Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 17 augusti 2016

Lejonkonungen - mer om Solens ingress i...
Hittar ytterligare en indikation om den arketypiska kraft som bor i denna dag med Solens entré i första graden av Lejonet, dess eget tecken. 

Det är Göran Greider som i AB går igenom några böcker om Jesus (och hans politiska dimension) och därmed råkar slå ett slag för den djupt bildade lärarens (alls ingen snickarson) visdomar samma dag som i dagens första blogginlägg om sadistmördaren och pedofilporrsfluktaren Eddy.

Mot Greiders glada omfamnande av tesen om Jesus som en enkel byggjobbare talar själva Nya testamentet. Skrivet på grekiska för att imponera på läsare i vida världen presenteras Jesus i själva sin debut som en bildad grekisk retoriker. Synagogans åhörare får sig en textutläggning till livs som uppenbarligen inte står den munvige Sokrates efter! Detta är naturligtvis en "jesusbild" och inte nödvändigtvis den historiska personen. 

Men givet de långtgående parallellerna mellan den extrema judiska sekten Ljusets söner och Jesus världsbild (inte minste är parallellerna i Bergspredikan bestickande), kan man anta att Jesus gjorde allt annat än såga och spika under de "förlorade åren" varom texterna inget har att säga. När han dyker upp i det offentliga är han en spränglärd retoriker, så är det bara. 

Så mycket för den arbetarromantik som även den adlige författaren bakom Shakespeare behängts med. Jantelagen tycks universell, mänsklighetens sanna ledare ska till varje pris förminskas för att locka massornas sympati. Som om massorna var något sanningskriterium!


The Lion of Judah shall break every chain
And give us the victory, again and again

Reggaebandet The Twinkle Brothers JAHOVIAH från 1979

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar