Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 augusti 2016

Världens äldsta man. Vid 145 ännu hängiven marijuanarökare.Det är svårt att tolka det pixlade området i filmklippet just innan världens äldsta man blåser ut rök som annat än att han röker en fet asiatisk thai stick (marijuanacigarr)!

Givet svenska statens omoraliska profiterande på folkets alkoholmissbruk och irrationella prat om att cannabis inte ingår i den svenska kulturen, falska argument att den är hälsovådlig (jfr hälsomyndigheternas ständiga desinformation om inte minst BigPharmas osäkra sprutor vid varje liten influensa) - givet den massiva förvillelse som överheten serverar skulle det förvåna mycket om denna "feelgood"-nyhet dyker upp i någon enda svensk tidning! En man som levt i 145 år och som röker ajabaja-substanser - det ställer liksom den svenska inbilskheten på huvudet!

Eftersom det finns skriftliga uppgifter om herr Gothos anmärkningsvärda ålder kan horoskopet ställas, och det är precis lika förunderligt som den höga åldern. Finns det möjligen ett samband mellan att HELA HANS FÖDELSEHIMMEL TECKNAR ANDENS BRUTALISERING och det faktum att han varit fånge i en fysisk kropp så här länge. Själv vill herr Gotho tydligen bara dö nu (han har sett nog), men han ger också tips om (vad han tror är) nyckeln till ett långt liv: "Receptet är tålmodigt lugn." Som vi strax ska se är det inte han som säger detta utan kopplingen mellan livets Sol och åldermannen Saturnus, också känd som en smula långsam och trög. I det här fallet har den långsamma vandraren sina fördelar!

Hetsiga människor prövas svårt av Saturnus som tenderar att sakta ner allt och blockera framfarten, men när Solen och Saturnus delar tecken får man tvärtom "det tålmodiga lugnet" självt. "En ängels tålamod" och ängeln är förstås den ande som bor i och ÄR Saturnus på himlavalvet. 

Jag har god förstahandserfarenhet via en framgångsrik och materialistisk släkting med Solen och Saturnus i stark konjunktion. Fåordig som ingen annan i släkten och "trygg som klippan" i sin utstrålning. Helt passande var han tidigare i sin karriär involverad (i utlandet) i kommunikationsteknologier som europeiska länders försvar begagnat sig av. Saturnus är ett pansar ingen kan genomtränga förutom en censor eller mörkläggare och - naturligtvis - Maktens egen planet."Andens brutalisering" var ett uttryck jag hittade på för de fall livsanden (Eld) och Jord-elementet krockar hårt med varandra, vilket händer i herr Gothos månkarta. Intressant aktiveras ohälsohuset (6) oavsett om man väljer en mån- eller en solascendent. 

Med Månen i Väduren i öster blir det energiplaneten Mars som går till angrepp från fitness-tecknet Jungfrun och träffar psyket i Väduren. En mycket materiell och låg typ av energi (Mars-i-Jord) angriper det subtila sinnelaget. Är detta ett helt långt liv av marijuanarökande, som i sådana fall - åtminstone i detta fall tecknar en utifrån påförd vitalisering av sinnelaget (vilket alla som provat känner till - medvetandet växer och uppmärksamheten med den, allt i sinnevärlden blir mer fantastiskt och man väcker upp det barnasinne vuxenvärlden förstört).

Lägger man livskraftens Sol i 1a huset som en spekulativ ascendent, hittar vi den Stora Välgöraren i 6e huset, vilket anses vara en skyddande aspekt ur hälsosynpunkt (och därmed sannolikt en livsförlängare). Man kan notera att Mars i 6e visserligen är den Lilla Illgöraren men sannolikt också gör ett bra jobb här eftersom hinduisk astrologi valt att låta den vara hussignifikator för (besläktad med) sjätte huset. Knepigt nog är Mars svärd tveeggat eftersom detta kan läsas både som att Mars "passar" 6e olyckshuset som den olycksbringare och krigshetsare den är, men också som att Mars vitaliserar sjätte huset och därmed håller olyckan borta. Mars-i-Jungfrun skulle i sig kunna tyda på ett kroppsligt aktivt liv.

Men dessa budskap körs över av den helt dominerande kombinationen av aktiva Solen och "slöa" eller återhållsamma Saturnus i rörlighetens tecken Skytten. Mannen är ett levande bevis för att "less is more" och att förre statsministern Reinfeldt borde åtalats, fängslats och sedan landsförvisas för sitt onda tal om att alla i Sverige måste jobba mer och hårdare! Den mannen bar en unken dödsaura runt sig och den utgick från den moderata ideologi hans politikerföräldrar proppat i honom sedan barnsben. Sådana här människor borde den goda staten förhindra att de väljer politikeryrket. De är redan snedvridna partisaner som inte ser till helhetens bästa.

Och, som sagt, 145-åringens horoskop har något jag inte tror jag någonsin sett under de 9000 kartor jag hittills räknat ut och snabbgranskat: ALLA SJU PLANETER I ANTINGEN JORD ELLER I ELD, så att här "andens brutalisering" bildar ett budskap som genomsyrar hela horoskopet. Antingen disponeras en planet i Eld av en i Jord eller vice versa! 

Jag har någon gång också kallat tydligt Jord/Eld-dominerade horoskop för robusta typer, kanske inte så förfinade men väl lämpade för gladiatorspel (idrott) eller smedjan. Bristen på Luft ger i allmänhet ett ointresse för filosofi eller spekulation. Eld-Ögat är helt observant på den externa "verkligheten" (Jord). 

Men här har vi alltså en modifierad variant: - Sol/Saturnus-typen som bara vill chilla och softa med sin marijuanacigg. Vilken underbart vis människa, en gammal själ (redan från födelsen) och som inte låter sig luras av några falska uppmaningar från överheten att jobba och vara lönsam!

Horoskopets atma karaka är med största sannolikhet den lugna placeringen "Jupiter-i-Oxen", expansionslystnadens kanske minst expansionsbegivna placering! Oxen representerar som bekant stasis och t.o.m. identifikation med det kroppsegna. Kanske också en nyckel till mannens långa liv.

Vad vi lär oss av detta horoskop är således vad bloggen hela tiden sagt: att högerpolitikerna ledda av f.d. statminister Reinfeldt var en kollektiv djävul. De skapade systemet Fas 3 för att "konfiskera" de långtidsarbetslösas lediga tid eftersom man säkert misstänkte att de "hade det för bra". I Sverige existerar numera bara en perverterad version av det lutherska flitighetskonceptet och det lyder "jobba ihjäl dig som japanerna". 

De onda kapitalisternas enda intresse är vinstmaximering och när inte maskinerna går att förbättra mer, ja då angriper man människorna istället och tvingar dem till allt värre arbetssituationer. I Amazons jättelika lagerhallar i den globala konsumismens tidevarv SVIMMAR anställda av psykisk utmattning pga. arbetets ONDA karaktär och Amazon svarar nu som en PR-åtgärd med "den humana möjligheten" att utan minska sociala rättigheter gå ner på deltid (som om inte jobbet redan från början var rena låglöneslaveriet)! 

Och detta USA ser ynkryggar som Reinfeldt och Löfven upp till och söker hålla sig väl med. Man blir lika sjuk av livet i Sverige som herr Gotho hållit sig frisk av ett liv enligt den indonesiska modellen!Det kinesiska begreppet DA CHU illustrerar väl den asiatiska anden. "Stor hushållande med och lagrande av livskraften". Men vad förstår väl de gymmande och joggande dumsvenskarna av den Högre Disciplinen och dess konstarter? Bara den som förlorat förmågan att tänka tvingas röra på dödköttet som en patetisk imitation av verklig styrka.Tillägg

Den 30e augusti rankas filmklippet som The Independents mest sedda och i topplistan visas en miniatyr av ett ocensurerat foto (jämför med filmklippet på nedre bilden härnedan). Det är definitivt inte en thai stick som jag trodde, och möjligen bara en cigarrett på ett munstycke. Men som de gamla kineserna sade: "I en mästares händer är allt material brukbart." :-)


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar