Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 8 augusti 2016

Expert på utriket men saknar modersmål

En liten språkpolisiär observation som så väl förklarar varför äldre svenskar bortom karriärpeaken (som undertecknad) inte hittar vettiga jobb längre. Dagens rekryterare och chefer och andra är propparna i maskineriet. Arbetsgivarnas ylande om matchningsproblem på arbetsmarknaden beror på att de skulle inte känna igen talang om den så ställde sig i deras väg. 

Det är karriäristiska rovdjur med mycket begränsad intelligens som kontrollerar Sverige just nu och ett tecken på detta är citatet i SvD från en uppkomling mitt i karriären, "expert" på Utrikespolitiska Institutet och bosatt på exklusiva Östermalm i Stockholm. 

Ungspolingen, om man kan kalla någon född 1980 för det, uttalar sig vitt och brev om utländska förhållanden men behärskar inte ens sitt modersmål.  Redan innan jag insåg att han delade förre och nuvarande statsministrarnas soltecken Kräftan tänkte jag att den här typen av språksvaghet påminde om Reinfeldt (och Löfven ska vi inte ens tala om).


"De två stora ryska projekten om att bygga ett kärnkraftverk i Turkiet samt dra en gasledning via Svarta havet har varit avbrutna sedan förra året."

Om man bortser från den otympliga meningsbyggnaden som påminner om någons försök imitera en svunnen tids kanslisvenska utan att riktigt gå iland med det, så har ju människan fått det här med projekt om bakfoten. Man kan tala om en berättelse om stygga pojkar, men det görs inga projekt om vad saken än gäller. "Projekt" är ett substantiverat verb om jag minns skolsvenskan rätt, en aktivitet. Den politiska "experten" tror det är ett "passivt" substantiv och hakar på ett "om". Så här illa står det till med svenskarnas förmåga att uttrycka sig efter femton år av mobilt missbruk och messande.

Således, så här ser ett horoskop för den nya svenska mediokriteten ut. Det förvånar inte att det är nymåne i Kräftan med båda problemmakarna Saturnus och Mars i intellektets och språklighetens 3e sektor:


Allvarlig är frågan hur det här tredjehusintellektet TOLKAR händelser i utlandet. Är denna expert en fara för Sverige pga. partisanmentalitet? Kräftan är inte känd för att vara det mest objektiva av tecknen...

Eftersom det är nymåne har vi två av tre ascendenter, månens och solens. Bara den fysiska ascendenten (den viktigaste) saknas. Nymånen gör att de två förstnämnda talar samma språk: Jupiter i Lejonet i 2a huset för ekonomi berättar att den här ungspolingen bor där han bor och gör en karriär, inte på grund av egen begåvning utan därför att han har rika föräldrar. Lätta framgångens Jupiter i 2a ekonomihuset ägs av nymånen i familjens tecken Kräftan! Och detta är ett år för den demoniska girighetens Kräfta - jfr SEB-chefen, Annika "Fallskärm" Falkengren.

Så länge tjänster tillsätts genom vänskapskorruption (jfr. Riksrevisionen - den ultimata skandalen som knäckte Sverige fast invånarna inte längre förstår att detta signalerade midnattstimman som öppnade till Avgrunden) kan Arbetsgivarna kraxa sig hesa om problem med att hitta kompetent folk. Hycklarna blockerar ju själva vägen genom att ge högre positioner som vänner och bekanta alldeles oaktat om dessa har rätt kvaliteter. 

Sverige är ett skämt, med internationella mått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar