta främlingsfientlighet på himmelen idag som är så vanlig hos materialister och bigotter: Sol och Måne befinner sig båda i den "sublunära sfären" och betonar Jord resp. Vatten. Det tyder på att USA kommer att hörsamma Trumps hets mot allt icke-amerikanskt och därmed bekräfta för amerikanerna själva hur inskränkta de i alla tider faktiskt varit och hur patetiska svenskarna är som ser upp till denna komplexfyllda nation! 

Amerikanerna i tv-sofforna kommer förstås inte att själva uppleva det så - för dem är det Trump kommer att säga uttryck för deras "sanning" och patriotismen kommer att skörda en gigantisk seger i och med denna historiska tv-debatt. Jag tror de visionära bland oss (de är dock några promille av befolkningen) kan slappna av nu. Trump kommer att driva västcivilisationen till dess undergång mycket snabbare än Hillary - de superrikas språkrör - någonsin gjort. 

Det världen behöver är inte 30 år till av den globala rovkapitalism hon företräder utan något nytt - vad som helst faktiskt - som kan bryta dödläget när nu vänstern inte duger något till längre.

söndag 25 september 2016

Summerad Wolodarski har rätt - Trump är en välsignelse

Om man struntar i att läsa Wolodarskis alarmistiska extremismpladder i krönikan, är DN-rubriken på förstasidan faktiskt sann.

Trump är den naturliga skörd den själviska amerikanska rovdjursmentaliteten förr eller senare hade att bärga - en egoism och ett storhetsvansinne av den magnituden att kopplingarna till omvärlden till sist kapas en efter en. Istället för att offra sig för andra har USA under många årtionden enbart sökt profitera på andra.

Den här bloggen är inte politisk och jag ägnar föga tid åt att sätta in mig i sakfrågor. Men ur ett allmänt civilisationsperspektiv är det perfekt, har jag hävdat, att se Trump som USA:s nästa president. Inte minst för att det bevisar kapitalismens inneboende självdestruktivitet - ur Mörkrets hjärta stiger en man fram som t.o.m. ignorerar det monstruösa nät av globalkapitalistisk utsugning av andra länder, trots att presidentskapet kommit att bli högste befälhavare för detta vedervärdiga imperieanspråk. 

Det vore perfekt för HISTORIENS GÅNG och mänsklighetens fortsatta resa att se Trump desarmera den imperialistiska cancermetastas i Europa som Nato utgör. Försvinner bara Nato från vårt område, kanske vi nyktrar till och ser vilken tom bubbla den uppmålade ryssfaran varit. Sjuka människor, som Wolodarski, kommer naturligtvis genast att hitta något nytt problem att väsnas över, men det är inte mycket att göra något åt. (Om Wolodarskis destruktiva "sensationalism" enligt astrologin, se ett flertal tidigare inlägg.)

Vem vet, kanske spännande ryska butikskedjor kommer att kunna börja etablera sig på våra torg i sinom tid och luckra upp den erbarmliga och monotona McDonalds-dominansen i våra svenska gatubilder. Svensken kanske har det i sig att bli internationell ändå, fast inte på den entoniga amerikanska kapitalismens sätt utan på ett mer medvetet vis...

Tidstvillingar besannar talet om dikten och verkligheten

Äntligen gör Aftonbluddret lite nytta och producerar värdefull fakta. Fast den presenteras förstås som en liten jollrig babynyhet av feelgood-typ och egentligen inte det heller. Berättelsen om tjejbästisarna i samma stad som upptäcker att de fött varsin dotter exakt samma minut innehåller också uppgiften att båda spädbarnen uppvisade vissa respiratoriska problem.

Den här bloggen hade sina "femton minuter" för sju år sedan och det är troligen bara en och annan på underbemannade tidningsredaktioner som regelbundet tittar hit för att se om det går att återanvända något. I fallet med tidstvillingarna (som det kallas på astrologiska) pekar faktiskt allt mot den här bloggen och det är därför man börjar fundera över om det är Dikten som skapar Verkligheten, eller vad som egentligen försiggår.

Mammorna kallar sin födelse magisk vilket är en vanliga människans spontana reaktion för varje mer påfallande koincidens. Men om kvinnor i lag synkroniserar sina menscykler precis som män i grupp tenderar att släta ut sig själva maximalt genom att alla ge upp sin individualitet till överguden Apple och bara prata om samma prylar med varandra, då borde väl de förstnämnda också kunna synkronisera sitt barnafödande, ner till exakt samma förlossningsminut? Det är med andra ord inget magiskt alls utan bara hur Naturen fungerar på "gruppsjälsnivå" - väljer man att "ingå" skapas där och då en "själ" - en entitet - och alla medlemmarna fungerar på någon nivå av Verkligheten som ett enda väsen. Astrologiskt är det förstås tacksamt att notera att dessa tidstvillingar föds just som Tvillingarnas tecken börjat stiga över stadens östra horisont (västastrologin, fast tiden är ur led i det systemet, råkar här pricka in samma tecken, fast då sluttampen av Tvillingarna).

Det här blir spännande eftersom artikeln nämner kvävningstendensen med navelsträng runt den ena ungens hals och andningsproblem hos den andra (ungefär som om den andra känner av problemen den första har - men så långt spekulerar inte tidningsartikeln). Tvillingarna, som den ängel från de eteriskt luftiga dimensionerna representerar förstås luftvägarna om man ska tala enkel och kroppslig astrologi. 

Och vad har bloggen om och om igen sagt under sina sju år? Jo, att gränsdragaren Saturnus i sin verksamhet ofta upplevs subjektivt som att den stryper sina offer. Det här är bloggens eget uttryck och inte en standardfras ur litteraturen och kommer säkerligen av att bloggaren själv föddes med luftvägarnas Tvillingarna i öster opponerad av Saturnus! Ska man tänka i bilder är Saturnus som Liemannen eller Döden snarare kopplad till lien och därmed halshuggning.

Se även: Satans huvud, giljotinen och Paris överbödel

Men det är förstås den obevekliga Saturnus tendens att greppa människor och företeelser som i ett skruvstäd och ge dem väldigt lite utrymme att röra sig som ligger bakom liknelsen vid att bli strypt. Ett av de tidiga blogginläggen såg i Saturnus naturliga koppling till det 10e makthuset den onda arbetsgivaren eller makthavaren och den gamla mytologiska bilden där titanen "Saturnus äter sina barn" för att behålla makten för sig själv ("makt korrumperar").

När nu Saturnus vid tidstvillingarnas födelse i Tvillingarnas tecken kopplar sitt långa 270-gradersgrepp om Lejonet drabbas naturligtvis Tvillingarnas härskare Merkurius av denna repression. Och simsalabim producerar Dikten en exakt avbild i Verkligheten i formen av två samtidiga förlossningar som båda utmärker sig av vissa andningsproblem! 

Missa inte hur de båda naturliga skadegörarna Mars och Saturnus enligt hinduisk astrologi BÅDA riktar en specialaspekt mot de involverade faktorerna. Mars från 6e hälsohuset angriper ascendenten och Saturnus från samma hus söker kontrollera ascendentens härskare. Det finns nog skäl att anta en aningen klen hälsa hos båda barnen under de tidigare åren men inget värre än värme och näring råder bot på. Dessa är själar som just kommer tillbaka från ett tidigare liv i kylan, bildligt talat! De har definitivt varit med om något tillsammans och är säkert (som också artikeln antyder) speglingar av de kvinnliga bästismammorna. 

Är de t.o.m. en och samma själ som delat upp sig i två parallella kroppar? Vem vet, men spontant känns inte en sådan tanke speciellt smart. Den senantike romerske filosofen Plotinus såg i princip inga problem med tanken på själens samtidiga inkarnation i flera kroppar, men här kan man fråga sig vilken poängen skulle vara att i gamla arbetarstaden Västerås göra precis samma liv samtidigt i parallell... 

En förklaring skulle möjligen vara att själen i ett tidigare liv varit så enögd - jag talar fortfarande bildspråk - att den i detta liv behöver två kroppar för att få ett stereoskopiskt perspektiv på sitt liv och därför väljer två kroppsliga utsiktstorn vilka förmedlar det liv själen på DET PRINCIPIELLA PLANET tänkt sig leva ur två något olika perspektiv. Bakom ytan är det en och samma själ som nu - enligt Tvillingarnas merkuriska princip - kan notera skillnaderna mellan de två vyerna och komma fram till vad den här själen är i världen för att lära sig. Här blev det plötsligt väldigt filosofiskt och djupt!

Det är dessutom fullmåne vid båda födelserna, vilket alltid ökar trycket (det känner tydligen alla barnmorskor till).

Mammorna, födda samma år och båda i det arketypiska Barnets soltecken (Väduren), delar förstås också den egenheten att lyckobringaren Jupiter vid denna tid (runt 1990) passerar genom... Tvillingarnas tecken!

Tydligen fungerar Aftonbluddret som alla andra schablonskapare som pumpar ut VISSA TYPER av medvetandeformande stoff om om om igen tills man är helt trött på allt vad nyhetsmakeri vill säga. Bloggens enda tidigare inlägg om tidstvillingar kom också från samma tidning och det publicerades för drygt sju år sedan.

Men tack Aftonpladdret för ett ovärderligt fall. Att hitta exakta uppgifter om tidstvillingar gör man inte varje dag! Barnen har båda Månen i 10e huset, vilket tenderar att ge ett perfekt normalt och folkligt liv. Tack till dem också för deras bidrag genom sin blotta födelse!

lördag 24 september 2016

Jonas Sjöstedts osunda utsaga
Jag gillar normalt Vänsterledaren Jonas Sjöstedts tankar och nerv, även om hans expressivitet bryter illa mot viljan till självbehärskning. De här motsatta impulserna får honom ibland mest får honom att likna en sprickfärdig våldsverkare med äkta mord i blicken.

Men när han i SvD lovsjunger festnotestrimlaren och avgasfusk-mörkläggerskan Annie Lööf - med hänvisning till att hon som ung politiker överlevt just smutsiga anklagelser av den typ jag just föredrog just därför att det finns en mörk eld bakom röken - då avslöjar Sjöstedt att också han gått och blivit en korrumperad politiker som står närmare andra av hans skrå än de grundläggande honnörsord en äkta socialist borde följa. 

Det kan också vara så att hans typ av feminism gör honom till en kärring själv så att han är beredd att bortse från det inte helt obetydliga problemet med Lögnens ande bara för att Annie Lööf är kvinna. En sådan man är sannerligen inte någon vän till kvinnor. En riktig man sätter den felande kvinna på plats och Lööf är tamejfan något av det mest illistiga och bedrägliga som någonsin visat sig i svensk politik. 

Men hur skulle en arbetare som Sjöstedt kunna genomskåda en juridikutbildad retoriker? Låt vara en medioker sådan - Lööfs brist på substans är inte barnsjukdomar utan återspeglar det faktum att hon är klassisk svensk medelmåtta fast med lite högre utbildning. (Se den senaste forskningsrapporten om hur svenska skolan producerar mer mediokritet än någonsin! T.o.m. högutbildade ligger långt under vad man kan förvänta sig av den inhemska eliten som har till uppgift att tänka åt folkflertalet.)
 
Sjöstedt har helt enkelt sin ideologiska kompass när han går ner sig och talar från person- eller individnivån. Han måste ha torskat på Lööfs kvinnliga charm. I värsta fall kan vi reducera den patetiske Sjöstedts försvar av Lööf till föga mer än exempel på truismen "lika barn leka bäst". 

För när jag granskar bådas horoskop tillsammans ser jag ju att det är Jonas Sjöstedt som tragiskt identifierat sig med den 19 år yngre Annie och kanske t.o.m. är lite betuttad i henne. Där sex inte är möjligt kan libidon istället få sjuda i heta debatter dem emellan. De är säkert båda behagliga upphetsade av argumentationen eftersom båda är stridspittar, styrda av omoralens och separationens planet Mars!

Solar i opposition: "motsatser attraherar varandra"
Månar i kombination: "lika barn leka bäst"
Exakta barn av samma äregirighets Drakhuvud (Rahu)

Att bara följa sammanhangen mellan de färgade zonerna i den här "naturliga zodiaken" är komplext nog, men de ofärgade områdena innehåller faktiskt också tecken på tesen om de likasinnade barnens tycke för varandra (som egentligen bara är självbespegling - med tid och mognad kan dagens älskling blir morgondagens fiende - panta rhei - allt är under ständig och flytande förvandling här nere i den drömlika delen av skapelsen).


Som synes har båda politikerna ett sinnelag som är offer för Olyckan, vilket är den gruvliga sanningen om Månen i Jungfrun. På den här nivån är astrologi inget man kan egoboosta med, den är helt enkelt en förment objektiv skiss av felskär som själen kan göra och Jungfrun är inget annat än det mytologiska Syndafallets eget tecken, diskret tecknat av att planeten Venus sägs "falla" i detta tecken, att Jungfrun placeras under dödens symbolisering av den västra horisonten, den sjätte zonen så att säga ett limbo innan Domens dag som varje själ genomgår efter varje liv och därför aldrig kommer att komma i någon banal kristen mening. Domens dag är en kontinuerlig gallringsprocess så länge själar är involverade i återfödelser till planeten Jorden.


I någon mening lider därför både Sjöstedt och Lööf och alla andra med samma sinnelag av en slags psykisk blindfläck som med lätthet gör dem till Fiendens offer och ibland själva förmedlare av Fiendens falska budskap.

Jungfrun är Kore eller Persefone (den unga flickan/oskulden) som dansar på den agrara Jungfruns rika fält när Fienden - dödsrikets Hades själv springer upp ur underjorden och förgriper sig på Jordmoderns dotter. Det goda med den här placeringen ses hos Jonas Sjöstedt (men absolut inte hos Annie Lööf): nämligen hans hängivna försvar för samhällets olycksbarn, för de arbetande kvinnorna. Lööf är istället redan kidnappad av Djävulen/Hades/Pan och ett hjärntvättat språkrör för marknadskrafterna, dvs en omskrivning för den barbariska naturmänniskan som inte vägleds av den högre, genuint mänskliga sociala insikten - socialism.

Men Olyckan ligger alltså i oskuldens godtrogenhet och båda politikerna ser alltså samma kvalitet hos varandra och åtminstone Sjöstedt divergerar därför från Sanningen eftersom det han läser av hos Lööf bara är en liten del av hennes betydligt mer intriganta natur. Sjöstedt är en enkel människa, vilket ses av de flera helt enfärgade placeringarna, där avsaknaden av färgklick i mitten indikerar att också tecknets härskare befinner sig i ett tecken av samma element. Annie Lööf har istället vad jag kommit att uppfatta som den mest sliriga och opålitliga blandning av simpla och instinktiva begär - Vatten - och Luftelementets försök att efterhandsrationalisera det som inte kan rättfärdigas om man har kontakt med Sanningen. 

Sanningen är inte sidoordnad med Lögnen som om de vore ett komplementärt yin & yang-par, Sanningen ÄR, och Lögnen är en vinkling som brutit sig loss och producerar partsinlagor som inte längre gagnar Helheten - ett slags syndafall även detta.

Sjöstedt är föredömligt enkel och rak på sin solära sida, där Solen ägs av krigaren Mars i Solens eget tecken Lejonet. Eld/Eld-synergi som kan förklara varför han ser rent mordisk ut när han är i debattagen.

Lööf har istället en vek intelligens som ständigt manipulerar och söker vrida saker till sin fördel. Solen är rationaliserande i Tvillingarna men dess bevekelsegrund ses via disponenten Merkurius i partsintressets Kräftan. Hon är med andra ord t.o.m. FÖDD att snitsla sig en karriärväg (Solen) i Lögnandens tecken och uppfyller alla de fördomar man har kring jurister som behärskar det Platon så föraktade: retoriska gåvor som tappat kontakten med Sanningen. Sofister som försöker tjäna pengar på sin rationalistiska grundådra.

Men Sjöstedts personliga sida (Månen) är faktiskt ett problem, och det dök upp så fort han blev Vänsterpartiets nya ledare och tvingades stå till svars för varför hans nya bostad (Månen) i Stockholm låg i de gamla nazisympatiska högerkvarteren i Stockholmsstadsdelen Östermalm. Nu har han flyttat därifrån, men hittas alltjämt på en högreståndsborgerlig adress. Månen i Jungfrun är som sagt en blindfläck för honom, och det blir inte bättre av att psykets disponent enligt den naturliga zodiaken OCKSÅ befinner sig i ett av de onda zodiaktecken. 

Återigen: Ledsen en del av bloggens besökare, men vissa zodiaktecken representerar som sagt AVFALLET från Sanningens väg, och har ni dessa tecken dominanta i era horoskop ÄR ni den del av mänsklighetens problem med mindre ni likt den excellenta Nina Björk blir medvetna om problemen - som står skrivna i era födelsehoroskop - och vänder er mot dem. Således är Nina Björk medveten om sin svaga Måne och Mars i det näriga Vattenelementet men istället för att själv leva ut detta träsk av kapitalistiskt hunger använder hon samma drivkraft till att angripa sig själv! 

AB recenserade nyligen Björks senaste bok om den socialistiska revolutionären Rosa Luxemburg, och inte ens borgerliga SvD kan låta bli att tjusas en smula av hennes uttrycksförmåga. Nina Björk har vänt allt det svaga till styrka i sitt födelsehoroskop eftersom hon tycks hörsamma Sanningens ande. Hon blir en del av lösningen, en som ser att det finns en Mänsklighet som skulle kunna fungera bortom Vattenelementet som den Vegetativa Själens fula närighet när den upphöjs till system. Men ett rent vatten kan också liknas vid en spegelblank vishet som ser och förstår utan att "gå ned sig". Det är det rena Vattnet som i Fiskarnas skepnad till sist kommer att förlösa Jungfrun mittemot för dess syndafall ner i Dödsrikets materialism - Jordelementet. 

Fiskarna behöver inte vara aktiverad i horoskopet, en VERKSAMT GOD Mars kan räcka för att individen ska ta hängiven strid mot girigheten som naturligtvis finns i människan även om kapitalismen är ett system avsett att legitimera människans fulaste och mest obegåvade sida.

När Jonas Sjöstedt går ner sig på personnivå och där försvarar en kvinna som med hela sitt hjärta vandrar som Lögnanden dikterar, då är det tydligt att Sverige inte ens har ett fungerande Vänsterparti längre. Hela den jävla politiska representationen har kantrat åt höger. Kapitalismen vann och Sverige kommer att vara bland de första välmående västländerna som drabbas av terror. För när inte höger/vänster-skalan finns kvar att påminna om oskicket där De Rika skapar en värld med De Fattiga, då kommer SKUGGORNA fram, det som skrämda västerlänningarna kallar terrorism eftersom dessa mörklagda människor i kapitalismens hägn likt Lööf och Sjöstedt har haft OLYCKAN att bli blinda för vad de faktiskt håller på med. 

Jordelementet har den fördelen att man däri upplever det man sysslar med som verkligheten. Och den som tror på det man sysslar med upplevs ofta som "solid" och pålitlig av den oreflekterande omgivningen. Problemet är bara att detta är grövsta sortens illusion. Jord är likställd med Platons liknelse med de bundna fångarna i grottan. Verkligheten börjar först i solljuset utanför grottan, dit Hades förde den oskuldsfulla och därför lättlurade Jungfrun/Persefone. Och enbart med Luft föds intresset att se den logik som ytterst sett har en gudomlig avsändare, den moraliska världsordningen (den universella dharman). 

Jag har i mitt lilla arkiv enda fall av försök till våldtäkt, man mot man, och gissa vem det tilltänkta brottsoffret var? En man född med Solen i offrets Jungfrun som i berusat tillstånd i sin ungdom lurades in i ett parkeringshus i centrala Stockholm och upp i någon kontorsbyggnad. Han kom till sans och lyckades fly, i princip med byxorna nere vid vristerna!  (Om jag inte missminner mig påbörjade han terapi inte långt därefter, förskräckt av sina många blindfläckar och omedvetna problemkällor.)

Jungfrun som den alltför hårt analyserande Merkurius blir närsynt pga. fixeringen vid Jordelementet och saknar den större helhetsbilden som också kräver att man ser det osynliga. Jungfrun förs därför från Elysiums fält ner av mörkrets makter (personifierade som Hades) till underjorden - vår värld - och livegenskap. För minns, Jungfrun står ju också för trälen och lönearbetet, för alla de korttänkta "egna-plånboksindivider" som de rovkapitalistiska överherrarna så enkelt styr med små ekonomiska knuffar, än hit, än dit.  Jungfrun är med rätta associerat med Olyckan i den antika astrologin. Den inbjuder Olyckan genom att ta sikte på det materiellt individuella, vilket är vad Jord i kombination med den uppstyckande Merkurius resulterar i. Talar om "valfriheten" och "mångfalden" som förblindar för det större onda som man inte längre ser i sin upptagenhet av pseudovalen av el-leverantör, med mera.

För den som inte mycket har, blir fattigdomen också en allmän närsynthet och dumhet som gör att fattigdom och underklass tenderar att gå i arv från generation till generation. Det krävs att någon helt slutar tänka i materialistiska termer (likt Nina Björk) för att nå nästa nivå i spelet. 

Den nivån verkar inte Jonas Sjöstedt ha klarat. Jag jublade nog i förtid då han valdes till partiledare. Skälet var den rena och starka aktivismen i hans Eld-Sol. Vid ett senare tillfället sökte jag försvara hans Måne-i-Jungfrun med att den dock inte ledde hans Sol. Men i ärendet Annie Lööf hade jag helt fel, och Sjöstedt också!

fredag 23 september 2016

"Varför den här musiken är farlig"


De Rika och De Fattiga modell 1974


En bekant som gärna krälar i containerskräp i jakt på kuriositeter hittade en grammofonskiva han tyckte jag kunde skratta åt eller ta på allvar. Jag vet inte riktigt om han är ironisk om sin (och min) socialism eftersom folk tenderar att bli lika borgerliga - åtminstone på ytan - som alla andra som bor på hippa Söder i Stockholm! 

Under den helt platta hipsterns nogsamma imitation av äldre årtiondens mode klappar ett fult litet kapitalisthjärta som bara söker framgång för egen del.  Något annat mission statement finns knappast i dagsläget. Reinfeldt förstörde inte svenska folket med sin hyperindividualism, årtionden av sekularisering hade redan gjort grovjobbet.

Världsbilden har blivit så liten, så liten sedan högern tog kontroll över alla medier. Kanske är det så enkelt att det är själar från Underjorden som numera återföds till planeten Jorden. De bättre själarna har tillfälligtvis lämnat den här planeten eftersom det drar mot en civilisationskollaps till följd av att samma Underjordens barn har kommandot... Orsak och Verkan bor i varandra och det är därför inte naivitet utan högsta vishet att förstå att det existerar något sådant som en oavhängig Ondska, en Djävulen om du vill. Man måste respektera Mörkret för vad det är och inte försöka relativisera bort det (vilket är vad Mörkrets barn själva älskar att göra för att slippa höra sanningen om sin dåliga lott på det här varvet.)


Hade albumet av gruppen The Human Condition givits ut idag och inte 1974 hade det lyst troll- eller ironivarning lång väg. Men faktum är att det verkar vara en äkta amerikansk skiva av ett gäng (vid den tiden) unga New York-bor som är så pissed-off på kapitalism och ytlig falskhet (se om Brad Pitt i föregående inlägg), att de helt enkelt skapade sig ett litet socialistiskt skivbolag för att sprida humana samhällsvärderingar inifrån Äpplets ruttna kärnhus.

Idag vet vi att rovdjuren - kapitalisterna - vann och att New York-borna lever i ständig paranoia över att verkligheten önskar se dem sona sin kollektivt inkasserad skuld till övriga världen. 

I texthäftet med ackordföljder som medföljer skivan - så att alla kan ta fram sin inre trubadur och spela och sjunga med i de anti-kapitalistiska sångerna - finns en programförklaring som är lika aktuell nu som då och som förklarar hur allt hänger samman:


(Klicka för större bilder)

Brad Pitt - manshora, alkoholist och kanske barnmisshandlare

Det är lätt säga att man aldrig gillade människan efter att skandalen väl rullats ut för öppen ridå: den superrika, knarkande och spritmissbrukande före detta kvinnornas drömman Brad Pitt är en vanlig skitstövel. 

Men sanningen är att jag avskytt Pitt sedan jag insåg att han bara är sig själv i varenda filmroll, den där uttryckslösa, spelat likgiltiga stilen, i vissa filmer med den arroganta distansen uppbruten av flyktiga och sockrade smil (för kvinnorna i filmer med den inriktningen - se särskilt hans debut som förföraren i Thelma & Louise).

Faktum var att jag tyckte Kerstin Gezelius inlevelsefulla beskrivning av Pitt i DN (november 2008) så underhållande, jämfört med den åsikt jag själv format om en hycklande skithög att jag sparade ner en mening tillsammans med horoskopet:
Flickrumsväggarna skrek efter bilder av Brad Pitts mjuka mun och lysande blågrå ögon. Hans talang och energi skrek efter något helt annat....Hans konstnärliga energi kommer inte från Eros utan ifrån Ares. Han är en krigare.
Så mycket krigare är han nu inte, visar det sig - Gezelius lät sig förstås påverkas av ROLLEN han gjorde i Fight Club!

Faktum är att ur ett visst perspektiv är Pitts horoskop kanske det allra genomruttna bloggen har publicerat. Den aspekten nämndes aldrig då jag senast kommenterade att han och en annan fallen Hollywood-diva, Johnny Depp, var de två enda män som blivit "årets man" två gånger i tidskriften People.


Den sataniska axeln (2/8), tre av de fyra onda husen,
ett helt uppfuckat 11e idealhus och en total fixering
på 2a huset och ansamlingen av egna pengar
och personlig makt på patetiskt låg nivå.
That's Brad Pitt for you.

Se bara vilken rad av bottennoteringar den här födelsehimmelen innehåller: dels har vi oppositionen mellan 2a och 8e huset - den sataniska (hyperprosaiska) axeln i dess rent materialistiska koppling till denna världen, Pitt är som sagt snorrik. Men tre av de fyra onda husen (3, 6, 8, 12) är aktiverade av planeter och eländet man kan skönja i psyket eller Månen i balansaktens Vågen är inte att leka med!

För bara några dagar sedan jublade jag åt en relativt bra fallen krigare i Kräftans tecken. Musikern Trey Anastasio har visserligen också han en period av alkoholism bakom sig men det finns något sensitivt och poetiskt i Kräftans tecken som gör dem lämpade för musik och troligen fler konstarter. Tecknet jobbar ofta bäst i skyddad verkstad och bloggens stickprov på ett gäng Hollywood-skådespelare med känd kroppsliga ascendent ledde också till att "trygghetsnarkomanen" Kräftan tog ledningen. Detta är fantasins och den introverta föreställningens tecken, så att många Kräftascendenter går genom livet i en sekundär inbilsk version av det som andra och mer nyktra upplever utanför det skyddande kräftskalet. 

Kräftan är möjligen mer kapabel till självlögn än något annat zodiaktecken eftersom det är mer benäget att bygga upp kryptominnen - dess härskare Månen har en distinkt koppling till minnet, även om indisk astrologi hellre ser minnesfakulteten under Merkurius. Här kan man naturligtvis fråga sig vad västastrologin resp. den hinduiska menar med "minne", men som vetenskapen av idag påpekar att det inte finns några minnen - det är medvetandet som skapar "minnet" nytt varje gång vi framkallar det (och detaljerna ständigt skiftar) - så kan hinduerna ha en poäng här. Budbäraren Merkurius slussar fram data när vi efterfrågar ett "minne" och en dålig Merkurius är som bekant en hemsk desinformatör och lögnare!

För Brad Pitts del är det mycket olyckligt att hans libidinösa energi (Mars) aktiverar Kräftan, för detta gör honom till en nervös och orolig natur. Men i 8e huset undertrycks denna underliggande neuros, särskilt som hela hans offentliga framträdande (Solen = offentliga jaget) går ut på att framstå som en torr och självbehärskad macho: Solen och Saturnus i samma tecken är ingen lyckad kombination eftersom den fria leken hos den levande solära själen här blir stel och formaliserad pga. Saturnus, Djävulens eller "denna världens herre".

Pitt är definitivt en av dem som sålt sin själ för materiell rikedom, och det viktiga att minnas är att han sålde själen redan före sin födelse, horoskopet visar ju "ingångsvärdena" för den här själen till en Brad Pitt-kropp!

Den skadade och i 8e korruptionshuset inspärrade Mars är naturligtvis inte hela förklaringen till hans alkoholism och våld mot eget barn. Psykets Måne står extremt ostadigt eftersom den disponeras av Venus som fallit in i förlustens 12e hus (under västastrologins första tid kallat för den onda daimonens tempel). Venus i Skorpionen fungerar i sin tur inte bättre som kärleksfull och anpassningsbar än vad DESS ägare Mars gör, och så sluter vi en cirkel mellan två av de onda husen som involverar två extremt ointellektuella och helt känslomässiga planeter, "männen från Mars och kvinnorna från Venus"! Brad Pitt är ett fiasko i båda lägren, men USA kan minsann tricket att sälja all sin skit till en aningslös och korkad konsumtionsmänniska var i världen hon än bor.

Väl att dessa vår tids kungligheter demaskeras nu under kapitalismens sista dagar! När sönderfallet så tydligt märks genom de rikas demonisering av "Ryssen" (för att få folk att titta åt fel håll), det globala kapitalet som spelar roulette med människors liv och arbeten, och alla andra tecken på en civilisations snara undergång, kan naturligtvis inte heller det värsta opiatet - 
drömfabrikens produkter (vilket inkluderar både filmerna och de människor som deltar i dem) - fortsätta fungera på samma sövande sätt som förr. 

Notera för övrigt hur dessa djupt ovärdiga människor i nöjesbranschen flyttat in bakom säkra grindar i formen av betal-tv-kanaler som HBO och Netflix varifrån de kan fortsätta parasitera på den hårt arbetande allmänheten via licenser. Jag har noterat ett flertal kända skådespelare med just Solen i Kräftan som tagit sin affärsverksamhet in i dessa nya gated communities. De följer västvärldens usla tendens där de Rika flyttar ihop med andra av samma sort och sedan inte ens vill höra om att att de existerar därför att de skapat de Fattiga till jämförelse. Dubblerad falskhet!

Det är publiken som föder och håller Brad Pitts korruption vid liv, så det bästa är att sluta konsumera allt detta flimrande skräp för öga och hjärta. Läs en god bok istället och involvera intellektet! Då tvingas även Pitt ta ansvar för den sorgligt veka utrustning hans stjärnorna pekar ut, och börja resonera som en vettig människa.

onsdag 21 september 2016

Löfven i glashuset

Aftonbladet

Men är Löfven den arbetande människans vän då? Han som inte ens ser problemet med frihandelsavtal som involverar USA!

Man ska inte kasta sten när man står i glashus, och just nu står Löfven i New York mot vilket den överutnyttjade världens hat är riktat. 

Någon som tänkt på vilken olycksalig tajming Löfven har för sin USA-tripp? Promenerar rakt in i en kaskad av försök till terrorattentat. Det borde säga honom något, men en maktberusad svetsare tänker nog inte i termer av livets eget tilltal i formen av OMEN.


Ovärdiga kungar: På årsdagen av avslöjandet om VW:s avgasfusk...
Nymånen i Lejonets tecken, som i år tecknade exceptionellt ovärdiga "kungar", gäller intill nästa. Månen har fortfarande ett kvarts varv av zodiaken intill nästa nymåne, och häromdagen var det årsdagen för avslöjandet om VW:s avgasfusk (DN). 

Likt skattesmitaren Apple är VW ytterligar en "corporate entity", en juridisk person som hamnar i skottgluggen för denna astrologiska spådom om generande okungliga skithögar!

Vad händer vid nästa nymåne, i Jungfrun, och den månad den kommer att råda över? Något som relaterar till arbetet som träldom eller kanske något med ohälsa? En del zodiaktecken bär tunga lass medan andra åker gräddfil...


Den vita amerikanens skuldtyngda hat mot de slavar de en gång köpte sig...
Tätt mellan den vita polisens dödsskjutningar av afro-amerikaner i dessa tider. Nu är det dags igen, i North Carolina (DN). Södra och norra Carolina är två av de delstater med den vidrigaste historien när det kommer till slaveriet, och här följer en lista ur en PDF-fil som nogsamt tabulerat stegen mot det amerikanska folkets avsevärda kollektiva skuld för vad deras förfäder - barnen till oss, européerna - ägnade sig åt. Tyvärr noterade jag inte var jag hittade PDF-filen men materialet finns säkert kvar "där ute" i någon form.

Lämplig bakgrundsmusik under historiestudiet, kanhända tillgänglig via valiumkanalen Spotify: The O'Jays klassiska, socialt medvetna soulalbum SHIP AHOY från 1973. 


TIMELINE OF SLAVERY IN AMERICA 1501-1865

African Slaves in the New World Spanish settlers bring slaves from Africa to Santo Domingo (now the capital of the Dominican Republic).
1522
Slave Revolt: the Caribbean Slaves rebel on the Caribbean island of Hispaniola, which now comprises Haiti and the Dominican Republic.
1562
Britain Joins Slave Trade. John Hawkins, the first Briton to take part in the slave trade, makes a huge profit hauling human cargo from Africa to Hispaniola.
1581
Slaves in Florida Spanish residents in St. Augustine, the first permanent settlement in Florida, import African slaves.
1612
The first commercial tobacco crop is raised in Jamestown, Virginia.
1619
Twenty slaves in Virginia Africans brought to Jamestown are the first slaves imported into Britain’s North American colonies. Like indentured servants, they were probably freed after a fixed period of service.
1626
The Dutch West India Company imports 11 black male slaves into the New Netherlands.
1636
Colonial North America's slave trade begins when the first American slave carrier, Desire, is built and launched in Massachusetts.
1640
John Punch, a runaway black servant, is sentenced to servitude for life. His two white companions are given extended terms of servitude. Punch is the first documented slave for life.
1640
New Netherlands law forbids residents from harboring or feeding runaway slaves. 1641
The D'Angola marriage is the first recorded marriage between blacks in New Amsterdam.
1641
Massachusetts is the first colony to legalize slavery.
1643
The New England Confederation of Plymouth, Massachusetts, Connecticut, and New Haven adopts a fugitive slave law.
1650
Connecticut legalizes slavery.
1652
Rhode Island passes laws restricting slavery and forbidding enslavement for more than 10 years.
1652
Massachusetts requires all black and Indian servants to receive military training.
1654
A Virginia court grants blacks the right to hold slaves.
1657
Virginia passes a fugitive slave law.
1660
Charles II, King of England, orders the Council of Foreign Plantations to devise strategies for converting slaves and servants to Christianity.
1662 Hereditary Slavery Virginia law decrees that children of black mothers “shall be bond or free according to the condition of the mother.”
1662
Massachusetts reverses a ruling dating back to 1652, which allowed blacks to train in arms. New York, Connecticut, and New Hampshire pass similar laws restricting the bearing of arms.
1663
In Gloucester County, Virginia the first documented slave rebellion in the colonies takes place.
1663
Maryland legalizes slavery.
1663
Charles II, King of England, gives the Carolinas to proprietors. Until the 1680s, most settlers in the region are small landowners from Barbados.
1664
New York and New Jersey legalize slavery.
1664
Maryland is the first colony to take legal action against marriages between white women and black men.
1664
The State of Maryland mandates lifelong servitude for all black slaves. New York, New Jersey, the Carolinas, and Virginia all pass similar laws.
1666
Maryland passes a fugitive slave law.
1667
Virginia declares that Christian baptism will not alter a person's status as a slave. 1668
New Jersey passes a fugitive slave law.
1670
The State of Virginia prohibits free blacks and Indians from keeping Christian (i.e. white) servants.
1674
New York declares that blacks who convert to Christianity after their enslavement will not be freed.
1676
In Virginia, black slaves and black and white indentured servants band together to participate in Bacon's Rebellion.
1680
The State of Virginia forbids blacks and slaves from bearing arms, prohibits blacks from congregating in large numbers, and mandates harsh punishment for slaves who assault Christians or attempt escape.
1682
Virginia declares that all imported black servants are slaves for life.
1684
New York makes it illegal for slaves to sell goods.
1688
The Pennsylvania Quakers pass the first formal antislavery resolution.
1691
Virginia passes the first anti-miscegenation law, forbidding marriages between whites and blacks or whites and Native Americans.
1691
Virginia prohibits the manumission of slaves within its borders. Manumitted slaves are forced to leave the colony.
1691
South Carolina passes the first comprehensive slave codes.
1694
Rice cultivation is introduced into Carolina. Slave importation increases dramatically. 1696
The Royal African Trade Company loses its monopoly and New England colonists enter the slave trade.
1700
Pennsylvania legalizes slavery.
1702
New York passes An Act for Regulating Slaves. Among the prohibitions of this act are meetings of more than three slaves, trading by slaves, and testimony by slaves in court.
1703
Massachusetts requires those masters who liberate slaves to provide a bond of 50 pounds or more in the event that the freedman becomes a public charge.
1703
Connecticut assigns the punishment of whipping to any slaves who disturb the peace or assault whites.
1703
Rhode Island makes it illegal for blacks and Indians to walk at night without passes.
1705 Slaves as Property Describing slaves as real estate, Virginia lawmakers allow owners to bequeath their slaves. The same law allowed masters to “kill and destroy” runaways.
1705
The Virginia Slave Code codifies slave status, declaring all non- Christian servants entering the colony to be slaves. It defines all slaves as real estate, acquits masters who kill slaves during punishment, forbids slaves and free colored peoples from physically assaulting white persons, and denies slaves the right to bear arms or move abroad without written permission.
1705 New York declares that punishment by execution will be applied to certain runaway slaves.
1705
Massachusetts makes marriage and sexual relations between blacks and whites illegal.
1706
New York declares blacks, Indians, and slaves who kill white people to be subject to the death penalty.
1706
Connecticut requires that Indians, mulattos, and black servants gain permission from their masters to engage in trade.
1708
The Southern colonies require militia captains to enlist and train one slave for every white soldier.
1708
Rhode Island requires that slaves be accompanied by their masters when visiting the homes of free persons.
1708
Blacks outnumber whites in South Carolina.
1710
New York forbids blacks, Indians, and mulattos from walking at night without lighted lanterns.
1711
Pennsylvania prohibits the importation of blacks and Indians.
1711
Rhode Island prohibits the clandestine importation of black and Indian slaves.
1712
Pennsylvania prohibits the importation of slaves.
1712 Slave Revolt: New York Slaves in New York City kill whites during an uprising, later squelched by the militia. Nineteen rebels are executed.
1712
New York declares it illegal for blacks, Indians, and slaves to murder other blacks, Indians, and slaves.
1712
New York forbids freed blacks, Indians, and mulatto slaves from owning real estate and holding property.
1712
In Charleston, South Carolina slaves are forbidden from hiring themselves out.
1715
Rhode Island legalizes slavery.
1715
Maryland declares all slaves entering the province and their descendants to be slaves for life.
1717
New York enacts a fugitive slave law.
1723
Virginia abolishes manumissions.
1724
French Louisiana prohibits slaves from marrying without the permission of their owners.
1730-1750
The number of male and female slaves imported to the North American British colonies balances out for the first time.
1731
The Spanish reverse a 1730 decision and declare that slaves fleeing to Florida from
Carolina will not be sold or returned.
1732
Slaves aboard the ship of New Hampshire Captain John Major kill both captain and crew, seizing the vessel and its cargo.
1733
Quaker Elihu Coleman's A Testimony against That Anti-Christian Practice of MAKING SLAVES OF MEN is published.
1735
Under an English law Georgia prohibits the importation and use of black slaves.
1735
Georgia petitions Britain for the legalization of slavery.
1735
Louis XV, King of France, declares that when an enslaved woman gives birth to the child of a free man, neither mother nor child can be sold. Further, after a certain time, mother and child will be freed.
1738
Georgia's trustees permit the importation of black slaves.
1738
Spanish Florida promises freedom and land to runaway slaves.
1739
Slaves in Stono, South Carolina rebel, sacking and burning an armory and killing whites. Some 75 slaves in South Carolina steal weapons and flee toward freedom in Florida (then under Spanish rule). Crushed by the South Carolina militia, the revolt results in the deaths of 40 blacks and 20 whiteThe colonial militia puts an end to the rebellion before slaves are able to reach freedom in Florida.
1740
South Carolina passes the comprehensive Negro Act, making it illegal for slaves to move abroad, assemble in groups, raise food, earn money, and learn to read English. Owners are permitted to kill rebellious slaves if necessary.
1740
Georgia and Carolina attempt to invade Florida in retaliation for the territory's policy toward runaways.
1749
Georgia repeals its prohibition and permits the importation of black slaves.
1751
George II repeals the 1705 act, making slaves real estate in Virginia.
1758
Pennsylvania Quakers forbid their members from owning slaves or participating in the slave trade.
1760
New Jersey prohibits the enlistment of slaves in the militia without their master's permission.
1767
The Virginia House of Burgess boycotts the British slave trade in protest of the Townsend Acts. Georgia and the Carolinas follow suit.
1770
Escaped slave, Crispus Attucks, is killed by British forces in Boston, Massachusetts. He is one of the first colonists to die in the war for independence.
1772
James Albert Ukawsaw Gronniosaw's writes the first autobiographical slave narrative. 1773
The first separate black church in America is founded in South Carolina.
1773
Slaves in Massachusetts unsuccessfully petition the government for their freedom.
1773
Phillis Wheatley becomes the first published African-American poet when a London publishing company releases a collection of her verse.
1774
The First Continental Congress bans trade with Britain and vows to discontinue the slave trade after the 1st of December.
1774
Connecticut, Rhode Island, and Georgia prohibit the importation of slaves.
1774
Virginia takes action against slave importation.
1775
The slave population in the colonies is nearly 500,000. In Virginia, the ratio of free colonists to slaves is nearly 1:1. In South Carolina it is approximately 1:2. 1775
Georgia takes action against slave importation.
1775
Abolitionist Society Anthony Benezet of Philadelphia founds the world’s first abolitionist society. Benjamin Franklin becomes its president in 1787.
1775
In April, the first battles of the Revolutionary war are waged between the British and Colonial armies at Lexington and Concord, Massachusetts. Black Minutemen participate in the fighting.
1775
In July, George Washington announces a ban on the enlistment of free blacks and slaves in the colonial army. By the end of the year, he reverses the ban, ordering the Continental Army to accept the service of free blacks.
1775
In November, Virginia Governor John Murray, Lord Dunmore, issues a proclamation announcing that any slave fighting on the side of the British will be liberated.
1776
In Philadelphia, Pennsylvania, members of the Continental Congress sign the Declaration of Independence.
1776
In Philadelphia, Pennsylvania, the Society of Friends, also known as the Quakers, forbids its members from holding slaves.
1776
Delaware prohibits the importation of African slaves.
1777
Vermont is the first of the thirteen colonies to abolish slavery and enfranchise all adult
males.
1777
New York enfranchises all free propertied men regardless of color or prior servitude.
1778
Rhode Island forbids the removal of slaves from the state.
1778
Virginia prohibits the importation of slaves.
1780
Delaware makes it illegal to enslave imported Africans.
1780
Pennsylvania begins gradual emancipation.
1780
A freedom clause in the Massachusetts constitution is interpreted as an abolishment of slavery. Massachusetts enfranchises all men regardless of race.
1783
American Revolution Ends Britain and the infant United States sign the Peace of Paris treaty.
1784
Abolition Effort Congress narrowly defeats Thomas Jefferson’s proposal to ban slavery in new territories after 1800.1790—First United States Census Nearly 700,000 slaves live and toil in a nation of 3.9 million people.
1793
Fugitive Slave Act The United States outlaws any efforts to impede the capture of runaway slaves.
1794
Cotton Gin Eli Whitney patents his device for pulling seeds from cotton. The invention turns cotton into the cash crop of the American South—and creates a huge demand for slave labor.
1808
United States Bans Slave Trade Importing African slaves is outlawed, but smuggling continues.
1820
Missouri Compromise Missouri is admitted to the Union as a slave state, Maine as a free state. Slavery is forbidden in any subsequent territories north of latitude .
1822
Slave Revolt: South Carolina Freed slave Denmark Vesey attempts a rebellion in Charleston. Thirty-five participants in the ill-fated uprising are hanged.
1831
Slave Revolt: Virginia Slave preacher Nat Turner leads a two-day uprising against whites, killing about 60. Militiamen crush the revolt then spend two months searching for Turner, who is eventually caught and hanged. Enraged Southerners impose harsher restrictions on their slaves.
1835
Censorship Southern states expel abolitionists and forbid the mailing of antislavery propaganda.
1846-48
Mexican-American War Defeated, Mexico yields an enormous amount of territory to the United States. Americans then wrestle with a controversial topic: Is slavery permitted in the new lands?
1847
Frederick Douglass’s Newspaper Escaped slave Frederick Douglass begins publishing the North Star in Rochester, New York.
1849
Harriet Tubman Escapes After fleeing slavery, Tubman returns south at least 15 times to help rescue several hundred others.
1850
Compromise of 185 In exchange for California’s entering the Union as a free state, northern congressmen accept a harsher Fugitive Slave Act.
1852
Uncle Tom’s Cabin Published Harriet Beecher Stowe’s novel about the horrors of slavery sells 300,000 copies within a year of publication.
1854
Kansas-Nebraska Act Setting aside the Missouri Compromise of 1820, Congress allows these two new territories to choose whether to allow slavery. Violent clashes erupt.
1857
Dred Scott Decision The United States Supreme Court decides, seven to two, that blacks can never be citizens and that Congress has no authority to outlaw slavery in any territory.
1860
Abraham Lincoln of Illinois becomes the first Republican to win the United States Presidency.
1860
Southern Secession South Carolina secedes in December. More states follow the next year.
1861-65
United States Civil War Four years of brutal conflict claim 623,000 lives.
1863
Emancipation Proclamation President Abraham Lincoln decrees that all slaves
in Rebel territory are free on January 1, 1863.
1865 Slavery Abolished The 13th Amendment to the United States Constitution outlaws slavery.
Koincidens!

Bara några minuter efter att jag trycker ut det här inlägget publicerar SvD nästa kraftord från Filippinernas president på exakt samma tema som ovanstående rubrik. Det finns ingen chans i världen att någon skulle kunna ha hunnit läsa om den vita amerikanens skuldrda här och lyckats leta upp en liknande nyhet i världen (om någon aktuell sådan ens fanns att uppbringa). Så när presidenten säger till EU:s medlemsstater att deras stränghet mot andra nationer beror skuldkänslor över sina egna historiska grymheter, är detta en perfekt jungiansk synkronicitet. Det vill säga, två händelser utan något orsaksamband som  tillsammans bildar en "meningsfullhet" värd att titta närmare på...

Bloggen noterade tidigare vid läsningen av historieboken The Silk Roads att de svenska vikingarna (långt innan vi blev medlemmar av EU) var grovt medskyldiga till medeltidens slavhandel... Var det därför Reinfeldt sökte - och högern alltjämt söker - förslava cancersjuka genom att tvinga dem att söka arbete i löneslaveriets hjul eller lobba för så enfaldiga "enkla jobb" att huvudet trillar av? Var det samma skuld som vänts till hat mot det högern och de hjärntvättade uppfattar som landets alla "soffliggare" och allmänt "olönsamma" människor? Kapitalismen har verkligen spelat ut sin roll, den är nu en blockering mot Människans näsa evolutionssteg.
 

Trey, en no-brainer
Någon ställde mästergitarristen Trey Anastasios senaste album Paper Wheels framför mig med uppmaningen att lyssna. Jag visste inte ens vem artisten var men googlade att det var grundaren till rockbandet Phish, vars musik jag bara svagt mindes från några år inom IT runt millennieskiftet. Phish var tydligen hippt bland de coola datasnubbarna som jag, en humanist i landet utan arbetstillfällen för sådana onödigheter, råkat hamna bland.

Så övertygad var jag om den här musikerns kvaliteter när vederbörande gjort sig besväret att sända över plattan, att jag postordrade ytterligare två grejer med artisten innan jag ens hört på den första - bara för att få ett bredare underlag till vad de nu kunde handla om. Dels hans föregående, Traveler, från 2012, och dels ett klassiskt verk från några år tillbaka utan anknytning till populärmusik. Bara titeln på kompositionen var fantasieggande: Time Turns Elastic. Anastasio verkade verkligen vara en eklektiker med bredd!

Och senaste albumet bekräftade intrycket, med en up-beat och soul-inspirerad musik och med extremt tydliga influenser av Donald Fagens jazzrock var jag såld direkt. Men lika intressant var den betydligt mer pop-orienterade och refrängstarka skivan dessförinnan. När jag läser mer på nätet visar det sig att Anastasio dyrkas som en "gitarrgud" på sina håll och har en sådan dignitet i USA:s musikliv att han ersatte Jerry Garcia som bandledare på en Grateful Dead-turné. Då är man duktig på det man gör!  

Jag förstod plötsligt att denna musikaliska bredd vittnar om hans soltecken Jungfrun som ibland ter sig som något av en teknokrat som ser det som en intellektuell utmaning att lära sig bemästra så många tekniker, ord, eller musikstilar som möjligt. Minns hur Jungfrun är medvetandegörandes kvalitet Sattva i dess konkret-fysiska aspekt (Jordelementet).

Från en intervju från 2015 saxar jag de här orden,  som en passande inledning till horoskopet för en hypermusikalisk och tekniskt ultraskicklig gitarrist:

Trey fortsatte med att diskutera sin varaktiga passion för att spela inför publik: "Det känns som om det var på liv och död när vi går dit ut, på scenen." Han förlorar sig in till denna dag totalt i musiken: "För det mesta minns jag inte efteråt vad det var jag spelade." Han lade ut texten kring det faktum att de goda musikerna bara är färdmedel och hur man genom att tysta ned sitt ego kan låta musiken flöda genom en själv, och hur det tar år av intensiv övning och hängivenhet för att uppnå detta stadium.

I de här meningarna ligger flera sanningar som också kan skönjas i Anastasios horoskop, även om det hade varit roligare med en känd födelsetimma för att exakt se vilken stjärnmusikerns utgångspunkt är (den fysiska ascendenten som begränsningen av den större själen till en punkt i rummet).

Vid en första lyssning på tre av hans album stod musiken i centrum och jag uppsnappade bara lite här och var av hans textförfattare. Men jag hörde tecken på en djup fatalism, sådan som också den här bloggen uttrycker. Han sjunger om saker som ska hända när "stjärnorna radar upp sig" och har uppenbarligen en positiv skattning av astrologin. 

Jag hör också närmast kristna fraser av den typ som räknar med jordens undergång i ett Harmageddon och ankomsten av ett bättre rike än kapitalismen och någon av de föregående modellerna för mänsklig organisation lyckats med. Det är i synnerhet på den hippa Traveler jag uppsnappade astrologiska referenser i åtminstone två låtar:

Extra omsorg om musikens materiella förpackning är
typisk för independentartister - dussinmänniskorna är så
nöjda med trist Spotify-streaming eftersom de ändå bara
använder musiken som bedövningsmedel mot sin misär...


De kristna stänken av pessimistisk undergångsstämning är inte förvånande med tanke på hur kristet stora delar av "den vanliga människans" USA fortfarande är. När den här bloggen talar om mördarnationen USA handlar det naturligtvis knappast de många kväkare och andra goda idealister som också lämnade den gamla världen för ett nytt liv utan om de monster som strax tog kontrollen över den Nya världen och som alltför många infama svenskar beundrar. Den som tagit en weekendtrip till New York, kan officiellt inse att han eller hon tillhör livets fiender, universums skadedjur.


När jag ser att Trey Anastasio har sagda Sol i Jungfrun och Månen i Kräftan, och kallas en "gitarrgud", kan jag bara le igenkännande. Jag känner några få musiker (ingen av dem på heltid) och den gitarrist jag känner har exakt samma placeringar. Också han verkar ha förmågan att "dissociera" sig från allt förnuft och bara sväva bort i sitt eget eller musikens flöde, och här ser man kombinationen av två introverta tecken. Sol-Jungfruns extrema självcentrering är omvittnad (och förklarar varför tecknet liknas vid Olyckan, den här så upptagen av sitt att den inte ser när Hades springer upp ur Underjorden och rövar bort Jungfrun eller Kore/Persefone. 

Solen, den ultimat positiva och emanerande har här "felkopplats" och verkar genom ett negativt polariserat tecken, och blir något av en navelskådare. Men framför allt är det den här Solens kombination med Månen i Kräftan, det sinnelag som återspeglar Solen och borde göra Solen självmedveten, som verkar leda till Anastasios förlust av medvetenhet när han försvinner bort i den musik som rinner genom hans fingerfärdiga plockande på gitarrsträngarna. Månen i Kräftan är en formidabel dröm- och fantasibubbla och Vatten-elementet eller den lägre naturen beskrivs av Platon som helt omedveten i förhållande till den högre idévärld som likväl sätter sitt avtryck på den som sigillet (Solen, Logos) pressar på det uppvärmda och mjuka vaxet.

Hyperindividualismen och tendensen att dra sig in i avgränsade grupper ("särintressen") är påfallande med denna kombination av Sol och Måne. Se särskilt hur ointresserat (minst sagt) Anastasio verkar vara av samhällsordningen "där ute": i förhållande till den lilla och intima gruppen (Kräftan) osynliggörs samhällstecknet Vattumannen med Saturnus i sitt positiva hemmaläge. Anastasio hade en gång kontrakt med de stora skivbolagen men han var så positiv till (illegal) fildelning att jag också hade avslutat kontraktet med honom om jag hade varit bolagsdirektör

Numera driver han sitt eget pyttelilla skivbolag och spelar in all musik i en egen lokal - se Jungfruns önskan att separera ut sig från det allmänna och Kräftans uttryckliga önskan om att "sätta bo" och skapa sig ett eget skal att hålla till inom. I synnerhet hemmets Kräfta är ju protektionismens och den personliga trygghetens tecken och när Anastasio säger att det känns som "liv och död" att ställa sig på en scen, förstår man något av hur sensitiv denna självbevarelseinstinkt är. 

Det kanske t.o.m. är Kräftans rädsla som får honom att gå in i det negativt polariserade tillståndet och bara rikta sig mot sin emanerande och kreativa Sol, vars egen negativa polarisering mot det tekniska spelandet i den konkreta kroppsliga världen likväl SNUVAR HONOM PÅ MEDVETENHETEN i hans egen akt. Efteråt vet han inte vad han har spelat säger han. Detta är motsatsen till medvetenhet av den typ astrologin betecknar med Ljusets kvalitet (Sattva guna), detta är "oblivion" - utslocknande (tänker på stämningsfulla brittiska bandet Tindersticks och deras frånvarande och introverta "My Oblivion").
  
Anastasios karta ger kort och gott fascinerande antydningar till hur en introvert och världsfrånvänd musiker "fungerar". Men själv tolkar han det tomrum som uppstår "i handling" som att han blivit ett med musikens väsen, vilket i sin tur framkallar minnet av hur Platon föraktade musik som ett tidsspill när själen skulle tjäna så mycket mer på medvetandestärkande övningar! Jag har tidigare bekänt min svaghet för musik som utförs av musiker i "Jord och Vatten" (den Roy Orbison-liknande och dystre britten Richard Hawley) och här anmäler sig således Trey Anastasio som också är "Jord och Vatten" och producerar musik jag fullt ut gillar! Platon kan ha rätt, men en nypa flyktig musikalisk stämning då och då kan väl aldrig skada? 

Ett ord om krigaren Mars som ju anses vara en svag ("fallen") position i Kräftan och därför en potentiell neurosframkallare i samma tecken som Månen. Men utifrån Anastasios månascendent (Chandra lagna), vänds historien och naturens egen fortplantningsdrift eller instinkt blir en "verksam välgörare". Det kanske är här förklaringen ligger till att Anastasio inte minns sina egna spelningar! Sexualenergin är helt tömd på medvetenhet, vilket jag ofta noterat i samband med dess egen placering, det negativa härskarläget Mars-i-Skorpionen. Men i Kräftan har vi till hälften samma historia eftersom Mars (i sig tamasisk och omedveten) verkar inom Passionens eller den rajasiska kvaliteten i Kräftan. 

Och Lidelsens kvalitet är den frontlinje där den eviga kampen mellan Ljus och Mörker pågår och där medvetenhet (Sattva) plötslig kan övergå i fullständigt omedvetet och instinktivt beteende (Tamas). Vad Anastasio alltså säger är att han på ett sätt går på autopilot - inför sig själv - när han framträder. Mars i Kräftan tyder på extrem nervositet inför det offentliga så symboliken är helt logisk. Han försvinner in i musikens trygga värld eftersom ett stort publikhav utlöser Kräftans känsla av att det här "på liv och död". 

Men som "verksam välgörare" skapar Mars här goda effekter vilket han själv beskriver som den "dedikation" som kan ge förmågan att ge upp sig själv och bara bli en kanal för den musik man tidigare nogsamt övat in, och Sol-Jungfrun lämnar inget åt slumpen! Skulle man vara lite fräck i munnen säger Anastasio egentligen att han är det perfekta självspelande pianot, förprogrammerad med varje låg men också med musikteori så att MUSIKENS VÄSEN kan ta honom i anspråk och i den lägre Vegetativa Själen "noodla" och "jazza loss" i improvisation. 

Som sagt, horoskopet är intressant och väcker en mängd tankar om musikens väsen. Det är möjligt att så här bra musik inte skulle kunna komma från Eld- och Luft-regionen eftersom de typerna inte använder samma verktyg i sitt skapande uttryck... Med tanke på att Anastasio tycks ha absorberat sena Steely Dans jazzrockiga signatursound på senaste albumet - Månen i Kräftan kan vara zodiakens mesta "svamp" - fräschade jag upp minnet av Donald Fagens födelsekarta. 

Jag mindes bara att han var en knastertorr cyniker och likt Anastasio har Solen i Jord, men Stenbocken. Det minnet var felaktigt och från tiden den sideriska zodiaken! Den sarkastiske Fagen (med någon underliggande antikapitalistisk fränhet i många texter) flyttar ett steg tillbaka till Skyttens tecken. Men knappheten och perfektionismen som hördes i Steely Dans musik och texter finns kvar i Stenbocken via Fagens intellekts-Merkurius och harmoni-Venus. Kartan bjuder dessutom på intressanta kopplingar mellan Eld och Vatten och måste sägas ha varit en större sensation i sin tid  (70-talet) än Anastasio mäktat i sin.  


Å andra sidan har musiklivet förändrats och får inte längre samma rubriker. Nu är det bara bolagens mainstreamprodukter som slaviskt bevakas av musikskribenter som mest oroar sig för att ha jobbet kvar. När Steely Dan (= Fagen & Becker, plus kompmusiker) gjorde sensation med sin debut 1972, var det en tid då musikaliskt utforskande var kommersiellt gångbart. 60- och 70-talet var årtionden då individualitet ännu var möjlig i västerlandet.

Idag är det tvärtom, bakom högerns tomma floskler om "valfrihet" (i konsumtionen) döljer sig en mardrömslikt uniform värld av tillplattade och ointressanta människor som serveras tillplattad och tillrättalagd musik och andra förbrukningsartiklar. De kombinerade arbets- och näringsliven är rena löpande band-fabriken och människor i väst har i sin sekularism tappat greppet om vad livet handlar om. 

Jag noterar hur även Donald Fagen, likt Anastasio, har Saturnus i "skuggzon" i 8e fördolda huset och det verkar som om den här placeringen ger en allmänt föraktfull distans till samhällsordningen eller kanske en ren och skär omedvetenhet och ett ointresse av att ingå i något som helst "system". Utifrån de textfragment jag hunnit uppsnappa av Anastasio skulle man kunna tänka sig att Saturnus i "borttynandets åttonde" blir en missmodig dystopiker som i princip bara väntar på världens undergång! Bloggaren har själv (med känd födelsetid) Saturnus (Döden) som tillfällig ägare av 8e och 9e husen och Saturnus själv i en prominent 7e husposition så att hans fatalistiska sentiment tydligt uttrycket t.ex. genom den här astrologiskt orienterade bloggen! Saturnus är grundsynen som alltid ser det halvtomma glaset istället för Jupiters halvfulla (om inte mer!).

Steely Dans album Saltkringlelogik från 1974.
Ett samhällskritiskt uttalande eller bara
Donald Fagens ironiska självkritik?
Albumet är fullt av historier om
mänskliga misslyckanden.
Fagens ironi i texterna handlade sällan direkt om samhället utan om föraktansvärda beteenden hos borgare eller den lilla människans misär. Det är möjligt att jag läst in för mycket av underliggande samhällskritik (socialism och antikapitalism) i Steely Dans musik, för tecknen tyder på att han - likt Anastasio - var en ateistisk hedonist, en drucken och neddrogad stjärna på tiden det begav sig. 

Anastasios alkoholistperiod är naturligtvis lätt att varna för med Mars och Månen i "svampiga" Vattentecknet Kräftan. Min gitarristbekant med samma Måne och Sol hade också en period av dåligt förhållande till alkoholen, liksom hans bäste vän, född bara ett dygn innan och med Kräftascendent istället för polarens Mån-Kräfta.

Kanske Trey Anastasios reträtt till en ombyggd gammal lada när han kan musicera med sina nära och kära är en fullkomligt sund reaktion på den Officiella Nihilismens nedbrytande inverkan på alla västerlänningar... I AB bokrapporteras dock om en annan väg, om Nina Björk som skakar liv i gamla upprorsmakerskan Rosa Luxemburg. Ord & handling och inte visor.