Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 19 augusti 2016

Zikaviruset - den utelämnade hypotesenInför den vuxna blicken hos detta spädbarn (se SvD), bokstavligen född med en ärthjärna, tänker jag åter på barnläkaren Ian Stevensons 30-åriga pionjärarbete med barn vars kongenitala fysiska defekter åtföljdes av deras levande minnen av hur de brutalt dött i närmast föregående liv. Deras själar hade tydligen så snabbt returnerat till en ny värdkropp att "svarta tavlan" inte hade blivit ordentligt torkad.

De bar på psykiska ekon från det förflutna vilka IN-FORMERADE den nya värdkroppens DNA - helt i linje med Platons tanke om att det existerar en högre verklighet av FORMER som den intelligensbefriade materien synliggör. Våra kroppar är, som antikens judar sade (och även Aristoteles för den delen), SYNLIGGJORD ANDE.

Se även den på sin tid misstänkliggjorda och smutskastade biologen Rupert Sheldrakes aristoteliskt influerade tankar om att arter har kollektiva minnen som är liktydiga med "formbildande fält" vilka håller arternas utseende konstant (med mikro-förändringar inom artens utseende till följd av miljövariabler, vilka neo-darwinister misstar för bevis för evolutionens sanning).

På den scientistiska DN:s så kallade vetenskapssida kommer svenska läsare aldrig att få läsa om dessa djupare förklaringsmodeller. För svenskar med en böjelse för enkla biologiska förklaringar existerar inga ytterligare dimensioner som skär genom tid och rum som formbildande faktorer (andeväsen!). Så skönt för dem! En sådan skyddad verkstad för alla som dömts till den nyttiga idiotens status, en tilldelad plats i någonstans i närighetslivets hierarki och malande kretslopp, och för "allmänbildningen" ett knippe fantasifulla evolutionsteorier istället för en rejäl brottningsmatch med de stora frågorna om "livets mening".

*****

Men vilka är egentligen dessa ärthjärnor som nu föds i stor mängd i Brasilien? Är det här egentligen inte ett solklart fall av gruppreinkarnation? Barnen delar en snarlik kollektiv karma från det förflutna. I ett tidigare liv har deras hjärnor tänkt så falska ting att de nu kommer tillbaka - som grupp - berövade det instrument som i det förflutna sannolikt ledde dem att begå vedervärdigheter. Ibland måste Naturen helt enkelt stänga av tillförseln till en vattenkran som helt sprungit läck.

Se också föregående inlägg om huruvida svenskars röstande på regeringen Reinfeldt (och deras destruktion av jämlikhetsambitionen), om denna kollektiva skuld är tillräcklig för att förflytta svenska själar i mängd till ett framtida liv i ett getto där RUT och ROT inte längre spelar någon roll. De valde att låta Reinfeldt och Borg slussa medel från de fattiga till de välbeställda och nu får de själva känna på hur det är att sitta i ett dragigt skjul på botten av samhällsstegen.

Med tanke på hur starkt fattigdom dominerar över vällevnad bland människor i det helveteshål som kallas Jorden, skulle man kunna ifrågasätta den här hypotesen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många välbeställda svin i varje generation för att förklara varför så många fattiga följer i deras spår... Men det är här astrologins dolda koder visar att antikens folk förstod bättre än vi själva. 

Saturnus är paradoxalt både makthavare och de extremt maktlösa, på frågan hur Saturnus både kunde beteckna Ägare och Underklassen, föreslog jag för flera år sedan den enkla tanke som hittat in i det svenska språkbruket genom förlaga i den usla amerikanska mentaliteten: överklassen ÄGER underklassen, de är resurser, simpla och lätt utbytbara verktyg för dem som ackumulerat tillräckligt med medel för att härska genom ren och bisarrt primitiv kroppslighet. Staten med dess poliskår och militär indikerar den saturniska Stenbockens maktanspråk - om så är genom repression och våld - allt för att hålla flocken samlad där överherrarna vill ha den - på fabriker och kontor och med själsdödande monotona och meningslösa arbetsuppgifter.

Den som låter sig förslavas och börjar tänka i termer av Arbetsgivarens deliriska ägar- och herraväldesfantasier blir således inget mer än en i ett mångfaldigande av kroppar som allt är präglade (eller mind-fuckade) - stöpta i samma FORM som utgår från den onda Arbetsgivaren. 

Därför kan en enda ond härskare återfödas som TUSEN VANSKAPTA FÖRE DETTA LAKEJER. Detta är vad antikens hederskulturer så väl förstod men på för oss ibland primitiva och överdrivna sätt upprätthöll en hederskod inom klanen som innebär att man hellre skar av en sjuk lem på den kollektiva kroppen än lät hela Huset fördärvas av den kollektiva karman.

*****

Så vilka är de här brasilianska zika-fallen - är det "pojkarna från Brasilien" - en ny grupp av återfödda nazityskar från Andra världskriget? 

De som behövde bara en kort tid i helvetet verkar redan vara tillbaka, inte minst som högervridna stockholmare! Här får man inte missta sig: det är många av de på ytan så respektabla borgarna som var gårdagens nazister, inte de lågutbildade svenska SD-anhängarna! De senares själar har en annan  förhistoria. De kanske var djupt rotade i det gamla Fattigsveriges misär och reagerar i detta sitt nya liv på det enda sätt extremt lågt utvecklade själar kan: med naiv protest inför invandringen som tycks utarma dem ännu en gång i deras traumatiserade själs historia.

Nazifrisyren hos Hitlers pojkar är på modet i Sverige igen, men mode ska man kanske inte ta på så stort allvar när man spejar efter tecken på vilka själar som kommit åter och genom vilka tankar och handlingar de avslöjar sitt förflutna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar