Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 24 augusti 2016

Instabila Hillary- rovkapitalisternas köpta verktyg

Nyheten om nya komprometterande mejl där Hillary Clintons bidragsgivare efterfrågar gentjänster för att göra henne till Makthavare kom igår, men jag såg den först idag. (Här en länk som leder vidare till alla 725 sidorna, publicerad i USA den 23 augusti.)

Apropå den intressanta YOGA (förening av planetära faktorer) som jag formulerade nyligen, utlöser nyheten frågan om hur petig man ska vara. Clinton-nyheten kommer rent tekniskt EFTER att yogan redan passerat sin klimaktiska exaktitud (den 22a). Men inte kan väl någon missa att detta är en rent episk illustration av fenomenet jag begrundat i inlägg taggade "Regulus Solen och Saturnus"!

Som de gamla kineserna sade, apropå deras tafatta studier i astronomi (babylonierna som "uppfann" astrologin var mer försigkomna), "tre dagar före, tre dagar efter" som en särskilt verksam tid. Det kryptiska talesättet (nämnt bl.a. i furstespegeln I-Chings 57e kapitel) skulle kunna jämföras med astrologins tal om hur Solen tar över när en planet blir "bränd" dvs. blir osynlig för blotta ögat till följd av Solens överlägset starkare ljus. 

Detta omen omsattes så till det metafysiska påståendet att själens uppgående i sin högre andliga aspekt inträffar under nymånen då Sol och Måne gestaltar ett hieros gamos, ett sakralt knull om man så vill... I den andefattiga och enbart praktiska formen av astrologi har nymånen kommit att beskriva den perfekta tiden att starta ett nytt projekt. 

Den västerländske hinduiska astrologen James Braha menade att ett längre studie av hundratals kartor avslöjat för honom att en Måne utan "ljus" generellt tycks ha svårare att nå kändisskap och allmän framgång, och detta rimmar naturligtvis med en helt ljusbefriad Måne är tiden för "projektstart" - att inkassera det mogna projektets vinster ligger helt enkelt inte i stjärnorna när saker just rullas igång.

Solen anses bränna Månen när den senare kommer närmare än 72 grader och lika mycket på andra sidan, innan den snabba Månen återigen blir synlig i egen rätt som en belyst månskärva. Månens dagliga rörelse genom zodiaken är 12-15 grader och kinesernas krypticism om "tre dagar före och tre dagar efter" innebär därför ett något snävare tidsfönster än det traditionella hinduiska inom vilket månen anses vara förmörkad. (Rent tekniskt används ordet "bränd" eller engelska combust enbart om planeternas förhållande till Solen, inte om Månens.)

Till skillnad från den här obskyra bloggaren vars Månen i Tvillingarna redan passerat den ljusstarka oppositionen med hans Sol i Vågen och nu dagligen tappar i ljusstyrka, föddes Hillary Clinton också som en Sol-Våg men intressant nog med en Månen i Vattumannen - också hon LUFT på både den sublunära och supralunära nivån. Men här närmar sig istället Månen en fullmåne vilket exakt är James Brahas idé om en ljusstark Måne som därför fångas upp av det enkla folkliga medvetandet (Månen) och gör henne till en potentiellt framgångsrik publik figur. 

Månens rykte om obeständighet (opålitlighet) verkar dock grundmurad och det räcker med att se VAR Månens disponent Saturnus befinner sig för att förstå varför. Saturnus har trampat ner sig och sjunkit i Vatten-tecknet Kräftan, vilket ÄR Månens hemmatecken. 

Den ömsesidiga reception som här resulterar mellan Månen och Saturnus är exakt den problematiska "dissociation" mellan lunära känslor och torrt saturniskt förnuft (kylig strategi) som bloggen ibland pekat ut hos verkliga lögnhalsar. Luft och Vatten representerar skilda världar, Luft den "Rationella Själen" (principfasthet) och Vatten näringslivets principlösa instinkt att överleva (till varje pris) och helst också berika sig allt mer på den korta resan som varelse i Tiden. (Luft / principerna existerar bortom Tiden och tillhör en annan existensform helt och hållet.)

Illusionister/trollkarlar kan å andra sidan ha stor nytta av en "dissociationssignatur" då detta tecknar en manipulatör som förvrider publikens ögon att tro på allt de ser och hör. I vissa yrken är Lögnanden själva verktyget!


Även om Hillary Clinton tycks slira även i frågan om sin födelsetid (se AstroDatabank) matchas dessa funderingar perfekt av horoskopet om man antar åttasnåret med Månen i slutet av Vattumannen. Eftersom detta är en soluppgång i Vågen detta tecken är känd för att försöka vara vän med alla, blir det extra kritiskt att hitta den "fallna" Mars i Kräftan i tionde makthuset (med maktorienterade Saturnus). Mars attackerar nu från emotionella och irrationella Vattenelementet Clintons själva Sol och intellektsplanet Merkurius i 1a huset vilket ger henne en minst sagt tvivelaktigt trovärdighet som offentlig 10e husperson! Möjligen kan några mentalt debila kvinnor tro på hennes feministiska utspel.

Det finns med andra ord skäl att tro på tiden 8.00 på morgonen, horoskopet tecknar exakt hennes upplevda falskhet som utifrån makthavarnas 10e hus kommer som ett knivhugg i ryggen på hennes person (1a huset). Är då Hillary själv helt oskyldig till vad den världsligt starka men ändå så klena Mars gör i maktens tionde zon? Nej. den officiella Hillary är också hon själv, så att störningarna mellan 10e och 1a bildar en höggradigt instabil människa, där den irrationella Vatten-själen grovt destabiliserar alla försök att framträda som en feministisk jämlikhetsförespråkare (vilket Vågen typiskt är). Kvinnan är falsk som vatten!

Apropå en Mars som hugger Solen i ryggen via 90-gradersvinkeln, se också det föregående inlägget om den politiskt avrättade Håkan Juholt och möjligheten av en sådan aspekt i hans horoskop.

Givet osäkerheten om hur snäv man ska vara i astrologisk tolkning - det finns ju en möjlighet att man framstår som en obegåvad paragrafryttare om man inte har flexibilitet - skulle jag vilja föreslå att Hillary Clintons hemliga mejlväxling - en skandal som fick ny fart i dagarna, gör henne till bloggens bästa exempel på en SKRIANDE BRIST PÅ KUNGAVÄRDIGHET just därför att hon är det inbilska etablissemangets förhoppning i presidentvalet. 

Nu får de besuttna och i egna ögon "bra folket" med egna ögon se vilken skitstövelsmentalitet de representerar i sitt dagliga värv - som alltid bara handlar om att säkra sina egna fördelar och hålla merparten av världen i fattigdom - en rejäl nyordning skulle nämligen kosta dem ALLT! Världen kommer aldrig att bli ett dugg bättre genom feg och pk socialliberalism. Ett genomgripande paradigmskifte och kriminalisering av vinstmentaliteten är vad som krävs för att människosläktet ska få upp blicken för de sanna värden som själen tog med sig till jorden, bara för att snart bli hjärntvättad av Ondskans Imperium (till vilket senast den förre svenske statsministern anslutit sig genom att jobba för Bank of USA).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar