Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 14 augusti 2016

Fredrik Reinfeldt AB och Ondskans imperium

Tack vare en nyhet i Aftonslöddret som troligen på direktiv publicerades undanskymt och inte alltför klickbart behöver man inte betala Bolagsverket för att få reda på att Fredrik Reinfeldt AB föddes den 10 december 2014. Man tackar för det lilla.

Den här föredettingen döljer sannerligen inte sin själs mörker! Allt han tar i vissnar i andevärlden medan det ser ut att arta sig i den fysiska verkligheten. Den nya milstolpen efter det politiska avslutet kan vara bloggens mest parodiskt visionslösa horoskop någonsin!  ("Visioner är farligt" sade han till sina egna på partikonventet.)

Det är samtidigt så typiskt den här okultiverade räknenissen att rulla igång sitt aktiebolag i en tid då samtliga planeter sjunkit ner i den helveteshåla som den sublunära sfären av seg lera (Jord + Vatten) ändå gestaltar!


 
Eftersom det var en så fantastiskt intressant hoper av mänskliga vrak som ledde Sverige under Alliansregeringen - så tyvärr väldigt svenskt medelklassiga - förtjänar den här bolagskartan en rätt detaljerad beskrivning. Bolaget är ju också en entitet, juridisk sådan, och kan tänkas uppvisa en karaktär (eller brist på karaktär), intelligens (eller brist) precis som vilken människa som helst.

Att Jungfruns första grad stiger är ju ett omen om något, det ser nästan planerat ut! Ettan symboliserar odelat ledarskap - en ensamvarg.

Jag hoppas bloggens återstående läsare inte behöver fråga varför midnattstimman ger basen för ascendenten eller varför jag valt Stockholmstraktens koordinater - Bolagsverket ligger annars i Sundsvall. Jag väljer förstås den plats varifrån aktiebolaget börjar verka, sannolikt Täby - kommunen som inte släpper in människor om de inte är täta nog att ta banklån och köpa sig sitt boende. Täby är en diskriminerande kommun och helt i Reinfeldts egen ascendents anda. Jungfrun kan vara apartheid-tänkandets eget tecken av skäl som bloggen upprepat tillräckligt ofta.

Varför den här Jungfruascendenten har en mycket mörkt grön missfärgning (betydligt värre än OS-poolen i Rio) har att göra med ascendenthärskarens på sätt och vis olyckliga placering i Vatten-tecknet Skorpionen (som representerar de djupaste vattnen dit solen inte når) men framför allt på att det tredje kommunikations och handelshuset i hinduisk mening är ett av de onda husen, precis som Merkurius är en amoralisk planet när den fungerar som en kommunikatör. Den ska bara förmedla informationen men denna ovilja att ta ställning för det Goda gör 3e intellektshuset till ett Ont hus. 

Dock kallas huset upachaya - ett förbättringens hus. Barn i grundskolan (som också täcks av 3e huset) får här lära sig att det lönar sig bättre att vara god samhällsmedborgare än en ond. Merkurius kan på några år fostras till konventionell godhet (men märk väl att goda medborgare i en mördarstat som USA kanske inte är vad en annan stat uppfattar som folk med goda värderingar).

Nu är Reinfeldt AB så nystartat att vi initialt måste betrakta detta som ett ont och lögnbenäget hus, företaget har ännu inte hunnit avverka sin barndomsfas. Därav den mörka missfärgningen av personan/rollmasken (ascendenten) inte mindre än 3e huset självt.

Mindre lyckat är att husets intellektuella kvalitet redan vid födelsen spikas till "dumskalle". Saturnus passar inte bra i Skorpionen och i 3e intellektshuset ser vi inget annat än den värsta, sega, dogmatiska fixering vid profitmentalitet. Det enda det här företagsväsendet lever för - på sin intellektuella nivå - är Skorpionens klassiska paranoida dödsskräck som gör den till en så girig näringsidkare. Ytterligare ett tecken på att det är en korkad företagare som rullat igång det här bolaget är att Saturnus delar tecken med sin ömsesidiga fiende Solen! Man får vara glad att planeterna inte står i tät konjunktion för då hade lyskraften i verksamheten varit väldigt svag. 

Människan Reinfeldts egenhändigt hoptotade självbiografi var, kan man säga det unga aktiebolagets första alster, och den stendog. Tidningsrecensionerna var begripligt nog försiktiga men den var tydligen så trist och fantasilös som människan själv är. Studera 3e intellekts- och bokförfattarhuset hos Reinfeldt AB och du förstår exakt nivån på den här verksamheten. Och minns också att Reinfeldt ska tjäna pengar som talare (Merkurius i 3e) - vilket sömnpiller!

Men hur är det då möjligt att det här aktiebolaget dragit in 7,5 mille netto på bara ett år - över 70% i ren vinst? Bolaget ÄR i princip bara människan Reinfeldt med utgifter för en ny osliten bidnesskostym, putsmedel till Rolexklockan och resor till föredragsställena. Men hur skaffar han sig uppdrag när 3e huset avslöjar vilka medelmåttiga gränsande till mediokra produkter bolaget levererar? 

Jo, allt handlar om kontakter med den besuttna eliten. Tredje huset är horoskopets hjärta på alla sätt och vis, med både Solen/identiteten och Saturnus/själens form häri. Se nu var husägaren Mars befinner sig! I det femte lyckosamma huset för ledarskapet. Detta är naturligen Solens/Lejonets eget hus, så Reinfeldts solära ägare rotar sig i femte och han åberopar sitt förflutna som statsminister.

I detta fall finns dock ingen kreativitet alls i 5e eftersom det naturligen är ett Eld-hus medan detta horoskop täpper till ljuset genom att placera ett Jord-tecken där. Jordmänniskorna är de som uttrycker sitt ljus som material- eller kapitalförvaltare och detta gäller i synnerhet Stenbocken som är ägaren av de två andra Jordtecknen, Satan och Slaven (se detta komplexa inlägg för en förklaring). 

Likväl ÄR femte huset tursamt (vare sig på ett hedersamt sätt eller ej), och poängen att ta med sig är att 3e kommunikationshuset bygger på en tursam koppling till det härskande klick (5e) som Äger (Stenbocken). Detta understryks på ytterligare två sätt: 1/ stora förmögenhetens Jupiter aspekterar 5e huset och 2/ en ömsesidig reception mellan Skorpionens och Stenbockens härskare, tredje till femte och vice versa.

Att Mars nu utifrån Jungfruascendenten råkar vara både en omoralisk planet i sitt naturliga tillstånd (olycksbringare, krigsstartare m.m.) och därtill verksamt ond i sina effekter, det är ingen nyhet för den som läst några av alla inlägg om Reinfeldts eget horoskop som skrevs under hans år vid regeringsmakten. Det märks verkligen att Reinfeldt AB ÄR Reinfeldt personen eftersom den senare hade denna dubbelt onda Mars stigande i första huset. Nu har den istället flyttat från personen till Individualitetens femte hus, som för att avslöja att Reinfeldt inte bara som person var en ogin, lögnaktig och arrogant typ utan att detta är en kvalitet som springer fram ur hans nya alter egos själ. 

Hinduerna talar om att den goda karman från tidigare liv (purva punya) som 5e tecknar kan knäckas om indikationerna är onda. Och ondare blir det inte än att ha den Stora Illgöraren som ägare till femte (klassas som "neutral" för Slaven/Jungfrun eftersom slavar behöver någon som leder dem, även om det svider och gör ont - jag har för flera år sedan liknat Reinfeldt vid en slavdrivare). Men den ömsesidiga receptionen med den Lilla Illgöraren (Mars) som här dessutom också är verksamt ond gör den ömsesidiga receptionen mellan de båda kreativa husen till något alldeles oerhört mörkt och destruktivt! Det firma Reinfeldt ska missionera om är inget annat än helvetet på jorden!

Och det som kan sägas om hans företag gäller förstås även för de kunder som vi via 5e husets ledarskapstyp kan identifiera som Storfinans och Rovkapitalister av grövsta sort. I deras ögon är Reinfeldts lilla "dog and pony show" bara lite muntration, de bokar honom som tack för att han sänkte skattesatserna för dem på landets fattigas bekostnad, inte för att han egentligen har någon informations- eller ens underhållningsvärde. Vi finner att firma Reinfeldt lierat sig som en fursteslickare och betjänar Sverige ondaste människor.

Och hur skulle han kunna något annat om man övergår till det elfte idealhuset och granskar detta. Här ser vi hus Månen, återspeglingen av Solen står i Kräftan. På ännu ett sätt är Reinfeldt AB som en spegling av människan Reinfeldt som ju föddes med Solen och inte Månen i det sublunära och vegeterande närighetstecknet! 

Jag har tidigare ställt frågan om man verkligen kan kalla ett passionerat närigt tecken som Kräftan för ett "ideal", om inte detta är en ren förolämpning mot vad man normalt menar med ideal. Vem har som "ideal" att jaga trygghet från morgon till kväll och gärna mer trygghet än man någonsin hinner förbruka? Jo, den ONDA RIKA ÖVERHETEN som har som enda mening med livet att roffa åt sig mer och skicka vidare till nästa generation plus ränteinkomsterna. Och nu övergår firma Reinfeldt till att bli något av det ondaste i horoskopväg jag sett, för han lyckas pricka in "stora och lätta pengar" - Jupiter - som sitt enda ideal i detta näriga zodiaktecken vars princip enbart handlar om att se om sitt eget hus (men inte tar ansvar för samhället eller något bortom det egna kvarteret). 

Och personen Reinfeldts födelsehoroskop upprepar sig ännu en gång, för han hade ju den Stora Välgöraren som en verksamt ond Jupiter (fula pengar, pengar genom hyckleri och tom uppblåst yta) i sitt födelsehoroskopets globalt lyckosamma nionde hus. Det är återigen trälen eller slavens Jungfruascendent som inte har ett tillräckligt osjälviskt perspektiv för att Jupiter ska gynna. Rikedomsplaneten - i sig så god - blir till en förbannelse i händerna på orätta människor. Och här ser vi alltså ond rikedom som Reinfeldts högsta ideal. Ja, värre än så, den verksamt onda Jupiter är också hela horoskopets atma karaka, själsindikatorn, vad själen i denna bolagiserade verksamhet vill nå. Stora och lätta pengar.  Men onda.

Så ser den banala ondskan ut!

Men vänta! Det är inte helt klart än. Om nu 9e husets globala storfinans avslöjade sig i Reinfeldts födelsehoroskop och samma planet nu flyttat över till hans 11e idealhus (inte mindre än inkomsthus från offentlig 10e husverksamhet), vad är det nu som händer i 9e Ox-ägda huset istället? Jo, här ser vi Satans stjärna korrumpera hans arbetsgivarplanet Saturnus, precis som Svenskt Näringsliv har ett helt sjukt horoskop där båda de naturligt onda (Mars och Saturnus) flätar ett hopplöst illvilligt budskap med den Store Satan (stjärnan Algol, inte bara en demon bland andra utan demonernas demon).

Om jag hoppar diskussionen och om denna axeln mellan bolagets hjärta och form i 3e huset och 9e i meningen "utlandet" enbart påminner om Reinfeldts uppdrag (av okänd omfattning) för BANK OF USA - symbol för Ondskans imperium, då tror jag de flesta kan lägga pusslet klart själva. Det är sannerligen inte ryssen som tecknas av det här 9e utlandshuset!

Så här ser den banala svenska ondskan i den globala Ondskans kontext ut! Mörkare än så här blir det inte och jag förutspår utifrån detta bolagshoroskop inte dess bärare någon lycklig framtid. Frågan är om tredje huset ens kommer att hinna växa ur (upachaya = förbättring) sin omoraliska barndom.


3 kommentarer:

 1. http://www.hd.se/2016-08-04/motet-i-bastad-suddade-ut-granserna

  SvaraRadera
  Svar
  1. :-)
   "Vi ska vara gränslösa på riktigt", säger mötets arrangör.

   Mellan raderna handlar det förstås om att USA-dollarns fäste i väst måste tryggas och bolaget Reinfeldt har med andra ord valt verka som den döende världsordningens kolportör. Så går det när man fruktar "visioner" och det radikalt nya.

   Radera
 2. In med ett barn ifrån Hans Christian Andersens sagor....måhända det enda som kan hugga huvudet av hybris.... ;)

  SvaraRadera