Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 29 augusti 2016

Det beslöjade västerlandets självmordsdriftNär DN travar rubriker som ovanstående (just efter den skamliga veckan med fotot på franska poliser som tvingar av en kvinna kläderna på en badstrand), har jag som genom en slump just läst följande stycke i den provokativa historieboken The Silk Roads (som placerar centrum i och öster om Persien som en välgörande motvikt till vårt västcentriska perspektiv):


Europeisk krigföring hade emellertid en ännu viktigare uppgift: den förde fram Väst till en ledande position. Diskussioner om Europa i den här tidperioden [1600-talet] betonar att Upplysningen och Förnuftets tidsålder var en mognadstid, då Väst övergav absolutism och började betona idéer om frihet och rättigheter. Men det var Europas förkättrade relation till våld och militarism som gjorde det möjligt att positionera sig som världens mittpunkt efter 1490-talets stora upptäcktsresor.

Även innan Columbus och Vasco da Gamas nästan samtidiga upptäckter, hade konkurrensen mellan Europas kungadömen varit intensiv. Under århundraden hade kontinenten karaktäriserats av häftig rivalitet mellan stater, vilken ofta bröt ut i öppen fientlighet och krig. Detta föranledde i sin tur framsteg i den militära teknologin. Nya vapen utvecklades, introducerades och förfinades efter att ha provats ut på faktiska krigsskådeplatser. Taktiken utvecklades i det att befälhavare lärde sig av erfarenheterna. Våldet som begrepp institutionaliserades också; europeisk konst och litteratur hade länge hyllat den höviske riddarens liv och dennes förmåga att använda våld med omdöme – som en akt av kärlek och trosvisshet men också som ett uttryck för rättvisan. Berättelserna om korstågen som lovsjöng deltagarnas nobilitet och hjältemod – och gömde undan deras bedrägligheter, hur de förrådde varandra och bröt ederna – blev allt viktigare.
….

Faktum är att Europas distinkta karaktär som mer aggressivt och instabilt och fredligt sinnat än andra delar av världen gav nu rik utdelning. De spanska och portugisiska sjöfarkosterna hade när allt kommer omkring visat sig dugliga vid färder över oceanerna och för att sammanbinda kontinenter. De traditionella skepp som under århundraden seglat över de indiska och arabiska vattnen var ingen match för de västerländska farkoster som kunde utmanövrera och sänka dem efter eget godtycke. Fortsatta förbättringar i skeppsdesignen som gjorde dem än snabbare, starkare och mer dödliga ökade allt mer klyftan mellan väst och öst.

(s. 258-9, min snabböversättning)Det förefaller faktiskt som västerlänningen - historiskt sett en mordisk tölp både före och efter "Upplysningen" faktiskt åter en gång söker sätta igång ett civilisationskrig (med andra ord, precis tvärtom de skräniga islamofobikernas ståndpunkt). Vi har blivit imperialistiska nassar allihop och Löfvens och Sveriges krypande inför den största och värsta västmakten av dem alla, är generande. Det räcker med EN ENDA historiebok av den mer överblickande typen för att nyktra till och se Sveriges unkna spel och det större sammanhang vår "livsnödvändiga" krigsindustri ansluter sig till.

Som bloggen ofta sagt: Sverige kommer att vara det allra sista land som förstår att Vindarna redan har vint och att vi för närvarande är på kollisionskurs med Framtiden!

Kan någon högre UFO-makt vara snäll och jämna den här delen av världen med marken så att de andra kulturerna får en chans på egna villkor?  Det skulle vara ett rent barmhärtighetsmord eftersom västerlänningarna tydligen inte längre har något förstånd alls kvar. 

Lustigt för övrigt att Hollywood så väl förstår och ändå inte förstår ett dugg! Effektfyllda filmer som INDEPENDENCE DAY gör alla rymdinvadörerna till de onda medan det ju i själva verket är USA som är den onda invasionsmakten, precis som Europa under sin så kallade tid av Upplysning... 

Västvärlden är nu så korrupt för dem som ser de stora ödeslinjerna skärpa till sig att man bara kan resignera. Hade jag bara lite mer förnuft skulle jag permanent lämna landet, men som en av dess åtskilliga kaptener stannar jag på skutan tills den går till botten, och rapporterar till universum om i synnerhet svensk brist på förankring i den verkliga verkligheten.


...eller med ett annat ord: HARMAGEDDON


PS. Två-tre dygn kvar till den märkliga nymånen! Se "Sensommarterror?" Det är möjligt att vi redan idag, lokalt, ser speglingen från framtiden medan Månen rör sig mot ny genom speglingens tecken Kräftan och två socialdemokrater skriver i DN om SD:s försök att nästla sig in hos moderaterna. Det är inget annat än Sveriges återfall in i barbari som väntar vid horisonten om marknadsliberalismen (redan dödförklarad av de förståndiga) skulle få än starkare i fotfäste i detta land av giriga jönsar!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar