Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 17 augusti 2016

Sensommarterror?

I ett av dagens flera inlägg - Lejondjurets hunger som bilbränder - kommenterar jag att Solens anknytning till kungavärdighetens Regulus om några dagar skulle kunna rymma en spektakulär manifestation av ovärdigt ledarskap pga, det samlade angreppet mot Lejonet från Skorpionen just nu. 

(Skorpionens avund mot de hyllade Lejonen är avgrundsdjup, mellan dessa två tecken skapar zodiaken sin mest svart-vita och oförsonliga kontrast.)

Men vad då säga när nymånen i Lejonet infaller kort därefter, den 1-2 september, och Solen i samma veva utsätts för en GRADEXAKT attack från den för Lejonet genomonda gränsdragaren och liemannen Saturnus, här parad med olycksbringaren Mars? 

Har vi en spektakulär terrorattack under uppsegling någonstans i världen?Då Solen bränner Månen ur åsyn under nymånen och makthungriga demonen Rahu f.n. finns i Lejonet, hopar sig tecknen på en riktigt destruktiv maktdemonstration om nu astrologins gamla devis stämmer: Som därovan så här nedan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar