Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 augusti 2016

Nanne Grönvall, den onda stjärnan och utbrändheten
Jag vet inte varför det heter utbränd ibland och det lite finare utmattningsdepression i andra fall. Jimmie Åkesson var utbränd förra året, samma år folkkära Nanne Grönvall började få somatiska krämpor (AB), vilka varslar om att saker och ting redan gått för långt. Minns tesen att försummelser (dålig karma) finns registrerad på den andliga nivån, och effekterna blir sedan märkbara först på den intellektuella nivån som t.ex. onda eller mörka tankar och därnäst i den emotionella Vatten-kroppen som ångesttillstånd och liknande. Om inget gjorts vid de tidigare varningarna kommer slutligen de kroppsliga problemen, eksem, utslag eller organ som inte längre fungerar som de ska.

När jag tittar på Grönvalls horoskop (för första gången på flera år) slår det mig att hon faktiskt har samma konjunktion mellan livsvitalitetens Sol och den onda djävulsstjärnan Algol som också den utbrände Jimmie Åkesson föddes med? En slump eller något att hålla i minnet för en större studie av utbrända människor?

Sextorsken Littorin som i skam fick lämna skamfläcken Reinfeldts regering har också samma konjunktion men den vitalitetssvackan på Oxens somatiska Jord-nivå var uppenbarligen av annat slag. För att vinna ny energi gick han sedan och gifte om sig med en fjortis. Verkligt primitiva människor är sådana här energiparasiter! De har ingen psykologi utan tror omgivningen ska bidra till deras välmående! Det var därför Littorin så skamlöst kunde införa oavlönat slaveri i Sverige (Fas 3) under Reinfeldts skräckvälde (åren då fjäskeriet för medelklassen kunde få vem som helst att må illa).

I den närmare kretsen känner jag till en kvinna i femtioårsåldern med upprepade depressiva utbrändheter de senaste tio åren. Tyvärr har jag inte med någon konsekvens noterat alla de utbrända kändisar som slaskpressen skriver om, så en genomsökning av drygt 9000 kartor ger förutom nya fallet Nanne Grönvall bara sex personer (bl.a. nämnda anonyma kvinna). Inte mycket att göra statistik på med andra ord, men en snabb kommentar till vart och ett av horoskopen kan man göra, med Saturnus som depressionens egen planet i åtanke...

Nanne Grönvall: Solen konjunkt Algol. Bortträngd (via Ketu) Saturnus i negativt härskarläge som kopplar sitt restriktiva grepp om energi- (eller olycks-) planeten Mars i offertecknet Fiskarna. Värt att notera är att månascendenten (Vågen) döljer Solen/Algol i 8e korruptionshuset så att intelligensens Sol eller medvetenheten verkar avskuren från det lunära sinne som borde ha fångat upp signalerna om en veknande solenergi. Många signaler missas och sedan har tåget kanske redan gått...

Gösta Ekman d.ä.: Månen i sensitiva Kräftan och Saturnus i dåligt läge i Solens Lejon och i opposition till energi- (eller olycks-) planeten Mars i Vattumannen. Solen i Skytten disponeras av låga/somatiska Jupiter-i-Stenbocken så att optimismens och vitalitetens Jupiter (många med snarlika innebörder!) hålls fånge av en Saturnus som står illa, särskilt som månascendenten placerar dess disponent - energialstraren Solen - i det 6e huset för olyckor och ohälsa. Komplexa turer men så här i backspegeln ett uppenbart sinnelagshoroskop med tendens till mörker! Den onda stjärnan Algol överhuvudtaget inte aktiv.

Anonym 1. Överambitiös gruppledare som brände ut sig så fullständigt genom att spionera på hela personalstyrkan att hon drabbades av något psykotiskt tillstånd där hon förlorade känslan av delar av sin kropp. Lämnade chefsjobbet inom ett år och sadlade om till ett enkelt jobb. Den fallna Månen i Skorpionen som sinnelagsacendent placerar Saturnus i 8e huset, vilken från detta mörklagda läge greppar om den fallna Merkurius i Fiskarna via 270-gradersaspekten och en Luft/Vatten-dissociation. Solen i Väduren lika svag som Stefan Löfvens, till följd av soldisponenten Mars "fallen" i Kräftan. Mycket indikationer om ohälsa och kvinnan var också infertil.

Anonym 2. Ännu en mycket ambitiös kvinna, hon med de upprepade utbrändheterna. Nymåne i offertecknet Fiskarna och Fiskarnas härskare Jupiter "strypt" genom konjunktion med Saturnus, en Saturnus som därtill stryper Fiskarna genom sin korta 60-gradersvinkel !!! Mars i Tvillingarna kastar i sin tur en ond 210-gradersblick mot Stenbocken. Horoskop som dessa är mycket svåra att förstå annat än i termer av att vi har gamla översittare återfödda i nya kroppar och nu bär de så mycket bördor (i sina själar) att de inte längre kan belasta andra som förr utan nu knäar under sitt eget historiska bagage.

Jimmie Åkesson: Solen konjunkt Algol. Månascendenten i somatiska Jord-tecknet Stenbocken placerar depressiva Saturnus i 8e huset (man märker inte bördorna förrän den somatiska skrällen är ett faktum). Samma Saturnus i sin veka placering i Solens tecken Lejonet som hos Ekman d.ä. Att Månen ägs av denna uselt placerade Saturnus förklarar mycket om Åkessons politiska vanvett och dåliga omdöme. Ledarskap (Lejonet) och begränsningar (Stenbocken) kan ge svåra resultat och främlingsfientlighet är bara en yttring. Båda tecknen vill härska men eftersom tecknens metodik är så olika, uppstår komplexa naturer.

Dietisten Zandra uttalade sig i Aftonbladet: brände ut mig till följd av den svenska arbetsmarknaden. Sannolikt månascendent i Skytten (med vitala eller olycksbenägna Mars och halshuggningens Ketu). Saturnus "upphöjd" i Vågen men dess disponent Venus vek i 12e förlusthuset och Saturnus - arbetets planet - därtill i en förtryckande 60-gradersvinkel mot såväl vitala Mars som sinnelagets Måne. Denna aspekt skadar Solen i Skorpionen eftersom denna Sol bara fungerar så väl som dess disponent Mars tillåter. Här befinner sig dessutom Solen i 12e förlusthuset. Utifrån månascendenten således problem efter problem....

Bloggaren och tv-värden Tyra Sjöstedt som brände ut sig efter några hektiska år. Månen i Tvillingarna passande för en bloggaren och pratig typ, det är fullmåne med Solen i Skytten, men Skyttens härskare Jupiter står illa i 8e huset så att psyket/Månen inte ser vad expansionsförmågans Jupiter egentligen klarar av. Måttlöst. Saturnus med mediala Merkurius i 6e huset för olyckor och ohälsa. Lika mycket problemställningar här!

Och så här kanske det håller på. Stjärnan Algol var en felaktig hypotes och den sanna förklaringen till utbrändhet ligger - som vanligt - i horoskop med en mängd veka budskap. De som inte lärt känna sig själva och rusar på med födelsehimlar av denna typ kommer inte särskilt långt.

Se hur rasande illa astrologins SANNA BILD av mänskligheten stämmer med kapitalismens rovdrift på människor som resurser för sitt onda maskineri. Bara en bråkdel av mänskligheten har förutsättningar att fungera i ondskans regim, övriga biter ihop och mår dåligt eller går sönder!


Se också fyra äldre inlägg taggade "depression".
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar