Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 14 augusti 2016

Slaver som blev slavar, svenska sataner och Donald Trump som Guds åklagare!


Vikingarna: bestialiska slavhandlare.
Trump: vill ta tillbaka slavarna till USA.
 

Bloggen utgår från den sideriska zodiaken, om vars första babyloniska fas för över 2500 år sedan mycket lite är känt. Med knappa 30 babyloniska personhoroskop funna vid arkeologiska utgrävningar är det omöjligt att säga om det äldsta, för en person född sent på 400-talet fvt, också är det första någonsin. Troligen inte. Frågan är hur många hundra år äldre personastrologin är, den synes ha utvecklats ur en mer allmän uppfattning att Naturen själv och händelser på marken och på himmelen är tecken eller omen som människan kan tyda för att förstå vartåt saker lutar. Mänsklighetens tidiga försök att läsa tillvarons ”undertext”, ungefär.
 

I de judiska Dödahavsrullarna som mestadels är från de sista få århundradena före vår tid, hittades några ynkliga pergamentrester (och det är verkligen småbitar!) från vad som måste ha varit någon slags astrologisk manual. Texterna är inte från personhoroskop utan mer av typen generella tips om vad ett astrologiskt omen får för effekt på människan. Viss reservation för det textstycke som lagt grunden till den här bloggens hypotes om att judarnas intellektuella elit under fångenskapen i Babylon övertog en demonlära där en demon inkluderades i deras astrologi, kopplad till stjärnan Algol. Textfragmentet talas om en källa till ont för någon född just i början av Oxens tecken (”Oxens fot”). Den av efternamnet att döma judiskättade Diana Rosenbergs grundforskning i gamla föreställningar om stjärnorna, nämner att araberna f.o.m. 600-talet döpt den onda stjärnan till al-Ghul – ”demonen” – varav vårt Algol i tredje graden av Oxen.
 

På svensk mark och bland skandalösa politiker har som skolexempel moderaten Sven-Otto Littorin (som abrupt lämnade regeringen Reinfeldt efter en sextorskskandal) och den obegripligt dove Jimmie Åkesson, båda med Solen på rät linje med Algol. Planeten har tydligt visat sin oacceptabla natur även i horoskopen för manipulativa Mona Sahlin och invigningshoroskopet när Arbetsgivarföreningen dolda sig bakom det mer sympatiskt klingande namnet Svenskt Näringsliv. Den som inte har något bättre att göra kan, fall för fall, gå igenom många kartor på bloggen som är uppmärkta med kombinationer som ”Algol och Jupiter”, ”Algol och Solen”, etc.
 

Rosenberg: ”Den ondaste, mest våldsamma och farligaste stjärnan på himlavalvet – med dessa ord som fångade min blick finns i Manly Palmer Halls Astrological Keywords, och jag visste genast att jag hittat min försökskanin. Detta var Algol, Beta Persei, från arabiskans Ra’s al Ghul – ”Demonens huvud”. Hos hebréerna var den känd som Rosh ha Satan, Satans huvud, och hos grekerna representerades den av det avhuggna huvudet från Medusa, gorgonen med ormar till hår som var så fasaväckande att se på att den som spanade in henne blev till sten.”
 

http://ye-stars.com/oldalgol.htm
 

Om jag inte har nämnt den här länken tidigare är det en försummelse. Diana Rosenberg studerade redan på 1980-talet Algol, fast ur den tropiska zodiakens perspektiv. Det är en rejäl samling horoskop för bl.a. politiska händelser hon redovisar och där hon finner att Algol/Djävulen drivit sitt spel.

Jag har accepterat översättningen av det arabiska ordet GHUL som ”demon” tidigare, men nådde igår ett stycke i historiebok The Silk Roads, som flyttar det västcentriska historieperspektivet österut och använder inte minst gamla arabiska källor för att beskriva en svunnen värld av hög kultur där våra skandinaviska vikingar bara var profithungrigt slödder som ägnade sig åt att skeppa mänskliga slavar i österled och sälja vid perifera handelscentra just där de norra stäpperna övergick till det vi brukar kalla Orienten. 


Med de skildringar av 800-talssvenskens brutalitet och primitivitet som de förfinade araberna nedtecknat, är det inte svårt att förstå att det fortfarande är samma själar över tusen år senare verkar reinkarnera i ett snävt och inskränkt kretslopp upp i norr, det är samma simpla materialism och statustänkande i Sverige idag som i antiken, och vikingarnas slavhandel med vilka grupper de än lyckades ta till fånga skiljer sig inte nämnvärd från hur Arbetsgivarna under de senaste årtiondena lyckats ta svenskarna gisslan och binda dem hårdare till jobb än någonsin. Ingen slump att vikingarna och den fornnordiska mytologin filmatiseras som aldrig förr. Uppenbarligen är EXAKT samma själar nu återfötts till jorden på ungefär samma ställen. Därmed uppstår en historisk parallell eftersom alla själar så att säga bär sin miljö och sina kulissväggar med sig från liv till liv. 

Den låghet i den svenska folksjälen jag noterat astrologiskt på bloggen kan alltså ha sin förklaring i de själar som återvände till ”svenska kroppar” på 1900-talet och började bygga ännu ett vikingaimperium högt uppe i Norden där återigen enbart materialism och PROFIT på importgods betydde något. I den tidiga muslimska världen var handeln enorm men bland handelsvarorna ingick också tankegods, filosofi och vetenskap. Vikingarna var alltför primitiva, så de kom till den Orientaliska marknadsplatsen bara med svärd (som de förmådde smida), bärnsten och människor de rövat och sålde i slaveri – under 300 år, fram till cirka år 1000 var byteshandel tidens melodi, sen tog penninghandeln på allvar skruv och våra svenska, norska och danska förfäder blev då onda översittare som istället för slavar sålde sitt ”beskydd” till handelskaravaner.

Är det någon som känner igen den groteskt omoraliska svenska vapenindustrin av idag och sluggern Löfven dessa lågpannat primitiva och profitjagande undermänniskor satt som nominell ledarfigur? Varje själ som bara levt ett enda tidigare liv på något ställe där högkultur blomstrade måste uppleva dagens Sverige som en ren helveteshåla, med korkade människor, journalister som sällan kan lägga det stora pusslet och ledare som är stilstudier i vänskapskorruption. Samma gamla rövarpack som på vikingatiden med andra ord.

Och mitt i läsningen av The Silk Roads (s. 131) ser jag så det arabiska ordet för de slavar de onda Skandinaverna tog: GHULAM. Det var omöjligt att missa den troliga kopplingen till arabiskans demon, GHUL. Bara demoner skulle göra slavar av folk! För säkerhets skulle undersökte jag ”suffixet” –AM eller möjligen –LAM (där ett överflödigt L skippats), men LAM är en negation som inte används i sammansättningar...

http://arabic.tripod.com/Negation4.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_nouns_and_adjectives
 

...och –AM förekommer överhuvudtaget inte. GHULAM, slav, tjänare, ÄR singularformen. Om man påminner sig Tolkiens slav under härskarringen, GOLLUM (och för ögonblicket ställer undan den judiska mytologins Golem), ser man även i namnet på denna eländiga varelse som korrumperats genom umgänge med ond materia en direkt koppling till en slav eller någon som förslavats av ondskan (t.ex. vikingarna): med ords tendenser att tappa element, som när hinduerna sväljer ändelsen –A så att ATMA blir ATM och bestämda formen ATMAN blir det stackatoartade ATMN, på samma sätt kan man tänka sig att GHULAM kan bli till GHULM och därifrån växa ut igen till Tolkiens inspirerade namn på den sorgliga Gollum.
 

I min språkspaning på den onda stjärnan al-Ghuls rötter noterade jag i förbigående att om det är helt inkorrekt att kalla indisk astrologi för vedisk astrologi (trots att så sker över hela nätet), så var mitt (och några andras) val av ”hinduisk astrologi” knappast mer lyckat. Ordet ”hindu” myntades av de invaderande muslimerna, men dess ursprungliga och nedsättande betydelser har lyckligtvis blivit bortglömd.  Invadörerna höll det indiska folket för att vara ”slavar, undersätsiga och blinda”. Källan SikhWiki citerar en persisk (iransk) ordbok från 1964 där ordet Hindu kan betyda chor (tjuv), dakoo (bedrägeri), raahzan (gatubeläggning) samt ghulam (slav).
 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Hindu
 

Inte bara vikingarna utan även muslimska folk ägnade sig förstås åt slavhandel och man ”skördade” förstås även byar i Indien. The Silk Roads citerar häpnadsväckande texter från förr om hur vissa folkslag, t.ex. slaver (varifrån ordet slav kommit) blir mer intellektuellt alerta om man kastrerar dem men att motsatsen inträffar om man gör detsamma med afrikanska slavar eftersom deras positiva särdrag tydligen - så gick tankarna på 900-talet – byggde på en intakt libido. 

Remarkabelt att samma rasfördomar alltjämt styr våra föreställningar, ta t.ex. vita kvinnor och deras preferens för svarta älskare – ”once you go black you don’t go back”! ”Negern” anses alltså representera föga mer än ren animalitet och den frigida vita kvinna som söker på detta sätt lever uppenbarligen inte i verkligheten utan som ett offer för sina inre fördomar och fantasier, det hinduismen kallar att befinna sig i MAYA, i djup illusion.

Nätet växer och trots att man måste kunna sålla bort desinformationen (där alarmisterna själva tycks producera lika mycket desinformation som mainstream media) finns ”svenniga” faktakällor som likväl tycks bygga på genuina källor från tiden före nätet. Ta t.ex. det här uppslaget av Ghulam som förnamn och ordets betydelse.
 

http://www.sheknows.com/baby-names/name/ghulam
 

Givetvis baserat på ordets kända betydelse lägger någon till att numerologiskt betecknar förnamnet ”den själsliga driften” i talet 4, så att ”folk med det här namnet har en djup inre längtan efter ordning och fysiskt skapande, samt engagemang i konventionella och trygga aktiviteter”. Låter som en stukad träl, gör det inte? Oförmögen till intellektuell abstraktion, mest intresserad av att jobba med händerna, mainstream-mentalitet som undviker det osäkra. 

Skulle jag gissa på ett zodiaktecken, överensstämmer den här beskrivningen exakt med Jungfruns tecken, Träldomens Tecken! För här har vi ju Merkurius intellekt när det kanaliseras ner i jorden så att Jungfruns kända dragning till att påta i jorden dyker upp. Jungfruns dragning till ”trygga aktiviteter” speglas direkt i myten om stjärnan Spica – det ensamma, otrygga och sårbara sädesaxet – i Jungfruns stjärnbild. (Även kineserna liknade den lilla människan vid strån, grässtrån, vilket ”böjer sig för vinden”, dvs. underkuvat fogar sig i maktens utsända – med vindarna – diktat.)

Så hur kommer det sig att ALGOL befinner sig i det första Jord-tecknet medan Slaven visar först i det andra? Ja, astrologin säger det själv: Oxen är besten eller själva kroppshyddan eller så lågt skattad att den bara ses som en ”resurs” (se det nedsättande kollektiva substantivet ”personal” – ”Vi har fem personal på skiftet just nu.” Här hör borgerlighetens förakt för dem som inte likt dem själva sitter bakom ett skrivbord och utför sina uppgifter, föraktet för KROPPSARBETET. Men de bedrar sig, för andra kallar även dessa ”intellektuella” arbetare för det nedsättande ”kontorsslavar”! 


Och här kommer Jungfrun in som det andra av de tre Jord- eller resurstecknen. Slavar som i någon mån kan tänka och utföra enklare sifferexercis togs även i gammal tid tillvara, medan de allra mest primitiva fick köra cykeltaxi – för att hoppa vilt mellan tider och platser – eller som i Sverige där vi, vikingarnas ättlingar och samma sketna rasister och profitjägare som för tusen år sedan, sätter högutbildade invandrare på att köra taxibilar åt oss!
 

Svenskarna håller kollektivt på att bygga upp en riktigt usel CV inför Domedagen som deras själar en dag kommer att uppleva, att skilja från den enskilda lilla domedag som varje själ upplever efter vart avslutat jordeliv. Men ingen lever för sig själv allena, och själar är aggregerade i en större Själ, en kollektivsjäl. Det är denna större entitet som har anledning att frukta Domedagen. Alla individer har en möjlighet att vakna upp men tills de gör det räknas de som delar av den svenska folksjäl, som naturligtvis är märkt av Satans märke, den onda stjärnan al-Ghul i nationalhoroskopet!
 

Så även om jag inte lyckades hitta språkforskliga bevis för bandet mellan stjärnans namn och arabiskans ord för slav, ghulam, kommer zodiakens konstruktion till vår hjälp, och tidigare inlägg har i själva verket redan givit svaret: I Oxen härskar Venus, men när Oxen blir första prioritet (stiger i öster och ockuperar hus 1) då förvandlas Venus från en välgörare till en illgörare enligt hinduisk astrologi (jag orkar inte byta till ”indisk astrologi” bara för att det visar sig vara en invasionsmakt som myntat ordet). Var anses Venus ha ”fallit” till följd av denna onda Venus som i Oxen typiskt nog SÖKER IDENTIFIERA SIG MED DET MATERIELLA, MED LIVETS LÄCKERHETER, MED MUNNENS OCH SMAKLÖKARNAS SINNESUPPLEVELSER?

Jo, Venus i Jungfrun är per definition ”fallen”, och när man tänker efter inser man logiken: den som i ett liv reducerar sig till en slav under simpel sinnlighet (Oxen) kommer i nästa liv att utmärkas av en fallen eller som engelsmännen säger ”benighted” Venus. Det är Venus fall som avslöjar att Jungfrun representerar slavmentaliteten som i det förflutna identifierat sig med materiella faktorer eller som vetenskapsmän, ”empiri” (sinneserfarenhet) och därmed i nuet AV EVIGHET symboliserar trälbundna intellektuella eller noetiska principer (vår eviga andegnista eller ”skälet” till vår existens).

Å andra sidan anses Jungfruns härskare Merkurius vara stark i sitt jordbundna läge. Och detta är också exakt vad Slavägaren (Stenbocken, staten eller övermakten) önskar se hos sina trälar: att de är alerta och sorterar posten rätt - apropå den under profitideologins inflytande nu helt värdelösa svenska postutlämning som PostNord består landet med. 


http://www.svd.se/postens-paketfusk-vacker-ilska--ett-skamt/om/naringsliv


Det går inte att komma undan faktum: Jungfrun var antikens strykpojke och utan att jag till fullo förstod detta har samma ARKETYPISKA (eviga) DRAMA tagit form på denna blogg när Jungfrun i flera olika typer av kvantitativa undersökningar gjord dåligt ifrån sig (notabelt studierna av horoskop för främlingsfientliga människor). 

Men av en slav kan man kanske inte begära mer, de är redan utsatta i den rådande samhällsordningen och varje nytt påfund från överheten drabbar dem som Olyckan själv! (Olyckans planet Mars är signifikator för Jungfruns ”naturliga” 6e hus för olycka, ohälsa och fiendskap.)
 

Stjärnan Algol i Oxen till slaven Ghulam som Jungfrun. Det kan tyckas som lösliga associationer mellan astrologiska data, men det är just exakt så astrologi fungerar – det är på den kreativa andesjälens nivå som man måste verka för att se och förstå MENINGEN med allt som sker. Jämför detta med den suddiga och mörkläggande mentalitet Stefan Löfven och Margareta Andersson representerar och jag är för en gångs skull benägen att ge en representant för Svenskt Näringsliv en smula rätt i kritiken över den här märkligt otympliga regeringen.
 

Och det även fast Svenskt Näringsliv är Satans språkrör och bara har ett enda syfte med artikeln: att anklaga och söka korrumpera/underminera regering och stat. Näringslivet är ju själv det otäcka monstret Hydran, en ständigt hungrande parasit som är synnerligen livaktig i varje förkroppsligad själ och där vissa helt ger efter och skapar en kapitalistisk ideologi som betjänar denna låga synvinkel. Men livet består av så många fler steg än bara vatten och bröd för dagen, överlevnad för den fysiska personens kropp eller ”the corporate body”. Den dag mänskligheten lyckas skapa en civilisation som bygger på Luftens plattform och inte på Näringssjälens realiteter, då är Människan på väg! Men till dess har Satan fortsatt makt att binda världens folk till det materiella.
 

http://www.svd.se/regeringen-morkar-svensk-skattesmall/om/naringsliv:debatt
****
 
Jag tog också en titt på Wikipedia angående den skenbara artskillnaden mellan arabernas al-Ghul – demonen – och judarnas Rosh ha-Satan, Satans huvud.
Djävulens primära egenskap är hybris. Hans primära aktivitet är att genom lurendrejeri locka människor och andar att göra det onda. Detta genom att ”viska in i deras hjärtan”. Koranen nämner att sataner är medhjälpare till de som förnekar Gud: ”Vi gjorde De Onda till vänner till dem som saknar tro.”https://en.wikipedia.org/wiki/Devil_(Islam)


Givet både judarnas och islams strikta monoteism är Satan naturligtvis inget mer än en demon, en anfäktelse som otrogna hundar och materialister SJÄLVA utlöser genom sin defekta orientering här i livet. Tidigare har jag föreslagit att Satan inte mindre än djinnerna (andarna) har en existens oberoende av vad än människan tycker och tänker och detta för att de är Idéer i Platons mening. Bortom summan av Nous - det gudomliga Intellektets - alla tankar/Idéer finns ingenting utom beckmörker – urmaterian eller 100% Ondska (Kaos, den fornnordiska mytologins Ginnungagap – Gapet som öppnar ut i det Yttre Mörker Jesus kryptiskt alluderade till).

Men bara ett steg ovanför denna formlösa intighet befinner sig Satan, som ett subsoniskt ljud som vi inte kan uppfatta med örat men som likväl gör oss oroliga då den fysiska kroppen tillhör den lägre och mörka världen och därför står i kontakt med sin ultimata herre via lågfrekventa vibrationer. (Här är den enkla orsaken till varför Platon hånade musiken som en total inbillning, musik kan aldrig öppna medvetandet för HÖGRE REALLITETER, vad den musiknjutande själen gör är tvärtom att öppna sig mot lägre realiteter som i sin tur bara är dunkla kopior av originalet. Det är en omväg som i värsta fall spårar ur helt. Jfr. prudentlig kristendom som anser att rockmusiken är Djävulens musik.)


Satan som fallit djupast av alla gudomliga väsen/Former betyder ett väsen som är förkroppsligad på en så låg nivå att hinduismen inte längre kallar detta en del av människornas erfarenhetsvärld. Det är den grundläggande tredelningen i gunas, kvaliteter, som visar själens syndafall från en region till och med bortom Ljuset (Sattva guna). Mänskligheten som helhet sägs ha landat i mellannivån och befinner sig nu i Passionens grepp (Rajas guna) där de lidelsefulla tecknen Stenbocken (fadern), Kräftan (modern), Vågen (den erotiska unionen) och Väduren (barnet) klargör VILKET PREKARIAT mänskligheten lider av. 


De är själar som mer liknar Ljuset men som fastnat i den lägre världens kroppslighet. Och bestarna och än mer demoniska livsformer sorterar då under Mörkrets eller habitueringens kvalitet Tamas. Här gäller djungelns lag och allas krig mot alla. Det är ingen slump att en man som verkligen tycks tro på marknaden som en djungel där alla människor ska slåss mot varandra – Fredrik Reinfeldt – släpar på det stora Korset i Mörkrets kvalitet. Jag finner det osannolikt att själar som fallit så långt från Ljuset kommer att kunna vända trenden i DETTA LIV. Men kanske under loppet av åtskilliga kommande återfödelser kan de bli exponerade för de goda krafter i omvärlden på de tiderna och därmed börjar samsvänga med välledarna som verkar genom Ljusets kvalitet. 

Jag har på sistone noterat komplexiteten i Donald Trumps horoskop och hur becksvart mörker står sida vid sida med perfekt rent ljus i hans födelsehoroskop. Men innan jag upptäckte denna tekniska detalj menade jag i äldre inlägg (från presidentkampanjens tidiga skede) att han var en värdig representant och trigger för det Harmageddon västerlandet tjänat ihop under århundraden och att Hillary Clinton bara är mer av den onda karma västerlandet lastar på sin rygg. Trump må se ut som Satan själv i världens ögon (och för de mer omdömesgilla i USA), men hans Ljus är rent i 2a och 11e husen, vilka visar att han vet hur man tjänar pengar.

 Och det är det amerikanska folket som går på knäna i fattigdom pga. den globala kapitalismens export av arbetstillfällen Trump lovar att åtgärda. I den meningen är han en katalysator för ”världens undergång” (Harmageddon) och därmed ett hot mot rovkapitalismen trots att han själv är en del av den. Självklart har han rätt när han hävdar att Etablissemanget till varje pris kommer att rigga valet för att göra den onda Hillary Clinton till vinnaren så att allt kan förbli vid det vanliga.
 

Man kan med rätta kalla Donald Trump för Satan själv (i meningen Anklagaren). Gud har tillsatt honom för att i den normaliserade rovdjursmentalitetens USA pröva rovkapitalisternas samvete (de har inget, det vet vi redan). Fenomenet Trump/Satan skär igenom alla gamla definitioner och föreställningar. 

Detta är något helt nytt, att Kaos direkta språkrör skulle kunna bli president. Men om rovkapitalismen undanröjer Trump kommer en annan och än värre att följa i hans ställe. Det enda som är säkert är att kapitalismen måste utraderas från jordens yta för att Vattumannens tidsålder – den kollektiva mänskliga gemenskapen – ska kunna anlända. 

På denna medvetandenivå kommer mänskligheten helt att höra upp med att bygga sin värld utifrån ”Reinfeldts drivkrafter till arbete”. Det kommer inte längre att vara Slavar (Jungfruns tecken) som piskas av Stat eller Husbonde (Stenbocken) – se för övrigt hur intressant rattonyktra sossen Aida tecknar denna förlegade ordning i sitt horoskop! Hade hon inte reagerat på sin egen obetydliga rattfylla som en slav (Månen i Jungfrun) utan velat behålla sin maktposition (Solen i Stenbocken) hade hon fått kritik från ett samhälle så primitivt som det svenska. Men så perfekt passar flitiga och duktiga Aida in i den svenska modellen att medierna bara någon timma efter de första skandalrubrikerna med fokus på ONYKTERHETEN började kratta manegen för hennes ÅTERKOMST TILL POLITIKEN. Bara var femte svensk såg igenom hyckleriet i gårdagens turer - vilket underbetyg för svenskarnas förmåga att förstå sin omvärld! (AB)

Man blir åksjuk av denna färd genom ett så sjukt och förljuget samhälle som det svenska. Primitiva vikingar - slavhandlare - man uppklädda i märkeskläder, precis som för 1200 år sedan. Läs The Silk Roads och du kommer att tycka garanterat illa om att att blivit född svensk sedan, tvingad att varje dag bära denna fula skuld under den svenska präktiga självlögnen. Det är Satans specialitet att dölja sanningen bakom falska bländverk, och jag är häpen över att aldrig fått se den här sidan av historien om vikingarna tidigare. Det är uppenbarligen hälsosamt att flytta perspektivet österut för att vakna upp ur sin nationella självgodhet...

2 kommentarer: