Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 13 augusti 2016

Skapandet av en mördare

Inlägget lämpar sig inte för dem som hojtar "jämlikhet" på ett diffust sätt och med detta menar alla människor är födda lika bara för att någon FN-resolution påstår det. Själar är jämlika, ja, men inte under sin tid som förkroppsligade människor. Det handlar i själva verket om en begreppsförvirring som jag kanske själv introducerar för att lura dig att läsa vidare!Läser i Aftonpladdret om det ömmande fallet som tydligen blivit tv, den klent begåvade Brendan Dassey. Utan hjälp från sin försvarsadvokat grillades han till ett erkännande av medhjälp till ett mord som man inte vet om han begått. 

När jag såg fotot på ryckte det till i empatinerven och jag tyckte mig se en dovare och sorgligare variant av mig själv! Svårt att säga om upptäckten att den falskt anklagade brottslingen faktiskt hade bloggarens Måne i Tvillingarna och Sol i Vågen gav några ytterligare rysningar, för jag var nu helt inne på frågan om "borderline" - termen är känd i samband med spattiga och instabila typer men den används tydligen också för ett pinnhål på en IQ-skala där den representerar en betydande intelligensnedsättning.

Brendans horoskop får tjäna som avrundning på en kort serie inlägg nyligen vilka fokuserade den hinduiska astrologins tre kvaliteter (gunas) och som inleddes med horoskopet för "Prideparad-generalen". Också Donald Trump fick en kort granskning utifrån kvaliteterna. Slutsatsen, nu som tidigare, är att astrologin är ett sådant lapptäcke av olika betraktelsesätt att man inte kan använda bara ett enda perspektiv för att uttala sig. 

Men om man likt den här bloggen ägnar sig åt politisk pajkastning (fast med seriös underton) är det naturligtvis tacksamt att finna att EXTREMA politiker som moderaterna Sven-Otto Littorin, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt alla var kraftfullt dominerade av Mörkrets kvalitet, där självinsikten sägs vara noll (se också på sossesidan Mona Sahlin!) så att politiker i mörkret kan sägas drivna av demoniska begär som de inte förmår genomlysa - de blir trubbiga fundamentalister vilken partifärgen än är.Så hur märkligt är det då inte för bloggaren att i Brendan Dasseys horoskop hitta sin "trettio år yngre själstvilling" med exakta motpolen till dessa mörka och omedvetna människor, en dominans av Ljusets kvalitet som redan från början tecknar medvetenhet, vilket bara är en synonym till intelligens i den hinduiska astrologin och som ytterligare kan beskrivas som en öppen attityd, eller en människa som är villig att höra vad motståndarsidan har att säga. 

Detta är en grottmänniska inne i mörkret inte villig till, det kan jag skriva under på som har en god vän vars Sol i mörklagda Oxen ligger i 8e mörklagda (skorpioniska) huset och som är något av det trögaste och mest attitydlåsta jag någonsin mött. Vi har setts i tidigare liv och sådant bygger ett band, men intellektsmässigt finns ingen kompatibilitet alls och jag måste erkänna att jag umgås delvis för att det är så fascinerande studera en människa som helt drivs av attityder, vilket derangerar nästan allting, från logik till förmågan att ens ta ut den bärande tråden i en komplex diskussion. Här är det prat och väder och vind och priser på PRYLAR som gäller - Oxen har en oslagbar fixering vid det materiella och ägande.

Att förvänta sig sakliga svar går inte, halvlögner och känsloargument dominerar helt och man får finna sig i att individen verkligen förefaller leva nere i Platons berömda grotta, som lustigt nog korresponderar väl med hans likställande av kroppen med en själens grav och vår värld som Hades. Minns den hellenistiska astrologin som kallade just Oxens naturliga 2a och materiella hus för "Hades portal"! Här har vi alltså en Sol i motsatta 8e dvs en andesjäl (Solen) som ännu befinner sig djupt inne i döden, en intelligens (Solen) som aldrig föddes.

Men hur kan den minst sagt avtrubbade Brendan Dassey vara ett Ljusets barn och ändå inte uppvisa någon intellektuell fallenhet? Det är här man påminner sig att de tre kvaliteterna i princip bara är taveldukens struktur - kosmos innersta vävnad - Utanpå denna grundplan målar sedan astrologin ett närmare budskap genom inte minst planeterna. 

Det enda goda man kan säga om begränsaren Saturnus, som ofta associeras med fårskallighet, är att den gör individen så långsam i responsen att den, även om individen ofta uppfattas som en smula trög, fördjupar dem vars horoskop innehåller andra kvaliteter så att den respons som slutligen kommer är ytterst tänkvärd. Men finns inte dessa "andra kvaliteter" är det risk för att en markerad Saturnus enbart tecknar stupiditet.

Jag vill föreslå några planetära egenheter som bidragande orsaker till Brendan Dasseys "markant låga intelligens", men i brist på klockslag saknas de avgörande perspektiven på IQ som bara kan ges via planeternas husposition utifrån den KROPPSLIGA ASCENDENTEN. Vad vi studerar här, via Brendans PSYKISKA ASCENDENT är så att säga dubbelsystemet Månen/Jordens psykiska tillstånd under de två dygn Månen passerar Tvillingarnas tecken.

Tvilling-Månen är själv renodlat sattvisk (till både tecken och planet) och öppen för ytterligare "ljus". Luft-elementet gör den här positionen potentiellt medial och öppen för andevärlden. Indisk astrologi säger att detta psyke favoriserar filosofi (men om man analyserar vad hinduismen och också Platon menar med filosofi är det religion som avses, filosofer eller vänner av vishet, ägnar sig inte åt munhuggande över satsbyggnader som de västerländska språkfilosoferna i vår tid gör, riktiga filosofer är intresserade av själen, en djupare nivå än intellektet, det är själen (Solen) som ÄR den allmänna intelligensen ("g" som i general) eller den kognitiva kapaciteten.

I Brendans fall utfaller därför planetplaceringarna olyckligt. Månen i Tvillingarna är en utmärkt grund, men Tvillingarnas härskare diskvalificerar närapå tecknet pga. den stress och begränsning den utsätts för att Saturnus! Inte bara opponerar sig Saturnus mot Tvillingarna, den kastar också sin långa trekvartsvarvsaspekt mot Tvillingarnas härskare Merkurius! Och sedan blir det riktigt krångligt eftersom Saturnus själv disponeras av den expansionsbringande Jupiter som här står i Tvillingarna. Den snäva Saturnus är via opposition inte alls glad över att dess egen bas tycks luckras upp av den ljusorienterade eller sattviska Jupiter i ett sattviskt tecken - Saturnus är ju beckmörk (mörkrets kvalitet) även om den befinner sig i ljusbringande Skytten.

Eftersom "gammal är äldst" dominerar Saturnus över Jupiter och bestämmer vad Jupiter ska expandera: den jupiteriska kraften ska överdriva den saturniska begränsningen och detta i sinnelaget/psyket hos individen! Hade det inte varit för Saturnus mittemot skulle Månen och Jupiter ha tecknet ett vidsynt och liberalt sinnelag, extremt öppet och mottagligt. Men Saturnus förändrar hela bilden till det motsatta. Minns också hur Saturnus samtidigt kniper åt och stryper Tvillingarnas härskare Merkurius som också den står potentiellt välplacerad i sitt andra härskarläge, i Jungfrun. 

Kvar av förståndet blir bara just så mycket att mannen kan sitta klistrad vid en bildskärm och spela dataspel, timma efter timma. (Dataspelen är en intelligensförstörare men det finns nu så mycket pengar i den svenska spelbranschen att ingen någonsin kommer att medge detta. Tvärtom läser man ibland obegåvade debattinlägg som lovsjunger dataspelens goda inverkan på - ja på vad? Koordinationen mellan ögon och händer??? De våldsamma dataspelen fångar just de B-människor som varit krigare i tidigare liv och som i brist på krigsskådeplatser i detta får hålla tillgodo med låtsaskaos.)

Och detta var bara den lägre och mer synliga sidan av Brendan Dasseys begåvning, den "sublunära sidan". Men intelligens kommer från Gud, från Himmelen, från den supralunära sfären - kalla det högre väsensledet vad man vill. Poängen med Solen (atman) är att den representerar en position bortom den fysiska kroppen, men naturligtvis tätt integrerad (på gott och ont) med de lägre verklighetsskikten. På många sätt är en "sovande Sol" skönare för individen, för en helt vaken Sol är akut medveten om att den "inte är av denna världen" fastän den lyser över den.

Solen är den enda passionerade (Rajas guna) placeringen i Brendans horoskop, men att den kallas "fallen" i Vågen betyder inte att den generella intelligensen skulle vara lägre. Solen är alltid Solen - full kognitiv kraft. Men till skillnad från den "upphöjd" Solen i motsatta Väduren saknar Vågen tillit till sitt eget omdöme och frågar alltid en partner, "eller vad tycker du?" På många sätt är det faktiskt Solens fallna position som är den bättre eftersom Vädurens självtillräcklighet ständigt leder det tecknet in i konflikt och krig (härskaren är ju Mars). 

Vågens härskare Venus vittnar om tecknets sociala eller emotionella intelligens vilket är paradoxalt eftersom tecknet samtidigt tillhör Luft-elementet och har en intellektuell fallenhet. Den "fallna" Solen visar sig på många sätt vara ett av de mest favoriserade zodiaktecknen och inte minst är det i Vågen den barska Saturnus når sin "upphöjelse" så att stränghet mixas med Venus behagfullhet. Det är därför formprincipen Saturnus och Venus bidrar till bilden av Vågen som en ytlig estet. Den lever helt enkelt på en högre kognitiv nivå än grova räknenissar och materialister, Luft-elementet har en anknytning till den rena andevärlden och Saturnus - den sjunde himmelens härskare - är också en Luft-planet, låt vara omedveten eller mörklagd i alla frågor som går bortom dess eget territorium. 

(Den gnostiska myten om den arroganta skaparguden Samael, Den Blinda Herren - i vissa texter kallad Yaldabaoth, har något avgjort saturniskt över sig. Det är en arrogant despot som tror sig vara den högsta som existerar, innan hans mor - en variant på Sofia eller Visheten - sträcker sig ner från en ännu högre dimension och tillrättavisar sin son för hans hybris.)

Givet de problem Brendan Dasseys psyke har med sin mottaglighet - både intellektets fysiska form Merkurius i Jord hämmad av Saturnus och intellektets spelplan Månen på den högre Luft-nivån jupiterextremt förkrympt av Saturnus - spelar det mindre roll hur horoskopets Sol är konfigurerad. Men man kan notera att det "i Himmelen" finns avsevärda problem med den här andesjälen/atman: Solen ÄGS som sagt av Venus, kooperationens och identifikationens princip, men här identifierar man sig med Mörkrets kvalitet via Skorpionen som är värd för Venus. Och utifrån sinnelagshoroskopet (det lilla som nu tränger in i detta tjocka sinne) så upplever sig psyket starkt på kant med sitt eget väsens essens eller grundkärna. 

Solen i lyckosamma och upplysta femte huset (Solens eget naturliga hus) är ett budskap som nollställs sedan Venus står i olyckans och nedstämdhetens sjätte hus! Kombinationen av Venus-i-Skorpionen i Jungfruns "naturliga" sjätte hus påminner faktiskt om Venus-i-Jungfrun, platsen där Venus "faller" och inte längre identifierar sig med sin himmelska boning utan blir en hora för det jorden producerar, en vinstjägare - så annorlunda uttryckt av den ofilosofiska teoretikern Karl Marx i orden "arbetaren är värd sin lön". 

Ja, ursäkta alla lönearbetare (mig själv inkluderad), det sista var tendentiöst. Men Jungfrun är zodiakens minst idealistiska tecken och den kalkylerar (givet sin härskare Merkurius) ständigt på vinst och förlust och alltid med oro för att den själv ska gå förlorande ur alla avtal (avtalen hittar vi i Vågen/samarbetets tecken och därför upplevs Jungfrun ofta som antisocial - den skyggar inför den blandning med andra individer som Vågen representerar). 

Det finns förstås skäl till Jungfru-principen - oron för nära samarbete. Att till att börja med ha hamnat under jordiska/materiella arbetsgivare är ett tydligt tecken på det generella syndafallet som mänskligheten lider av. Som tidigare noterat "upphöjs" Venus i motsatta Fiskarna där den just förlorar allt världsligt som Jungfrun söker manövrera sig fram till. Den förädlade Venus-i-Fiskarna representerar då den osjälviska all-kärleken - agape - i kontrast till cupiditas - horans vanställda kärlek som bara syftar till egennytta. 
Här ett kristet blogginlägg som väl beskriver hur "kärleken till pengar, roten till det onda" väl illustrerar den "fallna" Venus i träldomens tecken Jungfrun. Även om agape och cupiditas är tidiga kristna termer visar sig astrologin dölja precis samma lärdomar via sitt symbolarrangemang. Fascinerande är påpekandet att kristendomen urskillningslöst kontrasterar ett grekiskt begrepp med ett på latin. När den kristna bloggaren söker latins grekiska original visar det sig vara "girighet" (efter pengar)! I rest my case i fråga om den monetära Venus som i sin fallna form är en hora för pengar - ett ämne den här bloggen återkommit till många gånger, givet vår dekadenta samhällsordning.

Som sagt, Brendan, i den mån han någonsin haft en förnimmelse av "andarnas värld" inklusive sin egen andesjäl (Solen), skulle finna att denna andesjäl inte har helt rent mjöl i påsen. Kanske är det denna karmiska historia med start i tidigare liv som lett fram till nuvarande liv där han helt tar avstånd från en låg och kriminellt färgad typ av intelligens. Horoskopet offrar en otjänlig Sol genom att sänka mottagligheten hos Månen. 

Även Solen kan trampa fel i denna världen men "solens fläckar" ligger inte i dess eget väsen utan i de kringbudskap vi kan studerar astrologiskt, som i detta fall en Sol ägd av en svart Venus (vars härskare, den svarta Mars, blockeras av Saturnus 270-gradersvinkel som om Saturnus, gränsdragaren, sade, "nu nu är måttet rågat". Själen har av barmhärtighet med sig själv valt ett liv i en talanglös kroppshydda för att bromsa in dess felsteg. Troligen var Brendans "oskyldiga år" i fängelse ett led i själens stränga stålbad.

Om Solen är den driftiga motorn här på jorden, den utagerande människan är den metafysiskt ultimat givare av individualiteten (Solen ÄR individualiteten), det centrum runt vilket den sjunde himmelens Saturnus kan beskrivas som "själens eller Solens form". Det antika mikro- och makrokosmiska perspektivet innebär samma modell för en enskild individ som för vårt solsystem, vårt kosmos, som helhet.

Den som så önskar kan jämföra Brendans karta med bloggarens horoskop med samma Månen i Tvillingarna opposit Saturnus i Saturnus och en Sol-Våg i femte.

Där kartorna sedan skiljer sig är hur Månens och Solens DISPONENTER placerat sig! Bloggaren vill knappast kalla sig retarderad men det är osäkert om han är Mensa-material heller. I lågstadiet var matematik ett rent mardrömsämne, men jag vill minnas att jag på gymnasiet lärde mig differentialkalkyl, vilket jag naturligtvis glömt inom ett år efter avslutad skolgång. Var nu tvungen att googla en sida för "dummies" för att komma på vad det var för namn på de här beräkningarna av fordons acceleration.

Jämfört med bloggarens horoskop för inlägget från 2009 kan jag erkänna att det var överoptimistiskt med sin kolorering av oblandad gul färg. För att följa den senaste tidens tolkningar saknar bloggaren den rena gula och lysande Sattva guna som en simpel betraktelse ger vid handen. För ett sådant horoskop, se den framgångsrika affärsmannen Donald Trump som har REN SATTVA i 2a pengahuset och 11e huset för förmögenhet via maktposition - rätt typiskt är det inte? (Som kontrast är hens soli-lunära axel - livslinjen - kolsvart.)

Färgar man in (den kvalitativa) omständigheten som tecknets härskare själv befinner sig i, färgas båda de aktiva sattviska tecknen. Dels psyket av orange passion och dels Solen av attitydfyllt mörker. I det förenklade resonemang som stannar vid de tre kvaliteterna tycks bloggaren bara en genomsnittlig figur (jag hade det på känn!). Men eftersom det här horoskopet bygger på en fysisk Tvillingascendent som sammanfaller med den psykiska månascendenten, ser man också att bloggarens GODA KARMA (5e huset) - det som innefattar en Venus inbäddad i mörklagda Lejonet - möjliggör en djupare analys. En av bloggarens mest mixade områden i detta liv är kärleken och fasta relationer (Venus), vilka han f.n. lagt på hyllan (sedan många år). Istället har nattliga drömmar ritat ett porträtt av gamla synder i tidigare liv då bloggaren hade mer makt än i detta. 

Det synes som om "den goda karmans femte hus" (purva punya) läcker in problem som har sina rötter i gammal kärlek på kunglig nivå (Lejonet) eller kopplingar till en dominant tredjehusperson (där vi direkt kan utesluta it-industrin som är ny för mänskligheten, men väl kan tänka sig andra tredjehusämnen - publicist till exempel) ! 

Men med den här fördjupningen av bloggarens individuella karma vi med besked lämnat ämnet för inlägget, studiet av hur en "Mån-Tvilling & Sol-Våg" kunde bli så grovt underbegåvad och en annan bara en smula, eh, excentrisk.

*****

Bonusspaning

Andra med bloggarens mån- & solkombination och samma disponenter som noterats genom åren. Enbart mån- och soltecken skulle ge för många träffar att gå igenom men jag dumpar Saturnus placering från Brendans och mitt horoskop eftersom den utesluter så många "sub-generationer":
 1. Manfred Mann;21.10.1940;12:00 - musiker, organist
 2. Leif Pagrotsky;20.10.1951;12:00 - politiker (s)
 3. Bo Pellnäs;22.10.1959;12:00 - militär, överste
 4. Siwert Aldenryd;22.10.1959;19:00 - bloggare
 5. Weird Al Yankovic;23.10.1959;11:00 - visuell humorist, komisk sångare
 6. Heidi Hay;25.10.1964;12:00 - framgångsrik svensk tatuerare
 7. Paul Lindquist;25.10.1964;12:00 - ljuvlig moderat politiker: raderade döv miljöpartist från Facebook
 8. Marcus Strömberg;25.10.1967;12:00 - vd, profitör, fd friskola, nu börsnoterade skolprofitbolaget Academedia

Apropå de två horribla borgarna av yngre årgång kan man notera att döv-raderaren har en sjuk Måne i kombination med äregiriga demonen Rahu medan profitören har Saturnus i det ständigt hungrande Vatten-elementet. Vad gäller de äldre fallen kan man ev. se paralleller mellan hur den här bloggen (ur)artat sig och pajasen Weird Al, som i sina musikvideor gjorde sig lustig på andra popartisters bekostnad. Bloggen ser för den lässvage ut att häckla politiker men adresserar egentligen de "drivkrafter" som ger ett dåligt och otrevligt samhälle.

När det gäller "översten av första grad" kallas bloggaren enligt kinesisk astrologi med sin avvikande typologi just för en militär person, en Shih (ungefär "general"). Organisten Manfred Mann påminner mig plötsligt om att jag satt klistrad vid en släktings piano i tidig barndom (vid 4-5 års ålder) och fascinerades av möjligheten att hitta välljudande ackord och enkla melodier. Manfred Mann utforskade den världen djupare, bloggaren drog vidare mot andra intressen! Pagrotsky applåderade jag ljudligt när han föreslog gratis SL-resor i Stockholm som en kick för staden. En man vars sinne jag förstår eftersom jag uppenbarligen har ett snarlikt själv.

Vilken gestalt tecknar då Brendan Dasseys typ där Jungfru-Merkurius äger Månen i Tvillingarna och Skorpion-Venus äger Solen? 

Notera hur disponenterna nu BÅDA skiftar över till den negativa polariteten jämfört med bloggaren som har sina i den supralunära sfären/positiva polariteten.

 1. Evander Holyfield;19.10.1962;12:00 - boxare
 2. Anonym;19.10.1970; 12:00 - "extrema modersband, harvande rudimentär intellektualitet, drömmande" - en vänlig men rätt intetsägande f.d. arbetskollega
 3. Lindsey Vuolo;19.10.1981;12:00 - utvikningsbrud i Playboy
 4. Brendan Dassey;19.10.1989;12:00 - referensobjektet

Det tycks som om negativa disponenter inte gagnar Sol och Måne båda i Luft, för om vi kvittar undertecknad och den okände Anonym sjunker antalet träffar från 7 till 3 i denna samling av i huvudsak offentliga personer/celebriter. 


Och som synes är deras kändisskap inte i närheten av samma nivå som t.ex. en "överste av första rang" eller den begåvade Manfred Mann som hade två framgångsrika karriärer, först på 60-talet i popbandet som bar hans namn och sedan som progressiv rockmusiker på 70-talet i Manfred Mann's Earth Band. Vi har en boxare, en kvinna som horar för pengarna och så en man vars enda "claim to fame" är en morddom på så uppseendeväckande dålig grund att fallet blev ett uppmärksammat tv-program (eller -serie).

Jag kan här påminna om att den sub- respektive supralunära sfären kan likställas med "fädernas väg" och "gudarnas väg" - en gammal hinduisk föreställning om att de som reinkarnerar mellan jorden och månen och sitter fast i "blodet". Dessa själar kan vara de som följer en nationell eller kollektiv själ. "Gudarnas väg" tillhör dem som efter nedstigandena på jorden återvänder till högre medvetandenivåer - nivåer som är liktydiga med Väsen eller gudar! 

Vi är alla delmängder av något större, bara en idiot skulle lika borgaren hylla sin mänskliga individualitet och tror den egna valfriheten är det viktigaste i hela universum. Dessa varelser är bara flugskit. På en något högre kognitiv nivå (= högre IQ) är man medveten om de TILLFLÖDEN det egna jaget har, dvs de ORSAKER som ligger bakom din och min födelse till jorden i detta liv. 

Här kan bloggaren medge att han ända sedan barndomen haft sporadiska drömmar eller vakeningivelser som direkt visar TILLFLÖDET från ett tidigare liv till ett problem eller en situation i detta liv. Det rör sig om ett dussin tidigare existenser med ouppklarade affärer som har repriserats inom ramen för det nuvarande livet.

Tyvärr har jag knappt några horoskop för andra individer som halvt eller helt menar sig minnas tidigare liv på det här sättet (vykort eller korta filmklipp i drömmen som hälsningar från tidigare jag-skepnader). Men en inte allt för vågad gissning är att hinduerna har rätt: femte huset ÄR den sektor varigenom karma från tidigare liv primärt låter sig ses och här har bloggaren faktiskt sin Sol placerad, vilket man inte kan vara säker på i fallet med den dimmige Brendan Dassey.


*****

Se även taggen "intelligens (definition)" för den indiska astrologins riktlinjer i den frågan.

2 kommentarer:

 1. Sam Sundberg skriver intressant om dataspels positiva effekter i en gammal artikel från 2005 i SVD

  http://www.svd.se/spel-paverkar-vart-satt-att-vara-i-varlden

  "Uppsnabbad reaktionstid har förvisso ett värde för hockeymålvakter och ”Counter-Strike”-proffs men effekterna på våra spatiala förmågor är av bredare allmänintresse. Det är den kompetens man brukar testa genom att man vrider tredimensionella figurer i huvudet, och dessa förmågor, som inkluderar mönsterigenkänning och rumsuppfattning, utgör allmänt en grundsten i den mänskliga intelligensen."

  Även svenska staten har gett ut en bok om ämnet.

  "Statens folkhälsoinstitut en litteraturstudie med titeln ”Hälsoeffekter av tv- och datorspelande: en systematisk genomgång av vetenskapliga studier”. Den olycksbådande titeln till trots konstaterar författarna Anton Lager och Sven Bremberg att de studier som uppfyller deras vetenskapliga kriterier ”pekade genomgående på positiva effekter”. Särskilt när det gäller reaktionstid och spatiala förmågor finner man spelen välgörande."

  Så spel överlag behöver ju inte vara dåliga eller intelligensnedsättande. Däremot har man sett i studier att folk som spelar våldsamma spel blir mindre ängsliga och empatiska än de som spelar andra typer av spel. Detta framgår i en svensk C-uppsats i psykologi ("”Men det är ju bara ett spel” Samband mellan våldsamma tv- och datorspel och empati") av Joel Åkerlind som tar upp flera studier på detta område och kan läsas här http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:516695/FULLTEXT01.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dataspel stimulerar en låg typ av intelligens och hela bloggens underliggande filosofi (den antika), har i sju års tid sökt tydliggöra skillnaden mellan "gatsmarthet" och en väl koordinerad kropp, rustad att överleva i djungeln (eller i en dataspelsvärld) och de högre och helt abstrakta världar där uppfinnare av rang befinner sig. Det är förstås ett givande och tagande, den rena Intuitionens värld ger och "gatsmarthet" eller kanske hellre "logiken" mottar och gör sedan sitt jobb på att skriva ut det självklara på ett sätt som i ytterligare ett senare steg kanske kan produktifieras...

   Det synes som din kommentar överbetonar en parentetisk aspekt av den här halvkändisen, inläggets fokus ligger - ja det är ofta svårt att säga på den här drömlika bloggen, men det var i vilket fall inte dataspelens meriter. :-)

   Radera