Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 5 augusti 2016

Den modersbundna boxaren och pulp fiction-författarenFår syn på ett besynnerligt livsöde som slutar i självmord vid 30. Det är Robert E. Howard som kroppstränade och boxade så det stod härliga till och sedan började skriva billig kiosklitteratur (pulp fiction) som t.ex. Conan Barbaren. 

Alla dessa macho-kompensationer tycks ha haft göra med ynglingens sjukliga modersband, och dessutom till en kroniskt lungsjuk mor. Det var här hon dog i TBC som Howard resolut gick och sköt sig. End of story.Det här korta och raskt sammanfattade livsödet står besynnerligt tydligt tecknat på himmelen, trots att klockslag saknas.

Se bara hur modersbandets Måne (även: sinnelaget) i 1a huset har en förödande sjuklig koppling till 6e olyckshuset (ohälsa, fiender). Den normalt så välgörande Jupiter hamnar dessutom så illa i Oxen att den direkt bestrålas av "allt sattygs" stjärna, den onda Algol!

Om man påminner sig att också det tredje intellekts- och kommunikationshuset är ett initialt ont hus (men med chanser till förbättring om individen tar ansvar för sina tankar och lär sig sanning och moral), så kan vi färga in även detta hus med en smutsig nyans av Vattumannens blå Luft. Här hittas BÅDA de naturliga illgörarna Mars och Saturnus (den senare Vattumannens härskare, men utifrån förstahusskyttens perspektiv en både naturligt och verksamt ond kraft). 

Wikipedia skriver att man misstänker mentalsjukdom och det är inte omöjligt med ett sådant här tredje hus. Men jag tror det var bandet med en sjuklig mor som satte sig redan i spädbarnsåldern (Månen 0-4 år, cirka). Satan (Algol) såg till att det var kört redan från början, barnet var redan präglad av en mor som stirrade döden och jävelskapet i vitögat. Naturligtvis lyckades han inte vänta det tvivelaktiga tredje huset till något gott. Boxning och bodybuilding är så typiskt Solen i den materiella Stenbocken. Den söker BYGGA BULK för att övervinna världen, vilket här inte hjälpte, givet de andra svaga positionerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar