Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 9 augusti 2016

Den Ängslige

I samband med förra inläggets protagonist stötte jag för första gången på namnet Benny Fredriksson, vilket säger något om hur mycket den här bloggaren intresserar sig för Stockholms eller landets kulturliv. Det är för provinsiellt här, för lite kontakt med stora tankar runt om i  världen och för mycket ängsligt sneglande mot vad den amerikaniserade svenska svenssonkonsumenten kan tänkas vilja köpa för en stunds rekreation...

Jag har nu lärt mig att han var den person Marianne Lindberg De Geer inkluderar bland de "fega svenskarna". Som vd för Stockholms Kulturhus och Stadsteatern lade han sig i allt som luktade en smula provokativt och Wikipedia förklarar varför. Benny var ett arbetarklassbarn som via teatern jobbat sig upp i samhället. Hans lycka måste ha varit gjord när han på sin klassresa lyckades få till med högborgerliga operasångaren Anne Sofie von Otter!

Eller är det som astrologin (ibland) antyder, att en ryggradslös konformism ligger aviserad redan i stjärnorna? Kanske hade Benny inget val annat än bli den värsta sortens klassresenär som fursteslickar uppåt och sparkar nedåt? 

De varnande tecknen ligger hopade över hela hans stjärnhimmel, men jag lämnar åt dem med "ögon att se och öron att höra" att notera dem. Som vanligt är det inte en fluga som gör sommaren utan ett antal indikationer som flyter samman och tecknar en tydlig disposition. Så att ingen ska känna sig träffad över en eller annan enstaka parallell med Benny-kartan:
Noterar att den här mannen säkert hade arbetarvärderingar...en gång i tiden. I likhet med bloggaren föddes han (åtminstone ur sinnelagshoroskopets perspektiv) med det samhälleliga toppskiktets Jupiter som en verksamt ond planet. I den mån han därför sällar sig till etablissemanget kommer hans agerande att få samma onda konsekvenser. Jag noterar att han nu lämnat vd-posten för Stockholms Stadsteater - troligen i svallvågorna efter den konstnärliga chefens avhopp.

Men (och här kommer likheten med bloggaren), Jupiter står vid födelsen i 6e huset för olyckor och fiender, och i en bemärkelse visar detta hur födelsen är till samhällets sämst lottade, dem som blivit snuvade på det ljuva livet. En mycket vag och svepande symbolik, det medges, men ändå hedervärd om man i konsekvens därmed håller jupiterianerna - de onda rika - för att vara sina egna och samhällets fiender. 

Naturligtvis måste man avväga graden av idealism i ett sådant ställningstagande med vilket tecken som innehar 1a ego-huset och förstahusägarens betydelse för t.ex. karaktärsfrågan. 

Så många subtiliteter i astrologin. Detta var instrumentet den store filosofen Platon sannolikt föreställde sig i sitt teoretiserande av det goda, på meritokrati baserade samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar