Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 17 augusti 2016

Om ditt högra öga förleder dig, karva ut det! (Barnpornografi)

Jesus råd till det bloggen kallat "sensationalister" - folk i riskzonen att duka under för det oreflekterade missbruket av sinnesstimuli - är stenhårt: 

Om ditt högra öga förleder dig, så karva riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet
Matteusevangeliet 5:29

Att bibelstället just nämner kroppens egna högra öga, antyder direkt att det är ett solärt problem som adresseras, ett problem som har med andesjälen (Solen) och med den grundläggande intelligensen att göra. "Sensationalism" antyder förstås till spektakulära och rubrikskapande händelser eller upplevelser och Eld relaterar till det visuella medan Vatten sätter låg och mörk åtrå i rörelsen, den lägre Naturen avundas alltid den högre himmelska världen och söker plagiera den på en lägre nivå. 

Men Månen (det vänstra ögat) och dess begärsfyllda Vatten-element är bara anhängaren. Enligt Jesus är det höger öga - Solen eller andesjälen - som är initiativtagare till brottet. Logiken är oantastlig, satanisterna i västerlandet, de som hävdar att vi kommer från död materia och råkat få ett medvetande i slutet av en lång och lyckosam evolution, har fel. Allt började med RENT MEDVETANDE och sedan representerar livsformerna ett tilltagande "syndafall" om man vill uttrycka sig teologiskt. Solen indikerar pur kognitiv kapacitet, "att se är att förstå".

När Eld och Vatten kommer samman sker en våldsam urladdning och psykologiskt indikerar detta en människa vars okontrollerade begärsnatur (Vatten) överreagerar på visuella stimuli (Eld). I brist på självkontroll (Saturnus) blir man ett hjälplöst offer för sin begärsnatur, det kalla Vattnet som åtrår hettan från brinnande Tidningsrubriker eller ännu värre.

Men Eld fyller flera funktioner i astrologin, den är även en symbol för människans animala hjärta (i bemärkelsen anima = animerad, levande, syftande och viljestark). Vi har samma själar som djuren har, men skiljer oss enligt antikt synsätt genom att vi är (eller aspirerar på att återvinna vår hemvist i) den Rationella Själen, representerad av Luft-elementet. 

Varje gång bloggen kallar Solen andemänniskan är det strikt talat fel eftersom detta väsen inkluderar såväl Eld som Luft (ande). Den kompletta andemänniskan ges först genom astrologins dolda axel mellan Lejonet (Eld) och Den Stora/Vattumannen (Luft) - deras härskare Solen och Saturnus har en essentiell natur av Eld och Luft respektive medan Solen är sattvisk (ren) och Saturnus är tamasisk (mörk, fördunklad). 

Det är frestande att tänka sig att Mänskligheten (arten) därför från skapelsens begynnelse är fördömd, mörkret har ingen del i "himmelen", själens mänskliga form (Saturnus) tynger den och håller den utanför Himmelriket. Och av ett annat kryptiskt bibelställe förefaller läraren (gurun) Jesus ha haft samma uppfattning när han förvånat frågar några åhörare om de aldrig hört talas om att alla är "gudar i vardande" - människorna håller evolutionärt på att växa sig ur sin mänskliga skröplighet och bli gudaväsen (via många återfödelser).

Det är rätt uppenbart att denna kortintroduktion i antik astrologi och antropologi kan tillämpas på sinnesmissbruket pedofili (och barnporr) om vilket (lustigt nog) läraren Jesus OCKSÅ, likt varje lärd rabbi hade ett rättesnöre (halakah):

Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup.
Matteusevangeliet 18Sadistiska våldtäktsmannen och senare i livet också barnamödaren Eddie Larsson får nu "sensationalistiska" rubriker igen. Den här gången är det barnpornografibrott han är anhållen för. Det är märkligt hur nyheter tenderar att hamna i tiden, Aftonbladet publicerar sin nyhet på den perverterade svenskens födelsedag. Åtminstone styrker detta "sammanträffande" det födelsedatum jag hittade på Flashback efter en kort stunds letande.

Och visst är det "sensationalism" som styr den här människans liv, ett seende som helt kopplar förbi all logik och självbehärskning och direkt triggar den låga Vatten-själ som bloggen så tydligt jämställd med avskummet i näringslivet, alla dessa människor som drivs av otyglad hunger och begärstillfredsställelse - alla dessa "psykopatiska" vd-typer som alla borde rycka ut sitt högra öga för att världen skulle bli en lugnare och trevligare plats för majoriteten som ändå bara är halvt skadad av syndafallet och i många fall nära på friska.Eddy Larsson föddes under nymånen så att - passande nog - det vänstra ögat (Månen) är "bränt". Här är det Solen som går från synintryck till direkt viljehandling utan att Månen ges mycket chans att återspegla ljuset och fördjupa de fenomen som flimrar på den onde mannens näthinnor.

Nymånen ger Lejonet som både solascendent och månascendent (Surya lagna och Chandra lagna) så det här horoskopet säger mer än de där tidpunkt för fysisk födelse saknas och de båda sekundära ascendenterna kanske motsäger varandra och lämnar horoskoptolkaren i stor osäkerhet. (Man får sitta på avbytarbänken och noga iaktta vad folk faktiskt gör och den vägen söka förstå om de är lunära eller solära individer - eller något annat.)

Ur både Solens och Månens perspektiv blir Eddy Larssons låga driftnatur ett problem som förutspås vara en källa till förluster i hans liv. Och 12e huset för förluster, landsflykt eller fängelsevistelser (för att nämna några primära innebörder) ser verkligen överfullt ut här. Mars med Venus i Vatten ger en horbocksindikation betydligt större än om denna energiska överhettning t.ex. befunnit sig i Luft, då den intellektuella naturen fått en enorm vitamininjektion. 

(Under bloggarens få år inom IT och dataprogrammering inspekterades hans kunnande och godkändes av en programmerare med Mars och Venus i Vågen stigande i öster, en skrämmande intelligent man, men också smått obalanserad och ganska osäker typ, pga. vågskålarnas redan i grunden passionerade och lätt destabiliserade natur. )

Eddy Larsson tillhör den sliskiga Vatten-typen av överenergi vilket redan visat sig genom vad han fastnat i. Det är Solen som skoningslöst driver på och då Månen (eller den psykiska förmågan till reflektion och fördjupning) är bränd blir det en extremt ytlig typ av Lejon - det är ett mörkt (tamasiskt) Lejon. Inte undra på att den proppfulla Kräftans tecken står i 12e huset som hos primitiva människor avslöjar vad som kommer att bli deras förlust i detta liv (i Eddys fall alltså hans brist på fungerande lunär spegling av den solära viljan att likt rovdjuret Lejonet sluka och förtära allt som fyller dess djuriska mörker). Vid mer avancerade livsöden kan 12e istället stå för frivilligt avkall och ett medvetet arbete på att upplösa de problem från föregående jordeliv som hinduisk astrologi tycks läsa in i 12e. (Minns dock att detta horoskop tolkas spekulativt, exakt födelsetimma saknas.)

Självkontrollens Saturnus, som ska blockera Solen i de lägen när inte Månen fungerar som bollplank, är tyvärr utslagen den också. Saturnus i 8e huset för synd och död är ytterligare ett dåligt hinduiskt omen som viskar om att den här själen släpat in gamla synder i sitt nya liv och som ännu hänger kvar som en slags mörklagd habituering en attitydmässig disposition så djupt i naturen att individen kanske inte kan redogöra för den själv. För ett Lejon, vars natur det är att agera med passion, är Saturnus och dess stoiska avhållsamhet naturligtvis helt väsensfrämmande och planeterna är mycket riktigt ÖMSESIDIGA FIENDER.  (Återigen: Människan en sammansättning av solär essens och själens saturniska form är, om inte en självmotsägelse så åtminstone en paradox.)

Men ur de båda lejonascendenternas perspektiv är Saturnus således inte bara den Stora Illgöraren (dess naturliga karaktär som dödare, begränsare, etc), utan även "verksam illgörare". Att denna dubbelt onda Saturnus kommer att representera en ful och empatilös sida som ligger djupt i naturen som en "oförbätterlig kriminell mentalitet" blir därför en rätt logisk tolkning. Saturnus fungerar överhuvudtaget inte som en omdömesgill och förnuftig självkontroll i just detta horoskop. Vi börjar ana vidden av problemet med denna Sol i Lejonet ett år när horbocks-tendensen ligger i Kräftan i det förlustbringande 12e. 

Vid första påseendet tyckte jag horoskopet såg harmlöst ut, inte ens en opposition att jobba sig igenom. Men genom att applicera sin Rationella Själ (Luft-elementet, Merkurius eller ett starkt 3e hus) på horoskopet (och kunskap om en bunt tolkningsregler), framtonar snart en oroväckande bild.

Och då har jag inte ens inkluderat den störa logik sadisten Eddy följer i sitt liv. Den enda placeringen i Luft är Jupiter ("fri framfart") och hur den relaterar till intellektets Merkurius i 12e huset ger en rätt otäck berättelse om vilka "ideal" (11e huset) den här människan har, hur hans "tankebanor" går. Luft och Vatten bildar ett annat syndrom, "dissociationen" och här har vi tydligen en långt gången förmåga att selektivt ljuga för sig själv så att Solen (som dock är en kanal rakt till andevärlden) aldrig nås av några genuina budskap från Godhetens värld utan smittas ner av den liderliga Kräftan i det orena 12e huset (eller, för de mer avancerade fallen, "huset där man renar sin själ"). 

Det 12e är även känt i Indien som det hemliga sexnästet, vilket passar bra in i hans fall. Se även inläggen om fd. amerikanske pratshowvärden Dave Lettermans horbocks-kombination av Mars och Venus och hans hemliga sexnäste mitt i CBS-huset i New York.

http://siderisk.blogspot.se/2009/10/letterman-horoskopet-blir-bara-sannare.html
Tillägg.

Hur fel det kan bli om man naivt läser "kokböcker" i astrologi ger författarpseudonymen SEPHARIAL exempel på i en text från tidigt 1900-tal, "Kabbalistic Astrology". Boken presenterade en gammal judisk fusion av numerologi och astrologi men drog de vanliga listorna av vilka effekter man kan förvänta sig av planeterna i tecknen. Om nymånen i Lejonet sade Old att den producerade "superior natures", vilket naturligtvis inte alls stämmer in på Eddy Larssons horoskop.

Här en intressant faktabit om varför Walter Richard Old skrev under pseudonym - astrologi ansågs vara en kriminell verksamhet i England i slutet av 1800-talet! Britten har Skytten stigande i öster och ascendenthärskaren "anonymiseras" passande nog genom att Merkurius i Skorpionen hamnar i 12e förlusthuset! Passande nog om denna placering för framgångsplaneten säger Wikipedia, att: "Sepharial startade också ett antal astrologiska tidskrifter, av vilken ingen lyckades etableras sig som ett hushållsnamn bland astrologer."

Också hans Sol (identiteten) ligger maximalt lågt i det privata och tillslutna 4e huset, medan den stora systematikern Saturnus i ett Jord-tecken ockuperar 10e publika huset, även det tecken på en "fabricerad" offentlig identitet. 

"Fabricerad" - Saturnus är också känd som "the Great Artificer", den Stora Förställaren.

Artifice = clever or cunning devices or expedients, especially as used to trick or deceive others.

Rätt passande för den Stora Illgöraren, om man inte har den på sin sida för det godas sak, är det inte? I Eddy Larssons fall alltså en "dubbelt ond" Saturnus men som ligger i ett mörklagt hus så att den här sociopatiska bedragarstrukturen inte ens är känd för individen själv. Dessa fall verkar obotliga som nu barnporrbrottet pekar på. 


Tillägg: Se också stföljande inlägg om Lejonet, djurets, hunger i formen av bilbränder i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar