Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 18 augusti 2016

Tiggeriförbud övervägs

Tidpunkten då DN publicerar nyheten om att regeringen överväger ett förbud mot det tiggeri som bitit sig fast i svenska kommuner ger kraftfulla signaler. Så kraftfulla och "svenska" att populism är ett ord som kommer för mig, trots att jag tidigare ondgjort mig över hur nedlusat Stockholm är med tiggare. 

Det populistiska ligger i att nyheten meddelas under en fullmåne som tecknar något som nått bristningsgränsen och att Solen i Lejonet står för ledarskap medan Månen i Vattumannen påminner om Sverigehoroskopets Sol i Vattumannen. Det är kort och gått ledarskapet (Lejonet) som står öga mot öga med ett fixerat problem som rör Vattumannen eller folket. 

Ledarskapet söker adressera något det upplever att hela svenska folket är emot och plågas av: det SD-anhängare med sin sedvanliga brist på subtilitet brukar kalla parasiter på folkkroppen. Vilket det rent sakligt också är. Regeringen talar förstås inte samma klarspråk utan snyggar till uttalandena bakom långa haranger.


Problemet beskrivs väl via Stenbocksascendenten som står under beklämmande tryck från sin egen härskare Saturnus, samt Mars i 11e huset för ideal i dödsskräckens Skorpion. Saturnus "fryser" Mars energi och representerar i samma andetag underklassen, de fattiga. Här ser vi fattiga utan någon som helst initiativkraft (Mars) - fattiga som bara sitter och vill bli matade av värdfolket.

De vitalitetsberövade tynger ner mot ascendenten (via fattigdomens och underklassens Saturnus i 60-gradersaspekt), samtidigt som vi har den onda sataniska axeln aktiv via husen 2 och 8 - båda hus som anknyter till resurser och pengar, 2a för egna pengar och 8e för pengar från andra. 

Det är rätt tydligt att den skadade Solen i 8e för andras pengar, hämmad av låsningens Saturnus 270-gradersaspekt och i 8e dekadenshuset beskriver en total nidbild av det resliga Lejonet, stolt och självtillräcklig. Här är istället bilden av livet i helvetet, dit de värsta syndarna förpassats. Helvetet finns på jorden och värdnationer som Ungern är dit där själar skickas som grovt utnyttjat sina privilegier i tidigare liv. Det är en kollektiv skuld som får hela stadsdelar eller landskap att hamna i ett getto i nästa liv. 

Vem vet, en stor del av svenska folket kanske kommer att återfödas som luspanka romer för att de valde den egna plånbokens (hus 2) livsfilosofi tillsammans med Fredrik Reinfeldt under åtta år. Det är en kollektiv skuld de som röstade borgerligt då har samlat på sig. Hederskulturer har rätt på det sättet att ingen lever ett helt individuellt liv, alla med samma tankemönster och livsstil bildar så att säga en kollektivsjäl som hanteras på enhetligt sätt när de kosmiska vågskålarna väger och dömer. 

Om en röst på de borgerliga och deras öppna EU som bl.a. skapade tiggarproblemet ska visa sig tillräckligt för en kollektiv återfödelse till ett getto i framtiden kan väl ingen människa säga, men detta tycks vara principen för hur rättvisans vågskålar fungerar på social nivå... Den som röstar på ett parti som stjäl från de fattiga för att ge till sig själva och de rika (i en underdålig och fursteslickande gest genetmot den rika procenten) förtjänar att återfödas berövade på allt de tillfälligt och kortsiktigt vann. I gettot behöver de ingen RUT och ROT.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar