Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 2 augusti 2016

EU-höjdarens rykte återupprättas på Annie Lööfs bekostnad
Nyligen framstod Antonio Tajani som en korruptionsbenägen EU-höjdare som vek ned sig för bilföretagens lobbying. Det blev inte bättre av att bloggens jämförelse med andra celebriteter tycktes påvisa en viss karaktärssvaghet i hans horoskoptyp. 

Men SvD/Näringsliv som gräver effektivt har nu hittat dokument som visar att han åtminstone sökt engagera europeiska politiker om det avgasfusk stora biltillverkare, inte minst till den lögnaktiga Annie Lööf. Vem har glömt alla hennes ursäkter för pappersmyglet med krognotorna inför KU - ursäkta, ursäkta, ursäkta, ursäkta, upprepade hon sig med nästan samma hastighet som en cd-skiva som hakat upp sig. 

Någon favorit på den här bloggen har sannerligen inte den lögnaktiga och nyliberala Lööf varit, och det är fullt begripligt att hon agerade helt efter sin sjuka politiska övertygelse enligt vilken "marknaden" bör reglera allt, då hon teg och stoppade Tajanis fadda försök till visselblåsande i byrålådan.

Lööfs horoskop har redan kommenterats så ofta att det här inlägget mest tjänar som ett litet frikännande av Tajani, om vilken jag inte skrädde orden i hans inlägg och horoskopanalys. Samtidigt kan man vidhålla kritiken. Vad trodde han att han skulle uppnå genom att skicka sin varning till en sån som Lööf - hon är ju Lögnanden i egen hög person! Jag har sällan sett en människa fångas så ofta på fot med något djupt ohederligt och förstulet i blicken.

Men det kan vara kul att följa upp några små övningar på sistone i en reducerad form av astrologi, att enbart notera tecknens del i någon av de tre kvaliteterna och hur tecknets planetära härskare själv befinner sig på ett sätt som antingen bekräftar eller justerar aktiviteten i dess hemmatecken. Så här ser Annie Lööfs himmel ut ur detta perspektiv. Skenbart ljusare än Pride-generalen (som också allmänt läger ut texten) och visuellt - utan alltjämt utan att adda det behövda intellektuella tankearbetet till de rent visuella signalerna - ungefär samma kålsupare som bloggaren och definitivt en mörkare figur än Margot Wallström (se detta inlägg).


Missa inte att framåt kvällen lämnar Lööfs Sol sattviska (medvetna) Tvillingarna och går in i rajasiska (passionerade) Kräftan. Givet Lööfs ljugande och halsstarriga envishet skulle man kunna tänka sig en Sol-Kräfta. I praktiken är hon redan en sådan eftersom intellektets Merkurius (Tvilling-Solens ägare) redan halkat ner i näriga och inkonsekventa Vatten. 

Hon påminner inte så lite om f.d. försvarsministern Sten Tolgfors (m) som också ljög och trasslade till det för sig i samband med Saudiaffären och så plötsligt - med en lögnaktig hänvisning till familjens lidande avgick (och nu är mordvapenlobbyist, tänka sig). 

Tolgfors hade definitivt Solen i Kräftan med Merkurius, men slirigheten mellan Vatten och intellektuell Luft märktes i detta fall genom att skandalalstraren Mars, stora pengars Jupiter, identifikationens Venus och hans eget psyke, Månen, låg kvar i Tvillingarna - ett enormt intellektuellt paket som vilade på en så vek bas som Merkurius i det närigaste och mest korrumperande (och korrumperbara) av alla element - Vattnet! Jämför omoralens Mars (och därför också en skandalskapare) i Annie Lööfs sinnelagshoroskop. 

Utifrån hennes "psykiska" perspektiv tycks hon drömma om att vara en krigisk hjältinna (Mars och Solen), men hon tycks inte märka att Mars utifrån det psyke som är hennes blindfläck är en både essentiellt och verksamt ont planet. Hon är en kallsinnig lögnerska och försöker komma undan i det längsta. Väl urtappat rinner "ursäkta" som diarré ur minnen på henne, men hon menar inget med det heller, för hon är en ond själ, ur den hinduiska guna-läran. Solen (om vi antar Tvillingarnas 30e grad) skyler eller "bränner" inte längre den onda Mars särskilt effektivt och den här versionen av Tvillingarna blir därför något av en dubbelnatur. Medveten och energisk men med en tydligt svart syndare i själen (Mars så eldplanet den här, tillhör Mörkrets kvalitet).

Det är rätt typiskt att Merkurius råder över pressen och att Lööf får "dålig press" (minst sagt!) genom SvD/Näringslivs avslöjande samma dygn nymånen i näriga tecknet Kräftan slår till, och en timma detta dygn då Kräftan utan pardon från det 8e onda huset signalerar KORRUPTA SJÄLAR (för de barn som föddes igår vid fyratiden) eller händelser som tecknar Lögnens ande! Bilden ljusnar knappast av att också det 12e huset för förluster och i värsta fall landsflykt (exil) är kraftfull och rymmer båda de naturliga illgärningsmännen. 


Av dessa två förpestar Saturnus allt som pågår i Lejonet så att ögonblickets 9e hus för rent samvete ser ut som ett rent reaktorhaveri av hyckleri och spelad godhet. Den falske nya näringsministern Damberg finner det "allvarligt" om Lööf teg om avgasfusket. Enligt det här horoskopet är det värre än så. Som vanligt har bloggen, eller rättare sagt stjärnorna rätt: svenska politiker är kanske västvärldens mest korrupta, konflikträdda och kapitalistkramande ynkryggar! 

Redaktionen på SvD/Näringsliv framstår i jämförelsen som rättrådighetens ryttare och remarkabelt insiktsfulla om det tidningens ledarkrönikörer inte kan ta till sig: att kapitalismen degenererar människan och hennes kultur och att det börjar bli hög tid att arbeta fram en ny människa och ett nytt samhälle. 

Men var börja? Samhället är ju enbart en funktion av individernas inre och om samhället förgiftar medborgarna som SvD:s systertidning Aftonhoran gör (förutom enstaka briljanta mothugg på kultursidan), hur ska då någonsin den självdestruktiva spiralen brytas? 

Vi måste sluta värna arbetsgivarnas privilegier och "värna jobben" och börja växa som människor. Och det kommer naturligtvis en hel generation av dekadenta materialister att knorra över, tills de dör av och en ny och friskare samhällsanda - utan profittänkande och konkurrens - har etablerats. Men vem vågar börja? SvD/Näringsliv tar uppenbarligen sitt ansvar och eventuellt den här bloggen också på sitt halvt kontraproduktiva sätt. (Vem tar astrologi på allvar i ett samhälle utan kultur och garanterat utan med en högre medvetenhet i djup träda?)


Tillägg

Ska något sägas om horoskoptolkning enbart utifrån de tre gunas, visar det sig återigen vara en alltför extrem reduktionism. I Lööfs fall blir det, som så ofta, en mix av alla tre kvaliteter och ingen tydlig gestalt framtonar.

Ser man till de två stora ödespenslarna (Saturnus och Jupiter) så är dessa individens egna verktyg bara om man är en celebritet med en plattform att påverka massorna. Hörnplaceringar i horoskopet (1, 4, 7, 10 husen) brukar kunna antyda detta, men Lööfs karta kommer inte med känd födelsetid. Så långt det psykiska (mån-) horoskopet utvisar, ligger de stora ödespenslarna synnerligen illa till (inte minst pga. de alltför primitiva eller personliga husen med tanke på hennes politikeruppdrag). Saturnus brinner med Vågens passion (Rajas) för att domdera och kontrollera (om så bara för att anarkistiskt undanröja alla lagtexter för att ge den onda näringssjälen fri framfart). 

Men Saturnus ägare är Venus och den ligger i 12e förlusthuset vilket indikerar att Annie Lööf är en misslyckad gransdragare eller lagstiftare, en som är dömd på förhand att misslyckas i den parodiskt primitiva sektor - pengar (2a huset) där hon har mest intressen av att introducera nyliberalismens kaos. (Notera att nyliberalismen själv väl tecknas genom denna kombination av "ineffektiv" Venus som ägare till regleringens och gränsdragningens Saturnus. (Saturnus som typisk symbol för en stark stat - vars styrka är exakt vad patrask som Annie Lööf och Anders Borg ville reducera i syfte att låta girighetens krafter få verka fritt.)

Den andra stora ödespenseln, den framgångsbringande och vinstmaximerande Jupiter står om möjligt lika illa till, nu själv i det onda 3e intellektshuset (gatsmart, amoralisk klipskhet - just som man upplever Annie Lööfs illistigt flackande blick). Jupiter i begärsfyllda Skorpionen känner bloggaren väl till - han föddes under samma position men för sin del i fiendens 6e hus. Det tyder på att han inte ska räkna med mycket gräddfil i sitt liv eftersom han betraktar ond rikedom eller klippare som tjänar stor i ond tro (genom att lura motparten) som något av det värsta som kan drabba en människas själ. Man degraderar sig direkt inför kommande återfödsel!

Men ser vi inte lite sattviskt gult ljus bryta in i Annie Lööfs 3e intellektshus och minska det här kriminella intellektet? Nej, för det är här simplistisk färgläggning leder vilse. Den gula klicken av medvetenhet i intellektshuset stammar från det skorpioniska intellektets härskare Mars som ligger i medvetna Tvillingarna i 10e makthuset. Men 10e huset tecknar inte äkta medvetenhet utan bara maktens spel för gallerierna. Solen (och kommunikationens Merkurius) spelar bara en show och presenterar sig som upplyst och medveten! 

Vill du ha genuint ledarskap ska du söka Solen i dess eget hus, det 5e templet för kreativitet och ledarskap! Femte är ett tursamhetens hus som visar att dessa ledare är så i kraft av god karma från tidigare liv - det är deras goda gärningar som givit dem en inflytelserik ledarposition i detta liv - att förstöra genom korruption eller förvalta väl genom rådligt envälde, för missa inte att 5e är Konungens hus eller Aristokratens - Platons ideala ledartyp som via själslig återkoppling äger en vishet bortom vanliga dödliga.

Och som det inte räckte med att Lööfs tredjehusägare inte representerar någon verklig upplysthet (Sattva guna) i Tvillingarna i 10e blir den, som sagt, en dubbelt ont faktor när Jungfrun äger 1a huset: Mars är i sitt naturliga skick hatets, krigets och omoralens planet - en skandalskapare - men för Jungfrun eller åkerbrukaren i 1a är plogbillen (Mars = järn) också en källa till olycka, Mars blir en verksam illgörare. För ploggbill och Mars som 6e husets (och Jungfruns) signifikator se svenska Wikipedias rekordkorta artikel. Det är uppenbart (från dess bibelcitat) att så länge människan kunnat tillverka järn har bonden riskerat skador till följd av plogbillens knivliknande utformning. 

Man påminner sig också att Jungfruns tecken heter just Plågfåran i det gamla Babylon där astrologin föddes. Att Annie Lööf därför har en trälande åkerbrukares sinnelag, den mot de egna fördelarna blickande Jungfrun (kanske det enda trälen har att se fram emot - lönen vid dagens, veckans eller månadens slut), kombinerar sig illa med att de merkuriska händerna som ska styra plogen ligger i greppet på Kräftans näriga passion. Kvinnan hade ett galet vekt handlag för att som närighetsminister i regeringen Reinfeldt styra sitt ansvarsområde rätt. Och detta även utan att väga in det horribla 3e merkuriushuset som understryker och förstärker vekheten i Merkurius teckenplacering.

Merkurius - pressen - är således inte med Annie Lööf alls i detta liv och hon kan inte lasta någon annan än sin egen korrupta själ. Denna själ har uppenbarligen varit sugen på makt i tidigare liv och nu har den psykiska (Månen) fantasin om en Sol i 10e huset givit utdelning. Men nybörjare lyckas sällan i första försöket. Hur många tidigare liv hade inte en Mozart eller Beethoven pysslat med toner för att båda bli barngenier? 

/Sagt av en som också varit med förr


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar