Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 2 augusti 2016

"Trump har en svart själ"
The Independent skriver om tumultet med de muslimska föräldrarna till den stupade amerikanska krigshjälten och deras anklagelser mot Donald Trump för hans okunskap och rasism. Pappan till den döde sonen kallar Trump "helt oförmögen till medkänsla" och menar att han har en "svart själ".

Svarta själar var på tapeten bara häromdagen när årets homokampanj i Stockholm kulminerade. Kampanjgeneralens horoskop visade sig tydligt leda tillbaka mot Mörkrets kvalitet, Tamas guna, associerad med andlig blindhet, begär och tendenser till rigiditet och låsta attityder. Hinduismen menar att om människornas värld domineras av passionens kvalitet Rajas är riket därunder, demonernas värld, centrerat i denna mörka kvalitet.

För den som söker rädda själens godhet bjuder hinduismen inte på någon tröst. Det finns onda själar enligt den senaste boken jag läste, Edward Urwicks The Message of Plato som påvisade hur tydligt den kände grekiske filosofen var påverkad av hinduismen. Även om beskrivningen av hinduismen var välkänt stoff fanns en och annan klokhet som fick mig att tänka till. Själen är inte evig enligt hinduismen påminner Urwick. 

Det är dess noetiska (intellektuella eller gudomliga) kärna som är det. Denna "andegnista" är vad astrologin representerar med Solen och som kallas atman på sanskrit (atman = anden). Själen är något lägre, något som uppstår efter att skapelsen satts i rullning och som kommer att förintas när detta världsallt en gång är "uppfyllt" och sugs tillbaka i en av Brahmas återkommande nätter. Men själen är det yttre hölje som varar längst och vilken samlar upplevelser och erfarenheter från liv till liv. Den som inte identifierar sig med sin gudomliga essens (kort och gott med Gud) innan världsalltet lägger ner, kommer restlöst att förintas.

Ur denna kosmologi med tillhörande antropologi kan man därför mycket väl använda horoskop för att diskutera mörka och ljusa själar (som jag gjorde i samband med Pride-generalen och i det efterföljande inlägget medgav att jag själv inte heller är Guds bästa barn - vilket kanske förklarar bloggens fascination för Mörkrets barn). Att enbart maska av sitt synfält till de tre kvaliteterna är dock riskabelt, och i just föregående inlägg om Annie Lööf, som inte ville ta i bilavgasfusket under sin tid som borgerlig närighetsminister, noterar jag hur falskt det lilla sattviska ljus som skiner i hennes tredje intellektshus är.


Trumps horoskop har också granskats tidigare, men vi kan ju använda de tre kvaliteternas perspektiv och se om något nytt framkommer:Här är en känd födelsetid och en fysisk ascendent i Lejonets tecken. En vänlig men rätt bossig personlighet eftersom vänligheten är en fadersfigurs försonliga inställning till omgivningen som han i någon mening betraktar som hans egen, som sina barn. I takt med att himlen introducerar andra problem blir den här fadersfiguren allt mer grov och mindre ädel. De värsta exemplaren liknar det som filosofen Platon såg växa fram ur den i sig rejält beklämmande demokratin: de värderelativistiska och mångafaldsdyrkande demokraterna framföder till sist en ren tyrann! Och här har vi den "mångfaldiga" kapitalismens otäcka avkomma i formen av Donald Trump!

Utvikning. Jag blev helt förvånad att se hur Platon redan för 2300 år sedan avslöjar "mångfald" som de degenererade människornas argument för demokratin! Tänk om Platon sett vår tids skendemokratier som döljer maktfullkomliga oligarkiska strukturer och hur de allt mer fördummade medborgarna bara tror de väljer fritt prylmarknaden. Vad du än studerar för bransch finns bara några få tillverkare kvar som köper och säljer hela moduler till varandra. Du köper i princip samma bil vad du än väljer efter att ha lagt dagar och veckor på att "jämföra" med någon av alla dessa fördummande "jämförelsesajter" svensken tycks ha en sådan förkärlek för. Sverige går i Vågens tecken men de jämförande vågskålarna kan tappa sikte på vad man jämför så att svenskar får för sig att pest eller kolera är den enda existentiella axeln som existerar och alla val måste göras därinom.

Donald Trumps personlighet är helt svart på kartan eftersom inte bara Lejonet tillhör Tamas guna utan även ascendenthärskaren Solen befinner sig i ett av de mörka, begärsdrivna tecknen - Oxen. Och då Solen faktiskt tecknar själen har den sörjande fadern rätt - han har sett Trumps själ, inte minst för att den visar upp sig så ogenerat via det 10e offentliga huset!

Att sedan själsmarkören Solens disponent Venus själv befinner sig i "blandkvaliteten" Rajas eller Passionen, är naturligtvis ingen bas alls att stå på. Venus är i sig anpasslighetens symbol ("allt för att behålla husfriden i äktenskapet") och Trumps Venus står dessutom ineffektivt till i 12e huset för förluster. Vi kan lika gärna kalla hans Sol-Oxe i 10e showiga huset för en genuint svart själ.

Månen i Skorpionen (känd för sin taktlöshet och för "overkill" - inte för inte dominerar denna typ av psyke bland mördare) är också helt tamasisk eller mörklagd (och dessutom i den mest självefterlåtna av alla oppositionsaxlar, den sataniska axeln mellan orala Oxen och anala Skorpionen för en hämningslös hedonism som har svårt att förneka sig vad den uppfattar som livets goda). Här är det gråsvarta fältet också utan blandning eftersom Skorpionens herre Mars ju stiger i öster. Att Mars är vän med Solen, ägaren till 1a huset, gör nu inte krigaren till en mindre primitiv och omoralisk planet. Dess odiplomatiska direkthet blir rent hämningslös när den kopplas samman med Solens position i en riktig översittarposition i 10e. 

Trump är, som sagt, en tyrann. Det naturliga slutet när den usla demokratin till sist spårar ut enligt Platons 2300 år gamla tankar som är så mycket klokare än vad dagens korkade demokrati-fanatiker vågar inse. Men för att förstå Platon måste man inse att han inte diskuterade politik utan den andliga verklighetens bästa översättning till jordiska förhållanden. 

När Platon kallar monarkin det bästa statsskicket förutsätter han naturligtvis en värld helt befriad från marknadens ohyra, män som Trump själv och hela det ekonomiska etablissemang Trump låtsas spotta på (Hillary, den köpta!) eftersom han är en ond och falsk tyrann in spe. Det är makten han vill åt, marknaden kan han redan efter ett helt liv som det skämmigaste en människa kan välja: syssla med fastighetsspekulation i New York.

Lustigt nog finns det också äkta godhet hos Trump enligt det här halvreduktionistiska sättet att se på ett horoskop (bara "halv-" eftersom jag analyserar kvaliteterna vartefter de noteras). Och det är de två helt gula områdena av Sattva guna, godhetens eller åtminstone medvetenhetens kvalitet.

Det går inte att betvivla att Trump drivs av ett genuint ideal !!! ("Make America great again!") Han har sitt skarpa Tvillingintellekt i 11e idealhuset och denna Merkurius blir därför ägare till 2a ekonomihuset. Jag tror jag för första gången påtalade den extrema fixering vid pengar som resulterar om planeter aktiverar BÅDE 2a huset för personlig ekonomi (2a huset från ego-ascendenten) och 10e huset för finanser (2a huset från karriären, den egna och/eller staten). Och det är helt klart här Trump verkar: han avskyr det den globalt syftande rovkapitalismen har gjort med det amerikanska samhället, gettofieringen av allt större delar av den amerikanska medelklassen. 

Så Trump verkar vara både en djävul och en ängel samtidigt, och det är därför det är så svårt att ringa in hans person eller sia om vad framtiden med Trump i Vita huset skulle kunna innebära. De som varnar skräckslaget är UTAN UNDANTAG DE ONDA SOM GYNNAS AV DAGENS ROVKAPITALISM OCH GLOBALISERINGEN. Så mycket kan vilken politisk nybörjare som helst förstå. Frågan är hur Trumps despotiska eller tyranniska sida skulle utvecklas vid makten. Troligen inte så värst mycket eftersom USA:s maktdelningsupplägg är tänkt att hantera galna presidenter.Tillägg

En minut efter att ha publicerat inlägget tittar jag på SvD.s förstasida och noterar rubriken:"Den Trump vi ser är den Trump vi får". Vilken fantastisk människokännare artikelförfattaren måste vara. Det är ju exakt vad horoskopet säger genom att binda ihop den sataniska maktuppvisningen i 10 med den personliga ascendentens härskare Solen (själen)!

http://www.svd.se/trump-gatt-for-langt


Tillägg 2.

Inlägget publicerat 26 minuter före DN - och då skrevs det ändå dagen före (stoppade bara in några referenser till dagens växande skandal om den undflyende Annie Lööf)... Sverige verkar rulla i ett lite segare tempo än övriga världen. Kanske de tror deras Volvo räcker, det faktum att "jag rullar".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar