Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 augusti 2016

Le Corbusier - vad gör en mästerlig arkitekt och en god fascist?

Le Corbusier: Se så dryg jag är.
[Ett inlägg som blev liggande några veckor...]

Sjutton av den berömda arkitekten Le Corbusiers byggnader upphöjs i ett svep till världsarv (SvD 1) och frågan om människans rasism och fascistiska böjelser (SvD 2) flyttas återigen längst in i arkivskåpet.

Den högerextremistiske fransmannens horoskop är intressant eftersom det är enkelt att se de sämre sidorna hos några av dess dominanta zodiaktecken i hans fascistoida dragning till volym och styrkeuppvisningar, samtidigt som det är planeternas placering i husen som bekräftar en artistisk talang.

Under några år av stickprov på "främlingsfientlighet" växte en bild fram som tycktes rätt omistlig även om den låg under nivån för det okänsliga träskallar (räknenissar) kräver. Det ÄR den sublunära halvan - Jord och Vatten - som retar sig på människors yttre eller deras kultur (etnicitet).

Jord är själva kroppen och Vatten dess känslomässiga sentiment. Via Jord-tecknet Stenbocken och tidens herre Saturnus kommer tanken på varaktiga ting och motsatta Kräftan står för etniska enklaver. Tillsammans bildar just den här Jord/Vatten-axeln vad jag kallat en samhällets strebertyp (applåderad av den härskande överheten eftersom deras makt bygger på att småfolket slåss inbördes om vem som ska få klättra nästa steg. 

Le Corbusiers idealstad: "Människorna är in­delade hierarkiskt, och de olika social­grupperna är strängt åtskilda. De fattiga placeras utanför staden." (Länk 2). Saturnus och hackordningen, var det.

Men genom strebermotivet kapas stockning på alla sociala nivåer, personlig och materiell förstörelse och överheten sitter säkert eftersom de få som når hela vägen nu är rövslickare och systemälskare av Guds nåde. Etablissemanget består av de sämsta ur en befolkning, en kombination av talang (omistlig) i kombination med en låg och egoistisk utblick.

Av någon anledning har jag aldrig lyckats leda i bevis (på det sätt som tillfredsställer räknenissen och statistikern) att detta är rasismens egen axel, men har jag uttryckt misstankar att de med axeln ser till att inte röja sig eftersom karriärklättringen kräver åtskilligt av politisk korrekthet. Det enda zodiaktecknet som signifikant stack ut bland xenofober och rasister var Jungfrun, och då via den ljusmottagande och reflekterande Månen (sinnelaget).

Är det möjligen så att Le Corbusiers Sol i Jungfrun förklarar hans högerextremism inte mindre än konstnärliga kreativitet? Solen i sitt eget "naturliga" 5e hus är en oklanderlig placering för kreativa naturer och även om Jord-elementet är det mest väsensskilda från ren ELD (Solen/5e) som tänkas kan, är de strödda glödande kol som återstår av det som började som gudomlig Vision (att skapa genom att se/visualisera) så typiskt en människa som arbetar med fysiska material eller uppför byggnader av solid betong!Det skadar förstås inte att arkitekten dessutom har sinnelaget/Månen i det basala stoffets eget tecken Oxen - det stoff som teknokraten Jungfrun i nästa steg räknar på och hugger till utifrån överherren och mästerbyggaren Stenbockesn planritning. 

"Hans vetenskapligt grundade estetik utgår dels från den tyske filosofen Gustav Fechner som lade grunden till en empirisk estetisk..." (Länk 2) - de här orden säger allt om teknokraten Jungfrun och i allmänhet de oseende Jord-elementets fascistoida krav på "empiri" och inget annat (sinnesdata från den materiella världen). Humanisternas ordförande Sturmark är med sin djupa inkompatibilitet mellan en potentiellt andligt seende Sol i Lejonet och en analyserande Måne i Jungfrun det perfekta exemplet på hur Solen (andesjälen) finner sig utestängd från sin egen kroppsboning och nu bara kan belysa dess fysiska yta ("sinnesdata") istället för att verka inifrån det kroppsliga (Jord) - i så måtto nu anden alls kan verka under det materiellas förtrollning (mycket tveksamt).

Faktiskt, den både Oxen och Jungfrun överordnade mästerbyggaren Saturnus saknas naturligtvis inte heller i arkitektens horoskop, konstigt hade det varit! Placerad i Kräftan ser formplaneten svag ut men den befinner sig i ett typiskt "räknenisse-hus", det femte intellektshuset och den är kombinerad med äregiriga Rahu. 

Den första av SvD-länkarna avslöjar vad vi har här: en låg och degenererad intellektualitet med populism (Kräftan = Månen = folkligt sentiment) av det dåliga slaget. Saturnus har en tendens att förgrova allt, även som "verksam välgörare" - se bara arkitektens skapelser! Beroende på smak och tycke kanske en del menar att Saturnus tuggar i sig alla utbroderingar och representerar det "klassiska" och "stilrena" som blir kvar när allt utom själva skelettet skrapats bort.

Le Corbusier var en skicklig streber som jobbade hårt på att göra ett varumärke av sig själv och inte bara Mars-Lejonet antyder en primitiv och ond begärelse till det monumentala (Lejonet = allt som är stort och imponerande) utan naturligtvis också den fascistoida dragningen till "dugliga och starka män" och därmed det nymoderata föraktet för alla som inte fungerar väl i den nymoderata / fascistiska samhällsmodellen (och det är många, fast de flesta är så fega att de biter ihop, tiger och lider och försöker intala sig att en ny köksrenovering är vad livet handlar om).

Byggnader sorterar under 4e huset, vilket är rätt logiskt med tanke på att det tecknar hemmet och det privata. Men i det här fallet gäller bara 4e i bemärkelsen materiella tillgångar (huskroppen som sådan, bilen - detta är också ett hus, en rullande bilkupé). Det 10e huset för yttre prestige spelar oundvikligen in hos den som bygger saker som ska se monumentala ut inför andras ögon, så här sammanfaller Le Corbusiers intresse för arkitektur och att bygga myten om sig själv. I termer av 4e kunde inte husägaren Solen stå mer lyckligt än i tursamma och kreativa 5e. 

Vad gäller den yttre statusen ägs 10e av husbonden Saturnus närhelst lantbrukaren Oxen (tecknet som identifierar sig med den döda materien) stiger i öster. (Som bekant var Centern långt innan den korrupta Annie Lööfs tid ett rasistiskt parti, vilket naturligtvis sammanhänger med sagda symbolik: Om Oxen/identifikation med landet blir till "ägandet av land" krymper den mäktiga Vattumannen i 10e till en trångsynt nationalism som sätter upp skyltar om "Överträdelse" runt sina ägor och hägnar in dem. 

Kombinationen Oxe och Vattuman kan vara ingredienser i det perfekta receptet för en ond nationalism, särskilt om man som Le Corbusier har Saturnus i en populistisk och feg Kräfta som är snar att stänga dörrarna och vägra bekanta sig närmare med det man upplever som artfrämmande. 

Den franska rasisten har som synes en Kräfta som inte bara är naturligt revirtänkande utan vars härskare Månen via Oxen också prompt ska synliggöra det genom att bebygga eller materialisera sin jordplätt. Sett ur det här perspektivet är Le Corbusier samma spritt språngande galning som vilken diktator som helst som reser monument till sin egen ära i varje land han erövrar!

*****

Vid den här punkten upptäckte jag att etiketten "Le Corbusier" redan fanns och en text så nylig som juli 2015: Med steget in i Stockholms stadshus föds skitstöveln? Jag brukar spola huvudet rent från obetydliga horoskop för att inte släpa runt på alltför mycket mörker!

I skenet av uppgiften om hans fascistiska sida blir kungavärdighetens stjärna Regulus av extra stort intresse. Hinduisk tradition mäter en människas inre lycka och känslodjupet via 4e huset och här skulle man kunna tänka sig att Regulus tecknar ära för de inre arkitektoniska rum Le Corbusier ritade. Man att Regulus går igång på den här himmelen är tack vare kopplingen till Mars (en hårdför typ) och för Ox-ascendenten, som inte ens får sin egen Venus med sig som en planetär välgörare medan energiska Mars åtminstone klassas som "verksamt neutral" framtonar den gamla tanken om att för vissa är "arbete bästa medicin". Venus "ondska" för Oxen ligger just i dess identifikation med dödköttet - det som försvagar själen. 

Att sedan moderata arbetslinjens arkitekt Littorin - Oxe från början till slut - bara var en djävul och en korkad sådan som tvingade t.o.m. cancersjuka ut att söka arbete, beror på att tecknet som sådan också tillhör räknenissetypen som använder en våldsamt förenklad kartritning för sitt samhällsbygge. Arbete är bara bästa medicinen för dem som är lika primitiva som Littorin själv, folk som aldrig skulle öppna en bok eller orka problematisera som nästföljande Tvillingarna - den självständiga tankeförmågans tecken - gör. Oxens recept innebär tvärtom döden för de många zodiaktecken som representerar mer avancerade livsprogram än att gå och släpa en plog på åkern! 

Det är därför det är så viktigt för ett folk att sortera bort politiker från namnlistorna som man ser kommer att skapa ett dåligt samhälle för alla därför att de själva är underutvecklade. Det lustiga är att främlingsfientligheten ofta tycks komma just från dessa underutvecklade arter själva, som om de någonstans i sina själar var medvetna om en skam som de strax stänger dörren om genom att håna andra folkgrupper. 

Vi är tillbaka på skolgården nu och de omogna barnens ofta naturliga ondska. Minns att Merkurius kickar in vid 5 enligt astrologisk tradition medan svenska barn i allmänhet börjar skolan vid 7. Detta motsvarar det 3e "onda" intellektshuset (Merkurius dess naturliga härskare). Men huset är också ett "förbättringens hus" så att barnet bortom Oxens orala och primitiva stadium då den lär sig (falskt) att den "äger" en kropp (bortom spädbarnets sanslösa identifikation med den berusande biokemin - Vattenelementet). Skolan är till för att korrigera de barn som eventuellt fötts med en skadad Merkurius eller en skadad ägare till 3e huset, så att deras naturliga amoral eller t.o.m. omoral bringas i samklang med samhällets moraliska värderingar. 

Det är värt att notera att dessa värderingar i sig inte behöver överensstämma med den gudomliga morallagen - Sverige är ett typiskt exempel på ett sekulärt land som behållit vissa delar av en äldre och mer korrekt morallära och sedan i takt med olika lobbygruppers framstötar allt mer korrumperat medborgarnas världsbild. Så Europa har inte längre dödsstraff och det gör dem mer avancerade? Tvärtom! Det slopade dödsstraffet avslöjar den värsta syndaren som nu överkompenserar åt andra hållet, precis som folk som slutar röka och blir ett elände för andra som ännu röker och inte orkar med den nyfrälsta evangelisten! 

Om Erdogan och Turkiet återinför dödsstraffet för att statuera exempel med de i lönndom USA-stödda kuppmakarna, är detta tvärtom ett exempel på ett mer balanserat statsskick än det svenska, vars fega smyganslutning till Nato gör oss medskyldiga med världens värsta aggressor! Ja, här når diskussionen om fascistmentaliteten full cirkel i den svenska fähundens dyrkan av det stora och starka USA!

10 kommentarer:

 1. Blir lite fundersam över källan till födelsetiden. 20.30 står det här, men Astro.com säger 20.30 och har RR AA. Det ger en tropisk asc 27 gr tvillingarna, alltså samma tecken även sideriskt. (Även Astrothemes horoskop har samma asc.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Astro.com har födelsetid 21.00 ska det vara.

   Radera
  2. Min uppgift kan härröra från en äldre runda på nätet. Flera år innan bloggen kammade jag igenom allt jag kunde hitta, bl.a. långa listor med namn och födelsetider.

   Det är troligt att det här defekta klockslaget fanns på något sådant, för från AstroDatabank kan jag inte ha hämtat det (och det ser inte ut som något simpelt skrivfel).

   Tvillingarna passar faktiskt bättre som ascendent. Har horoskopet för en son till en känd finsk arkitekt, som själv blev arkitekt. Här skapar Mars energi i Tvillingarna (matematiker) och aspekterar även här en Sol i Jungfrun (ännu mer räknenissighet).

   Expressiva Solen flyttar nu in i 4 hus & hem-huset för Le Corbusier medan Jupiter/Venus i Luft hamnar i kreativa och visuella 5e. De senare utmärkta konstnärsaspekter av allmänt slag.

   För hans fascism kan man nu kanske anföra att Tvillingarna ska vara en förmedlare och inte uttrycka åsikter, så identitetsbejakande Solen är en verksamt ond planet för denna ascendent. Huset kan vara kritiskt i detta läge: verksamt ond Sol i 4e partisanhuset (Kräft-aktigt) har jag mött vid ett tillfälle hos en person (Sol-Våg) av etnisk minoritet vars hat mot färgade (annan etnisk grupp) var skrämmande. Hon hade också klaniska minoritetstecknet Kräftan som ascendent.

   Även Le Corbusiers Jupiter i 5e är en verksam illgörare men mot detta står Venus som verksam välgörare. Så vad blir det? En kvalificerad estet (god Venus) med en smått obehaglig syn på framgångsrika människor eller vad som konstituerar framgång (ond Jupiter).

   Nå, kartan får ligga kvar med dessa reservationer. Figuren intresserar mig inte tillräckligt för att göra en ny tolkning… Kanske får ett nytt ryck så småningom.

   Radera
  3. PS. Intressant är dock hur dokumentet beskriver födelsen: "He anticipated the birth would be at 9 o'clock in the evening. As 9 sounded, the child was there..."

   Dvs. barnet är redan fött när klockan slår nio! Hur mycket tidigare?

   Radera
  4. "Dokumentet" - vad är det för dokument? Är det någon biografi? Bara nyfiken... Det står i Astrodatabank att AA ska betyda födelseattest.

   Radera
  5. Jag trodde du läste hela texten hos AstroDatabank. Det står utförligt om källan som fick dem att ändra från "smutsig data" till "säker uppgift" - någon födelseattetst är det inte fråga om utaan en biografi där förlossningsläkaren uttalar sig på detta vaga sätt. Jag misstänker att mitt 20.30 kan ha varit en emendation / rektifiering av någon astrolog som fann att halvnivå bättre passa fakta bättre, men jag minns som sagt inte var jag snappade upp 20.30...

   Radera
  6. Aha, nej det brydde jag mig inte om.
   Hur som helst så tycker jag också att tvillingarna passar bättre, men i mitt fall snarare baserat på hans utseende... det kan visserligen vara vanskligt att bedöma ascendent utifrån den fysiska apparitionen, men inte ser han särskilt "oxig" ut på bilden, snarare som en bleksiktig intellektuell :-)

   Radera
  7. Tråkigt nog verkar det vara just din egen Måne-i-Oxen du inte vill identifiera. Men så ligger denna ju svåråtkomlig för dig själv i det 8e huset.
   :-)

   Jämför här nedan med den vansinnigt snabbpratande ståupparen Denis Leary i sin ungdoms glans dagar. Sol-Lejonet (en av flera sorter) tycker man sig ana, men det är Mån-Oxen som förbinder honom med Le Corbusier.
   Och Learys mest EXTERNALISERADE tecken är Jungfrun i 10e via ascendenthärskaren Jupiter i konjunktion med Månens disponent Venus. Snacka om att summera Le Corbusier via ETT TECKEN, ditt eget soltecken Jungfrun! Men så här är det alltid, det sista man ser, vill, kan, är sig själv! Jag tänkte faktiskt på din sol- och månplacering när jag såg Le Corbusiers karta och undrade om du som vanligt skulle kommentera det som berör dig personligen (eller rättare sagt ditt horoskop). Och jag hade inte fel. :-)

   http://katienotopoulos.com/post/41801944397/a-moment-to-think-about-how-hot-young-dennis-leary

   Astrologi och utseende var nog det mest förrädiska jag givit mig in på! Ångrar nästan etiketten "look-alike" eftersom man bland får en distinkt känsla att ha sett EXAKT samma typ men under ett annat tecken... Hur alla vägar bär i Rom (här: Jungfrun) hos Denis Leary och hur det därför är resonansen med Le Corbusiers Sol-Jungfru man ser, är en bra illustration av varför någon positivist slog ut med händerna i frustration och noterade att astrologin aldrig går att falsifiera och därmed inte är en sann vetenskap!
   Denis Learys Skyttascendent, AA-rankad (den bilden på en något äldre Leary visar tydligt det jordiga i hans utseende – jag tycker mig ofta se Jungfrur med väldig smala ansikten, om man lämnar fotomodeller/kändisar av löpande band-typ - alla utvalda för att de följer en och samma mall):

   http://www.astro.com/astro-databank/Leary,_Denis

   (Leary kom direkt till mig i huvudet när jag nu tittade några sekunder efter din visuella tanke om tecken, det är inte så att jag har långa listor liggande här med snarlika människor och deras tecken. Att sedan horoskopet passar så kusligt med artikektens dominanta tecken, är i sig ett vittnesbörd om att astrologin faktiskt "har något".)

   Radera
  8. Det får väl anses som en öppen fråga om han hade oxen el tvillingarna som ascendent eftersom det sker ett teckenbyte någon gång mellan 20.30 och 21.00.
   Varför jag inte skulle vilja definiera min månoxe genom att påpeka att Le Corbusier kanske hade ett annat ascendenttecken förstår jag inte. Att han hade månen i oxen är det ju ingen som ifrågasätter.

   Varför jag fick idén att kolla upp just det här horoskopet på flera ställen har jag själv funderat över. Om det berodde på att jag själv har samma sol/måne var det i så fall helt omedvetet. Däremot la jag märke till att LC föddes bara 9 dagar efter en förfader till mig som dog tidigt i en tragisk olycka, något som medförde saker som påverkat flera generationer framåt, så för den skull var det ju lite intressant. Men ascendentplaceringen är ju helt irrelevant i det fallet, så det var knappast därför heller...

   Radera
  9. Följ skiftet av subjekt. Det handlar inte längre om klockslag och ascendent utan om den mer allmänna frågan om look-alikes som du introducerade. Jag pekar på hur Le Corbusier hellre än ditt förslag – på utseendebasis – om en Tvillingascendent, kan liknas vid ett tecken som lustigt nog också ägs av den smala Merkurius: Jungfrun. Learys Måne i Oxen (parallell till arkitektens) var bara en byggsten i byggandet av mitt "case" via en direkt bildassociation mellan Le Corbusier och Denis Leary, en association som gav ett så fascinerande resultat att du kanske inte hängde med i denna demonstration av 100% sann intuition.

   Jag flyttade perspektivet i respons till att du själv flyttat det genom att introducera zodiaktecken och utseendetyper som ett argument för Tvillingarna i öster. De demonterade raskt ditt vekt grundade argument med ett verkligt look-alike-fall som lustigt nog ledde spikrakt tillbaka till Le Corbusier och det diskriminerande soltecknet! Den sämre sortens intellektualitet (Merkurius via Jord istället för den från himmelen/Luft sända Merkurius). Detta skulle kunna förklara hans JORDBRUNA fascism.

   Du får vara alert om du ska tala med en Mån-Tvilling-ascendent som jag! :-) Vara beredd på snabba puckar som alltid passas från den rationella luftvärlden.

   Jag tror du missade yttermåtten på det fall jag här byggde för att ifrågasätta att Le Corbusier skulle ha en svagsynt intellektuells nuna - vilket alltså passar bättre som beskrivning på den atomiska detaljfixerade Jungfrun än på den mer överblickande Tvillingarna.

   Denis Leary var för övrigt snabbpratad som komiker men prosaisk i ämnesvalen och hade Jungfrun som officiell 10e husmanifestation – vilket ståuppare kanske måste vara för att publiken ska känna igen sig i livets små förtretliga detaljer – Jungfruns domän igen.

   Titta noga på Learys Venus/Jupiter i 10e huset – så mycket kraftfullare placering (utåt, mot världen, dvs en utseendefaktor) än hans Sol-Lejon i 9e. Leary har heller aldrig blivit någon huvudrollsinnehavare i Hollywood utan setts som sidekick-polis som jagar Pierce Brosnan som gentlemannaskurken Thomas Crown.

   :-)

   Radera