Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 4 augusti 2016

Vattumannen - mänsklighetens ansikte
Nyheten att independent-regissören Ava DuVernay som första färgade och kvinna i filmhistorien anförtros en budget på 100 miljoner dollar är i mina ögon större än när Halle Berry som första färgade kvinna fick en Oscar 2002 för bästa kvinnliga huvudroll och tagen kommenterade: "den här är för varje namnlös, ansiktslös färgad kvinna som nu har en chans sedan dörren öppnades nu ikväll." Rollen var förstås som ett en Venus som bevekar den vita rasismen och vänder den till något bättre. Likväl var Berry en som TOG regi medan DuVernay GER regi.

När jag såg ovanstående blänkare om Ava DuVernay (som jag aldrig hört talas om eftersom jag inte är värst mycket till cineast) tänkte jag genast, "Vattumannen!" Detta måste vara ett steg för mänskligheten och därmed implicera den all-inkluderade kosmiska människan, Vattumannen som en kartriktning som varje enskild levande individ hämtar sitt grundmönster ifrån. (Lämna DNA till småfolket att forska i, astrologin talar om större realiteter!)

Och mycket riktigt. Det är till och med fullmåne med en födelse i regissörens tecken Lejonet och sinnelagets Månen som resonerar mot den kosmiska människan! Så förunderligt väl astrologin stämmer när man ser en nyhet i mediebruset som verkligen signalerar en milstolpe av något slag! Horoskopet, ritat med Solen som en "handlingens ascendent" visar en närmast oförskämt gynnsam födelse med Solen på ganska rät linje med kungavärdighetens Regulus som här (vilket inte alltid sker) får en sekundär attestering av framgångens Jupiter som knyter an med sin välgörande 240-graderaspekt och gör så utifrån den solära intelligensens, kreativitetens och ledarskapets eget femte hus! Det går lång tid mellan fynden av så här intelligenta horoskop! Här ser man verkligen hur Gud välsignar de som gjort sig värdiga. Nu är det 5e huset för god karma upparbetad i tidigare liv visserligen inte DuVernays personliga budskap - den här solascendenten i Lejonet visar hur alla födslar på jorden under den här månaden. Den här perioden öppnade för mängder av nobla själars återfödelse till världen. Jorden berikades under högsommaren 1972 med potentiella världsförbättrare eftersom Jupiter detta år låg i den UNIVERSELLA VÄLFÄRDENS SKYTTEN - en symbolik den privategoistiska borgaren hatar eller fruktar och omedelbart korrumperar om hon - likt den borgerliga fd finansministern Anders Borg har tecknet i sin ödeskarta. 

Man kan också studera den låga karaktären Ulf Kristersson, moderat, och hans mytomani och siffertrixande och jämföra med regissörens andra kreativa Eld/Luft-axel, mellan Tvillingarna och Skytten. Ava DuVernay har valt rätt plats - filmbranschen - för sin förmåga att "koka ihop historier", Kristersson framställer sig bara som en patetisk lögnare när han valde att verka genom politiken.

Wikipedia säger att den första kommersiella spelfilmen visades i New York 1894. Det tog alltså 122 år för det hyperrasistiska Nordamerika tölpaktiga ättlingar till det tölpaktiga Europa att släppa fram en dotter till en av deras slavar, husor, betjänter till en plånbok lika tjock som den man regelmässigt hittar i händerna på den Vite Djävulen. Så så, nu ska vi väl inte vredgas utan glädjas över att timman kom om än sent i nationens historia?

Skrivet av en vit man som ännu minns sitt liv (ett av många) som slav i 1700-talets North Carolina! Ett liv han tydligen tjänade ihop till genom att själv handla med slavar i ett tidigare liv i Marocko. (Andra tidigare liv har troligen också spelat in, men drömscenerna av en al-Rajhi - reservation för stavningen - ser ut som ORSAK nog till en senare återfödelse som slav.)

Tittar man noga på Avas ansikte syns en vit man inom henne. Eller är det bara Donald Trump x1000 vi skönjer här? Trumps kända födelseklockslag ger en Oxe med hätska krigaren Mars stigande i öster i Lejonet. DuVernays födelsetid saknas, men Mars i Lejonet med Solen smäller naturligtvis ännu högre än Trumps position i termer av karaktär och råstyrka! 

I USA har svarta och vita nu bytt kroppar med varandra flera gånger upp sedan slaveriet upphörde och så småningom kommer den vite mannens dåliga karma att ha neutraliserats efter att alla medskyldiga till slaveriet fått smaka på armodet bland de kastlösa. I Europa håller industriledare, borgare och småkapitalister just på att meritera sig för en riktigt fattig kollektiv återfödelse i något gudsförgätet ökenområde dit aldrig en lärobok i något skolämne nått. Det fick de för sin ensidiga jakt på det materiella!

Den kvinnliga filmregissörens horoskop är intressant också ur det spekulativa tilltaget i några inlägg på senare tid, att enbart studera horoskopet ur perspektiv av de tre kvaliteterna:
Här är det blandade budskap, som det brukar vara. Men ur det solära eller handlingsbenägna perspektivet ser man att viljan till makt (Saturnus i 10e) inte är fullt så mörk och driven av könets begär som normalt är med Oxens tecken. Här kastas medvetenhet och ljus in i 10e makthuset genom ägaren Venus förträffliga placering i sattviska (ljusbringande) Tvillingarnas tecken, vilka dessutom står i det 11e idealistiska brödra- och systraskapshuset (Vattumannens "naturliga" hus).

Att det inte här Himmelens kärlek denna Venus bringar kan man ana av att Venus tillfälliga boplats i sin tur färgas orange av passionens kvalitet Rajas. Detta eftersom områdets herre Merkurius själv tappat höjd och fallit ner i Kräftan och Vattensjälens hunger efter mer liv, mer trygghet och allt annat som förnekas de färgade medborgarna i rasismens idag värsta utpost, USA.

Men återigen är det Solen i härskarläge i Lejonet som är högst intressant. Solen är som symbol för atman (andesjälen) själv av typen Sattva. Det är genom medvetande universum blev till och när Första Mosebok låter Gud säga "Var det ljus och det vart ljus", är det förstås liktydigt med hinduismens finaste materiella kvalitet Sattva. Utan ljus och medvetenhet ingen värld alls.

Det kan därför tyckas som en paradox att astrologin sätter Solen som unik härskare över ett enda tecken, Lejonet, som därtill är av den helt mörklagda och begärsfyllda typen Tamas. Men är då inte Lejonet KONUNGEN ÖVER DJURRIKET? Solen i sitt hemmatecken visar att Konungen är på plats, att andesjälen intagit en i sig mörklagd djurisk kropp. Tarot-kortet (karaktärs-)Styrkan tycks med kvinnan som håller sin vaginas käftar under kontroll - här gestaltade av ett begärsfullt lejon - illustrera exakt Lejonets budskap! 
Ur den starka kvinnans kjoltyg
springer lejonet fram men
hon betvingar dess gap


I Lejonets tecken ska andesjälen lära sig bli herre över sina animala lustar och gudarna ska veta att det inte är svårt att hitta Lejon i den vidare bekantskapskretsen som helt eller delvis misslyckats med sin livsuppgift! Bloggaren, från sin begränsade erfarenhet som förvisso inte täcker hela zodiaken, kan ekivokt konstateras att kvinnan med ett markerat Lejon i horoskopet - Sol, Måne eller ascendent - framstått som den hungrigaste av dem alla!

Man kan notera Lejonens låga begärsnatur när det gäller att nedlägga byte även i Hollywood: Lejon-män som Sean Penn som ständigt ses tillsammans med branschens vackraste och mest attraktiva örhängen (talar om aktriserna nu). Denna tendens avslöjar hur Penn kan spela kvasipolitiker, seriös och ansvarstagande hur mycket han vill, men han har åtminstone delvis misslyckats med sitt livsuppdrag i detta högpotenta men svåra zodiaktecken. Men det ser ut som om Ödet givit Ava DuVernay alla chanser att göra något mer av sin Regulus-välsignade Sol i Lejonet! Varför?

Jo, för att Jupiter 1972 är helt "ren", en sattvisk planet i Eldens helt renade tillstånd, hemma i härskarläge i den sattviska Skytten. När sedan denna Jupiter kastar sin välsignande aspekt mot den mörklagda animalismens Lejon, då är det som att koppla på en starkt stråklastare som skänker medvetande från en ny, extern synvinkel, från den universella plattformen - från den gudomliga Lagen eller Dharmans väg. Detta är så skyhögt över massornas genomsnittshoroskop att man bara baxnar. Här är ju en av de ämnen till en "filosof-kung" som Platon skrev om i sin mest kända text "Staten"!

Med en sådan här andesjäl med sig i livet, kan i princip det mer personliga sinnet vara rejält grumlat, det högre goda har kraft att "mot alla odds" tränga igenom och DIREKT AGERA GENOM VÄRDKROPPEN även om individen inte själv har ett psyke (Månen) som förmår reflektera. En Sol/Jupiter/Regulus-kombination är, som Platon förklarade, i DIREKT, INTUITIV KONTAKT MED GUDS VILJA. En sådan här själ skulle inte representanter för den dekadenta ateistsekten Humanisterna vilja möta i debatt, för dessa själar HÄMTAR FRÅN UNIVERSUM DIREKT och deras kreativitet är så direkt flödande att Satans barn inte skulle ha en chans, inlärda som de är via skuggor och bleka avbilder av det som Andens barn direkt känner. 

Så Ava DuVernay är definitivt - trots en remarkabel mängd Mörker i horoskopet - en av "de utsända" och för Amerikas vidkommande är det kanske ofrånkomlig att födas som ett skinande ljus i ett gigantiskt mörker. Det är ner i de dödas Grotta Platon menar att de gudabenådade måste återvända efter år av kontemplation, för att söka rädda sina mindre lyckligt lottade medmänniskor.

De här resonemangen syns också förklara varför Ava DeVernay har en nästan lika gudabenådad släkting i Sverige, i den radikala vänstertänkaren Åsa Linderborg, också hon född med Solen och Mars i samma tecken men nu i det materiellt fixerade Oxen för mer av diskbänksrealism och mindre av Eldens klara vision. 


Jag irriterar mig ibland på att det astrologiska systemet inte tycks stämma med horoskopen, men Linderborgs snarlika Måne i Vattumannen påminner starkt om DuVernays Sol i Lejonet. Det är en sattvisk - medveten och medvetenhetsskapande planet - som placerats i ett beckmörkt tecken. Vattumannen - den kollektiva mänskligheten är oupplyst till dess att "ett ljus får upp" för människosläktet! 

Linderborg verkar politiskt, DuVernay via filmisk dramatisering. Samtidigt är svenskans karta ljusår från regissörens i gynnsamhet. Hon argumenterar också för pornografi och homosexualitetens normalisering. Det är därför begripligt att "också solen har sina fläckar".

Ännu en gång inser man att de tre gunas är missvisande för den som bara dumglor på kartan och låter det visuella utgöra det enda budskapet. Man måste exercera sin analytiska förmåga och väga in vad som menas när en allt igenom ljus Jupiter hos filmregissören kommer till Solen-i-Lejonets undsättning. Det blir närmast en garanti för att Solen övervinner Lejonets animalitet! Och om man ser Jupiter i 5e som ett isolerat budskap, representerar detta naturligtvis ledarskapet som är redo att sticka till den här starka individen (Mars/Sol-Lejon) 100 miljoner dollar (Jupiter = stora pengar) i SPEKULATIONSSYFTE. 

Jupiter och 5e huset har också en låt och tarvlig innebörd som syns i chanstagare, klippare och de djävlar som konstruerar online-spel och casinon. Här är vi filmindustrins jättar som hoppas att DuVernay ska värpa gyllene ägg - massor av vinst i retur på investeringen. Men t.o.m. här FÖRÄLDAS de låga spekulationsmänniskorna eftersom Guds vilja i 9e huset tecknas av krigaren Mars (regissörens egen Sol konjunkt Mars betyder såldes att hon är DIREKT UTVALD AV DEN UNIVERSELLA DHARMAN eller av Gud själv).

Det är inget annat än HELIGT KRIG som Hollywood här finansierar via Jupiters stora penningsäck, ett heligt krig mot landets eget onda i rasfrågan. Synd att samma Hollywood inte klarar av att samtidigt bedriva heligt krig mot sin egen mytologi som ständigt innehåller araber i skurkroller...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar