Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 11 augusti 2016

Gülen - den Store Satans infiltratör
SvD publicerar slutligen en kunnig sammanfattning av vem prästen Fethulla Gülen är och står för, och det visar sig att hans landsflykt till USA, vilket land nu vägrar utelämna honom till Turkiet, berodde på misstankar att hans utbildningsrörelse i smyg sökte infiltrera det turkiska samhället och tillskansa sig makt. 

Efter att ha räknat ut imamens karta går det inte att betvivla hans långsiktiga plan! Här hittas den mest graverande varianten på "egenmäktighetssyndromet" vilket bloggen därför från och med nu likställer med "potentiella kuppmakare".Från egna iakttagelser av bl.a. en projektledare inom näringslivet är den egenmäktighet som bygger på egotecknet Väduren och absolut makt-tecknet Stenbocken otroligt skickliga med sitt pokeransikte. Sensitiva individer läser dock människan djupare än så och registrerar den iskalla naturen som ligger i botten, en förslagen och manipulativ natur, en orm! Och hur många gånger ska man fördjupa den utsagan i fallet Gülen, där BÅDA ILLGÖRARNA Mars och Saturnus skapar en ond spiral eftersom de ömsesidigt aspekterar varandra?

Det hade varit nog så effektfullt att låta horoskopet enbart bestå av Vädurens Eld missfärgad av brunkol ursäkta den Jord-placerade Mars materialistiska avsikter och Stenbockens Jord söka kväsa eller mörklägga sin disponent Saturnus "fallna" läge i Eld-tecknet Väduren, där makt och ego-intresse binds samman till en orättfärdig grundsyn som signalerade västerlandets 80-tal, då egoismen blev den nya målsättningen ("satsa på dis själv") och som nu en hel "sub-generation" är brännmärkt av.

I Sverige är dessa de "postpolitiska" borgerliga barnen som inte bryr sig om politik och i vilket fall inte förstår skillnad på sanning och lögn eftersom Väduren - det arketypiska Barnet - själv är en lögnare som drar skrönor för att mörka sina hyss för Föräldern. Saturnus "fall" i Väduren startade inte bara 80-talet - yuppiens årtionde - utan ingår också i "världshistoriens ondaste horoskop" - det där Hitler drar igång Andra världskriget. Sådan är bloggens kontext till förståndsnivån på denne Gülen (som alltså föddes 1941 under brinnande världskrig).

 Den "ömsesidiga receptionen" mellan Vädurens och Stenbockens härskare är hänsynslös men spelar kort med sin hand väl dold - detta stämmer perfekt med Erdogans anklagelse om att Gülen var ansvarig för den avstyrda statskuppen.

Det är ganska unikt att i princip hela himlen står kortsluten i denna onda diktatorskombination, men vid Gülens födelse står även expansionens Jupiter riktigt illa till, på nästan rak linje med Satan själv - här representerad av den onda stjärnan Algol (en latinisering av de skickliga arabiska astrologernas namn al-Ghul, demonen - ordet dyker för övrigt också upp i engelska språket som "ghoul", spöke, våldnad)

Att fixstjärnan är en problemskapare har visat sig genom bloggens världsunika observation av denna planet, men horoskopets allmänna tonläge tycks avgöra dess beteende. Är Algol en korrumperare, en lismande frestare eller kanhända en "infiltratör"? Det senare är just det ord professorn i SvD använder för Gülenrörelsens smygande försök att nästla sig in och bekläda samhällets maktpositioner! 

Infiltration stämmer väl med Den Ondes ibland försåtliga beteende, stjärnan Algol kan också representera en insidiös korruption av individer eller samhällsinstitutioner och när det är expansionens eller utbredningens Jupiter som knyts till den - och vi läser samman detta budskap med viljan till egen (diktatorisk) makt - då börjar bilden av en obegripligt ful själ framtona, en verklig ulv i imanens fårakläder!

Samtidigt har bloggen hittat fall där Algol tycks indikera oskyldiga människor som står ANKLAGADE inför Satan ("Anklagaren") och att födas med en planet på rät linje med Den Onde blir därför något av en gåta där måhända förklaringen bara står att finna i ett tidigare liv. Individen har nu att försvara sig om orättfärdiga anklagelser därför att han/hon själv varit orättfärdigt hård i sina omdömen i ett tidigare liv. Nu får individen själv känna på hur det är att bli grillad. 

Jag har fortfarande inte listat ut något sätt att skilja dessa algoliserade men på ytan oskyldiga horoskop från dem där Algol faktiskt är en lömsk förstörare. För den senare typen, se svenska politiker som moderaterna Sven-Otto Littorin och antagligen Anders Borg, eller högersossen Mona Sahlin. Den senares Algol, så typ typiskt för Djävulens falska löften, bidrog till att hennes politiska karriär slutade i förödelse och det just genom falska påståenden och den typiska brutalisering av anden som materialismen och ha-begäret framverkar.

Med tanke på att USA sedan länge går under beteckningen den Store Satan i delar av arabvärlden är det naturligtvis intressant att i den expansionslystna Jupiter med Satans huvud (judarnas namn på Algol) se Gülen i maskopi med ett USA och deras ständiga försök att lägga världen under sig. 

Det skulle vara ett ambitiöst men intressant företag att samla horoskopen för alla de diktatorer som USA utnyttjat för att öka eller befästa sin maktsfär under 1900-talets senare hälft och fram till nu, och se hur väl de kuggar i USA:s eget horoskop.

Och till sist. Det var väl ingen som missade det kosmiska skämt som gjorde att Fethullah föddes under familjenamnet Gülen, så nära det arabiska al-Ghul? Åtminstone är den bild som artikeln i SvD ger den av en rent djävulsk konspiration som som likt djävulssympatisören Mick Jaggar upplever sig ha Fader Tid (Saturnus) på sin sida! 

Missa inte den arketypiska uppställningen i detta drama. Den resolute och rättrådige Erdogan föddes under en Fader Tid som är vesslan Gülens raka motsats: den "upphöjda" Saturnus i rättvisans tecken Vågen. Saturnus lämnar sällan tydliga intryck i personhoroskop men att granska historiens vingslag tycks ge en annan bild. 

Professorn i idéhistoria Richard Tarnas skrev en uppskattad lärobok i sitt huvudämne, "The Passion of the Western Mind". Åtskilliga år senare, i samband med tegelstenen "Cosmos And Psyche" erkände han att den hyllade läroboken konstruerats utifrån astrologiska principer - därav dess klarhet. Tarnas hade i hemlighet varit astrologistudent under 30 år. Något att bita i för SvD:s hushistoriker Dick Harrisson och hans fjäderlätta häcklande av astrologin för några dagar sedan!

1 kommentar:

  1. Du borde fly till Turkiet, ty du söker infiltrera svenska samhället och planerar omstörtande verksamhet i enlighet med dina socialistkommunistiska idéer.

    Så kan man se det

    SvaraRadera