Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 7 augusti 2016

Också diktatorer kommer tillbakaNedknackat den 5 augusti passar ovanstående rubrik från SvD påföljande dag väl in på mina intryck av svenska medier. Sammantaget demoniserar de Erdogan som en diktator in spe och en "smygislamiserare". Västjournalister är formidabelt hjärntvättade sedan barnsben och kapitalistkramande exilturkar behöver man inte ens fråga vad de tycker. Deras inlagor är så förutsägbara att det är svårt att förstå varför tidningarna ens publicerar dem - annat än för att också detta är en del av Sveriges (och västvärldens) islamofobiska drev. Det är gudshat som driver västerlandet men det maskeras skickligt i Sverige genom att man talar om alla andra gruppers hat förutom sitt eget - det värsta av dem alla!

Men några dagar innan hade jag - troligen pga. alla Erdoganrubriker - funderat på astrologin och diktatorer. Och detta var vad jag skrev...

***** 

en lista på nätet med världens 25 värsta diktatorer (där ett par stycken, Saddam Hussein inte minst, saknade känd födelsedag) tappade jag nästan hakan inför fotot på envåldshärskaren jag mindes som AGHA Khan men som numera skrivs YAHYA Khan. Är det inte smilfinken och politiska wannaben George Clooney i dennes föregående liv vi ser här?


Khan och Klooney - "look who's back on earth again"

Det är frestande att fortsätta en liten bit med denna avvikelse från det tänka ämnet, diktatorer och eventuella gemensamma astrologiska särdrag, och hamna i en monolog om huruvida dubbelgångar-fenomenet är en lockande men falsk ledtråd till själavandringen. 

Jag lät mig aldrig helt övertygas av den i och för sig spännande boken Return of the Revolutionaries (2003) av amerikanske läkaren Walter Semkiw. Han hade i sin ungdom varit en skeptiker som motvilligt gick med på att bli spådd av någon synsk person som förklarade att han var en känd amerikans återfödelse. Senare i livet, i kontakt med aktrisen Shirley MacLaines favoritmedium Kevin Ryerson, preciserades bilden - han, barn till invandrare till USA hade varit den unga nationens andra president John Adams! Porträttlikheten mellan Semkiw och presidenten är verkligen enastående och en skeptiker skulle kanske misstänka att det var detta som den synska personen plockade upp årtionden innan läkarens andliga intresse vaknade. 

Frågan blir då vad den synske Kevin Ryerson förmår, som verifierade identiteten och sedan användes av Semkiw som glatt gav sig ut på en upptäcktsresa bland kända amerikaner och jagade look-alikes vilka han lät Ryerson i trans kommentera. Vissa av Semkiws gissningar fick avslag från "andevärlden" (via Ryerson), men tillräckligt många bekräftades för den fascinerande historien om att Amerikas tidiga pionjärer tycktes återfödda i grupp på nytt, och återigen mestadels i ledande samhällspositioner. Oprah Winfrey, t.ex. var född i manskropp under John Adams tid, och hon-han stödde då de revolutionära frihetskämparna! Boken är sedan länge ur tryck men jag återger här en av många bildjämförelser. Det är den reinkarnationsbejakande Nobelpristagaren i biokemi, Kary Mullis, som har spårats till mer än ett tidigare liv som berömdhet genom samarbetet mellan Semkiw och Ryerson. 

Klicka för större bild.
Banala självbedrägerier pga.
porträttlikhet eller ett
tecken på att själen präglar
kropp efter kropp efter kropp?

Det säger sig själv att skeptiker inte låter sig imponeras (forumtråd från 2004). Jag är också osäker (hur kan man vara annat?) i frågan om själen verkligen har ett "ingrott ansikte" som söker sitt uttryck när ett nytt foster gestaltas

(Och samtidigt, varför inte? Kanske är själarna i själva verket mer humanoida än man kan tänka sig! Ibland föreställer jag mig själen i termer av ett kraftfält av något slag - en typisk visualisering som springer ur den västerländska vetenskapsfixeringen. Men en sådan bild har inte mer som talar för sig än att själen kanske ändå är den arketypiska människan - idémänniskan i all hennes fullkomlighet och proportionalitet. Våra skilda ansikten har vi själva jobbat fram på vägen, genom kärlek och grymhet. Den snikna näsan, den karaktärsfasta käkbenslinjen, den typiga och aggressiva hakan, de djupa och lugna ögonen... Å, vad man mycket mer man förnimmer av människan via ögonen än genom banala frenologiska tolkningsregler, som dessutom kan slå helt fel om individen genomgått någon konvertering i detta liv i nuvarande kropp, och börjar tänka och handla på ett sätt som motsvarar en annan kroppstyp...)
 
Semkiws berättelse föder dessutom frågan om vissa själar åker gräddfil från liv till liv och blir kända gång på gång medan merparten av jordens befolkning aldrig kommer i närheten av celebritet och privilegier. Men att ta en sådan förenkling i sitt huvud är i sig pöbeltänkande! I ett tidigare liv ska Nobelpristagaren ha varit ingen mindre än Martin Luther, men tänker man närmare på saken hade Luther kunnat leva och dö som vem som helst utan att I EFTERHAND UPPHÖJAS TILL IKONISK FIGUR. 

Luther kom inte från särskilt märkvärdiga hemförhållanden och det var väl i princip hans religiösa ångest som fick honom att hamna på kollisionskurs med kyrkan, bli förklarad fredlös och sedan bli en bricka i ett mycket större maktspel som vi sedan har förenklat och för att få enkla milstolpar lyft fram just Luther.

Luther var på sin höjd en katalysator för en "tid som var mogen", men egentligen inte viktigare än den 17e greven av Oxford som, nu bara känd under sin pseudonym Shakespeare anses ha förnyat det engelska språket. Men en stor mängd kreativa människor i England arbetade på samma sak vid denna tid och det var Englands behov av ikoner när nationalstatens tid kommit som gjorde att Shakespeare-pjäserna dammades av och förklarades som "världslitteratur" (vilket de sannerligen inte är, så kryptiska och egocentriskt alluderande till grevens egna bataljer med det brittiska kungahuset som de är). 

Vem som blir en ikon eller inte verkar i hög grad vara ett slumpens verk.

Minus listans självhärskare utan datum men med tillägg av några romerska kejsare och andra diktatorer jag tidigare sparat bygger den här lilla ovetenskapliga studien på 38 födelsedatum. Med "ovetenskaplig" menas en statistiker inte skulle godta några resultat med ett så litet dataunderlag. 

Å andra sidan kan man betrakta en handfull envåldshärskare som en så sällsynt delmängd av mänskligheten att de förtjänar en studie av ett begrundande och inte bara korkat räknenisse-artat sätt! Jag ger inte mycket för de exakta födelseklockslagen på några av de äldsta namnen - uppenbarligen någon astrolog som försökt rekonstruera ett födelsedatum eller i värsta fall bara tagit soluppgången som om det var kejsarens faktiska födelsetid! 

Man bör också notera att inklusionen av några i den negativt laddade kategorin "diktator" är orättvis. Det är västerlandets självförljugna hyllande av demokratin som per automatik gör självhärskaren till något ont, medan västerlandets primära källa för politisk ideologi - Platon - i själva verket argumenterar skickligt för att demokrati är bland det lägsta tillstånd ett samhälle kan gå ned sig i. Självhärskaren (monarkin) KAN vara det bästa statsskicket men också det sämsta om kulturen degenererat ner till demokratins "valfrihetsdyrkande" sjukdom och det ur folkmassan sedan stiger fram en TYRANN som blir egenmäktig despot/diktator. Då är diktaturen det allra sämsta. 

Eftersom västerlänningen matas med falsk propaganda från de styrande får de inte automatiskt lära sig Platons hela modell, vilket den här bloggen åtminstone då och då sökt peka på. Bland följande 38 namn har vi t.ex. minst två diktatorer som tillhör "the good guys" och det är kejsar Hadrianus som var en skicklig astrologi, och av vissa ansågs ha varit en humanist. Han klassas som en av romarrikets "fem goda envåldshärskare". I mina ögon är även Kubas Fidel Castro en av de goda eftersom hans uppsåt var gott och han INTE förorsakat sin befolkning massdöd som så många andra efter att ha drivit det onda USA och dess intressen ur landet.
 1. Augustus / Gaius Octavius Thurinus;23.09.0063B;14:00
 2. Tiberius / Julius Caesar Augustus;16.11.0042B;12:00
 3. Vespasian / Flavius Caesar Vespasianus Augustus;17.11.0009; 6:38
 4. Caligula / Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus;31.8.0012; 6:00
 5. Nero / Claudius Caesar Augustus Germanicus;15.12.0037; 7:30
 6. Titus / Flavius Caesar Vespasianus Augustus;30.12.0039;12:00
 7. Domitian / Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus;24.10.0051;20:00
 8. Hadrian / Publius Aelius Hadrianus Augustus;24.1.0076; 7:39
 9. Napoleon Bonaparte;15.8.1769;11:00
 10. Leopold II;9.4.1835; 1:30
 11. Kaiser Wilhelm II;27.01.1859;15:00
 12. Nicholas II of Russia;18.05.1868; 0:15
 13. Koki Hirota;14.02.1878;12:00
 14. Vladimir Lenin;22.4.1879;21:42
 15. Joseph Stalin;18.12.1879;12:00
 16. Ismail Enver Pasha;22.11.1881;12:00
 17. Benito Mussolini;29.7.1883;14:00
 18. Hideki Tojo;30.12.1884;12:00
 19. Chiang Kai-shek;31.10.1887;12:00
 20. Adolf Hitler;20.4.1889;18:30
 21. Ho Chi Minh;19.05.1890;12:00
 22. Francisco Franco;4.12.1892; 0:30
 23. Mao Zedong;26.12.1893; 7:30
 24. Hirohito;29.4.1901;22:00
 25. Leonid Brezhnev;19.12.1906;12:00
 26. Kim Il-Sung;15.04.1912;12:00
 27. Agha Muhammad Yahya Khan;4.02.1917;12:00
 28. Robert Mugabe;21.02.1924;12:00
 29. Fidel Castro;13.8.1926; 2:00
 30. Pol Pot;19.5.1928;12:00
 31. Joseph Desire Mobutu;14.10.1930;12:00
 32. Yakubu Gowon;19.10.1934;12:00
 33. Zine El Abidine Ben Ali;3.9.1936;12:00
 34. Mengistu Haile Mariam;21.05.1937;12:00
 35. Islom Karimov;30.1.1938;12:00
 36. Kim Jong Il;16.2.1941;12:00
 37. Omar al-Bashir;1.01.1944;12:00
 38. Bashar al-Assad;11.9.1965;12:00

Hur närmar man sig dessa 38 namn där bara en mindre del har exakta och något så när säkra födelseklockslag och en jämförelse av ascendenten och dess härskare är uteslutet. Denna faktor är ju den enskilt viktigaste och för att bara ta det mest kända exemplet, Adolf Hitler, visar sig hans Vågascendent naturligtvis svårt skadad vid födelseögonblicket: dess balanserade härskare Venus har hamnat i konjunktion med krigets och egocentrismens Mars i den senares tecken Väduren (och i 7e huset/opposition med sitt eget tecken). Man skulle kunna misstänka att i princip alla dessa mordiska diktatorer lider av liknande problem när man kan studera deras personligheter (ascendenter). 

Jag ville ju fria Fidel Castro från den fula diktatorsstämpeln och han har faktiskt en känd Tvillingascendent. Hans ascendenthärskare är lätt "bränd" nio grader från Solen, och det innebär att "envåldshärskaren" Solen själv stiger fram och tar över kommandot! Men att döma ut Solen som ond är som att säga att Livet inte är gott eller att själen är ett ont väsen. 

Castro hade Solen i Kräftan och Månen i Jungfrun och hans vilja var uppenbarligen att likt dessa båda zodiaktecken sluta sig inåt, stänga till landet från omvärlden och skapa förutsättningar för det fattiga och olycksdrabbade folkets välmående. Notera hur tecknen är Vatten och Jord och har med arbete och komfort att göra. Socialismen handlar egentligen inte om mer än vatten och bröd på bordet och rättvis fördelning av resurserna (Castro har sin Sol-Kräfta i 2a huset för de resurser eller den ekonomi kroppen behöver för sin överlevnad.

Likväl finns en liten koppling mellan Castro och en typiskt ond diktator som Hitler, för hos kubanen attackerade Mars-i-Väduren (samma position som Hitler) hans Sol vilket skapar en hotbild mot den försiktiga Solen-i-Vatten och aktiverar Kräftans nationalistiska och protektionistiska sida. Men här är det alltså helt en fråga om EXTERN AGGRESSION som hotar Castro. Själv tycks mannen i allt väsentligt vara Kubas hjärta (Solen i Kräftan ger människor som verkligen besjälat försvarar det etniska/lokala etc). 

I kontrast var Hitlers aggressor en del av hans egen person genom Mars konjunktion med ascendenthärskaren - precis som Fredrik Reinfeldt hade blivit en ond diktator om han fötts i ett annat land och där via falska PR-strateger lurat folket att han var deras rätte härskare. I Reinfeldts fall som bekant en såväl naturligt som verksamt ond Mars i det första personlighetshuset (i Jungfruns tecken). Eftersom Mars passar så illa i detta tecken ges indikationer på en självisk och ogin personlighet. En riktigt tråkig ledare med ringa vision och en dålig förmåga att anknyta socialt. (Jungfrun som ascendenttecken är ofta förbluffande osäkra på sig själva, även i beslutsfattande positioner och brukar använda maktstråk eller materiella prylar som rekvisita för att starka sitt utspel. Alternativet är att de upplevs som gentila och lågmälda.)

Kvar att undersöka när ascendenten går bort, blir de vanliga kandidaterna: ger sol- och månplaceringarna överbetoning på vissa zodiaktecken, element eller kvaliteter?Sol och Måne hos
38 diktatorer
4 3
4 5
0 3
2 3
3 2
2 3
3 2
3 4
6 1
4 3
4 6
1 3
Snitt:
3,16

Statistiskt är det sannolikt bara en tillfällighet att SOLEN i sattviska (medvetna) Tvillingarna direkt hamnar på efterkälken med noll diktatorer. Men samtidigt ligger den en djup mening i resultatet. Detta är det enda av de tre intellektuella Luft-tecknen som via Ljusets kvalitet (Sattva guna) indikerar att den i sig sattviska Solen (andesjälen) har en öppning mot det högre gudomliga medvetandet, Platons "Det Goda", som naturligtvis har större släktskap med det människor kallar gott än det jordiska onda (till vilka diktatorer hör, som skapar massvält och massdöd i sina länder till följd av dåligt styre).

Även Månen är en sattvisk planet men här är Tvillingarna inte bättre än något annat tecken. Det beror förstås på att Månen är villkorat sattvisk, saknar den en bra Sol hjälper placeringen föga och av den här tabellen framgår inte hur Sol och Måne förhåller sig till varandra i det enskilda fallet.

Men om man håller sig till den autokrata Solen uppstår strax frågan hur Skytten kan dra iväg så tydligt och producera nästan dubbelt så många diktatorer som genomsnittet. (Som så ofta tycks zodiaken leka med bloggaren för ännu igång produceras en axel som hänger ihop genom spegelvända resultat, här är det Tvillingarna/Skytten som soltecken.) Jag gissar att detta har att göra med en annan dimension. Tvillingarna tillhör zodiakens första akt, den personrelaterade. I Indien heter Tvillingarna "Paret" och är ett amoröst och vänligt tecken. Detta är en bättre beskrivning än den homoanstrukna grekiska bilden av tvillingbröderna. Tvillingarna har Venus som sin bästa vän och allt talar emot tecknets intresse för att diktatoriskt dominera medmänniskor. 

Solen i Skytten å andra sidan visar verksamhet i zodiakens tredje och sista akt (den andra akten var den djupare individualitet - själens nivå - som väntar bakom personlighetens första akt). Den sista akten är den universella, där enbart Dharman eller den eviga morallagen gäller. Uppenbarligen känner sig en Sol av den sattviska/medvetna typen kallad av den universella lagen att förverkliga sin ambition på global (eller åtminstone nationell) nivå. 

I studiet av svenska Vänsterpartiets ledningsgrupp för några år sedan visade sig Skytten vara det dominanta soltecknet, vilket stämmer väl med att detta enda av alla partier just känner av det globala tillståndet och har en politik som syftar till att utjämna de globala orättvisorna och inte bara småaktigt svenskt egna-plånbokstänkande. 

Att det förmodligen är zodiakens tre akter vi har att göra med bekräftas av att de avslutande universalistiska tecknen lockar fram fler diktatorer än den första personalistiska och den andra individualistiska akten. Diktatorerna är så att säga misslyckade världsförbättrare som slutar som smutskastade av historieskrivarna.

         SOL MÅNE
Akt I     10   11
Akt II    11   11
Akt III   15   13

När det gäller de tre kvaliteterna, Ljus, Mörker och mellan dem den oscillerande Passionen, är det Solen i Tvillingarna som förklarar varför medvetandets kvalitet i något mindre utsträckning trillar dit i makt/diktatorsfällan. Månen är som sagt mindre intressant när man talar självhärskare som är så typiskt ett "sol-ämne" som det går att hitta!

       SOL MÅNE
Sattva   9   10
Rajas   13   11
Tamas   14   17
   
Eller är diktatorsmentalitet bara en fråga för Solen??? Se den chockerande mängd sinnelag/Månen som Tamas guna samlar på sig redan efter bara 38 diktatorer!!!

Den som minns hur den "fallna" Månen i Skorpionen legat i topp hela tiden medan mängden mördarhoroskop har vuxit på bloggen ser här hur den detta politiska sammanhang får se sig slagen av både psyket i Oxen och psyket i Vattumannen medan psyket i Solens (medvetanderoten) eget tecken Lejonet lugnar ner sig lite.

Det faktum att Mörkrets kvalitet (marginellt) dominerar bland solplaceringarna men övertydligt bland månplaceringarna ger oss ytterligare en meningsfull kontrast till ÄNGELNS tecken Tvillingarna - mänskligheten i deras tillstånd före syndafallet. Det sublunära psyke som sedan hängs på den fallna själen visar sig hos diktatorer ÖVERLAG vara det tamasiska sinnelaget, det hinduismen associerar med demoner och kreatur på lägre nivå än mänskligheten i stort!

Det finns väl inte mycket att invända mot den GESTALT dessa perspektiv på 38 diktatorer tecknar?


Och till sist. Hur var det nu med Khans och den tydligt maktorienterade skådespelaren George Clooneys påfallande höga look-alike-faktor? Clooneys födelsetid är känd så jag placerar hans födelse i den innersta ringen (hans socialt engagerade Vattuman-ascendent visas i ytterkanten) och Yahya Khan i den yttre kretsen:Om astrologin är någon förklaring till look-alike-fenomenet tycks den här ligga i det bloggen på sistone kallat streberaxeln, den mellan det lilla och obetydliga hushållet (Kräftan) och makthavarnas plattform (Stenbocken). Man ser här hur "motsatserna attraheras av varandra" vilket t.o.m. kan gälla zodiaktecknens olika ansiktstyper (det mänskliga intellektet tycker sig kunna urskilja ett antal sub-typer efter en tid av människoskådande). Särskilt faller blicken på "själens form" Saturnus som just befinner sig opposition mellan de båda männens horoskop, inte exakt utan med tre graders skillnad. 

Men Clooney har i sig en märkligt ödesbunden koppling till platt tänkande längsmed enbart det jordiska makt- och statusperspektivet (se bara hans bröllop nyligen!) och med formala Saturnus, överdådiga Jupiter och sinnelagets Måne i Stenbocken - ALLA ÄGDA AV EN EFFEMINERAD MARS I KRÄFTANS SJUNDE GRAD - måste man säga att han "fångar upp Khans Saturnus" i sitt eget "kraftfält" - så till den grad att bloggaren nästan tappade hakan inför männens porträttlikhet.

När det gäller Clooneys humanistiska personlighet (Vattumannen i ascendenten) har den nog diskuterats på bloggen tidigare. Jag frågar mig varje gång om detta är en äkta humanism eftersom härskaren Saturnus står i rena maktspelaren Stenbocken och dessutom gömd i 12e huset för exil. För den som minns något enstaka inlägg tidigare i år om 12e huset som NÄRMAST FÖREGÅENDE LIV, anar man därför att Clooney är en direkt reinkarnation av en mycket mäktig individ! 

Dock knappast den pakistanske envåldshärskaren Khan som dog när Clooney var 19 år, med mindre man med t.ex. den romerske nyplatonisten Plotinus och läkaren Walter Semkiw accepterar tanken att själen kan involvera sig i multipla inkarnationer som överlappar varandra i tiden. 

Själen kan så att säga skicka ut en eller ett par extra bläckfisktentakler som grabbar tag i ett foster och ett nytt människoöde. Varför? Ja vem känner själens vägar och hur den lägger sitt pussel utifrån en garanterat högre medvetenhet om den kosmiska helheten än vi människor - dess verktyg -  har om ens hur våra egna psyken fungerar? Kanske livsödet Khan gick åt h-e och att själen upplevde det så akut att den genast satte in ett korrektiv. Detta blev George Clooney (alltjämt präglad i ansiktet av själens pågående preockupation med den urspårade Khan). I den nya förgreningen Clooney lyckades själen uppnå ett större mått av humanitär välvilja men alltjämt med viljan till politisk makt...

4 kommentarer:

 1. Nog saknar man Moammar Khaddafi (eller hur det nu stavas) i listan... (7/6 1942)

  Och apropå diktatorer i Skytten så kan jag bidra med en av Afrikas många sådana: Gnassingbé Eyadéma 26/12 1935-5/2 2005, president i Togo (den enda diktatur jag själv har erfarenhet av). Han var t o m dubbelskytt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många diktatorer i Afrika som sagt, och jag måste bara nämna den självutnämnde kejsaren Bokassa i Centralafrikanska republiken också. Född 22/2 1921, och hans horoskop påminner om Breiviks: Fullmåne i lejonet, med Saturnus i samma tecken.

   Radera
  2. Ja du lägger just nu grunden till nästa "batch" i ett senare uppföljningstest. Detta var de 25 som listades i länken plus ett antal jag råkade ha.

   Radera
  3. Senkommen replik. Kadaffis födelseår är ett rent antagande och detsamma gäller Eyadéma (fri spekulation enligt Wikipedia om den senare).

   Boksassa, däremot, har den anspända fullmånen mellan Solen-i-Vattumannen och Månen-i-Lejonet. Har ofta begrundat denna "kosmologiska" axel och dess eventuella anlag för diktatorskap. För att inte tala om att båda tecknen ytterligare betonar Tamas guna.

   Radera