Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 23 augusti 2016

Mer bottenlös ynkedom - kräkets mentalitet istället för konungensEtt tredje exempel efter de med terrorattentatet under det som borde ha varit ett glädjens bröllop och undersökningen som visar att svenska folket inte bryr sig om att Annie Lööf är genomsyrad av Lögnens ande utan återigen föredrar Centern (se Bottenlös ynkedom). Ja, räknar man in nyheten att det stora sportföretaget drar in sponsorpengarna från den amerikanska rasisten som ljög om att Rio-slödder skulle ha rånat honom under olympiaden, har vi på bara några dagar hittat flera fall av exempellös brist på konungslig mentalitet!

Den planetaspekt som nu kulminerat och som knystar om någon som är ovärdig livet självt tecknas således av Solen och kungavärdiga Regulus på rak linje, men där själva sammangåendet samtidigt blir måltavla för det samlade angreppet från de onda Saturnus och Mars i hatets och förnekelsens Skorpion! 

Enligt AB kastades granaten in i lägenheten i Göteborg vid tretiden på natten och måste ha direkt träffat den åttaårige brittiska pojken Yuusuf medan andra sovande i rummet mirakulöst klarade sig med bara mindre skador.

Sömnens tecken Kräftan (härskare: nattplaneten Månen) är stigande i öster vid denna tid och plats och som synes befinner sig Månen själv i martyrernas tecken Fiskarna och i utlänningarnas 9e hus. Fiskarnas härskare Jupiter opponerar sig från diskriminerande och främlingsfientliga Jungfrun. Det kan tyckas uppenbart att någon i området fått syn på de färgade som semestrade och sedan har rasismens och den unga idiotins mekanismer tagit över. Ett förgrovat busstreck med dödliga konsekvenser.

Samtidigt är bara det här en liten bit av det samlade intrycket, det är den gråmärkta signaturen som var det "drama" jag förutspådde för några dagar sedan när jag såg att det årliga sammangåendet mellan Solen och Regulus var på väg.


Kan man kalla det här årets solpassage över Regulus
för "Anti-Regulus år", året för de ovärdigas dominans?
Är detta kort sagt året då portarna till Antikrist
öppnades i kosmos? Då visar granatmordet
att Sverige verkligen bjudit in Djävulen själv.
Hur landet kom att falla så lågt har
utförligt diskuterats på denna blogg.

Ur perspektiv av att hämta astrologisk erfarenhet från fall i verkliga livet (i synnerhet tragik där stjärnorna ofta ser extrem ominösa ut) ser man att Månen just efter fullmånen tippat över från "verksam välgörare" till "verksam illgörare" medan Jupiter förvisso är en både naturligt och verksam välgörare. 

Men det enda framgångens Jupiter lyckas med här, givet de svarta budskapen i den förgrovade och svart-vita störningen mellan dödens Skorpion och livets Lejon, är att skänka snabb och lätt död. Jag har tidigare nämnt att Jupiter som kan stå för "lätta pengar" också skänker en snabb och enkel övergång från de dödas värld - den där vi lever just nu och luras av överheten att arbete fortfarande år 2016 skulle vara "livets mening" - och de levande andarnas värld där Yuusuf nu svävar runt i. Troligen fortfarande förvirrad och osäker på vad som hände.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar